Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Niels Christian Andersen (1837 - 1864)
  Andersen, Niels Christian, Hellum, 11te Infanteri-Regiment, 5te Compagni, Menig nr. 58, 20 feb, bog 1864, side 134 Såret ved Kongshøi (Dannevirke) d. 3. feb. 1864, taget til fange og d&...
 • Jobst Gerhard von Scholten (1814 - 1864)
  Kilde: : 1. Oberstløjtnant ved 20. Infanteriregiment Jobst Gerhard Scholten, født 28. januar 1814 i København, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Kø...
 • Johannes Michael Fredrik Fischer Rist (1810 - 1873)
  Fødsel: Kirkebogen for Nykøbing S., Ods herred, Holbæk amt, opslag 112. Deltog i 1. slesvigske krig som secondlieutenant ved 2. Livregiment til fods. Deltog i 2. slesvigske krig so...
 • Harald Christian Hertel (1827 - 1881)

Inspireret af Tom Buk-Swienties bøger om 2. slesvigske krig og med udgangspunkt i "mine egne" veteraner fra de 2 slesvigske krige forsøger jeg her at skabe et projekt, som kan samle personlige historier op om de slesvigske krige. Velkommen ombord, der er plads til flere veteraner og flere hænder.

Opbygningen af projektet er indtil nogen kommer på en bedre idé, at der her under opbygges en kronologi over de 2 krige. Hvis man tilføjer generelle oplysninger om en begivenhed skriver man det her. Er det personlige oplysninger om en af deltagerne, så lav først en begivenhed på personens egen tidslinie, med oplysningerne og tilføj derefter et link til denne begivenhed her på siden med angivelse af begivenheden og personens navn. Man tilføjer nye profiler til projektet eller nye projektdeltagere ved at klikke på Handlinger og vælge i rullemenuen. Anders Hessel

Treårskrigen:


http://www.milhist.dk/start/oversigt_trearskrigen.htm

Mobilisering i 1848

Søren Pedersen:

5. dragonregiment i Randers. http://www.geni.com/people/S%C3%B8ren-Pedersen/6000000018975983121

Slaget ved Bov 9. april 1848

Den 9. april om formiddagen rykkede danskerne frem til angreb. 3. jægerkorps, 12. bataillon og et halvt batteri (4 kanoner) dannede avantgarden og lededes af oberstløjtnant Magius. Efter en hård kamp erobredes Bov. 1. jægerkorps sammen med et par kompagnier af 5. og 9. bataillon angreb fra øst mod skovene omkring Kobbermølle, der forsvaredes af major Michelsens slesvig-holstenske jægerkorps forstærket med et kompagni kieler studenter. Tæt bag danskernes angrebskolonner fulgte resten af afdelingerne klar til at blive sat ind. Slesvig-holstenerne trængtes tilbage fra Bov til en stilling ved Nyhus, men måtte også opgive at holde denne og rykkede længere tilbage mod Harreslev og nordkanten af Flensborg. Bülows 1. brigade erobrede derefter Harreslev. 1. 2. og 11. bataillon havde udstået en vanskelig march gennem vanskelligt terræn og måtte opgive det store sving vest om slagmarken og tog i stedet retning mod nordkanten af Flensborg. Kavaleribrigaden nåede heller ikke at falde oprørerne i ryggen. Oprørshæren var i opløsning men undslap sydpå og undgik at blive omringet. Ved Kobbermølle modstod Michelsen lang tid det danske angreb. General Krohn havde ikke beordret ham tilbage da hovedstillingen blev opgivet. Da nu danskerne satte ind med fuld kraft, kunne han ikke længere holde stillingen og trak sig tilbage langs Flensborg fjord, hvor han kom under beskydning fra de danske orlogsskibe der lå 5-600 m. ude i fjorden. Kort tid efter blev han angrebet sydfra af general Ryes 1. bataillon så hele Michelsens styrke blev dræbt, såret eller taget til fange.

