Photo
Name
Gustav Valge (1896 - 1942)

Omakäeline elulookirjeldus Vabadusristi II/3 kavaleri reserv-veltveebli Gustav Jaani p. Valge lühike elulookirjeldus ametlik versioon: 1. Reserv-veltveebel Gustav Jaani p. Valge. 2....

Follow
Eduard Julius Toimeta (1895 - 1947)

Eduardi perekonnanimi võib esineda ka kujul Toimetaja. EDUARD-JULIUS MARI p TOIMETA (ka TOIMETAJA), VR II/3, nooremallohvitser (1919). VR II/3 nr 1155/15.09.1920 “2. ratsawäe p...

Follow
Karla Julius (Karl) Soomann (1887 - 1944)

KARLA-JULIUS (KARL) KAARELI p SOOMANN, VR II/3, ohvitseri asetäitja (1919), nooremleitnant(1926). VR II/3 nr 841/01.09.1920 “Wälja patarei nr 16 ohvitseri kohustetäitjale ...

Follow
Aleksander Meerpuu (1898 - 1955)

Sünd: PR (Narva AK): ALEKSANDER KUSTAVI p MEERPUU (kuni 5.03.1939 MOORPÄRK, ka MOORBERG, MOHRBERG), VR II/3, veltveebel (1920). VR II/3, nr 917/01.09.1920 „Kalewlaste Malew...

Follow
Jüri Salumets (1897 - 1967)

SEKS: Personaalraamat XII (Eistvere, Võrevere); EAA.3144.1.130; 1865-1908 JÜRI JÜRI p SALUMETS (kuni 14.01.1939 EDUARD-JOHANNES SEKS), VR II/3, kapral (1919). VR II/3 nr 1291...

Follow
Ernst Saar MP (1892 - 1937)

ERNST JAANI p SAAR, VR II/3, lipnik (1919). VR II/3 nr 1420/08.10.1920 “Kalewlaste Malewa lipnikule Ernst Saar’ele hinnates wahwust, mis [ta oli] ülesnäitanud lahingus 22....

Follow
Otto Reinson (1897 - c.1919)

sünd: OTTO TÕNISE p REINSON, VR II/3, kapral (1919). VR II/3 nr 1878/21.02.1920 “lahingus 1919 a. jaanuari kuul Sangaste juures haawatuna waenlaste kätte wangi langenud ...

Follow
Mihkel Pent (1896 - 1944)

MIHKEL (sünd MIHAIL) ANDRESE (ANDREI) p PENT, VR II/3, nooremveebel (1940). VR II/3 nr 1541/19.10.1920 “8. jalawäe polgu wanemallohwitser Mihkel Pent’ile hinnates wahwust, m...

Follow
Paul Luik (1896 - 1977)

PAUL JAANI p LUIK (kuni 16.02.1957 SALM), VR II/3, reamees (1918). VR II/3 nr 1570/19.10.1920 “3. Wälja suutükiwäe diwisjoni reamehele Paul Salm’ile hinnates wahwus...

Follow
Juhan (Johannes) Orav (1900 - 1942)

ORAV, Juhan, Andres en. ka Johannes, s. 28.03.1900 Pärnumaa Laiksaare v, keskh., talunik, arr. 14.06.41 Järvamaa Koigi v. Koigi k. Mäe t., erin. 24.06.42 §58-13; surmaotsus;...

Follow
Jaan Oll (1889 - 1933)

JAAN MIHKLI p OLL, VR II/3, vanemallohvitser (1919). VR II/3 nr 817/01.09.1920 “Sakala partisanide polgu reamees Jaan Mihkli p Oll’ile hinnates wahwust, mis [ta oli] ülesnä...

Follow
Jaan Mets (1885 - 1932)

JAAN JAANI p METS, VR II/3, alamkapten (1919), kapten (1924) VR II/3 nr 170/21.02.1920 “4. jalawäe polgu 5. roodu ülemale lipnik Jaan Jaani p Mets’ale hinnates wahwust, mi...

Follow
Aleksander Konks (1898 - 1964)

ALEKSANDER AVDI (ka ADO) p KONKS, VR II/3, kapral (1919). VR II/3 nr 1012/14.09.1920 “3. jalawäe polgu kapralile Aleksander Konks’ile hinnates wahwust, mis [ta oli] ülesn&...

