Photo
Name
Paulus Beelaerts, heer van Kenenburg (1754 - 1809)

Follow
Adrianus Jacobus Martinus Visser (1844 - d.)

1886-1893 : Burgemeester GEERVLIET - Zuid-Holland : Burgemeester 's-GRAVENHAGE - Zuid-Holland

Follow
François Marie Anne Schokking (1908 - 1990)

1938-1942 : Burgemeester 's-GRAVENZANDE - Zuid-Holland 1942-1945 : Burgemeester HAZERSWOUDE - Zuid-Holland 1945-1946 : Burgemeester 's-GRAVENZANDE - Zuid-Holland 1946-1949 : Burgemeester ALPHEN a...

Follow
Emile Claude Sweerts de Landas Wyborgh (1852 - 1928)

Zie Wikipedia...

Follow
Willem Anthony Pieterson (1687 - 1759)

Follow
Herman Westra (1883 - d.)

Follow
Cornelis Lodewijk van der Bilt (1875 - 1947)

Follow
Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburgh (1771 - 1842)

Zie Wikipedia...

Follow
Willem van der Does (c.1617 - 1668)

Follow
François Doublet, heer van Groenevelt en Moerkerken (c.1642 - 1688)

Follow
Aelbrecht Bosch (1578 - 1652)

Follow
Pieter Stalpaert van der Wiele (1597 - 1659)

Follow
Cornelis Splinter (c.1598 - 1665)

Follow
Simon Hulshout (1620 - 1663)

Follow
Pieter Splinter (c.1589 - c.1652)

Follow
Nicolaas Splinter (1640 - 1696)

Follow
François Gerard Abraham Gevers Deijnoot (1814 - 1882)

Follow
Johan van der Maa (b. - 1693)

Follow
Willem van Schuylenburch, heer van Drakenburg (1646 - 1707)

: Schepen en Burgemeester 's-GRAVENHAGE - Zuid-Holland : Hoogheemraad van Delfland heer van Duckenburg, heer van Calslagen, schepen van Den Haag, burgemeester Den Haag, secretaris en griffier va...

Follow
Salomon Jean René Jean Rene de Monchy (1880 - 1961)

burgemeester van Den Haag (1934-1940) en Arnhem () o.a. * .humanitarisme.nl... Zijn ouderlijk huis -- hij was er de zoon van Engel Pieter de Monchy, vooraanstaand handelsman der Maasstad, en van Joha...

Follow
Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten, baron (1848 - 1904)

Curriculum VITAE 1892-1898 : Burgemeester Leeuwarden Advocaat te ... Schoolopziener van ... Rechter-plaatsvervanger Raadslid ... 1898-1904 : Burgemeester 's-Gravenhage

Follow
Herman Adriaan van Karnebeek (1874 - 1942)

Follow
Albert Johan Roest (1837 - 1920)

Follow
Thomas Cletcher (1598 - 1666)

Follow
Binnert Philip de Beaufort, jhr.mr. (1852 - 1898)

1885-1897 : Burgemeester BAARN - Utrecht : Burgemeester EEMNES - : Burgemeester 's-GRAVENHAGE - Zuid-Holland

Follow
Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, mr. (1873 - 1961)

Curriculum VITAE 1911-1918 : Burgemeester Leeuwarden t : Gezantschaps-attaché en 'assistant legal adviser' vh koninkrijk Siam te Parijs t : Ambtenaar gemeente Den Haag t : Ambtenaar Mi...

Follow
Jacob Gerard Patijn (1836 - 1911)

Follow
Willem Moons (1525 - d.)

Follow
Jacobus Philippus Boogaert van Alblasserdam (1735 - 1796)

www.dbnl.org

Follow
Symon van der Does (1507 - 1587)

Follow
Anthony Pieterson (1619 - 1676)

Follow