Photo
Name
Ericus Olai (c.1550 - 1627)

Född i Grimsås, Mossebo socken, prästvigd 1572 och sedan komminister i Gällstad, blev kyrkoherde i Tranemo 1583. Han undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. Å...

Follow
Gustaf Bryntesson Roos af Hjelmsäter, till Berg i Elgå o Wik (c.1517 - d.)

En jorddrott i Värmland Från VärmlandsAnor nr 1997:2 Det av Amund Hatt under slutet av 1300-talet ägda säteriet Wiik i Arvika övertogs och ägdes i slu...

Follow
Nicolaus Christophori (1557 - 1629)

Nils Kristoffersson (Duraeus) Nämner sig för första gången i "Presternas Lengd på Ryttare, Knekter och Ödes Hemann Pro Anno 1582" "Bekennes jag mig Nielz Chris...

Follow
Peder Nilsson (deceased)

En av undertecknarna av Uppsala mötes beslut 1593 Uppsala möte 1593 är Svenska kyrkans viktigaste kyrkomöte. I enlighet med prästerskapets anhållan sammankal...

Follow
Petrus Laurentii Brask (b. - 1605)

Den förstnämnde, hvars fullständiga namn är Petrus Laurentii Brask, blef samma år, under hvilket - han prästvigdes, komminister i Viby och, efter att under tio...

Follow
Johan Petersson Brask (b. - 1602)

Äfven han ägde en son, som ägnade sig åt det prästerliga kallet, JOHAN BRASK, hvilken 1592-1602 var kyrkoherde i Höreda. Liksom fadern har han undertecknat Upp...

Follow
Johan Ulfonis (c.1531 - 1594)

Kyrkoherde (Vica) och prost i Södra Ving åren 1569-1594. Joh. Ulfonis var pastor 1569 och erlade 1571 till Elfsborgs lösen ett k. Eriks gulden, en 1570 års krona, en daler...

Follow
Donatus Donatsson Teutzman (1560 - d.)

Underskrev Upsala möte 1593 Källa: Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar, Volym 19 sid 250, 1758 .

Follow
Herlacus Johanni (deceased)

En till undertecknare från Skara stift var kyrkoherden i Slöta "6. Herlacus Joh. erlade 1571 till Elfsborgs lösen 8 lod silfver och 56 rdr i penningar. Såsom prost öf...

Follow
Michael Olai Gevalensis (b. - 1599)

Johan III:s hovpredikant under tidigt 1570-tal. 1575 av kungen utnämnd till pastor i Köpings socken. Senare kontraktsprost.

Follow
Laurentius Widichinni (1546 - 1599)

Kyrkoherde i Bro i Västmanland 1573 där han vartit kaplan sen 1569. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

Follow
Andreas Lexandensis (c.1550 - 1614)

Kaplan i Orsa samt kyrkoherde i Rättvik. Riksdagsman.Jordegendomar i Kärvåsen, Risås, Sätra. Begravd i koret i Uppsala domkyrka. Femarmad ljusstake skänktes so...

Follow
Michael Michaelis Cuprimontanus (1543 - c.1627)

Kyrkoherde i Svärdsjö, Kopparbergs län, delägare och bergsman i Kopparberget. Deltog i Uppsala möte 1593.

Follow
Nils Nicolaus Andrae Dyk MP (1555 - 1638)

Kyrkoherde i Södra Vi, Kalmar stift. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593.

Follow
Ericus Tranevardius (1557 - 1597)

Ericus Jacobi Skinnerus, Född i Stockholm ca 1557; Student i Greifswald 20 juli 1570 och i Rostock 1572. Professor vid Johan den 3:e högskola på Gråmunkeholmen i Stockho...

Follow
Simon Sigfridi Forsskåhl (c.1530 - 1629)

Simon Sigfridi Forsskåhl var sacellanus loci i Sagu. Kapellan därstädes år 1593. I den egenskapen undertecknade han Uppsala mötes beslut samma år. Kyrkoherde i...

Follow
Petrus Kenicius (1555 - 1636)

hem.passagen.se/sven.planck/Html_farfar/pa5ea7042.html Noteringar Petrus studerade vid Uppsala 1575 men fick avbryta sina studier där då universitetet måste stänga p.g...