Follow
Hendrik Andrei Hiielaid (1896 - 1942)

Sündinud ukj 6.juuli 1896 Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "H"; ERA.2124.2.570 - VR kavaleridest ohvrid II Maailmasõjas

Follow
Hans Idam (1888 - 1962)

HANS JAANI p IDAM, VR II/3, alamkapten (1920), kapten (1924). VR II/3, nr 729/21.02.1920 “5. jalawäe polgu 5. roodu wanemale ohvitserile alamleitnant Hans Jaani p Idam’ile hinnat...

Follow
Johannes Anniste (1899 - 1960)

Personaalraamat. XVIII. Alliku, Oisu, Kärevere, ...; EAA.1237.1.510; 20s1v JOHANNES MIHKLI p ANNISTE (kuni 05.03.1936 Annov, ka Annoff), VR II/3, nooremveebel (1940). Tsitaat otsusest ...

Follow
Gustav Eduard Eenpõllu (1895 - 1951)

1921 TLA.1376.1.39 - Gustav Einborn Tooma poeg, sünd 1894, Luteri usku (kirjas Kadrina vallas, Wirumaal), vallaline, eluk: Hollandi tn 34-2, Tallinn, läinud mereväeside komandosse ...

Follow
Albert Villems (1897 - 1955)

ALBERT (sünd ALBRECHT) KARLI (KAREL) p. VILLEMS, VR II/3, kapral (1919). VR II/3, nr 846/01.09.1920 „Kuperjanowi partisanide polgu kapralile Albert Willems´ile hinnates wahwust, ...

Follow
Hans Valdmann (1888 - 1942)

HANS HANSU p VALDMANN (ka VALDMAN), VR II/2, II/3, vanemallohvitser (1918), seersant (1939). VR II/3, nr 29/21.02.1920 „2. suurtükiwäe polgu 4. batarei wanemallohwitserile Hans H...

Follow
August* Johannes Teose (1891 - 1952)

AUGUST-JOHANNES MIHKLI p TEOSE (kuni 29.12.1936 TÕNNISHOF, ka TÕNISHOF), VR II/3, kapten (1919). VR II/3, nr 2942/18.02.1925 „hinnates vahvust, mis Laiaroopalise Soomusrongi Nr...

Follow
Johann Stahl (1870 - 1939)

Ohvitseride andmekogu Foto JOHANN MARDI p STAHL (sünd TERRAS), VR I/3, II/3, alampolkovnik (1916), kolonelleitnant (1922). VR II/3, nr 1412/08.10.1920 „5. jalawäe polgu a...

Follow
Arthur - Johann Brakel (1898 - 1943)

Eesti VR kavalerid II Maailmasõja ohvrid BRAKEL, Arthur-Johannes, Moorits, s. 26.08.1899 Järvamaa Koeru, ohvitser, sõjainvaliid, arr. 14.06.41 Tallinn-Nõmme, Vabaduse pst....

Follow
August Poka (1898 - 1987)

AUGUST MARDI p POKA (ka POKKA), VR II/3, seersant (1940). VR II/3, nr 514/17.08.1920 „Wäljapatarei Nr. 10 kapralile August Poka´le hinnates wahwust, mis [ta oli] ülesn�...

Follow
Albert Peters (1893 - 1919)

ALBERT MIHKLI p PETERS, VR II/3, alamkapten (1918). VR II/3, nr 1880/21.02.1920 „lahingus 20. märtsil 1919 a. Taiwola jaama juures langenud Kitsaroopaliste soomusrongide ülemale ...

Follow
Arnold Niggol (1898 - 1919)

ARNOLD KARLI p NIGGOL (sünd NIGOL, ka NIGGUL), VR II/3, kapral (1919). VR II/3, nr 1838/15.09.1920 „lahingus 23./24. mail 1919 a. langenud Soomusrongi „Kapten Irw“ kaprali...

Follow
Martin Simon (1885 - 1945)

MARTIN JAANI p SIMON (SIIMON), VR I/3, sõjaväeametnik (1916). VR I/3, nr 353/12.05.1920 „Suurtükiwäe Walitsuse Sõjariistade töökoja ülem...