De danske tab var på 16 faldne og 78 sårede. Slesvig-holstenerne havde 30 faldne, 143 sårede, der alle blev taget til fange og 780 usårede, der blev taget til fange. Fire af deres syv sårede officere døde. I Rendsborg blev de slagne styrker mødt af en preussisk division på 12.000 mand og en forbundsdivision på 10.000 mand, som flere dage havde stået klar til at undsætte dem. Den slesvig-holstenske hær blev derpå reorganiseret og den preussiske general Wrangel fik overkommandoen over de samlede styrker.

Nederlaget ved Slesvig d. 23. april 1848:

Den slesvig-holstenske hær fik nu støtte af styrker fra Det Tyske Forbund, og påskedag den 23. april 1848 besejrede de forenede preussiske og slesvig-holstenske styrker den danske hær ved Dannevirke og Slesvig by. De danske soldater trak sig tilbage til Als, mens preusserne besatte store dele af Jylland.

Søren Pedersen:

Tilfangetagelse: http://www.geni.com/people/S%C3%B8ren-Pedersen/6000000018975983121

Hedemann, Schleppegrell, Læssøe og Dinesen sr.:

http://www.geni.com/profile/6000000001504871111/events/6000000025232970021

Slaget ved Dybbøl 5. juni 1848:

Efter at de tyske tropper havde lidt nederlag i den indledende fase af Treårskrigen i kampene ved Nybøl den 28. maj 1848 og mistet kontrollen over Dybbøl Banke, Stenderup og Ragebøl, besluttede den preussiske general Wrangel at forsøge en generobring af det østlige Sundeved og Dybbøl Banke. Han satte angrebet med det meste af sin hær ind den 5. juni 1848, men på grund af dårlig koordination og en heltemodig indsats og dygtig ledelse af de danske styrker under general Hans Hedemann måtte Wrangel trække sine tropper tilbage.


Denne sejr og den danske sejr under kampene ved Nybøl den 28. maj styrkede i høj grad soldaternes moral og befolkningens tillid til en heldig udgang af krigen. Sejren på Dybbøl blev således taget som et godt varsel for fremtiden. Det er formentlig derfor man valgte at underskrive den nye grundlov på samme dato året efter, nemlig den 5. juni 1849.

Anders Stubkjær:

http://www.geni.com/profile/6000000000414980913/events/6000000024290580493

Bataljen ved Hoptrup 6.-7. juni 1848:

Det nørrejyske Armekorps tror de bliver angrebet af en større preussisk styrke og flygter i panik nordpå fra Haderslev. Cai Hegermann-Lindencrones reservegardehusareskadron går til modangreb og afviser angriberne, som viser sig blot at være 350 slesvig-holstenske oprørere, der havde held til at omgå de danske forposter: http://www.geni.com/profile/6000000024788789218/events/6000000029242183248

Katastrofen på Ekernförde fjord 5. april 1849:

Christian Krieger:

http://www.geni.com/profile/6000000001504871519/events/6000000001504871524

Niels Sørensen:

http://www.geni.com/profile/6000000007006090115/events/6000000015643239653

Slaget ved Kolding 23. april 1849:

Søren Nielsen:

http://www.geni.com/profile/6000000000414971447/events/6000000030545803110

Fredericia d. 13. maj 1849:

Knud Schott Deichmann Bruun:

http://www.geni.com/profile/6000000015518146547/events/6000000015518146549

Udbruddet fra Fredericia 6. Juli 1849:

Christian Julius de Meza:

http://www.geni.com/profile/6000000013186306989/events/6000000027556434150

Anders Stubkjær:

http://www.geni.com/profile/6000000000414980913/events/6000000024317226610

Slaget ved Isted 25. juli 1850

Friderich Adolph von Schleppegrell:

http://www.geni.com/profile/6000000014700176492/events/6000000025294314887

Frederik Læssøe:

http://www.geni.com/profile/6000000019349092015/events/6000000025294561981

Slaget ved Flecke 31. December 1850

Adolph Wilhelm Dinesen sr.:

http://www.geni.com/profile/6000000001504871111/events/6000000025235034023

Hjemkomst til København 17. Februar 1851

Adolph Wilhelm Dinesen sr.:

