Photo
Name
Johannes Hermanus Grobler, b6c2d6 (1795 - 1876)

Johannes Hermanus Grobler (Hans) (*12.12.1795) (≈14.02.1796 Tulbagh) (†28.05.1876 Rustenburg) He went on the Great Trek with his brother-in-law Voortrekker leader Andries Hendrik Potgiete...

Follow
Willem Sterrenberg Pretorius (1817 - d.)

Source: Genealogies of old South African Families & EN SIEN Updated from MyHeritage Family Trees via father Willem Sterrenberg Pretorius by SmartCopy : May 15 2015, 6:46:52 UTC

Follow
Johannes Mathys Strydom, b3c3d6e17f8 (1850 - 1910)

Follow
Johannes Hercules Viljoen, c4d10e6 (c.1793 - d.)

According to the Viljoen Familieregister p.706 he participated in the Great Trek and he was a survivor of the Battle of Blood River which took place on 16 December 1836. -----------------------------...

Follow
Johannes Gysbertus Roos, SV1-b10c2d1 MP (1786 - 1838)

Johannes Gysbertus Tulbagh 2.4.1786, maak Groot Trek mee † Bloukransrivier, Natal 17.2.1838, vermoor x Maria Sophia GROBLER 6.3.1785 d.v. Cornelis Grobler en Magdalena Elizabeth Volschenk xx Bea...

Follow
Susara Sophia Elisabeth van dyk (1793 - 1838)

Follow
Willem Sterrenberg Pretorius, b3c1d3e1f14 (1807 - 1890)

Was in Transoranje region by 1842 already and later settled in the Rustenburg area. Source: Voortrekkerstamouers by JC Visagie

Follow
Willem Sternberg Pretorius (1802 - 1878)

Participated in the Great Trek. Possibly in October 1838 in the party of A.W.J. Pretorius. They first went to Natal. In 1845 they went to the Orange Free State. Source: Voortrekkerstamouers by JC Vis...

Follow
Daniel Jacobus Oosthuizen (1821 - 1899)

Follow
Kmdt. Koos Grootvoet Potgieter (1801 - c.1849)

(Potgieter: b7c8d6e4/1.7.8.6.4) : Potgieter, Jacobus Christoffel (Koos Grootvoet) - b7c8d6e4 = 22.3.1801, Veldkornet van die wyk Tarka in die Kaapkolonie ca. 1831-1834, Voortrekkerleier en Voortrekkerk...

Follow
Hans Jurgen Potgieter, b7c8d6e6 (1806 - d.)

POTGIETER Hans Jurgen b7c8d6e6 *15.1.1806, woonagtig te Tarka, Somerset, was Voortrekkers wat reeds in April 1841 woonagtig was in Natal, onbekend wat hul vertrekdatum was. Bron: Voortrekkerstamouers 1...

Follow
Diederik Arnoldus Viljoen, b4c2d1e10f2 (1813 - 1879)

VILJOEN Diederick Arnoldus *25.9.1813 † "Zorgvliet" dist Fauresmith, OVS 23.9.1879; boer dist Colesberg. Verhuis tussen 1844 en 1847 op die Groot Trek na die Noorde. Boer van "Zorgvliet" dist Fa...

Follow
Pieter Simon de Villiers (c.1876 - 1934)

Follow
Petrus Johannes Botha, b1c4d9e3 MP (1782 - 1855)

Boedel / Estate No. VAB MHG B13

Follow
Erasmus Smit, SV/PROG 3 (1778 - 1863)

Bron- Voortrekkerbegrafplaas Pietermaritzburg - Louis Eksteen pagina 35 - 36 Baken 20 van die Voortrekkerbegrafplaas in Pietermaritzburg bevat die grafte van 2 van die bekendste figure van die Groot ...

Follow
Philip Rudolph Nel (1804 - 1883)

Philip Rudolph Nel *29/3/1804 †18/12/1883, was 'n Voortrekkerleier en die 1st Landdros van Pietermaritzburg. Hy het die plase Nelsrus , aan die Mlazi(tans Baynesfield) en Spitskop aan die Mvotir...