Follow
Johannes Seer (1892 - 1985)

JOHANNES MARDI p SEER, VR II/3, reamees (1919). VR II/3, nr 1057/14.09.1920 „2. jalawäe polgu reamehele Johannes Seer´ile, hinnates wahwust, mis [ta oli] ülesnäitan...

Follow
August Pent (1895 - 1987)

AUGUST JAAGU p PENT, VR II/3, seersant (1939). VR II/3, nr 224/05.03.1920 „suurtükilaew „Lembit“ ülem-elektrikule August Pent´ile hinnates wahwust, mis [ta o...

Follow
Rudolf Mihk (1894 - 1929)

RUDOLF HANSU p MIHK, VR II/3, kapral (1919). VR II/3, nr 985/01.09.1920 „1. jalawäe polgu kapralile Rudolf Mihk´ile hinnates wahwust, mis [ta oli] ülesnäitanud lahi...

Follow
August Traksmaa MP (1893 - 1942)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Traksmaa (Traksmann), August VR I/3 ja II/3, kindralmajor, 27.(vkj 15.)08.1893-16.07.1942 SõjavÃ&...

Follow
August Ustav MP (1890 - 1981)

Matmispaigad - kultuurimälestsied: Ustav, August VR II/3, 16.(vkj 04.)12.1890-16.04.1981 Politseinik

Follow
Kapten-Major Nikolai Valge (Sr.) MP (1899 - 1985)

Autasustatud Vabadus Rist II/3 (VR II/3) aumedaliga silmapaistva vahvuse eest Eesti Vabadussõja 17-s lahingus. Teenis mereväe kapten-major au. Matmispaigad - kultuurimälestised: ...

Follow
Peeter Sisask MP (1885 - 1969)

matmispaigad - kultuurimälestised. Sisask, Peeter VR I/3, leitnant, 20.(vkj 08.)10.1885-05.11.1969, Ametnik, insener

Follow
Jaak Gregor MP (1899 - 1964)

Matmispaigad - kutuurimälestised: Gregor, Jaak VR I/3, 19.(vkj 07.)01.1899-15.09.1964, Riigiametnik. Tuhastatud põrm Faulkneri kalmistul. Samas abikaasa Meta Gregor * 3-4-1899 + 5-10-1963...

Follow
Hans Miller MP (1890 - 1952)

Lõpetas eksternina gümnaasiumi, Õiendas suurtükiväeohvitseri eksami 33.. suurtükiväebrigaadi juures. Võttis osa Riia rindel 1.10.1916 kuni 23.01....

Follow
Mihkel Tiidus MP (1889 - 1934)

Birth/Sünd: Meetrikaraamat; EAA.3134.1.12; 1881-1889 Sündinute nimekiri; EAA.3134.1.47; 1871-1896 Matmispaigad - kultuurimälestised: Tiitus (Tiidus), Mihkel, VR I/3, 24.(...

Follow
Jānis Čakste MP (1859 - 1927)

Matmispaigad - kutuurimälestised: Čakste, Janis eesti Vabadussõja VR III/1, Läti president

Follow
Emil Vesterinen MP (1886 - 1968)

Soome metsateadlane, vabadussõjategelane, Vesterinen, Emil VR I/3, Soome vabatahtlike organiseerija Kes on kes (soome k.) Emili elulugu lk. 3 (soome k.) Vesterinen suguseltsi koduleht

Follow
Kaarel Leius MP (1891 - 1969)

EELK Rõngu kogudus Personaalraamat. Uderna, Hellenurme; EAA.1264.1.268; 1887-1938 , kaader 117 EELK Tartu Peetri kogudus Personaalraamat. V-Z (I pihtkond), XXXIXc köide; EAA.3150.1.745;...

Follow
Peeter Otti (1898 - 1952)

PEETER KRISTJANI p OTTI (sünd OTT), VR II/3, nooremseersant (1940). VR II/3, nr 1135/14.09.1920 „3. jalawäe polgu reamehele Peeter Ott´ile hinnates wahwust, mis [ta oli] &...

Follow
Eduard Oskar (1891 - 1964)

EDUARD JAANI p OSKAR, VR II/3, nooremallohvitser (1919), nooremseersant (1940). VR II/3, nr 1347/15.09.1920 „Kuperjanowi partisanide polgu n. a. o. Eduard Oskar´ile hinnates wahwust, mi...