H.C. Andersen, der i 1833 havde været på rejse i Italien med Dinesen, skriver i sin dagbog: Mandag 17. Graat Veir, Batteriet Dinesen kom Klokken elleve, jeg saa de sidste af dem, de kjørte lige ud til Amager; forstemt og vilde gaae til Fru Goldschmidt, hun og Datteren have altid været høflige mod mig, dem vil jeg ikke have fornærmet, men Fenger og alle Collins raade derfra, som noget de Mennesker ikke vilde see den gode Følelse i men som om jeg vilde beile til Hr Goldschmidt jeg opgav det altsaa. — Disse Festdage have Guldæblerne sprungen paa Torvet. — Om en Victoria sagde en Soldat, at hun var sat ud fordi hun sendte dem de uldne Tepper. En Solda[t] ved Frederiksstad fik flere Kugler i Kappen, »ja det er Kongens Klæder!« sagde han, men da en Kugle slog i hans Smør-Æske blev han vred: »nu bliver det for galt! det har jeg ikke Raad til!« — (I Torsdags fik jeg Ideen at udgive til en Indtægt for de Saarede og Faldnes Efterladte, de Vers og Sange jeg har skrevet under Krigen, Reitzel var villig at besørge det Hele og nu imorgen kommer Bogen ud, igaar læste jeg sidste Correctur. Til Middag hos den svenske Minister; jeg følte mig svindel og gik ikke i Casino hvor Matroserne iaften er. — En Soldat kom hjem til mig og bad om en Vest, han fik min grønne Vintervest. — Enken har været at faae Buxer til sin Søn der er Soldat. — Jeg fik i Dag fra Sverig »Sagor« dedicerede mig. — Sorg og Glæde for mig vandrer tilhobe.

1864:


http://www.milhist.dk/start/oversigt_1864.htm

Novemberforfatningen 13. november 1863:

Den danske regering vedtager den såkaldte Novemberforfatning, der - stort set - skal udskille hertugdømmerne Holsten og Lauenborg fra Danmark, men samtidig knytte Slesvig tættere til Danmark. Forfatningen vækker et ramaskrig i de tyske stater. Danmark nægter - trods opfordringer fra venligtsindede magter - at trække Novemberforfatningen tilbage. Det bliver samtidig gjort klart fra bl.a. svensk side, at man ikke vil komme Danmark til hjælp i tilfælde af en krig mod de tyske magter.

Mobilisering 1863:


Jens Nissen Hansen Tagmose:

http://www.geni.com/profile/6000000000414965398/events/6000000022281649900 

Søren Nielsen:

http://www.geni.com/profile/6000000008297505011/events/6000000024743180211

Hæren ved Dannevirke februar 1864:

Overgeneral for den danske Armé: Christian Julius de Meza

1. Division:

Generalløjtnant G. D. Gerlach http://www.geni.com/people/Georg-Daniel-Gerlach/6000000010110274607

 • 1. Brigade: 2. og 22. regiment
 • 2. Brigade: 3. og 18. regiment
 • 3. Brigade: 16. og 17. regiment
 • samt 2., 10. og 12. feltbatteri, 1. halvregiment gardehusarer og 5. ingeniørkompagni.

2. Division:

Generalmajor P.H.C. du Plat http://www.geni.com/people/Peter-Heinrich-Claude-du-Plat/6000000017843537645?through=6000000017843658375

 • 4. Brigade: 4. og 6. regiment
 • 5. Brigade: 7. og 12. regiment
 • 6. Brigade: 5. og 10. regiment
 • samt 7. og 9. feltbatteri, 1. halvregiment af 4. dragonregiment og 1. ingeniørkompagni.

3. Division:

Generalmajor P.F. Steinmann (efter 8. februar generalmajor Wilster, da Steinmann bliver såret) http://www.geni.com/people/Peter-Frederik-Steinmann/6000000006081142751

4. Division:

Generalløjtnant C.D. Hegermann-Lindencrone http://www.geni.com/people/Cai-Hegermann-Lindencrone/6000000024788789218

 • 2., 3., 5. og 6. dragonregiment
 • 2. halvregiment gardehusarer
 • samt 5. feltbatteri (og senere 3. ingeniørkompagni - brokompagniet)

Infanterireserven:

Generalmajor Carl Caroc efter 3. februar http://www.geni.com/people/Frederik-Caroc/6000000027557186920

 • 8. og 15. regiment

Artillerireserven:

1., 3., 6. og 8. feltbatteri

Artilleriets fæstningskompagnier:

1., 3., 5. og 6. fæstningskompagni I alt 34.941 infanterister, 4.103 dragoner, 5.667 artillerister, 569 ingeniører og 471 ved staben.

