Photo
Name
Jens Kjeldsen Riber (1598 - 1658)

Jens Kjeldsen, Jens Kjeldsen Riber, 1598-.1658, rektor, præst, forfatter. Født i Ribe. K. blev student 1618 fra Ribe, rejste siden udenlands og indskreves 1619 ved universitetet i Wittenb...

Follow
Søren Pedersen Schade Callundborg (1607 - 1657)

Kilde: Wikipeida: : Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: Søren Pedersen Kalundborg (Calundanus) (23. oktober 1607 i Kalundborg – 25. november 1657) var en dansk professor, yngre ...

Follow
Hans Schade Callunborg (1599 - 1671)

14 NOV 2008 -------------------------------------------------------------------------------- Wife: 1271. Bodil Danclefsdatter #209 died at age: 77 ------------------------------------------------...

Follow
Kristen Hansen Sthen (deceased)

Om de tre Sønner vides, at Kri- sten blev Student fra Lunds Skole 1620, studerede i Wfttenberg 1624, var 1630 Konrektor i Lund, tog samme Aar Magistergraden i Kjøbenhavn og blev Præ...

Follow
Aaron Edvardi Evertsson Synth (c.1565 - d.)

Äldsta barnet Den förste person som veterligen använt ordet angerman i Uppsala var en kyrkoman och skolmästare vid namn Aron Synth, bördig från Säbr&#...

Follow
Hans Ancher (1603 - 1655)

Hans Poulsen Anchersen blev født i Starup, hvor hans far Poul Hansen Anchersen var sognepræst. H. P. Anchersen blev indskrevet som student i Rostock ("Johannes Ancharius Haderslebensis") ...

Follow
Poul Hansen Ancher, (Ancharius) MP (1570 - 1635)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Marriage:december 13, 1602 Provst i Haderslev herred 20 JAN...

Follow
Ericus Bartholdi Schroderus (1577 - 1647)

Inskr vid univ i Marburg, Tyskland, 13 nov 98, mag där 20 jan 99, skolmästare i Nyköping 8 jan 04, lärare åt hertig Karl Filip 12 jan 08, korrektor vid ...

Follow
Mads Jensen Medelfart, biskop i Lund (1579 - 1638)

Mads Jensen Medelfar, Mads Jensen Middelfart, 25.4.1579-14.5.1637, biskop. Født i Middelfart, død i Lund, begravet sst. (domk.). Efter at være blevet student ca. 1601 blev M. aller...

Follow
Christianus Broijerus (deceased)

Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Tab I. s. 343. Kristian Hermansson Bröijer. Student i Helmstädt 1609 och i Wittenberg samma år. (Groten...

Follow
Ludvig Ludvigsen Munthe (1558 - 1634)

Ludvig Ludvigsen Munthe. Postgraduate/doctorand at Copenhagen University Steward and Tutor at the Royal Danish Court under King Fredrick II Canonicus and Arch Deacon of Lund Cathedral, At the d...

Follow
Johannes Isaacius Pontanus (1571 - 1639)

Early Maps: Amsterdam by Johannes Isacius Pontanus (1611) Pontanus, Johan Isaksen, 1571-1639, Historiograf, var født 21. Jan. (ell. Juni) 1571 i Helsingør af hollandske Foræ...

Follow
Johannes Christophersen Knoph (1578 - 1619)

Knoff, Hans Christoffersen, 1578-1619, Rektor, Søn af ovfr. anførte Hofprædikant Christoffer K., tjente i nogle Aar som Hører ved Roskilde Skole, til han 1605 med Underst&#x...

Follow
Casten Magni Rönnow (1638 - 1692)

Kyrkoherde i Åhus 1661-1682 och sedan i Halmstad.Kontraktsprost i Örebro vid sin död Universitetsstudier Strassburg, Rostock, Köpenhamn, Greifswald. Skaffade sig kungens s...

Follow
Anders Gylle Gyldenklou (1602 - 1665)

Andreas Gyldenklou, född Gylle 20 december 1602 på Slomarps gård i Östanstång, Östergötland, död 10 januari 1665 på Skånellaholm, S...