Follow
Julius Mänd (1900 - 1950)

JULIUS JAANI p MÄND, VR II/3, nooremseersant (1940). VR II/3, nr 1146/15.09.1920 „2. jalawäe polgu reamehele Julius Mänd´ile hinnates wahwust, mis [ta oli] ü...

Follow
August Murumaa (1897 - 1945)

AUGUST MARDI p MURUMAA (kuni 20.04.1937 MARTINSON), VR II/3, kapral (1919). VR II/3, nr 1131/14.09.1920 „3. jalawäe polgu kapralile August Martinson´ile hinnates wahwust, mis [ta...

Follow
Paul Moorits (1899 - 1983)

PAUL (sünd PAVEL) HANSU (ka ANTON) p MOORITS (ka MORITS), VR II/3, reamees (1919). VR II/3, nr 377/11.06.1920 „9. jalawäe polgu 9. roodu reamehele Paul Hansu p. Moorits´al...

Follow
Richard Gustav Borgelin (1887 - 1966)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Borgelin, Richard Gustav VR I/2 ja II/3, kolonelleitnant, Taani vabatahtlike juht, 10.02.1887-08.12.1966 Sõjaväelane, vabadussõjategelane ...

Follow
Valdik Kaldamäe (1894 - 1962)

Vastseliina kihelkonna komandant Sünd ja nimemuutused Vastseliina PR IX,1903-1940,lk 440,õed-vennad Vastseliina PR IX 1903-1940,lk 441,naine+lapsed

Follow
Valdo / Valter / Voldo Mäeste (1893 - 1965)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Mäeste (Bergmann), Valdo (Valter) VR I/3, major, 06.01.1894(vkj 25.12.93.)-16.09.1965 Sõjaväelane. Samas ka abikaasa Maie Mäeste s&...

Follow
Otto Fromhold > Reidak (1891 - 1968)

EAA.1219.1.196; PR 1885-1902 - sünniaeg 18.12.1891 UKJ 30.12.1891 Tallinna Jaani koguduse PR: Saaga TLA.1358.2.55:117?172,1332,1031,336,0 Omakäeline elulookirjeldus ja ametlik versioon

Follow
Oskar Mänd / Veldeman MP (1901 - 1968)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Mänd, Oskar VR II/3, 05.03.(vkj 20.02.)1901-23.05.1968, Ajakirjanik Albumis "Eesti VR kavalerid" elulood ja FOTO

Follow
Edmund Oskar Küün ← Kühn (1879 - 1955)

Sünd: - 23. juulil 1879 vana kalendri järele. Tallinna linna perekonnaseisuametniku otsusega 12. detsembrist 1936.a. on Edmund Oskar Kühni perekonnanimi parandatud kirjutades sed...

Follow
Aleksander Järvelaid (1899 - 1970)

sünd Saaga EAA.5257.1.264:9?260,1860,2922,620,0 EAÕK Häädemeeste koguduses matmispaigad - kultuurimälestised: Järvelaid (Jakobson), Aleksander VR II/3, 23.(v...

Follow
Elmar / Ilmar Nerep (1899 - 1986)

Sünd: Matmispaiga - kultuurimälestised: Nerep, Elmar Eesti Vabadussõja VR II/3, 13.(vkj 01.)06.1899-03.11.1986 Riigiametnik

Follow
Peeter-Ernst Koot (1903 - 1976)

PEETER-ERNST HENDRIKU (HEINRICH) p. KOOT, VR II/3, reamees (1919). lk. 186 Matmispaigad - kultuurimälestised: Koot, Peeter Ernst VR II/3, 02.08.(vkj 20.07.)1903-15.02.1976. Velsker. Samas ...

Follow
John Hans Kruus (1900 - 1950)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Kruus, John (Hans) VR II/3, lipnik, 28.(vkj 15.)10.1900-18.07.1950. Riigiametnik Albumis "Eesti Vabaduseristi kavalerid" elulood ja foto

Follow
August Kull (1896 - 1972)

matmispaigad - kultuurimälestised: Kull, August VR II/3, 07.10.(vkj 25.09.)1896-25.09.1972. Tisler

Follow
Jakob Kuuskand (1893 - 1975)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Kuuskand (Kuuskmann), Jakob August VR II/3, leitnant, 02.08.(vkj 21.07.)1893-06.08.1975, õpetaja Tsaariarmee kutsealsute nimekirjad 1916 Tsaariarmee...

