Projects » Burgman Familie » Profiles
Photo
Name
Johan Frederik (Joop) Burgman (1921 - d.)

Follow
Jan Rensenbrink (1785 - 1860)

Follow
Johanna Essalina van Beusichem (c.1771 - 1847)

Follow
Adriaan Marinusz. de Recht (1683 - 1760)

Follow
Cornelis Adriaanszn de Regt (c.1712 - 1778)

Follow
Elisabeth de Ridder (1714 - 1798)

Follow
Hendrika Taselaer (deceased)

Follow
Pieter de Ridder (deceased)

Follow
Anna van Vianen (1667 - d.)

Follow
Anthony van Stelle (c.1655 - d.)

Follow
Cornelia Adriaansdr Snodijck (1678 - 1744)

Follow
David Hoogerheide (1672 - d.)

Follow
Centijntje Hoogerheide (1701 - d.)

Follow
Pieter van Stelle (1699 - 1769)

Follow
Anna Pietersdr van Stelle (1725 - d.)

Follow
Francois Dignisz Verburg (1729 - d.)

Follow
Adriana Fransdochter Verburg (Verbrugge) (1762 - 1820)

Follow
Anthonij Verschelling (c.1758 - 1842)

Follow
Neeltje Verschelling (c.1804 - 1840)

Follow
Marinus de Regt (1803 - 1843)

Follow
Anna de Regt (1823 - d.)

Follow
Leendert Schrier (1826 - 1897)

Follow
Tona Schrier (1865 - d.)

Follow
Catharina Kempen (deceased)

Follow
Henricus Burgman (b. - 1778)

Follow
Jansje Hendrikje Burgman (1810 - 1839)

Follow
Hendrika van Dooren (deceased)

Follow
Gerrit Joan van den Berg (deceased)

Follow
Gerritdina van den Berg (c.1835 - d.)

Follow
Gerrit Joan Burgman (1834 - 1889)

Follow
Gerrit Joan Burgman (1864 - d.)

Follow
Margaretha Catrina Schwitker (deceased)

Follow
Hendrik van Deventer (1777 - 1855)

Follow
Bernardus Wernard van Deventer (1815 - 1859)

Follow
Maria Hendrica van Deventer (1837 - 1919)

Follow
Wilhelmus van Schaik (1836 - d.)

Follow
Johanna Cote (1829 - 1885)

Follow
Pieter Herbertsz Vriens (1773 - 1822)

Follow
Elisabeth van der Schoor (1809 - 1893)

Follow
Jan van der Schoor (c.1790 - d.)

Follow
Pieternella de Regt (1790 - 1819)

Follow
Jan Hendrik Warning (deceased)

Follow
Geertjen Haverkamp (deceased)

Follow
Hendrik Sterken (deceased)

Follow
Peternella Sterken (1806 - 1840)

Follow
Gerrit Palm (1806 - 1881)

Follow
Hermina Palm (c.1864 - 1955)

Follow
Thomas Ferdinand Joseph Bianchi (1767 - d.)

He was a painter. Lived and worked in Amsterdam. He was an apprentice of J. F. Bescheij painter from Antwerp. Religion Mennoniet

Follow
Anna Elisabeth Valjee (Valier) (1781 - 1854)

Follow
Ferdinand Bianchi (1808 - 1883)

Follow
Maria Louisa Sophia Bianchi. (1853 - 1898)

Follow
Cornelis Hermanus Gaarenstroom (deceased)

Follow
Catharina Jannetje van Elsen (c.1830 - d.)

Follow
Willem van Elsen (1854 - 1917)

Follow
Johanna Geertruida van Elsen (1889 - d.)

Follow
Annigje van Ommen (1840 - 1912)

Follow
Tijmen Palm (c.1834 - 1905)

Follow
Neeltje Cornelia Wilhelmina de Witt Havers (1890 - d.)

echtscheiding 4 februari 1927

Follow
Margrita Burgman (1769 - d.)

Follow
Dieuwertje Alida Burgman (Roos) (1898 - 1996)

Follow
Jacobus Burgman (1758 - d.)

Follow
Bernardus "Berend" Burgman (c.1776 - d.)

Follow
Willempjen Hermessen Riekers (b. - 1847)

Follow
Joannes Burgman (1774 - d.)

Follow
Jacob Burgman (1906 - d.)

Follow
Johanna Maria Warning (1856 - d.)

Follow
Johann Heinrich Warning (1806 - 1868)

Follow
Helena Margaretha Warning (1842 - 1914)

Follow
Jan Willem Honing (deceased)

Follow
Hendrina Honing (c.1867 - 1943)

Follow
Coenraat Frederik Honing (1876 - 1967)

Follow
Franciscus Frederikus Maria Honing (1925 - 1925)

Follow
Helena Margaretha, Honing (1912 - d.)

Follow
Johan Frederik Hendrik Honing (1910 - 1913)

Follow
Anthonie Honing (1881 - d.)

Follow
Johann Herman Burgman (deceased)

Follow
Jansje Hendrika Burgman (1858 - 1859)

Follow
Hendrika Wilhelmina Burgman (1901 - d.)

Follow
Petronella Burgman (1902 - 1908)

Follow
Herman Burgman (1899 - d.)

Follow
Gerritdina Burgman (1897 - d.)

Follow
Tienna Burgman (1894 - d.)

Follow
Henri Burgman (1892 - d.)

Follow
Gerrit Joan Burgman (1888 - d.)

Follow
Johannes Gezinus Burgman (1908 - d.)

Follow
Johanna Maria Honing (1915 - d.)

Follow
Joop Burgman (1934 - 2012)

Follow