Follow
Ericus Johannis Falck, dä (1479 - 1569)

Erik Johansson Falk, förste lutherske biskop i Skara, sedan biskop i Linköping, † 1569, 90 år gammal, begrafven i Linköpings domkyrka, framför högalta...

Follow
Batholomæus Deichman, Biskop i Christiania (1671 - 1731)

Bartholomæus Deichman (1671-1731) domstol sogneprest i den danske prins Carl 1696-1699, prostens av 1699 Odense, samme år biskop av Oldenburg, men 1700-1713 biskop av Aalborg og 1713-1730...

Follow
Jacob Michelsen Rasch (1669 - 1737)

Jacob Rasch , (1669-1737) skolemann. Foreldre: Sorenskriver Michel Gundersen (1630–1706/07) og Sophie Jacobsdatter Rasch (1647–1728). Gift 4.2.1712 i Gjerpen med Anna Dorothea Weyer (16...

Follow
Thomas Andersen (1626 - 1692)

Thomas var präst i Osby. Enligt samma herdeminne sidan 424 och framåt föddes han 16260402. Prästvigdes 1654 till komminister i Osby. Blev Kyrkoherde i Osby 1660. Han var sve...

Follow
Ole Eriksen Molde (1721 - 1787)

Ole Molde gikk mange år på katedralskolen i Trondheim, student 1740, med vidnesbyrd fra rektoren den høyst ærede Benjamin Dass, ble Ole Molde immatrikulert ved Københ...

Follow
Hans Hansen Wandal, biskop i Sjælland (1624 - 1675)

AKA Hans Hansen Vandal. Blev 4. okt 1668 ordineret til biskop over Sjællands stift. ELO: Kaldes Johan Wandal hos Halling. gives Hans’ birth year as 1610. Other sites that agree with...

Follow
Jørgen Mikkelsen Rud, til Vedby MP (b. - 1505)

Rud, Jørgen, –o.1504, til Vedby, Rigsraad, var Søn af nedennævnte Mikkel R. og Elsebe Ottesdatter. Det er vistnok ham, der under Navne som «Georrius Rute de Zelandia&...

Follow
Knud Jørgensen Rud, til Vedby (1484 - 1554)

Rud, Knud (Jørgensen), –1554, til Vedby og Møgelkjær, Rigsraad, var Søn af ovennævnte Jørgen Mikkelsen R. Lisbet Bryske beretter, at han var lærd...

Follow
Knud Erikssøn Rud (1556 - 1611)

Rud, Knud (Eriksen), 1556-1611, til Sandholt og Rudbjærggaard, Søn af ovfr. nævnte Erik R. til Fuglsang, fødtes i Vestervig Kloster 11. Marts 1556. Til Adskillelse fra sine ...

Follow
Lorens Rothof (1624 - 1666)

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: Yo Tartossa 24.10.1636 Lorentz Rothovius, myöhemmin Rothof Laurentius Isaaci, Smolandus U67. * noin 1624. Vht: Turun hiippakunnan piis...

Follow
Karl Isaksson Rothovius (c.1622 - 1661)

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: 1641/42 Karl Rothovius Carolus Isaaci, Nycopensis 231. * noin 1622. Vht: Turun hiippakunnan piispa, FM Isak Rothovius (Isaacus Birgeri, yo mm...

Follow
Abraham Isaksson Rothovius (c.1615 - 1639)

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: Yo Uppsalassa 8.1627 Abraham Rothovius Abrahamus Isaaci U11. * Nyköpingissä noin 1615. Vht: Turun hiippakunnan piispa, FM Isak ...

Follow
Birger Isaksson Rothovius (1610 - 1637)

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: Yo Uppsalassa 8.1627 Birger Rothovius Bergerus Isaaci U10. Vht: Turun hiippakunnan piispa, FM Isak Rothovius (Isaacus Birgeri, yo mm. Uppsala...

Follow
Isak Birgeri Rothovius (1572 - 1652)

Fadern var skattebonden Börje Larsson vars far enligt Gabriel Anrep var en från Tyskland invandrad kaptenlöjtnant vid namn Lorentz Roth som införskaffade sig ett hemman i Sv...

