Photo
Name
Johan van der Does (1644 - 1704)

1697-1700 : Lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën - namens Gouda

Follow
Nicolaas IJzendoorn (c.1793 - 1867)

: Burgemeester GOUDA - Zuid-Holland

Follow
Ulbo Jetze Mijs (1863 - 1944)

1892-1917 : Burgemeester MIDDELHARNIS - Zuid-Holland 1917-1927 : Burgemeester GOUDA - Zuid-Holland

Follow
Gerard van Brandwijk (1704 - 1762)

Follow
Johannes Noortbergh (c.1732 - 1792)

historici.nl... ; dr. Johannes Noortberg, heer van Bleskensgraaf. geboren: 1732 overleden: 16-10-1792 lid Vroedschap van Gouda (1755 - 1792)

Follow
Jan de Vrije (1627 - 1676)

Follow
Jacob Slicher (1693 - 1736)

Follow
Jan Jacob Slicher (1741 - 1806)

Zie Wikipedia Slicher was ook lid van de rederijkerskamer De Goudsbloem. Van het gezelschap maakte ook Jan Couperus, de pedagoog Gerard Carel Coenraad Vatebender, de neerlandicus/archivaris Hendrik v...

Follow
Daniel Willem Lestevenon, heer van Schonauwen (1681 - 1754)

Follow
Mathijs de Grande (deceased)

Follow
Adriaan Jacob van der Does (1756 - 1830)

Follow
Bruno van der Does, heer van het huis ter Does (1715 - 1791)

Follow