Follow
Arnold Lell (1898 - 1958)

Lell, Arnold VR I/3, 25.(vkj 13.)11.1897-09.08.1958, Laevakapten. Samas ka abikaasa Aliide Ohvitseride andmebaas

Follow
Rudolf Johannes Rünk (1895 - 1965)

Perekonnanimi Ludwi muudetud 14.03.1936, uus nimi Rünk. Saaga EAA.1216.1.278:6?144,1940,3876,324,0 Sünd: Saaga EAA.1216.1.276:99?1021,2458,295,147,0 PR 1888-1902: Saaga EAA.1216.1.275...

Follow
August Maaniidi (1887 - 1963)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Maaniidi, August VR II/3, vanemleitnant, 23.(vkj 11.)01.1887-04.02.1963, Laevakapten

Follow
Jaanus Karl Moissaar (1895 - 1971)

Matmispaigad- kultuurimälestised: Maisaar, Jaanus VR II/3, 02.12.(vkj 20.11.)1895-01.05.1971, Põllumees Vabadusristi kavaleride loetelu alusel Juhani poeg, snd Harku vallas. Võim...

Follow
August Moks (1884 - 1971)

AUGUST PEEDI (ka PEETER) p MOKS, VR I/3, sõjaväeametnik (1920). VR I/3, nr 2978/18.02.1925 „hinnates sõjalisi teeneid, mis sõjaväe ametniku asetäitja ...

Follow
Johannes Plaks (1894 - 1984)

Saaga ERA.2124.2.585:53 matmispaigad - kultuurimälestised: Plaks, Johannes VR I/3, kaptenleitnant, 06.11.1894-23.08.1984 Mereväelane Ohvitseride andmebaas

Follow
Johannes Roden (1901 - 1948)

Matmispaigad - kutuurimälestised: Roden, Johannes VR II/3, kaptenmajor, 29.(vkj 16.)07.1901-29.11.1948, Mereväelane Elulugu väljaandes "Halliste kihelkond ja Vabaduse Risti venna...

Follow
Jaan Siliksaar (1879 - 1969)

Matmispaigad - kultuurimlestised: Siliksaar, Jaan VR I/3, sõjaväelane, 09.09.(vkj 28.08.)1879-30.08.1969 Ohvitseride andmebaas

Follow
Mihkel Tamm (1896 - 1968)

Matmsipaigad - kultuurimälestised

Follow
Ferdinand-Magnus Kalle (1889 - 1961)

FERDINAND-MAGNUS ANDRESE p KALLE (kuni 06.03.1924 KIRP), VR II/3, ohvitseri asetäitja (1919). VR II/3, nr 302/11.06.1920 „Piirikaitse pataljoni ülema abile, gardemarin Ferdinand ...

Follow
Heinrich August Kubu (1893 - 1979)

Birth record from Lutheran records of Helme, Viljandimaa Matmispaigad -kultuurimälestised: Kubu, Heinrich August VR II/3, kapten, 07.08.(vkj 26.07.)1893-25.11.1979, sõjaväelane. ...

Follow
Juhan ( Johann ) Tilk (1891 - 1980)

TILK EELK Pärnu Eliisabeti kogudus Personaalraamat XV köide. Saa-Zer; EAA.1279.1.181; 1898-1940 Matmispaigad - kultuurimälestised: Tilk, Juhan (Johannes) VR II/3, 26.(vkj 14.)05....

Follow
Jaan Pärn (1897 - 1967)

Matmispaigad - kultuurimäelstised: Pärn, Jaan VR I/3, major, 05.06.(vkj 24.05.)1897-13.10.1967, Sõjaväelane Ohvitseride andmekogu

Follow
Erik Peebus (Erich Päbus) (1901 - 1945)

Vabadusristi 2. liigi 3. järgu kavaler Ohvitseride andmekogu Nimekirjad Laiarööpmelise soomusrongi nr. 3 ...; ERA.4996.1.256 Vabadussõjast osavõtnud Saagas I ...