Follow
Svenno Laurentii Vigelius (b. - 1653)

Han var född i Köping Yo Uppsalassa 20.6.1618 Sven Vigelius Sveno Laurentii, Vestmannus U3. Vht: Köpingin kirkkoherra Lars (Laurentius Algothi, † 1617) ja hänen 1. ...

Follow
Erik Eriksson Geete (1587 - 1651)

Erik Eriksson Tranevardus, adlad Geete, till Svistad i Össebygarns sn (Sth.) och näs i Adelnäs sn (Jönk.). Erik föddes 1587 i Stockholm. Han studerade i Uppsala och...

Follow
Jonas Persson Ekman (c.1625 - 1683)

I fråga om deras inbördes ålder och födelseår äro vi i flera fall hänvisade till mer eller mindre säkra antaganden. Älst var antagligen Jo...

Follow
Ambrosius Rhodius (1605 - 1696)

Ambrosius Rhodius: Dansk biografisk Lexikon / XIV. Bind. Resen - Saxtrup / 76 og 77 (1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka Rhodius, Ambrosius, 1605-96, Læge: Rhodius, Ambrosius, 1605-96,...

Follow
Jonas Svenonis Gelsenius MP (1653 - 1694)

21. Jonas Svenonis Gelsenius, född i Tingstad 1653 5/3. Son till företrädaren. Student i Åbo 1669; prv. 1676 24/3; genom Kungl. Maj:ts bref, utfärdadt på hans ...

Follow
Sveno Theodori Gelsenius MP (1619 - 1676)

He was a vicar ( kyrkoherde ) in Gamleby. 20. Sveno Theodori Gelsenius, född 1619. Fader: kyrkoherden i Gärdserum Thoreus Caroli. Student i Åbo 1642; magister där 1650; re...

Follow
Thomas von Westen (1682 - 1727)

Thomas von Westen, Kgl. Bibliothecarius 1708. Præst til Mædøen, Lector theol i Trondhiem 1716. Vicar Missionis i Finnmarken 1718. Kaldes med rette Finnernes og Lappernes apostel. ...

Follow
Ole Willumsen Worm, Den Ældre (1588 - 1654)

Fik 18 børn med 3 koner.-------------------- Ole Worm (1588-1654) Studier i Tyskland og Schweiz I 1605 påbegyndte han et teologisk studium i Marburg, senere i Giessen, men efter et ...

Follow
Jonas Clausen Heinemark (c.1600 - 1662)

Storkøbmand i Helsingør Jonas Clausen Heinemark (b. 1600, d. 22 Sep 1662) (son of Jonas Jensen Heinemark and NN Olufsdatter Mechlenborg) was born 1600 in Haderslev, and died 22 Sep 1662 i...

Follow
Johannes Boysen (1625 - c.1682)

Kgl. Hofkammerer Johannes Boysen (b. 1625, d. Abt. 1682) Johannes Boysen (son of Johannes Boysen and Margrethe Thombs)367 was born 1625 in Flensburg, and died Abt. 1682. He married Margrethe Jonasdatte...

Follow
Petrus Erici Noræus Fjellström (1657 - 1707)

SILBOJOCK Kyrkoherde nr 4 Petrus Noræus Fjellström (1698-1706), f. 4 okt. 1657 i Silbojock, företrädarens son. Stud. i Upsala 31 mars 1677. Enl. akad. konsist. prot. 22 au...

Follow
Isak Magnusson Björnström (c.1665 - c.1717)

Björnström , Isaacus Magni (K noin 1717) Biörnström, Isak Magnusson / Månsson Syntyi ilmeisesti Oulussa oletettavasti 1660-luvulla. Vanhemmat: Oulun tullinhoi...

Follow
Bogislaus Philipp von Chemnitz (1605 - 1678)

Wikipedia: Bogislaus Philipp von Chemnitz, före adlandet Bogislaus Philipp Chemnitius, född 1605 i Stettin, död 17 maj 1678 på Hallsta gård, Dingtuna socken, var en t...

Follow
Niels Hansen Mule (c.1574 - 1616)

3. 1603. Mag. Niels Clausen Mule; af Adel; F. H. Mikkelsen M. til Nislevgd., Bgmstr. i Od.; M. Mette Kotte; (23/11 02* Høve-F.); Pr. (08. 10); ~ Barbara Mikkelsdtr. Møller; 3 S., 5 D.; se...