Slaget ved Mysunde 2. februar 1864:

Danskerne er i stand til at slå et prøjsisk angreb tilbage ved skanserne ved Mysunde.

Premierløjtnant Ahlmann:

http://www.geni.com/profile/6000000015345665488/events/6000000032035257598

Træfning ved Kongshøj bakke 3. februar 1864:

Mens både den preussiske kronprins og prins Friedrich Carl ser til, angriber det østrigske hærkorps i dag Dannevirkestillingens forposter. Forrest i angrebet er brigaden Gondrecourt, der virkelig går til makronerne. De danske forposttropper er dårligt forberedte, da østrigerne angriber, fordi angrebet sker, netop mens der er afløsning. Det lykkes hurtigt østrigerne at slå danskerne tilbage fra stillinger ved Øvre-Selk, og kampene koncentreres herefter omkring Kongshøj foran Dannevirkestillingen, hvor Danmark forsøger at etablere et mere effektivt forsvar.


Østrigerne angriber dog ufortrødent Kongshøj og erobrer højen, som de besætter med tungt artilleri. Den østrigske general ønsker ikke at rykke længere frem i dag, men flere enheder af de østrigske tropper er så optændte af kampen, at de rykker videre frem mod selve Dannevirkevolden. De fremstormende østrigere slår flere danske enheder på flugt, men kommer så tæt på, at de kommer under beskydning fra selve Dannevirkestillingen, og de må trække sig tilbage med svære tab.


Kongshøj og det meste af Dannevirkestillingens forterræn er dog nu i fjendens hænder, og den danske hær er trukket tilbage til selve stillingens hovedforsvarsværker. Tabene har været hårde på begge sider. Næsten 100 tyske er døde og over 300 sårede. På dansk side er der 42 døde og ca. 150 sårede. Over 200 mand på dansk side er herudover enten taget til fange eller savnede. Trods de svære tab fejrer tyskerne dagen som en stor sejr, og brigaden Gondrecourt får tilnavnet “die eiserne Brigade” – Jernbrigaden.


Trods sejren fører tabene dog til eftertænksomhed i det tyske hovedkvarter. I et krigsråd mellem feltmarskal Wrangel og hans korpschefer umiddelbart efter slaget diskuteres de følgende dages krigsførelse. Før dagens kampe var det tanken, at frontalangrebet på Dannevirke skulle indledes dagen efter, Kongshøj var taget, men nu tvivler man på, at man allerede i morgen vil kunne foretage et tilstrækkeligt artilleriangreb. I stedet overlades det prins Friedrich Carls 1. preussiske korps atter at undersøge mulighederne for en overgang ved Slien, så et frontalangreb kan kombineres med et flankeangreb.

Paul Ulrich von Scharffenberg:

http://www.geni.com/profile/6000000011433952533/events/6000000030606784025

Johan Carl Theodor Thalbitzer:

http://www.geni.com/profile/6000000021134789472/events/6000000032007636077

Harald Christian Hertel:

http://www.geni.com/profile/6000000000414554561/events/6000000032039970671


Søren Nielsen:


http://www.geni.com/profile/6000000008297505011/events/6000000024743377350

Johannes Michael Frederik Fischer von Rist:

http://www.geni.com/people/Johannes-Michael-Rist/6000000008934697049

Niels Christian Andersen:

http://www.geni.com/profile/6000000017458150842/events/6000000017458150844

Rømningen af Dannevirke 5. februar 1864:

de Meza og Kauffmann:

http://www.geni.com/profile/6000000020948575802/events/6000000026051860654

Cai Ditlev Hegermann-Lindencrone:

http://www.geni.com/people/Cai-Hegermann-Lindencrone/6000000024788789218

Jens Nissen Hansen Tagmose:

http://www.geni.com/events/show/6000000024313038832

Anders Peter Sørensen, Svostrup:

http://www.geni.com/profile/6000000027483876863/events/6000000027488481861

Fægtningen ved Oversø:

