Photo
Name
Arent Pietersz Deyman MP (c.1530 - c.1602)

Follow
Pieter Steyn MP (1706 - 1772)

op zijn graf in het koor der Grote Kerk staat: De vuyst aan ’t roer van Staat in voor- en tegentij, de voedsterheer der deugd, de schrik der huichlaarij, de steun van ’t vrye Volk, de hoo...

Follow
Johan van de Camer (deceased)

Follow
Dirk Diricksz Dicx, de jonge (c.1571 - 1619)

Follow
Joost Hendriksz Huygens (1723 - 1800)

Follow
Cornelis Ascanius van Sijpesteyn (1694 - 1744)

1738 : Burgemeester HAARLEM - Noord-Holland documentatie en links Zie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie IB 128216 Zie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie IB 180180

Follow
Willem Jager (1749 - 1826)

Pensionaris van Schiedam Hoogheemraad van Rijnland Burgemeester van HAARLEM Lid Gedeputeerde Staten van Holland

Follow
Cornelis Fock (1828 - 1910)

1853-1855 : Burgemeester VREELAND 1853-1855 : Burgemeester NIGTEVECHT 1855-1859 : Burgemeester WIJK bij DUURSTEDE 1859-1866 : Burgemeester HAARLEM 1866-1868 : Burgemeester AMSTERDAM 1868-1871...

Follow
Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden (1852 - 1937)

1877-1888 : Burgemeester CASTRICUM - Noord-Holland 1884-1888 : Burgemeester HEEMSKERK - Noord-Holland 1888-1893 : Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1893-1912 : Burgemeester van HAARLEM - Noord...

Follow
Cornelis Johannes Kops (1791 - 1858)

Fabrikant van linnen garens Lid Provinciale Staten NOORD-HOLLAND 1836-1858 : Burgemeester HAARLEM - Noord-Holland

Follow
David Hoeufft (1762 - 1836)

Burgemeester HAARLEM - Noord-Holland

Follow
Pieter Samuel van Wickevoort Crommelin (1700 - 1767)

: Burgemeester HAARLEM - Noord-Holland

Follow
Aernout Druyvesteyn MP (1641 - 1698)

nl.wikipedia... ; Aernout Druyvesteyn (1641-1698) lid Vroedschap van Haarlem (1678-1698) Druyvesteyn (ook: Druijvesteijn) is een Nederlands adellijk en patricisch geslacht dat vele bestuurd...

Follow
Jacob Druyvesteyn (1612 - 1691)

Zie Historici.nl...

Follow
Aernout Jansz Druyvesteyn (1577 - 1627)

Zie Wikipedia...

Follow
Jacob Evert de Vos van Steenwijk, baron (1889 - 1978)

1937-1941 : Burgemeester HAARLEM - Noord-Holland 1933-1937 : Burgemeester ZWOLLE - Overijssel Astronoom Docent in Zwolle Commissaris des Konings NOORD-HOLLAND

Follow
Mattheus Willem van Valkenburg (1718 - 1784)

Curriculum VITAE secretaris Haarlem Lid Vroedschap Haarlem Kerkmeester Schepen Haarlem Gecommiteerd ter admiraliteit van Amsterdam ... aanvulling welkom !

Follow
Cornelis Constantijn van Valkenburg (1764 - 1810)

Follow
Peter Marinus Tutein Nolthenius, mr.dr. (1814 - 1896)

Politieke functies 1852-1855 : Burgemeester PURMEREND - Noord-Holland 1858-1859 : Burgemeester HAARLEM - Noord-Holland 1864-1872 : Burgemeester APELDOORN - Utrecht 1855-1864 : Lid Tweede Kame...

Follow
Willem van der Waeyen (1682 - 1732)

WAEYEN, (Mr.) WILLEM VAN DER. VI; XVII (1682-1733) Geboren te Amsterdam; later gevestigd te Haarlem en schepen en raad van die stad sinds 1719. Elias, Vroedschap, II. - See more at:

Follow
Isebrandus Johannes Faber van Riemsdijk (1746 - 1819)

Follow
Abraham Catharinus-Van-Gelé Twent, heer van Kortenbosch (1746 - 1821)

nl.wikipedia... ; genealogieonline.nl... ; lid Vroedschap van Haarlem (1784-1795) Twent is een Nederlands geslacht waarvan leden sinds 1815 tot de Nederlandse adel behoren en dat in 1868 uitstier...

Follow
Willem Philip Barnaart, heer van Bergen, Zandvoort en Vogelenzang (1781 - 1851)

1811-1813 : Burgemeester van Haarlem

Follow
Nicolaes van der Laen (c.1510 - 1584)

Follow
Maerten Willemsz Ruychaver (1545 - 1626)

Zie Historici.nl... --------------------Buskruithandelaar, burgemeester van Haarlem, hoogheemraad van Rijnland. Bouwde rond 1600 de buitenplaats Oosteinde, ten noorden van Hillegom.

Follow
Herpert van Foreest (1397 - 1459)

: Burgemeester HAARLEM - Noord-Holland komt uit MIDDELBURG erft: Sloten ‧ Osdorp ‧ Schoter-Bosch ook: schout ‧ schepen Heemraad RIJNLAND REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE ...

Follow