Follow
Andries Petrus de Jager (1827 - 1861)

Follow
Barnabas Gerhard Brecher (1851 - 1922)

BRECHER, Barnabas Gerhard, Born 17 January 1851 at Steinkop, Cape Colony, son of the Reverand F. Brecher, Rhenish Society Mission, Steinkop. Educated at the South African College, Cape Town. Went from ...

Follow
Marthinus Phillippus Cornelis Ferreira, b7c1d8 (1811 - 1875)

Onder die Voortrekkers was daar skynbaar slegs een Ferreira, naamlik Marthinus Stephanus Ferreira (gebore 1810), kleinseun van Ignatius Wilhelm Ferreira (c.1751-c.1781) en vader van die latere generaal...

Follow
Maria Petronella Petronelia Nel (1834 - 1925)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Nel, M P, vrou van W H Uys

Follow
Hyla Magdalena van den Berg, b1c10d6e10 (1825 - 1894)

Follow
Maria Magdalena Gouws (1790 - 1877)

Begrawe in die Voortrekkerbegraafplaas te Pietermaritzburg Perseelnommer 3F. Die perseel bevat die grafte van Hendrik van den Berg, Maria Magdalena Gouws en hulle dogter Hyla Magdalena en haar man Will...

Follow
Christiaan Ernst Fourie (1815 - 1897)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Fourie, Christiaan E. Fourie Christiaan Ernst Ongeklassifiseer, x Somerset-Oos 18.12.1836 Cathari...

Follow
Joachim Petrus Prinsloo, e1f1 MP (c.1812 - 1893)

f1 Joachim Petrus ≈ 23.11.1812, maak Groot Trek mee x Elisabeth Petronella KRUGER xx Catharina Dorothea CAMPHER

Follow
Frederik Daniel Nel (1803 - d.)

Follow
Jacobus Paulus Paulus Odendaal, b3c1d9 (1788 - 1858)

c1 Jacobus ≈ Stellenbosch 13.2.1746, burger v. Stellenbosch x c. 1767 Anna Margaretha SMUTS d9 Jacobus Paulus ≈ Stellenbosch 6.4.1788, bekom eiendom in Overbergse wêreld en raak ...

Follow
Cornelis Hendricus Viljoen, b4c2d2e13 (1793 - 1878)

In April 1837 he joined the trek of P.L. Uys in Die Groot Trek. Source: Viljoen Familieregister Vol 3 p.1507

Follow
Hendrik Josephus Viljoen, b4c2d2e14f2 (1822 - 1907)

Left on Die Groot Trek with his parents in the first half of 1837 in the company of P.L. Uys. Source: Viljoen Familieregister deel 3, p.1508.

Follow
Johannes Jacobus Pretorius (1798 - 1860)

Source:

Follow
Lourens Christiaan de Klerk, b4c1d8e6f1 MP (1831 - 1909)

Lourens Christiaan x Jacomina de Beer, trek in 1894 van Utrecht, Natal na Melsetter, Rhodesie Herinneringe van Lourens Chriisat n de Klerk. INLEIDING. Lourens Christian de Klerk werd gebore 16 Junie 18...

Follow
Theunis Christiaan de Klerk, b4c1d8e6 (1815 - 1870)

Nota uit Van Vogelvalleij na verre velde deur Dr D de Klerk 2013 - in 1835 moes die gesin terugvlug vanaf die Klein-Visrivier na die Koenap a.g.v. Xhosa aanvalle. Verlaat die Kolonie met die de Beer trek

Follow
Theunis Christiaan de Klerk, (b2c4d1e8) MP (1786 - 1816)

Theunis Christiaan de Klerk was one of the Slagtersnek rebels. He, along with 5 others, was charged with Armed rebellion and High Treason. He was married to Johanna Prinslo. They had 5 daughters and hi...

Follow
Carolus Johannes Trichardt (1811 - 1901)

The Great Trek by Oliver RANSFORD issued 1972 Page 36 It is unfortunate that very few of the Voortrekkers kept journals, but an exception was Louis TREGARDT the leader of the Voorste Mense or the G...

