Photo
Name
Wouter Michiel van Strien‏‎ (1940 - 1944)

Follow
Mirjam Hoogstraal‏‎ (1935 - 1944)

Follow
Joanna Wilhelmina Hoogstraal‏‎ (1933 - 1944)

Follow
Betje Krammer (1933 - 1943)

Follow
Mietje Krammer (1937 - 1943)

Follow
Jakob Raucher (1929 - 1940)

Follow
Lena Engelander (1932 - 1943)

Follow
Mietje Voltijn (1926 - 1942)

Follow
Fela Sultanik (1936 - c.1940)

Follow
Amalia Sultanik (1932 - c.1940)

Follow
Artur Sultanik (1930 - 1940)

Follow
Jakob Sultanik (1927 - c.1940)

Follow
Golda Sultanik (1929 - c.1940)

Follow
Meijer Voltijn (1932 - 1942)

Follow
Henri Eduard Gosler (1940 - 1943)

Follow
Jacques Max Gosler (1939 - 1943)

Follow
Barend Lion Gosler (1936 - 1943)

Follow
Rudolph Leon de Jongh (1938 - 1942)

Follow
Jack Leon de Jongh (1936 - 1942)

Follow
Mozes Schellevis (1929 - 1942)

Follow
Gerrit de Klijn (1939 - 1943)

Follow
Mina de Klijn (1938 - 1943)

Follow
Henny de Klijn (1934 - 1943)

Follow
Max de Klijn (1932 - 1943)

Follow
Michael Mahler (1924 - 1943)

Follow
Abram-Wulf Adler (1924 - 1941)

Follow
Michle-Blume Leibovich (c.1936 - 1941)

Follow
Abraham Bohemen (1933 - 1944)

Follow
Rina Bohemen (1931 - 1944)

Follow
Philippus Benninga (1932 - 1942)

Follow
Julia Mabeja Feitsma‏‎ (1933 - 1944)

Follow
Bilha Koster (1931 - 1944)

Follow
Sonja Mary van Zanten (1928 - 1944)

Follow
David Leezer (1926 - 1943)

Follow
Levie Bollegraaf (1940 - 1943)

Follow
Judith Prins (1928 - 1942)

Follow
Sophia Waterman (1941 - 1942)

Follow
Salomon Meijer Waterman (1940 - 1942)

Follow
Elisabeth Betsy Nort (1939 - 1942)

Follow
Clara Anna Nort (1936 - 1942)

Follow
Alida Elisabeth Nort (1934 - 1942)

Follow
Walter Albert Moerel (1928 - 1943)

Follow
Ellen Margaretha Moerel (1934 - 1943)

Follow
Leo Slager (1928 - 1943)

Follow
Charlotte Bleekrode (1940 - 1942)

Follow
Sally Dotsch (1937 - 1943)

Woonde: Swammerdamstraat 23 II, Amsterdam Sally Dotsch werd in juni 1943 met het zogenoemde kindertransport uit Vught via Westerbork op transport gesteld naar Sobibor. Hij bereikte de leeftijd van 5 ...

Follow
Jansje Dotsch (1935 - 1943)

Woonde: Swammerdamstraat 23 II, Amsterdam Jansje Dotsch werd in juni 1943 met het zogenoemde kindertransport uit Vught via Westerbork op transport gesteld naar Sobibor. Zij bereikte de leeftijd van 8 j...

Follow
Clara Braasem (1936 - 1942)

Follow
Samuel Braasem (1933 - 1942)

Follow
Henny Rodrigues (1933 - 1942)

Follow
Salomon Ensel (1939 - 1943)

Follow
Jacob Ensel (1933 - 1943)

Follow
Clara Ensel (1929 - 1943)

Follow
Selina Polak (1933 - 1943)

Follow
David de Jong (1932 - 1942)

Follow
Barend de Jong (1928 - 1942)

Follow
Andries Ensel (1941 - 1943)

Follow
Jonas Ensel (1942 - 1943)

Follow
Andries Ensel (1939 - 1943)

Follow
Christina Maria Ensel (1932 - 1943)

Follow
Annette Melanie Wolff (1928 - 1942)

Follow
Herman Wolff (1936 - 1942)

Follow
Benedictus Wertheim (1930 - 1943)

Follow
Anne Munk (1931 - 1944)

Follow
Georg Munk (1929 - 1944)

Follow
Judith PILLER (1928 - 1942)

Follow
Jane Swaab (1935 - 1943)

Follow
Samuel Swaab (1933 - 1943)

Follow
Sara Swaab (1925 - 1942)

Follow
Vrouwtje Swaab (1931 - 1943)

Follow
Betje Saartje Cohen (1937 - 1942)

Follow
Hendrika Dingsdag (1938 - 1942)

Follow
Mietje Dingsdag (1934 - 1942)

Follow
Jetje Dingsdag (1931 - 1942)

Follow
Levie Dingsdag (1928 - 1942)

Follow
Wolfgang Hoelzer (1939 - 1942)

Follow
Samuel Druif (1930 - 1942)

Follow
Machiel Vreeland (1931 - 1942)

Follow
Mozes Nord (1937 - 1943)

Follow
Joseph Nord (1930 - 1943)

Follow
Saartje Vrij (1939 - 1943)

Follow
Hartog Vrij (1932 - 1943)

Follow
Joseph Vrij (1929 - 1943)

Follow
Catharina Vrouwtje de Groot (1941 - 1942)

Follow
Grietje de Groot (1939 - 1942)

Follow
Mozes Cohen (1933 - 1942)

Follow
Sarina Cohen (1930 - 1942)

Follow
Kaatje Cohen (1927 - 1942)

Follow
Julchen Meijer (1933 - 1942)

Follow
Lion Simon Noach (1936 - 1943)

Follow
Samuel Nathan David de Beer (1930 - 1943)

Follow
Isaac Alvares Vega (1938 - 1943)

Follow
Arnold Turksma (1938 - 1943)

Follow
Isidor Turksma (1933 - 1943)

Follow
Theodora Turksma (1938 - 1942)

Follow
Simon Turksma (1934 - 1942)

Follow
Theodorus Turksma (1942 - 1943)

Follow
Philip Cohen (1940 - 1943)

Follow
Heinrich Cyns (1933 - c.1940)

Follow
Lilo Blumenkranz (1930 - 1943)

Follow