Hans Charles Johannes Beck:

http://www.geni.com/profile/6000000006761753862/events/6000000032085736031

Slaget ved Sankelmark:

Søren Nielsen:

http://www.geni.com/profile/6000000008297505011/events/6000000024743141347

Dragonfægtningen ved Smedeby 6. feb. 1864:

Søren Peter Mogensen:

http://www.geni.com/profile/6000000009479147441/events/6000000026726329710

Tabet af Broagerland 18. - 22. februar:

Georg Leopold Sponneck m. fl.:

[http://www.geni.com/profile/6000000016765518512/events/6000000027985075525]

Forsvaret af Dybbøl skanser:

Beskydningen d. 16. marts:

Sekondløjtnant Jacob Bang ved 17. regiments 2. kompagni skrev hjem til præstegården i Akkerup på Fyn om episoden: Et beklageligt uheld, som er enestående i krigshistorien og foranledigedes ved, at et helt kompagni var stuvet sammen inde i blokhuset, hvor granaten sprang. Kompagniet (5. af vort regiment) mistede den dag - truffen af samme granat - 30 sårede og 15 døde, samt kompagnikommandøren (E. A. Bruhn) og løjtnant Christensen; med andre ord, ved eksplosionen af 1 granat hele officersbesætningen og det nævnte antal underofficerer og menige, noget som i øvrigt kun sker en gang af tusinde. Stakkels mennesker, alle lemlæstede på det grusomste, pytter af blod, hjerner, arme og ben, fingre, indvolde, legemer splittede på forskellig måde i flere stykker fandtes i blokhuset efter den frygtelige scene. Ernst Adam Bruhn og Peter Frederik Quade Gløerfelt mister livet i blokhuset ved Skanse 1:

Ernst Adam Bruhn:

http://www.geni.com/profile/6000000000414554561/events/6000000020380532814

Peter Frederik Quaade Glöerfelt:

http://www.geni.com/profile/6000000000414554561/events/6000000030572637532

Peder Kjeldahl mister højre ben: http://www.geni.com/profile/6000000010029854293/events/6000000030596719577

Danskerne taber terrænnet foran skanserne

d. 17. marts rykker 8. regiment til Sundeved for at ligge i reserve mellem skanserækken og sundet. Her begynder et større slag, hvori 8. regiment udkommanderes til støtte for 7. regiment, der bliver trængt ud af forpoststillingerne og helt op i skansen. 8. regiment holder stillingen i slugten mellem skanse 6 og 8. Kanonerne fordrev derefter tyskerne fra Dybbøl by og 7. regiment rykker ind i byen i en heftig gadekamp. 8. regiment rykker til undsætning, men opfattes af 7. regiment som afløsning og de begynder at retirere. For at undgå omringning må også 8. regiment trække sig tilbage. 8. regiments tab var 23 døde, heriblandt regimentskommandør oberst Hveberg, 47 sårede og 82 fangne, heraf 7 sårede og 11 savnede mens én var deserteret. Først den 22. marts kunne 8. regiment returnere til Als.

Jens Nissen Hansen Tagmose:

http://www.geni.com/profile/6000000000414965398/events/6000000024312555959 

Jacob Jacobsen om slaget d. 17. marts:

http://www.geni.com/profile/6000000027360871252/events/6000000027361464858

Peder Christensen

http://www.geni.com/profile/6000000001364423427/events/6000000001364423432

Jobst Gerhard von Scholten:

http://www.geni.com/people/Jobst-Gerhard-von-Scholten/6000000008705649848

20. mar. 1864:

Nedtælling til slaget om Dybbøl: Granaterne vælter ind over Fredericia, og den danske kommando bliver nær overrumplet. Den danske overkommando gjorde en uhyggelig opdagelse den dag: preusserne forberedte en overgang til Als for at falde Dybbøl-stillingen i ryggen. Det fremgik af feltpolitiets daglige rapport, at preussiske soldater i længere tid dagligt havde holdt manøvrer i Nybøl Nor, hvor de øvede sig i at lade og losse 100-200 pontonbåde. De følgende dage strømmede oplysningerne ind: I Åbenrå, Haderslev og Flensborg havde preusserne beslaglagt både og småskibe, 500 skulle allerede være samlet ved Sandbjerg.