Follow
Johannes Petrus Strydom, b3c3d6e3 (c.1778 - c.1838)

Participated in Die Groot Trek in the Trichardt trek to Delagoa Bay where he died of fever in 1838. Source: Viljoen Familieregister Deel 3 p.1025 ----------- Sien za en

Follow
Simon Lodewyk Ricker (c.1780 - c.1850)

Follow
President Willem Cornelis Janse van Rensburg MP (1818 - 1865)

Willem Cornelis Janse van Rensburg (16 May 1818 – 13 August 1865) was the Second President of the South African Republic, from 1863 to 1864. He was born near the town of Beaufort West, the son...

Follow
Marthinus Johannes Potgieter, b7c9d4e1 (c.1797 - c.1902)

Follow
Gerrit Johannes Viljoen, b4c2d2e2f1g7 (1829 - 1904)

At the age of eight he left the Cape Colony in the group of Hendrik Potgieter. Went through the whole journey, including Natal. Participated in the Battle of Bloedrivier. Prominent farmer that lost eve...

Follow
Christoffel Viljoen, b4c2d2e2f1 (1792 - 1892)

In 1836 he departed in the group of Andries Hendrik Potgieter up to Ohrigstad. Settled in the vicinity of Lydenburg later on. Participated in the Battle of Bloedrivier 16 December 1836. Source: Viljo...

Follow
Jacobus Johannes Viljoen, b4c2d2e2f1g7h5 (1856 - 1918)

He did not go to Angola with the Dorslandtrekkers, but he went about 20 years later via Botswana. During the 1918 Influenza epidemic, he took care of many by providing nursing and spiritual care. He su...

Follow
Willem Hendrik Steyn, b1c3d4e6f7 (1818 - 1896)

Note: the following information is wrongly attributed to Willem Hendrik Steyn, b1c3d4e6f7. It belongs to another Willem Hendrik, b1c3d6e1f1g5. Information received from Alexander Armenis. Lived distr...

Follow
Theunis Frederik Jacobus Steyn, b1c3d4e2f7 (1808 - 1889)

Lived at Blaauwe Krans, Baviaansrivier, Somerset before he left in the second half of 1837 on the Groot Trek in the party of Lucas Johannes Meyer. They moved from Transoranje region to Ohrigstad (1845)...

Follow
Pieter Wouter Steyn, b1c8d3e4 (c.1790 - d.)

Lived at Vetrivier, dist Swellendam before he left on the Groot Trek. Although he intended to leave in 1838, he probably left only after June 1840. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Vi...

Follow
Petrus (Pieter) Jacobus Steyn, b1c3d6e1f1g4 (1818 - 1852)

Lived at Brakrivier, Somerset before he left on the Groot Trek. By May 1838 he was already near the Vaalrivier, probably in the party of A.H. Potgieter. In 1847 the farm Daniëlsdoodsdrift, south...

Follow
Petrus Paulus Steyn 1st MP (1792 - d.)

Boer "Kliprivier" distrik Swellendam. Trek c. 1835 na veldkornetskap v. "Boesmansrivier" en "Zwagershoek", distrik Somerset-Oos. Na Junie 1839 vertrek hy in die Groot Trek. In 1846 word die plaas De Go...

Follow
Petrus Hermanus Steyn, b1c8d2e6 (c.1800 - 1896)

"Voortrekker Stamouers" - Jan C. Visagie: STEYN, PETRUS HERMANUS: Gedoop te Graaff-Reinet 17/8/1800 Oorlede te Potchefstroom op 9/2/1896. Trou te Graaff-Reinet met Jacoba Elizabeth de Beer. WOONPLEK: D...

Follow
Petrus Daniel Gerhardus Steyn, b1c3d4e2f2g3 (1821 - 1876)

Lived at Baviaansrivier, Somerset before he moved north in the Groot Trek. He was in Transoranje region already before 1840. The farm Strydfontein at the Vetrivier was registered to his name in 1840. T...

Follow
Nicolaas Johannes Steyn, b1c3d6e1f1g3 (1811 - 1877)

Lived at Brakrivier, Somerset before he left on the Groot Trek in January 1836 in the party of A.H. Potgieter. In October 1837 they were already in the vicinity of the Vaalrivier. They settled in the W...

Follow
Marthinus Jacobus Dewald Steyn, b1c3d6e2f1g5 (1823 - d.)

Lived in the Beaufort district before he left on the Groot Trek in July 1837 in the party of Jacob de Klerk, his future father-in-law. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visagie publish...