Follow
Henrik Martinsson Brennerus (1552 - 1616)

Henricus Martini Brennerus, (son av Martinus Mattiae Aboensis) född 1552 i Korsholm (Mustasaari). Först klockare och kapellan i Korsholm (Mustasaari) socken, medan fadern ännu levd...

Follow
Abraham Angermannus (1540 - 1608)

Ärkebiskop 1593 (erhöll alla 243 röster). Sveriges 4:e protestantiske ärkebiskop. Ådrog sig snart hertig Karls onåd genom sin hänsynslöshet (M&...

Follow
Thomas Laurentii (b. - c.1610)

Pastor i Frustuna 1568-1610. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

Follow
Kasper Martini Mårtensson Alstadius (1560 - 1609)

Vihitty 1596 Vähäkyrö, Agneta Johansdotter Frese ; syntynyt 1579 Laihia, kuollut 1691 Laihia ja Kasparus Martini Alstadius , syntynyt 1560 Ahlstad, Malmöhus, Väh&#x...

Follow
Simon Jakobsson Borgoënsis (b. - 1612)

Follow
Martinus (Mårten) Henrici Mårten Sarfve (1550 - 1614)

Vicar Martinus Henrici (Sarfve) died about 1614. He married Karin Poitz, Swedish Noble Family no 246. Evidently the Martinus, who was chaplain in Pyttis 1582, vicar there 1583, when the father still ...

Follow
Henricus Martini (b. - 1617)

Henricus Martini (K 1617) Hendrik Mårtensson, Henrik Mårtensson V Paimion edellinen kirkkoherra Martinus Johannis ja Riitta Matintytär (Brita Mattsdotter). Paimion kappalainen 15...

Follow
Canutus Henrici Fordell / Westzynthius (1555 - 1621)

Canutus Henrici (1555–1621). Chanutus Henricj, Knut / Knuth Henriksson. S Pietarsaari 1555. V Westzynthius-suvun kantaisä, Pietarsaaren kirkkoherra Henricus Nicolai ja Katarina Eriksdot...

Follow
Erik Johansson TENALENSIS (c.1520 - 1600)

Tenalensis, Ericus Johannis; Ericus / Erich Iohannis, Erik Johansson Nähtävästi Tenholasta kotoisin. Pietarsaaren kappalainen (2. sarjaa) 1556, kirkkoherra kuningas Juhana II...

Follow
Thomas Laurentii Paldanius (c.1570 - 1598)

Thomas was the first vicar on Karlö (Hailuoto) about 1593. He was signing the resolutions of the meeting in Uppsala 1593. He was still alive 1598. Hailuodon kirkkoherra Following link is related...

Follow
Simon Johansson Nurcherus (c.1550 - 1604)

Nurcherus, Simon Johannis (K 1604). Nurka / Nurkka, Nurkerus, Simon Iohannis / Johansson. Isonkyrön (Kyröjoensuu) kirkkoherra kuningas Juhana III:n kollaatiokirjeellä 3.1.1587, m...

Follow
Lars Månsson Modinus el. Kolstadius (deceased)

Kapellan i Torstuna 1593 och kyrkoherde i Mo socken. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

Follow
Mathias Halicoensis Mathesius (1570 - 1622)

Mathesiuksen laaja ja lahjakas suku oli lähtöisin ilmeisesti Turusta, jossa 1500-luvulla vaikutti porvarina Georgius Mathiae Mathesius. Toinen mahdollisuus on, että hän olis...

Follow
Johannes Henrici Lithovius (c.1563 - c.1634)

Johannes Henrici Henrikinpoika / Corvinus / Limingius Oulun ensimmäinen kirkkoherra ja Iin kirkkoherra Junttila, Geni: kuolinpaikka Ii. Merk. 9.8.2013 Aki Nieminen Information on the...

Follow
Henrik Larsson Lithovius-Corvius (Svart) (c.1535 - 1615)

Prästen Henrik Larsson Lithovius. Född: 1537 S:t Karins, Littois 1) .Död: 1615 Limingo 2) nr 2343 och 5956 Kyrkoherde i Limingo socken 1575-1615. Blev högst 78 år...

Follow
Mathias Wiloides (deceased)

Follow
Jacobus (Jacob) Martini (Mårtensson) WILOIDES (c.1520 - c.1601)

Viloides, Jacobus Martini (K 1601), Jakob Martini / Mårtensson Turkulainen (Aboensis). V todennäköisesti turkulainen laivakirjuri Mårten Eriksson (Morten Ericsson) Vil...