Follow
Ludvig Hansen, Conrector i Odense (1620 - 1652)

Conrector i Odense Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Leyden 1574 — 1674: 1639: Maji 17. Ludovicus Michaelius Danus. 24, med. stud

Follow
Peder Jensen Vinstrup (1549 - 1614)

See biographies at Vinstrup, Peder Jensen, 1549-1614, Biskop, var født i Kjøbenhavn 18. Marts 1549. Hans Fader, M. Jens V., var Sognepræst ved St. Nicolai Kirke samt Provst i Kj&...

Follow
Rasmus Kieldsen, amtmann i Finnmark (1701 - 1753)

Rasmus Kieldsen Student i København 1717 - 1719. Assistent i rentekammeret i København 1719-1721, revisor 1721-1733 i rentekammeret. Handelsmann 1734. Rådmann i Københ...

Follow
Lorentz Boysen Boye (c.1484 - 1547)

Maybe died 28/9 1547 Han var student fra Rostock 1508, i Louvain 1517, og han var katolsk alterpræst i Haderslev 1524. Han var dernæst sognepræst i Sdr. Vilstrup, ca. 1524-47 ~...

Follow
Jørgen Lorentzen Boye (1516 - 1569)

Blev student fra Wittenberg 1538, og magister 1540. Han blev professor i Pædagogik ved Københavns Universitet s.å., sognepræst i Sdr. Vilstrup 1548-69 samt 2. hofpræs...

Follow
Villads Nielsen Adamsen / Vilhadius Adamius (1564 - 1616)

Villads Nielsen

Follow
Anders (Biret-Ánde) Andersen Porsanger (1735 - 1780)

Anders Porsanger var teolog og språkforsker, og den første norske same som tok universitetsutdanning. Han virket som misjonær i Øst-Finnmark og senere som menighetsprest i T...

Follow
Claes Hansson Thesleff (c.1612 - 1666)

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: Yo Uppsalassa 7.7.1628 Claes Thesleff Claudius Johannis, Viburgensis U16. * noin 1612. Vht: viipurilainen porvari, raatimies Hans Thesleff ...

Follow
Christen Jørgensen Harbou, til Holris (c.1565 - 1630)

Studerede i Wittenberg. 1592 måtte hans far betale en del gæld, som han havde efterladt sig dèr Hans Walter Harbou skriver: Generation VI Christen Harbou (63) Med samtykke af bl....

Follow
Oluf Rasmussen Thestrup (1613 - 1673)

5. o. 16/12 1640 [Hør. Sorø c. 36, siden i Aarh.] Ole Rasmussen Thestrup, f. Aarh. 30/10 13; (Bdr. t. Mette R. T., Moder t. P. J. Winther i Føns-Ø., t. Clemens R. T. Hjerm-G...

Follow
Hans Olufsen Bagger, biskop over Sjælland (1646 - 1693)

Bagger, Hans, universitetslärare, biskop. Född i Lund 1646. Son till lektor Olof Bagger vid Lunds domskola. Student vid akademien i Greifswald 1663, ingick B. följande åre...

Follow
Richard Bennich (1596 - 1641)

Student i Rostock 1614, i Giessen 1618, Diakon i Bordelum 1 621, 1622 i Tondern, Klosterprovst i Preet 1633-1641. Søn af Johann Bennich, hvis forfar var Herredsvoged Peter Bennich, som blev adle...

Follow
Olof Samuelsson Wallenstierna (1611 - 1687)

Suomalainen aatelissuku No 77 Vallenstjerna, alkujaan Grubb. Ylioppilas Upsalassa 1629, sitten myös Frankfurt am Mainissa Saksassa, Oxfordissa ja Cambridgessä Englannissa sekä Le...

Follow
Niels Knag Tygesen Knagenhielm (1661 - 1737)

Født 11.5.1661 på garden Vågnes på Sula på Sunnmøre og døde i Bergen 19.5.1737. Han ble bisatt 6.6.1737 i Mariakirken. Tradisjonen forteller at da moren...