Follow
Marthinus Steyn, b1c3d6e7f7 (1811 - d.)

Lived in the Swellendam district before they left on the Groot Trek. Their children were baptized in Winburg (1845) and Pietermaritzburg (1846). Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visag...

Follow
Marthinus Steyn, b1c8d13e4 (c.1806 - 1864)

Lived first in Swellendam district and then in the Colesberg district (1837) before they moved with the Groot Trek. In 1843 they were in Pietermaritzburg and in 1845 in the vicinity of Winburg. Sourc...

Follow
Lucas Cornelis Steyn, b1c3d4e2f2 (c.1794 - d.)

Lived at Blaauwe Krans, Baviaansrivier, Somerset before he left for the Groot Trek, probably in the party of Lucas Johannes Meyer in the second half of 1837. The farms De Middelspruit (at Vaalrivier) a...

Follow
Louis Johannes Steyn, b1c3d6e1f1g2 (1810 - 1892)

They lived in the Colesberg district before they left in January 1836 in the party of A.H. Potgieter in the Groot Trek. Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visagie published 2011, page 473

Follow
Louis Hermanus Petrus Steyn, b1c3d4e2f9 (1815 - 1900)

Lived near Albany before he moved with the Groot Trek, probably in 1838. In 1845 the farm Rietfontein near Ohrigstad was allocated to him. He is possibly LHP Steyn who was appointed as veldkornet in Oh...

Follow
Joseph Jacobus Johannes Steyn, b1c8d2e6f3 (1821 - 1902)

Neem deel aan die Groot Trek met sy vrou, Hester Elizabeth Loretta de Lange. Was in Mei 1844 in die Transoranje. Die plaas Breedspruit aan die Makwassiesberg is in 1847 vir hom aangeteken. Sien p475 "V...

Follow
Johannes Jurgen Steyn, b1c3d4e2f2g5 (1825 - d.)

Lived at Blaauwe Krans, Baviaansrivier, Somerset West before he moved with his father, Lucas Cornelis in the Groot Trek. Probably in the party of Lucas Johannes Meyer. Two farms were allocated to him i...

Follow
Johannes Jacobus Steyn, b1c3d13e2f2 (1823 - 1894)

Lived at Kliprivier near Swellendam and then near Somerset West before he moved with the Groot Trek together with his parents. It seems he later lived near Ohrigstad before he settled near Kroonstad. ...

Follow
Johannes Gerhardus Steyn, b1c3d4e2f3g3 (1822 - 1897)

Probably lived district Somwerset West, where his brothers also lived. Probably moved with his brothers in the party of Lucas Johannes Meyer. In 1840 the farm Doornfontein at the Vaalrivier was allocat...

Follow
Johannes Christoffel Steyn, b1c3d11e4f1 (1799 - 1887)

JC Steyn het vanaf Swellendam na die noorde getrek ongeveer 1837. Hy was een van die pioniers in Natal en het aan die Slag van Bloedrivier deelgeneem (F.A.F. Wichmann "'n Merkwaardige Voortrekker", die...

Follow
Johannes Christiaan Steyn, b1c3d4e2f2g1 (1817 - 1898)

Lived in the Somerset district before he moved with his father in the Groot Trek. They first moved to Natal, possibly in the party of Lucas Johannes Meyer that departed about October 1837. En route he ...

Follow
Johannes Steyn, b1c3d6e7f3 (1802 - 1880)

Lived in the Beaufort West district before he moved with the Groot Trek. By 1840 he was already in the Transoranje region. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie, published 2011; pag...

Follow
Jacobus Marthinus Steyn, b1c8d2e6f1 (1819 - 1887)

Lived in the Swellendam / George areas before he moved with the Groot Trek. Was in Potchefstroom by 1845. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie, published 2011; page 473

Follow
Johannes Marthinus Andries Steyn, b1c8d2e5 (1798 - 1872)

Lived dist Beaufort West and George before he moved with the Groot Trek. The farm Breedspruit to the north of the Vaalrivier was registered to his name on 5 April 1847. Married only once, to AL de Be...

Follow
Hermanus Theodorus Steyn, b1c3d11e5f3 (1813 - d.)