Follow
Mathaeus Jacobi GAMMAL (c.1580 - c.1632)

Gammal, Matthaeus Jacobi (K 1622), Gammall, Matthias Iacobi, Matts Jakobsson S vanhan perimätiedon (Terserus) mukaan Gammelby (Perniö?), Uusimaa. V Turun kaupungin pormestari, laivuri...

Follow
Ericus Henrici Björneburgensis (c.1560 - 1636)

Ericus Henrici (K 1636) Erik Henriksson S ilmeisesti Pori noin 1560 (Björneburgensis). Lemun kappalainen ainakin jo 1592, kirkkoherra viimeistään 1615. Allekirjoitti ("Ericus H...

Follow
Petrus Erici Bröms (1560 - 1632)

Faderns efterträdare som komminister i Segerstad och Hanebo församlingar 1580 och som kyrkoherde därstädes 1607. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593., Kyrkoherde i S...

Follow
Andreas Beronis (c.1540 - 1600)

Kyrkoherde i Bergsjö och i Enånger. I en handskrift med korta biografiska notiser över studenter inskrivna vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala anges om honom: ...

Follow
Hans Larsson MP (c.1570 - c.1609)

Även känd latiniserad som Johannes Laurentii (ej att förväxla med sin samtida namne i Säbrå!). Han undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 samt Sö...

Follow
Birgerus Erici (b. - c.1629)

Kyrkoherde i Neder Kalix, Västerbotten 1592-1629 Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

Follow
Johannes Bartholdi Tuderus (c.1580 - c.1612)

Noteringar: (Somerus Johannes Bartholdi) Kyrkoherde i Somero vid 1500- talets slut Johannes Bartholdi (K noin 1612) Johannes Bartholli, Hans Bertilsson S Somero. V Someron kirkkoherra Bartholdu...

Follow
Bartholdus Johannis Tuderus (c.1530 - c.1597)

Noteringar Kyrkoherde i Somero på 1500-talet (Förde enligt Elgenstierna Stiernekorsvapnet) http:/www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?eid=190 Bartholdus Johannis (K luultavasti...

Follow
Michael Michaeli (c.1560 - c.1607)

) Suomessa ja Ruotsissa on kolmen viime vuosisadan aikana ollut monta Vallenius nimistä henkeä, mutta he eivät silti laisinkaan ole olleet samaa sukua. Alla esitetystä laa...

Follow
Carl Ericsson Sursill (c.1534 - c.1618)

Sursill, Carolus Erici; Karl Eriksson S Uumajan pitäjä, Länsipohja. V ”mahtava talonpoika” Uumajan pitäjän Tegin kylässä Erik �...

Follow
Nils Göransson Gyllenstierna af Lundholm (1526 - 1601)

Follow
Nicolaus Olai Bothniensis (1555 - 1600)

Hov- och Fältpredikant. Kontraktsprost i Torstuna. Biskop på Gotland från 1685. Ärkebiskop, teolog. Nicolaus Olai Bothniensis var troligen son till kaplanen Olaus i Pite...

Follow
Ljungo Thomae Limingius (c.1550 - 1610)

Ljungo Tuomaanpoika Limingius. Syntynyt Limingassa. Kuollut syksyllä 1610 Ruotsissa. Rovasti, suomentaja. Ljungo oli Pyhäjoen kirkkoherra 1576-81 ja sitten Saloisten kirkkoherra 1581-92. ...

Follow
Hans Johan Frese (1553 - 1611)

Tunnetaan myös nimellä Johan Hans Frese. Laihian kappalainen. JohanHans Frese Laihian kappalainen, s. noin 1550 Laihia, Vaasa, k. 1611 Laihia, Vaasa. Hans, samt sednare med Jacob Esch...

Follow
Ericus Petri (1523 - 1606)

Ericus Petri är den latinska formen av Erik Persson. Han upptas som stamfar för adliga ätten Rosenhielm i Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor, d. 6 ...

Follow
Jöns Danielsson Svinhufvud (1553 - 1613)

"Till Främby samt Lilljan i Torsångs sn (Kopparbergs), vilket hemman han 1595 24/1 fick i förläning (1) ; fogde i Borns län 1583-1584 och i V.Silvbergs län 1...

Follow