Photo
Name
Claas Dirks van der Meer (c.1597 - d.)

Follow
Jacob van der Meer, heer van Hoogeveen (1724 - d.)

Follow
Gerrit Cornelis van der Willigen (1907 - 1986)

1938-1956 : Burgemeester LEKKERKERK - Zuid-Holland : Burgemeester HAARLEMMERMEER : Burgemeester LEIDEN - Zuid-Holland

Follow
Albrecht van Hoogeveen MP (c.1595 - 1651)

burgemeester van Leiden

Follow
Adriaan Jan Vis (1920 - 2010)

Voormalige onderwijzer, burgemeester en gedeputeerde die op latere leeftijd (hij was bijna 60 jaar) door minister Wiegel tot secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken werd benoemd. Was wethouder in Bu...

Follow
Adriaan van de Sande Bakhuijzen (1874 - 1951)

Follow
Cornelis Hiëronymus Goekoop (1933 - 2011)

Follow
Gerrit Beuckelsz van Buytewech (deceased)

Follow
Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom (1740 - 1814)

1808 : Burgemeester LEIDEN - Zuid-Holland * 1808-1811 : Burgemeester LEIDEN - Zuid-Holland

Follow
Daniel Tieboel Siegenbeek (1806 - 1866)

1858-1866 : Burgemeester LEIDEN - Zuid-Holland Advocaat

Follow
Albert Ernst Otto van Limburg Stirum (1803 - 1858)

Begraven Vak B kelder 191 Leidse Bestuurder

Follow
Johan Gael (1745 - 1818)

Follow
Diederik van Leiden Gael (1775 - 1846)

Groenesteeg Vak A nr. 30, Diderik van Leyden Gael, 71, 1846-09-29 en zijn vrouw Johanna van der Hoop, 79, 1862-11-04 en Jacoba van der Souw, 39, 1837-04-08 Op 2 november herbegrafenis van de ‘...

Follow
Joost Willemsz Dedel, genaamd Porsman (b. - 1574)

Follow
Dirk de Raet, heer van Dubbeldam en Kijfhoek (1691 - 1759)

Hij is geboren 1691. Hij is overleden 1759, hij was toen 68 jaar oud. Titel: ambachtsheer van, Leiderdorp Beroep: Bewindhebber der V.O.C. (1728-1732). Mr. Dirk de Raet, ridder-baronet, heer van...

Follow
Laurens Andriesz van Swaenswijck (1552 - c.1612)

Alternate death date is 1575.

Follow
Johan van Kerchem (1638 - 1670)

historici.nl... ; dr. Johan van Kerchem geboren: - overleden: 20-12-1670 lid Vroedschap van Leiden (1667 - 1670) .

Follow
Arnold Wittens (1616 - 1666)

biografischportaal.nl ... ;

Follow
Jan van Zwieten (b. - 1485)

Follow
Jan Pietersz de Bye (deceased)

Follow
Johan Meerman MP (1624 - 1675)

Zie HuygensING...

Follow
Rippert Jansz van Groenendijck (1604 - 1683)

Follow
Johan Eleman (1611 - 1669)

Follow
Adriaan Hendrikxz van Tetrode (1581 - 1625)

Follow
Paulus van Swanenburch (1607 - 1674)

members.home.nl... ; Paulus van Swanenburch van Tetrode (1602 - 1674) Raad in de Vroedschap Leiden 1640, Burgemeester 1647, 52, 53, 56, 60, 65, 66, 70, 71 Paulus van Swanenburch of Swanenburgh...

Follow
Ysack Claesz van Swanenburg (b. - 1524)

Follow
Isaac Claesz van Swanenburg MP (1537 - 1614)

Wikipedia De kunstenaar Isaac Claesz. van Swanenburg (1537-1614) heeft in de na het beleg en ontzet opbloeiende stad Leiden vele jaren lang bijna een monopoliepositie bekleed. Die positie dankte hij ...

Follow
Claes Hugenz Gael (1547 - 1581)

Follow
Huych Claeszoon Gael (c.1515 - 1577)

Follow
Wouter Johansz van Lanschot (1632 - 1717)

Follow
Pieter Adriaensz van der Werff (1529 - 1604)

nl.wikipedia.. ; genealogieonline.nl.. ; Raad van Leiden 1573-1603 : Pieter van der Werff, geboren Pieter Adriaansz Vermeer Biografie Van der Werff vas de zoon van Adriaen Lourijszoon Vermeer...

Follow
Abraham van Hoogenhouck (1683 - 1756)

Follow
Joost van Hoogenhouck (1644 - 1714)

Follow
Jan van Baersdorp (1530 - 1608)

Follow
Cornelis van Veen, heer van Hoogeveen (c.1521 - 1591)

Follow
Willem Jan Reyersz van Heemskerck (1526 - 1592)

Follow
Simon Jan Reyersz van Heemskerck (1510 - 1577)

Follow
Jan Reyersz van Heemskerck (1484 - d.)

Follow
Jan Jansz van Baersdorp (1565 - 1614)

Follow
Jan Dircxz van Brouchoven (1513 - 1588)

Follow
Jacob van Brouchoven MP (1577 - 1642)

Jacob van Brouchoven was burgemeester van Leiden. In 1618-1619 was hij een van de 24 gedelegeerde rechters die beslisten over het lot van Van Oldenbarnevelt en De Groot. Hij was een tegenstander en ver...

Follow
Dirck van Leyden van Leeuwen MP (1628 - 1682)

Zie Hogenda.nl...

Follow
Willem Paets (1596 - 1669)

Mr. Willem Paets bij huwelijk in 1630 is hij doktor in de beide rechten Bezit Hofstede te Dubbeldam (1644-1650-). De heer Willem Paets, oud-burgemeester van Leiden etc, en Cornelis Ariensen Ieskoot...

Follow
Nicolaas de Bije (1695 - 1763)

Follow
Frans van Kerchem (c.1649 - 1734)

ngv.nl...... ; historici.nl..... ;

Follow
Louis Marie de Laat de Kanter (1829 - 1894)

Louis Marie de Laat de Kanter werd op 22 januari 1829 te Goes geboren. Opgeleid in Willemsoord werd hij kapitein-luitenant ter zee en vervolgens burgerlijk hoofdambtenaar in Nederlands-Indië. Na...

Follow
Mr. Johan van Lanschot (1693 - 1759)

Follow
Daniel Simonsz van Alphen (1638 - 1711)

Leiden, secretaris weeskamer 1657, veertigraad 1669, weesmeester 1670 en 1679, kerkmeester 1670, schepen 1670-1673, gecommitteerde ter rekenkamer van Holland 1673 en 1674, burgemeester 1674-1710, thesa...

Follow
Theodorus Schrevelius MP (1643 - 1704)

nl.wikipedia... ;

Follow
Simon van Baersdorp (1594 - 1658)

Follow