Photo
Name
Jacobus Christiaan Breen (c.1891 - d.)

Follow
Lambertus Geerardus Bijster (c.1858 - d.)

Follow
Hugo Nieraad (c.1852 - d.)

Follow
Abraham Casteleyn (1628 - 1681)

Wikipedia/Haarlemsche Courant hetoudekinderboek.nl Uit hetoudekinderboek.nl: Op 8 januari 1656 verscheen de eerste editie van de Weeckelycke Courante van Europa gedrukt en uitgegeven door Abraham...

Follow
Vincent Casteleyn (c.1585 - 1658)

Follow
Adriaan Justus Enschedé, mr. (1829 - 1896)

Follow
Johannes Enschede, III (1785 - 1866)

Follow
Abraham Enschedé (1760 - 1820)

Follow
Johannes Enschedé, II (1750 - 1799)

Follow
Johannes Enschedé, I (1708 - 1780)

Follow
Jacob Akkerman (c.1876 - d.)

Follow
François van Hoogstraten (1632 - 1696)

Kunstschilder Diaken Doopsgezinde gemeente DORDRECHT 1652-x : Dichter 1656-1678 : Boekverkoper, -drukker en uitgever - Rotterdam 1678-1682 : Boekverkoper, -drukker en uitgever - Dordrecht 168...

Follow
Gualterus Vosmaer (1784 - 1849)

Follow
Johannes Gutenberg MP (c.1398 - 1468)

Johannes Gutenberg (From Wikipedia) Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (c. 1398 – February 3, 1468) was a publisher and a printer who introduced modern book printing. His invention o...

Follow
Christophe Plantin MP (c.1520 - 1589)

See Wikipedia...

Follow
Machteld Aelbrechtsdr van Wouw (c.1580 - 1662)

Een van de rijkste inwoners van Den Haag. Aan het einde van haar leven had zij een vermogen van een kwart miljoen gulden (vergelijkbaar met 5 miljoen euro in 2012). Bijna veertig jaar lang, tussen 16...

Follow
Hillebrant Jacobsz van Wouw (1577 - 1622)

Follow
Aelbrecht Hendricksz van Leuningen (c.1545 - 1613)

Follow
Bruyn Harmanszn Schinckel (1567 - 1625)

Follow
Harmen Schinckel (1535 - 1568)

Hij had in Leuven gestudeerd en was ondermeester was bij de Latijnse School. Daarnaast kreeg hij ook octrooi om boeken te drukken. In die hoedanigheid was hij erg actief in het drukken en verspreiden v...

Follow
Frederik August Reimeringer (deceased)

Follow
Carl Albert Thieme (c.1793 - 1847)

Follow
Laurens Jansz Coster (c.1370 - c.1440)

Follow
Paulus Nijhoff (1756 - 1832)

boekhandelaar, uitgever en drukker. te Arnhem. Hij neemt in1782 het uitgeversbedrijf van zijn overleden schoonvader Louis de Gast over. Het bedrijf van zijn vader Jacob, later diens weduwe Maria Meurs ...

Follow
Isaac Anne Nijhoff (1795 - 1863)

boekhandelaar, uitgever, historicus, archivaris en auteur te Arnhem. Nijhoff werd in 1795 in het huis "de Crabbe" in de Bakkerstraat te Arnhem geboren als zoon van de uitgever en drukker Paulus Nijho...

Follow
Heindrick Maronier (1716 - d.)

drukker uitgever te Rotterdam (1738-1792) Hendrik Maronier was een belangrijk drukker die meer dan honderd publicaties op zijn naamheeft staan. Er stammen publicaties uit de periode 1738 tot 1792. Da...

Follow
Carel Johannes de Keijzer (1850 - 1898)

boekdrukker te Rotterdam

Follow
Dirk Cornelis Meijer (c.1869 - 1918)

boekdrukker te Zaandam (1900)

Follow
Pieter de Mooij (1667 - d.)

burger (1699) letterzetter (1699-) uitgever (1699-) w. Lombartstraat () werkt Schrijnwerkersteeg (1699) Div.Rotterdam ONA Weeskamer Ambtenboek k*dger.Rotterdam: 1693-1716, Pieter de Moij [Ambt. 1...

Follow
Jan Moyen (1713 - d.)

Boekverkoper in de Bruggestraat te Harderwijk (1739) belijdenis Harderwijk (1739) burgemeester te Harderwijk w. Heerde (1740) drukker (1741), Geertje Gerrits is zijn dienstmeid (1750) 4-1762/8-1762...

Follow
Christiaan Albertus Mooij (1873 - 1936)

boekdrukker (1903) Harderwijk: 21-12-1915, w. Harderwijk 5-10-1954, P.Mooij-Houwink w. Amsterdam [Adv.]

Follow
Hermanus Willem Mooij (1872 - 1932)

boekdrukker (1907) drukker uitgever , gbv (1947) Gebr. Mooij boekdrukkers Vijhestr. Hardewijk tel. 27 (1915) Diverse 21-12-1915, w. Ermelo 20-3-1916, uitgave v.e. een Watersnood-Album met rijke...

Follow
Jan Jansz. de jonge Stampioen (1610 - 1653)

Jan Jansz Stampioen de jonge was wiskundige en doceerde de jonge Christiaan Huygens (1643-1645), prins Willem II van Oranje (30-7-1645) en de hoogbegaafde Elisabeth van Bohemen (21-10-1643). Hij disput...

Follow
Lieven Lievens van Zwijnvooren (c.1729 - 1783)

boekhandelaar en drukker te Zierikzee

Follow
Johannes Cornelis Mooij (1856 - 1916)

steendrukker te Rotterdam Div. K*Rotterdam: 1880 1882, J.C.Mooy steendrukker Binneweg 1410 Johannes Hendrikus, 27-3-1881 [1512-b056v] †Rotterdam 18-5-1881 1mnd. z.v. Johannes Cornelis Ei...

Follow
Frederik Carl David Thieme (1854 - 1925)

Follow
Izaak Enschedé (1681 - 1761)

Follow
Matthijs Lodewijk Jan Elsevier (1564 - 1640)

Follow
Jillis Vermeulen (1911 - 1989)

Follow