Lived in dist Swellendam before he moved with the Groot Trek. By April 1839 he was already in Natal. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie, published 2011; page 472.

Follow
Hermanus Stephanus Steyn, b1c3d4e6f3 (1811 - d.)

Participated in the Groot Trek. Based dist Colesberg. By the end of the 1840's he had moved to the vicinity of the Vaalrivier. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie, published 2011;...

Follow
Casper Jan Hendrik Kruger, b7c2d4e3 (1801 - 1851)

First Name Casper Jan Hendrik Last Name Kruger Gender Male Birth Date 10 May 1801 Birth Location Graaff-Reinet, Cape of Good Hope, South Africa Baptism 10 November 1801 First marriage: Crad...

Follow
Hermanus Jacobus Steyn, b1c8d3e5 (1794 - d.)

He lived at Vetrivier, dist Swellendam. He intended to depart on the Groot Trek in May 1838. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C Visagie published 2011; page 472 -----------------------...

Follow
Hermanus Johannes Steyn, b1c3d6e1f1g1 (1809 - 1882)

Lived at Agter-Sneeuberg, Somerset. Departed on Groot Trek in January 1836 in the A.H. Potgieter group. It seems he participated in the clashes at Vegkop and Bloedrivier. His wife was a sister of Pres....

Follow
Hermanus Steyn, b1c3d6e1f1 MP (c.1789 - 1835)

Lived at Brakrivier, Somerset. Left on the Great Trek about January 1836 in the A.H. Potgieter group. Was near the Vaalrivier by October 1837. Might be associated with the farm Vangfontein adjacent to ...

Follow
Hans Jurgens Steyn, b1c3d4e2f3 (c.1795 - d.)

Lived at Baviaansrivier, dist Somerset. Probably in the trek of P.A. Opperman that left at the end of 1837. Associated with the farms Doornspruit at the Kroonspruit, Rietfontein at the Vaalrivier and K...

Follow
Hans Jurgen Steyn, b1c3d4e8 (c.1788 - d.)

Lived district Beaufort West. Date of departure on the Groot Trek uncertain. He is the probable owner of the farm Steelpoortrivier, dist Ohrigstad. His brother DPJ Steyn also participated in the Groot ...

Follow
Douw Petrus Jacobus Steyn, b1c3d4e11 (c.1797 - 1877)

Lived in the Beaufort West district. Arrived in Transoranje by the end of 1839. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visagie, published 2011 --------------------------------------------...

Follow
Douw Gerbrand Steyn, b1c8d3e4f4 (1817 - 1893)

Lived at Vetrivier, dist Swellendam. Departure Groot Trek after June 1840. Family trek. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 by Jan C. Visagie, published 2011

Follow
Daniel Jacobus Robberts, b1c7d4 (1776 - d.)

Daniel Jacobus ROBBERTSE Graaf-Reinet 21.02.1776 ┼, later v.d. eerste Voortrekkers wat by Rustenburg gaan vestig het x22.1.1797 Anna Elizabeth de Beer *01.09.1776┼ (dv. Zachar...

Follow
Hermanus Johannes Petrus Steyn, b1c3d6e2f1 (1791 - 1869)

Seems to have arrived at the Vaalrivier by October 1838. A farm at the Kroonspruit was allocated to him in October 1838. Probably part of a family trek party. Source: Voortrekkerstamouers 1835-1845 b...

Follow
Johannes Gerhardus Vermaak (1807 - 1881)

Follow
Jacoba Johanna PELZER, a1b2c4d1e1f3 (1827 - d.)

PELTZER LYN = a1b2c4d1e1f3 Jacoba Johanna PELZER Ook Jacoba Johanna Carolina PELSTER in G1 se doopinskr. .* 2.10.1827 ≈ Cradock 13.11.1827 Getuies by doop:- Abraham Jacobus PELTZER ...

Follow
Jacobus Hendrik Steyn (deceased)

Jacoba Johanna PELZER, a1b2c4d1e1f3 Ook Jacoba Johanna Carolina PELSTER in G1 se doopinskr. .* 2.10.1827 ≈ Cradock 13.11.1827 Getuies by doop:- Abraham Jacobus PELTZER Jacoba Johanna...