Follow
Jens Gregoriussen Riber, 1480 (1480 - 1571)

Jens Gregoriussen Riber Evangelisk biskop på Færøyene 1540. Biskop i Stavanger 1557 - 1571. Student i København universitet. Også kallt Jens Gregerssøn R...

Follow
Hans Tausen, Biskop i Ribe (c.1494 - 1561)

Hans barndoms oplevelser er indhyllede i sagn. Han gik vistnok i skole i Odense og Slagelse, men kom så i hvert fald ind i Johanniterklosteret i Antvorskov som munk. Her viste han gode evner, og...

Follow
Abraham Thauvonius (c.1622 - 1679)

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: sl. 1640 Abraham Thauvonius Abrahamus Georgii, Halicoensis 14. * Sauvossa noin 1622. Vht: Halikon kirkkoherra Georg Thauvonius (Georgiu...

Follow
Caspar Jacobson Weiser (c.1627 - 1686)

It is not often that a poet loses his head for a single couplet, but this seems to have been the fate of Caspar Weiser, Professor of Lund in Sweden. At first he showed great loyalty to his country, and...

Follow
Johannes Wolfgangsen Rhumann (1622 - 1676)

Rhuman, Hans, 1622-76, Præst, Søn af ndfr. anførte Professor Wolfgang R. (d. 1637) og dennes 2. Hustru, Bodil Hansdatter, fødtes i Kjøbenhavn 3. Marts 1622. Efter Sko...

Follow
Petrus Johannis Bjugg (1587 - 1656)

Levnadsbeskrivning Hovpredikant hos hertig Johan 1613. [1] Lektor och dekanus 1634 i Linköping (E). [1] Kyrkoherde 1639 i Söderköping med Skönberga. Biskop 1642-10-10 i ...

Follow
Martti Skytte (1480 - 1550)

Turun piispa 1527-1550 Bishop in Turku 1527-

Follow
Gabriel Petri Melartopaeus (deceased)

Viipurin piispa 1633-1641

Follow
Canutus Johannis Skytte ? (b. - 1564)

Canutus Johannis (k. 1564) oli Viipurin toinen piispa. Hänen toimiaikansa kesti vain vuoden 1563–1564. Canutus Johannis oli kotoisin Eurajoelta, tuli ylioppilaaksi 1532 Wittenbergin y...

Follow
Mikkel Pedersen Arctander (1608 - 1654)

Student 1629 i Danmark, og senere i 1634 prest i Gelsted, Vends herred, Danmark •Name: Mikkel Pedersen Arctander •Sex: M •Birth: 1608 in Norge •Death: 1 FEB 1654 in Gjelst...

Follow
Enevold Nielsen Randulf (1597 - 1666)

Kilde: Slektene Muus, Falch, Falck, Falk osv av H. T. Gram og 144. Enevold Nielsen Randulf, født 18 des 1597 i Haderslev, Jylland, Danmark,95 død 30 apr 1666 i Roskilde, Sjæ...

Follow
Peder Bang (b. - 1566)

En Broder til O. B. var Mester Peder Hansen B., der betegnes som Klerk af Odense Stift, da han 9. Juli 1516 var i Gran i Ungarn og af den ovennævnte pavelige Legat, Kardinal Thomas, ved et vidtl...

Follow
Oluf Hansen Bang, pavelig kapellan MP (c.1480 - 1522)

Oluf Bang I Ungarn var Oluf Bang sekretær (Notarius Publicus) for den av paven i Roma utnevnte legat for landene i Nord- og Øst-Europa, kardinal Thomas Bakocz, erkebiskop av Gran i Un...

Follow
Hans Henriksen Bang (1560 - 1620)

Bang, Hans Henriksen, 1560-1620, Præst. Han er født i Middelfart, hvor Faderen, Henrik B., var Borgmester. 1590 blev han Student. 1591-93 nævnes han som Rektor ved Odense Skole. 15...

Follow
Henrik Hansen, Provst i Skamby (1622 - 1658)

7. o. 1/11 el. 31/10 1648, Mag. Henrik Hansen, f. Od. 10/4 22; F. Dr. th. H. Michelsen, Biskop (see kgl. Confess.); M. Cathrine Henriksdtr.; St. Od. 41; Mag. 47; Pr. (52); 1 ~ 19/5 50 Anna Jensdtr. Mul...

