Projects » Dalane prosti » Profiles
Photo
Name
Johan Didrik Tande (1869 - 1938)

Johan Didrik Tande var født i Barbu ved Arendal i 1869. Han ble student i 1889 og cand theol i 1895 med gode karakterer. De første årene bestyrte han i kortere perioder flere forsk...

Follow
Andreas Gjertsen Faye (1727 - 1792)

Sogneprest i Egersund 1775-1790, Sogneprest Østre Moland 1790-1792 "Andreas Faye — 1775—1790. På hans tid fekk kyrkjelyden att eigedomsretten til kyrkja. Ho vart kring 178...

Follow
Gunnar Hafstad (1886 - 1982)

Res. Kap. i Egersund 1917. Østfold fylke, Råde, Ministerialbok nr. 7 (1878-1902), Fødte og døpte 1886, side 40. Nr. 6: Gunnar - født 11. januar 1886 på Gri...

Follow
Trygve Dagsland (1919 - d.)

Res. Kap. i Egersund 1970-

Follow
Tønnes Hafsø Svanes (1896 - d.)

Sogneprest i Sokndal 1935

Follow
Palmer Longfjeld Rødland (1908 - 1987)

Egersund: Res. Kap. 1946 (fungerende Res. Kap. fra 1941). Sogneprest og prost 1970-

Follow
Alfred Georg Oanæs (1899 - 1981)

Egersund: Res. kap. 1929 og sogneprest 1943 Molde: Sogneprest 1953-

Follow
Peter Olivarius Olsen (1852 - 1938)

Sogneprest i Egersund; Peter O. Olsen (f. 1852), som forøvrig hadde vært prest ved sjømannskirken i Pensacola, Florida, USA Se pdf-fil vedlagt profilen for mer info om familien...

Follow
Søren Jørgensen Bruun (1666 - 1733)

Bildet: Søren Jørgensen Bruns segl fra 1720 Tok baccalaur-graden ved Københavns universitet den 23/5 1693 Sokneprest fra 1695 – 1725, utnevnt i kongebrev av 25. mai 1695 ...

Follow
Christen Christiansen Bloch (1695 - d.)

Sokneprest i Sokndal 1725 – 1743 [1741], ble avsatt, noe som kan ha med å gjøre at Guri Larsdtr Kjelland anga ham som barnefar til sitt uekte barn i 1739, i alle fall begynte Hr. P...

Follow
Kjeld Andreas Bugge (1807 - 1888)

Sokneprest i Egersund 1846-1868 og Prost i Dalane Prosti 1849

Follow
Daniel Mogenssen Rasch (c.1684 - 1723)

Sogneprest i Egersund 1716-1723

Follow
Knut Ormsen Årstad (c.1500 - c.1585)

Nevnt 1534-1585. Nevnt som vitne 14.05.1534 i Diplomatarium Norvegicum Bind VII side 759 n. 1563 i skattemantall: som "sogneprest i Hellelands gjeld". Betalte 28 daler skatt Gjorde i 08.11.1584...

Follow
Oluf Jonsen Årstad (c.1540 - c.1625)

Petrus Valand har argumentert for at prest Ole Jonsen var sønn av Jon Guttormsen Larsgård, dette er i nyere tid så godt som blitt motbevist. Eller vist som svært lite sannsy...

Follow
Claus Torolvson Friis (1510 - 1566)

Nevnt som kapellan i Egersund 1545

Follow
Christian Magelssen (1837 - 1917)

Prest og prost i 11 år i Skjærø i Finnmark (1867-1878) før han kom til Sauherad og var prest 1878-1884 . Etter 6 år i Sauherad ble han utnevnt til prest i Egersund 18...

Follow
Christen Heiberg Kahrs (1790 - 1853)

Sogneprest i Egersund 1790-1802 Stamtavle over familien Kahrs. Samlet og utgit av Thora Sollied f. Kahrs. Bergen 1923 .

Follow
Sigmund Feyling (1895 - 1980)

Res. Kap. 1926 og sogneprest i Egersund 1929- og prost i Dalane prosti 1936 Ekspedisjonssjef i kirke- og undervisningsdep. avd. kirke, Oslo 1941-45. Deltidsarbeider Oslo Indremisjon 1955-1964 Kilde: si...

Follow
Christen Heiberg Kahrs (1750 - 1802)

Sogneprest i Egersund 1790-1802 "Kristen Heiberg Kahrs, 1790—1802. Han var bergensar. Fyrr han kom til Eigersund, hadde han nokre år vore personell kapellan hjå soknepresten til ...

Follow
Erik Pedersen Leganger (1679 - 1740)

Erik Pedersen Leganger , Sogneprest f. 1679, g. 27 Nov 1703,125 Anna Sylvia Henriksdatter Sylvius , f. 1679, Egersund , (datter af Henrik Olssøn Sylvius og Anna Theophiliusdatter Schanche) d. ...

Follow
Gregers Lund (1720 - 1774)

Skifte (i dalane prosti sin skiftebok) 13.02.1776: Sogneprest i Egersund 1753-1774 "Han bygde nye hus på prestegarden og sette inn 7 kakkelomnar. Fyrr hadde dei ikkje slike omnar på g...

Follow
Nils Olsen Sylvius (1630 - 1683)

Sogneprest i Egersund 1664-1683 "Niels Olsen Sylvius siger selv i sin Ansøgning om Konfirmation paa sit Kald at 10 Sept. 1670, at han er kaldet hid som Sogneprest 1663. Han er efter Kielland...

Follow
Torger Hansen Slettebø (c.1570 - 1640)

Sokneprest i Egersund fra 1616-1640 Byglset i 1636-37 Årstad: "Herr Torgeir N. Sogneprest 1. bygsel i Årstad Som Jonas Danielsen oppga gav 12 daler". i 1639-40 betalte han 3. års...

Follow
Theophilus Jonson Schanche (1619 - 1663)

Sokneprest i Egersund 1650-1663 "Theophilus Jonsøn Skankce, Søn af den bekjendte Jon Mogensen i Indviken. Han deponerede fra Bergens Skole 1 Juni 1637, blev personel Kapellan til H�...

Follow