Follow
Gideon Jacobus Joubert (1820 - 1839)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Gideon e2 Gideon Jacobus = Tulbagh 14.4.1781 † Weltevreden Mei 1830 x Kaapstad 30...

Follow
Christiaan Hieronimus Bornman (1812 - 1892)

Follow
Josua Francois Joubert (1808 - 1843)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Josua F.

Follow
Petrus Jacobus Joubert (c.1786 - 1843)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Petrus J. (sr.)

Follow
Johannes Christoffel Joubert (1817 - d.)

d4 Jacobus Petrus = 23.4.1775 x Rachel Cornelia VAN JAARSVELD d.v. kmdt. Adriaan van Jaarsveld e11 Jan Christoffel * 29.7.1817 = Graaff-Reinet 24.8.1817 x Christina Johanna Maria MEYER Lede van die...

Follow
Abraham Benjamin Joubert (1815 - 1887)

Uit die Joubert-boek (2e uitgawe): 'Hy het aan die slag van Bloedrivier deelgeneem. Hy was die eerste landdros op Nazareth (Middelburg), Tvl. Hy was ook die afgevaardigde ouderling na die NG Kerk se si...

Follow
Gideon Johannes Joubert, b5c7d7e4 MP (1812 - 1894)

d7 Pieter (Petrus) * c. 1782 = Tulbagh 15.1.1783 x Swellendam Jan. 1807 Martha Margaretha HAASBROEK d.v. Leendert Johannes Haasbroek en Anna Susanna Marais e5 Gideon Johannes * 7.2.1812 = Paarl 24.4....

Follow
Andries Johannes van Tonder, c1d4 (1792 - 1787)

c1 Andries » 14.7.1761, burger Swellendam † Swartberg, Ladismith 10.2.1843 x 29.7.1787 Johanna VAN WYK » 17.12.1758 d.v. Johannes Willem van Wyk en Helena Gous xx Swellendam 5.10.1...

Follow
Willem Andries Nel (deceased)

Follow
Francois Retief, b4c7d1 MP (c.1773 - d.)

Follow
Petrus Cornelis Lottering (deceased)

Follow
Lourens Johannes Erasmus (deceased)

Follow
Jacobus Johannes (Koos) Burger (1819 - 1878)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Burger, Jacobus J. (jr.)

Follow
Hans Jacobus Bernardus Swart, b2c4d9e4f1 (1823 - 1885)

Follow
Roelof Hendrik Venter, e4 (c.1790 - d.)

Follow
Hendrik Jacobus Stephanus van der Merwe (1811 - 1864)

Follow
Jacobus Nicolaas Boshoff, b3c1 (1784 - 1844)

In the beginning of their marriage the couple lived and farmed on the farm AGTER DE KOGMANS KLOOF (today known as Montagu). When their children were little, they moved to Graaf-Reinet where he carried ...

Follow
Carel Pieter Landman (1796 - 1875)

Met erkenning aan Johann Janse van Rensburg en byvoegings deur Gerhard Swart. Lys van 351 persone van die totale getal van 464 (verwys #) blanke krygers en die 59 kleurlinge wat aan die slag van Bloedr...

Follow
Johan Georg Meyer MP (1816 - 1856)

THE Voortrekkers Johan Georg Meyer and Hester Catharina Elizabeth (néé Mulder) came from Prince Albert with two wagons and made their way to the Transvaal in the early 1840’s. Org ...

Follow
Dirk Cornelis Uys, b1c5d2e12 (1814 - 1910)

e12 Dirk Cornelis (Swart Dirk) * “Hessequaskloof”, Stormsvlei, dist. Swellendam 4.2.1814 » 6.3.1814, boer “Gryshoek”, dist. Volksrust, teler van Drakensberger beesras...

Follow
Jacob Marthinus Gouws, d1e4 (1791 - 1838)

b3c4d1e4 » 23/10/1791 ? Gesneuwel tydens Slag van die Wit-Mfolozi, Natal, 27/12/1838 X Swellendam 6/10/1810 Maria (Mietjie) Elizabeth Fourie b19c5d1 » 13/10/1793, die sogenaamde profetes ...

Follow
Jacob Joseph Gouws b3c4d1e4f5 (1821 - 1884)

Follow