Prins Friedrich Karl havde syslet med planen i nogle dage, og operationen skulle løbe af stablen den 2. april. Lykkedes den, kunne preusserne undgå den langvarige og besværlige belejring af Dybbøl, som derfor foreløbig var stillet i bero.

Alligevel havde preusserne i løbet af natten anlagt deres første batteri foran Dybbøl. Broager-batterierne havde numre fra 1 til 4, det nye batteri fik nr. 5. Det var anlagt vest for Avnbjerg og åbnede ild kl. 9,45 om formiddagen, især mod Skanse 1 og 2, der således kom under dobbeltild.

Det nye batteri og Broager-batterierne gjorde i forening 344 skud, danskerne svarede med 160 og havde held til at bringe det nye batteri foran fronten til tavshed.

Tabet var stort den dag. I Skanse 2 havde fodfolksbesætningen søgt dækning bag blokhuset, der til dels lå i læ af krudtmagasinet, da en fjendtlig granat slog gennem begge væggene og eksploderede midt blandt soldaterne. I alt blev 8 dræbt og 18 såret i Dybbøl-stillingen i løbet af dagen. Blandt de sårede var også skanse II´s kommandør, løjtnant Ancker, der blev ramt af en granatstump i armen.

Johan Peter Andreas Anker:

http://www.geni.com/profile/6000000018431559373/events/6000000029751996299

Skanserne led også meget ved beskydningen den dag, i Skanse 2 blev endnu en 84-punds kanon ødelagt. Af Lars Lindeberg JP 26-03-2014

Preusserne anlægger 1. parallel 28. - 29. marts 1864

Philip Frederik Winkler:

http://www.geni.com/profile/6000000014736009673/events/6000000029344516453

Kommandoraid til Assendrup 29 marts 1864

Frederik H. E. H. Stockfleth:

http://www.geni.com/profile/6000000020958726106/events/6000000027758736108

Stormen på Dybbøl 18. april 1864:

Kl. 4 om morgenen starter preusserne et heftigt bombardement af de danske skanser. Det går primært ud over skanserne på venstre fløj, hvor man i løbet af natten har mistet yderligere af forterrænet, så de preussiske løbegrave nu kun er 140 m fra de danske skanser. Kl. 09:30 ankommer den tyske stab til Avnsbjerg, for at se stormen på Dybbøl skanser. Kl. 10:00 standser bombardementet af skanserne og rettes nu mod det bagvedliggende danske terræn. Pludselig, som ud af ingenting, myldrer 6 store kolonner med flere tusinde preussiske soldater ud af løbegraven – til lyden af musik fra det preussiske militærorkester i den 2. parallel! Yderst på den danske venstrefløj helt mod syd når preussiske tropper hurtigt frem til skanse 1. De modtager kanonskud fra skanse 2 og geværild fra skyttegravene imellem de to skanser, men fra selve skanse 1 modtager de angribende preussere ingen ild. Der ydes kun minimalt modstand, og angrebet fra både fronten og fra stranden på skansens venstre side tager det kun få minutter før skanse 1 er erobret. Det sker kl. 10.06. Preusserne presser på og angriber den bagvedliggende stillingen, en såkaldt lynette, som også hurtigt falder uden meget modstand. Her tages 3 danske officerer og næsten 300 mand til fange.