Follow
Niels Hansen Bang, Biskop (1614 - 1676)

Bang, Niels Hansen, 1614-76, Biskop. Han blev født 10. Avg. 1614 i Klinte Præstegaard i Skam Herred i Fyn, hvor Faderen, Hans Nielsen, var Præst og Provst. Moderen, Maren, var Datt...

Follow
Ove Brostrup Giedde MP (1594 - 1660)

Var 1616-18 Sekretær i Kancelliet. Fra denne rolige Stilling kastede han sig ind i et temmelig eventyrligt Foretagende. Han blev paa Kongens Vegne Chef for den Eskadre, der skulde s&#x...

Follow
Johan Jørgensen Rasch, Sogneprest (1634 - 1684)

Johan Jørgensen Rasch (1634-1684) var student i Lund 1652; Magister 1680. Sogneprest til Halsted sogn på Lolland i Danmark fra 1662 til 1684. Han døde 50. år gammel, da hadd...

Follow
Hans Mikkelsen (c.1538 - 1601)

Förste rektor på Herlufsholm, Kong Christian IVs tugtemester. Mikkelsen, Hans, --1601, Skolemand, var født i Randers, vistnok ved den Tid, da Reformationen gjennemførtes h...

Follow
Peter Thomæ (1509 - 1592)

"1592, 23. okt..: ”H. Petrus Thomæ, Seel is gebohren Ao. 1509 zu Hee bey Schernaa in Hingharde. Sein Vater ein Arfbunde Thomas Thomsen, ward 1521 nach Othense zur Schule gesandt, da er ...

Follow
Johannes Jensen Prætorius (1561 - 1645)

Johannes Prætorius havde i 1588 afsluttet sit studium ved Rostocks dengang meget betydelige universitet. Han stammede fra Bedsted, hvor hans far, Jens Jebsen var gårdmand og herredsfoged....

Follow
Johannes Prætorius, II (1611 - 1686)

1637 kapellan i Hojst, 1645 sognepräst i Hojst. Den andre av tre generationer Johannes Praetorius som alla var präster i Hojst 1637: ”Im Nahmen der Hilligen Drevoldigheit is unse...

Follow
Jørgen Jørgensen Falster (1601 - 1662)

Jørgen Jørgensen Falster # 1725 Professor dr.theol . søn af ? 1601 i Stubbekøbing ~ 24. december 1637 med Barbara Mule # 1724 Han blev Rektor i Fåborg 1621 og...

Follow
Wolfgang (Oluf) Rhumann (1572 - 1637)

Gift 1. gang (ca. 1607) med Dorthe Hansdatter, født (ca. 1585/90) - død 1611, datter af kgl. kammertjener, senere ådmand og kirkeværge i Slangerup Hans Madsen (død ...

Follow
Hans Christensen Slangendorph Fabricius (1602 - d.)

Skolegang between 22 August 1616 and 29 October 1620 ‎(Age 14)‎ Elev i Sorø Skole Skoleafgang 1624 ‎(Age 22)‎ dimitteret ‎(?)‎ fra Roskilde Skole og...

Follow
Friedrich Christensen Fabricius Slangendorph (1606 - 1654)

Birth 11 March 1606 41 i Slangerup Studier 24 September 1624 ‎(Age 18)‎ Immatriculeret ved Københavns Universitet og 4/11-1632 ved Universitetet i Königsberg Occupation ...

Follow
Niels Jespersen (1518 - 1587)

Jespersen, Niels, 1518-87, Biskop, er født i Viborg og Søn af Borgmester Jesper Simonsen og Margrethe Nielsdatter. Han var i sin Ungdom Lærer ved en Skole (i Viborg?), blev 1544 Pr...

Follow
Jens Hansen Mule (1564 - 1633)

Bricka: Dansk biogr lexikon Mule, Jens, 1564-1633, Læge, var født 15. Sept. 1564 i Odense. Hans Forældre vare Borgmester Hans M. til Nislevgaard og Mette Kotte, begge h...