Carl Galster:

http://www.geni.com/profile/6000000018197906152/events/6000000028878038816 Kl. 11:00 8. brigades modangreb: http://www.geni.com/profile/4047815039640039500/events/6000000025874951031

Otto Vilhelm Claes Johan Nordenfalk og Axel Ivar Key:

http://www.geni.com/profile/6000000006411961895/events/6000000025833811046

Niels Peter Andersen:

http://www.geni.com/profile/6000000025915421797/events/6000000025915421799

Philip Frederik Winkler:

http://www.geni.com/people/Philip-Winkler/6000000014736009673#/tab/overview

Søren Nielsen:

http://www.geni.com/profile/6000000008297505011/events/6000000027758549458

Hans Frederik Julius von Haxthausen:

http://www.geni.com/profile/6000000015414044016/events/6000000026558572492

Elias Carl Freferik Ahlefeldt-Laurvig:

http://www.geni.com/profile/6000000004147909103/events/6000000004147909107

Sigvard Urne Rosenvinge Lundbye:

http://www.geni.com/profile/6000000023883675664/events/6000000023883675666

Peter Heinrich Claude du Plat:

http://www.geni.com/profile/6000000017843537645/events/6000000017843537647

Ernst Schau:

http://www.geni.com/profile/6000000022679986096/events/6000000022679986098

Sigismund von Rosen:

http://www.geni.com/profile/6000000001504812432/events/6000000001504812438

Christopher Friedenreich Hage:

http://www.geni.com/profile/6000000022247579382/events/6000000027650718665

Johan Georg Winkler:

http://www.geni.com/events/show/6000000027738471788

Peter Frederik Rist:

http://www.geni.com/people/Peter-Frederik-Rist/6000000015271433033

Ferdinand Christian Waldemar Redsted:

http://www.geni.com/people/Ferdinand-Christian-Waldemar-Redsted/6000000027109104536

Kronprins Frederik i Silkeborg:

Kronprinsen forlader Silkeborg sammen med generalstaben d. 19. april 1864- http://www.geni.com/profile/6000000001651577833/events/6000000025915254558

Silkeborg erobres d. 24. april 1864:

Der ankommer en større preussisk styrke og efter våbenhvilen og frem til fredsaftalen d. 2. november var der i kortere eller længere perioder indkvarteret godt 12.000 preussiske tropper sammen med 799 heste og 600 stude.

Elfride Fibiger:

http://www.geni.com/people/Christine-Dorthea-Michelle-Elfride-M%C3%BCller/6000000023222240640

Forsvaret af Fyn 3. maj 1864:

Jens Nissen Hansen Tagmose:

http://www.geni.com/profile/6000000000414965398/events/6000000024312827985

Søslaget ved Helgoland 6. maj 1864:

6. maj 1864 stod den samlede Nordsø-eskadren, nu bestående af fregatterne NIELS JUEL og JYLLAND samt skruekorvetten HEJMDAL, derfor sydover mod Helgolands-bugten for at genoptage blokaden af de tyske havne, og i nødvendigt omfang forsøge at stoppe den østrigsk-preussiske eskadre.

Fra flere kilder kunne det samtidig bekræftes, at 1. del af den østrig-ske eskadre, under kommando af kaptajn Tegetthoff allerede var ankommet til farvandet og havde forenet sig med de tre preussiske kanonbåde ved Texel.

Den samlede østrigsk-preussiske eskadre, der nu bestod af de to østrigske fregatter SCHWARZEN-BERG og RADETZKY samt de preussiske kanonbåde , BLITZ og BASILISK og hjuldampskibet ADLER, havde nu taget station i Cuxhafen.

Iver Bertelsen:

http://www.geni.com/profile/6000000026052410505/events/6000000026076615372

Dommedag Als

Anton Sigurd Jacobæus

http://www.geni.com/profile/6000000025362735966/events/6000000025362876039

Træfningen ved Lundby 3. juli 1864:

Kampene ved Lundby sydøst for Aalborg den 3. juli blev fatale for mange af deltagerne og var fuldstændig meningsløs i og med at krigen stort set var tabt og desuden dårligt ledet.

Oberstløjtnant Hans Charles Beck:

http://www.geni.com/profile/6000000006761753862/events/6000000026866232040

Michael Drewsen - Papirfabrikken brænder d. 15. oktober:

http://www.geni.com/profile/6000000019274336030/events/6000000026091830918

Hjemsendelse

Jens Nissen Hansen Tagmose

http://www.geni.com/profile/6000000000414965398/events/6000000025375661280

Enkerne:

Ane Kirstine Andersen, Brink:

http://www.geni.com/people/Ane-Andersen/6000000027361999865?through=6000000027361919914