Follow
Justus Valentin Stemann (1629 - 1689)

Gravsten och porträtt i St Marie kirke Helsingör. Danskt biogr lexikon 388-389 Stemann, Just Valentin, 1629-89, Generalsuperintendent, var født 20. (ell. 27.) Juni 1629 i Kj&#x...

Follow
Johan Below (c.1600 - 1668)

Dr, Med i Lifland (Estland) 1656 professor i Dorpat 2. Johann Below & Margretha Kirschner Johann Below blev født ca. 1600, søn af ? Margretha Kirschner blev født ca. 1605, ...

Follow
Hans Mikkelsen, biskop til Fyn (1578 - 1651)

8. o. 22/1 1615 [Huuscap. hos Fru Ellen Marsviin p. Lundegaard] Mag. Hans Michelsen; Pr. 21/4 s. A.; [•/10 1615 Slotspræst og Prof. pædagogices i Kbh.; see kgl. Confessionarier]. ...

Follow
Reinhold Reimers (1617 - 1659)

4. 1644. Reinhold Reimers, f. Tønder c. 18; St. Bordesholm t. Rostock 39; ~ . . . . Carstensdtr.; (Sstr. t. J. C. Fabricius i Løit); F. C. Jensen, Kbmd. og Kæmner i Tønder; ...

Follow
Hans Svaning (1503 - 1584)

Kilde: Slægten Svane: : Det må betragtes som en selvfølge, at den lærde og velhavende prinselærer er blevet modtaget med åbne arme af bedsteborgerne ...

Follow
Peder Pedersen Winstrup (1605 - 1679)

Biskop i Lund då universitetet grundades och Olof Bagger blir Rector Magnificus. Peder Winstrups dotter är gift med Olof Baggers systerson Hans Wandal. Olof Bagger har undervisat den un...

Follow
Ole Johansen Borchardsen Bagger (1607 - 1677)

Olof Bagger, född i Odense 1607, död i Lund den 11 mars 1677, var en ursprungligen dansk präst och sedermera svensk professor samt den förste rektorn för Lunds univ...

Follow
Saxo "cognomine Longus" Grammaticus (1150 - c.1220)

Sagaskriver på 1200 tallet. Skrev om Hamlet mm. Student på en av de to første universitetene, i Paris. Se: Saxo Grammaticus . Saxo Grammaticus (c. 1150-1220) also known as Saxo c...

Follow
Absalon Pedersson Beyer MP (1528 - 1575)

Språkrådet anbefaler formen Pedersson i sin oversikt over historiske navn. Absalon Pedersson Beyer Absalon Pedersson Beyer , også kalt magister Absalon (født 1528, d...

Follow
Absalon Absalonson Beyer (1559 - 1639)

Absalon Absalonsen BEYER 19 Apr 1559 - 1639 RESIDENCE: ABT 1590, Resid. kap. Domkirken i Bergen OCCUPATION: Prest i Gloppen 1603-30 BIRTH: 19 Apr 1559, Bergen (ca. 1565 ?) DEATH: 1639, Skorpa, ...

Follow
Mentz Christophersen Darre (1598 - 1657)

"4. ledd ved magister, borgemester og stiftsprost Mentz Christophersøn Darre. Han regnes som stamfar til de fleste nålevende ættelinjer, født i Trondheim 30. september 1598....

Follow
Thormodus Torfæus (1636 - 1719)

Wikipedia Biography Islandsk historiker Tormod Torfæus, wikipedia Thormodus Torfæus ( Thormodr Torfason , Thormod Torfæus , or Þormóður Torfason ) (1...

Follow
(No Name) (deceased)

Prest i Gildeskål. "Da presten Mentsøn Darre døde 21.januar 1688 fikk Hans Bruun Embetet etter ham. Han reiste ned til Kjøbenhavn samme år for at ansøge om sog...

Follow
Petrus Laurentii Anzenius (1686 - 1711)

Follow
Olav Trondsson Aspa, Erkebiskop i Nidaros MP (1405 - c.1474)

Erkebiskop Olav Trondsson: Olav Trondsson, død 25. november 1474, dødssted Roma, gravlagt i klosterkirken San Agostino, Fødested og fødselsår er ikke kjent. Erkeb...

Follow