Follow
Arno Georg Tuurmaa ← Tuurmann (1897 - 1960)

Matmispaigad-kultuurimälestised: Tuurmaa (Tuurmann), Arno Georg VR II/3, 24.(vkj 12.)12.1897-01.09.1960. Sõjaväelane

Follow
Jacob Michael Vaska (1891 - 1974)

Matmispaigad - kultuurimäelstised: Vaska, Jakob Michael VR I/3, kapten, 24.(vkj 12.)02.1891-22.06.1974. Ametnik, maamõõtja

Follow
August Weeberg (1898 - 1974)

VR II/3 ja Kaitseliidu Valgerist Matmispaigad - kultuurimälestised: Weeberg (Veeberg), August VR II/3, 08.02.(vkj 27.01.)1898-18.06.1974. Põllumees Personaalraamat X. Holstre, Pahuver...

Follow
Rudolf Vienberg MP (1895 - 1963)

Vienberg, Rudolf VR I/3, leitnant, 20.(vkj 08.)08.1895-01.08.1963, Sõjaväelane Foto, postitus 16.12.2003 Ohvitseride andmekogu Raamat "Põhjakotkad" lk. 254-255.

Follow
Ermes Friedrich Graf Berg (1880 - 1949)

Source: Meetrikaraamat; EAA.1298.1.129; 1880 Sündinute ja ristitute nimekiri (Sangaste ...; EAA.1298.1.182; 1864-04.06.1886 Matmispaigad ja kultuurimälestused: Berg, Ermes Friedrich...

Follow
Albert Lukas MP (1899 - 1980)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Lukas, Albert, eesti Vabadussõja VR II/3, kaptenmajor, 22.(vkj 10.)02.1899-25.04.1980, mereväelane.Samas abikaasa Mary-Melanie sünd. Masin...

Follow
Karl Robert Keerdoja MP (1896 - 1968)

Personaalraamat 1891-1901 (EELK Põlva kogudus - Joosu) Personaalraamat 1901-1910 (EELK Põlva kogudus - Joosu) Personaalraamat 1901-1910 (EELK Põlva kogudus - Vanaküla) ...

Follow
Heinrich Eduard Multer (1884 - 1953)

PR Tallinna Jaani kogudus Matmispaigad: Multer, Heinrich Eduard VR I/3, san.-kolonel, 21.vkj 09.05.1884-29.03.1953, Arst Foto riigiarhiivi andmesüste emis Heinrich Multer Foto riigiarhiivi...

Follow
Evald Ottokar Kirnmann (1895 - 1949)

Ohvitseride andmekogu - Surmakuulutused - Eesti Teataja (Stockholm, Rootsi), 1949, 28. mai, nr. 25, lk. 3. Saaga, Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kar...

Follow
Gustav Hjalmar Leth (Leht) (1886 - 1953)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Leth (Leht), Gustav Hjalmar VR II/3, 18.(vkj 06.)07.1886-04.04.1953, sõjaväelane, talunik. Samas maetud ka abikaasa Maria

Follow
August Schönberg MP (1892 - 1956)

SCHÖNBERG : EELK Kolga-Jaani kogudus Personaalraamat IV. Tähestik. Soosaare. ...; EAA.1285.1.653; 1881-1908 Matmispaigad - kultuurimälestised: Schönberg, August VR I/3, ...

Follow
Hindrik Lettens MP (1888 - 1940)

HINDRIK (ka HENDRIK, HEINRICH) HANSU p LETTENS, VR II/3, kapral (1918). VR II/3, nr 1005/14.09.1920 „3. jalawäe polgu kapralile Hindrik Lettens´ile hinnates wahwust, mis [ta oli]...

Follow
Voldemar Luik (1897 - 1938)

VOLDEMAR MARDI p LUIK, VR II/3, ohvitseri asetäitja (1920). VR II/3, nr 1129/14.09.1920 „3. jalawäe polgu weltweeblile Woldemar Luik´ile hinnates wahwust, mis [ta oli] &#x...

Follow
Arne (Arseni) Kukk ← Kuck (1895 - 1942)

ARNE (kuni 30.12.1935 ARSENY, ka ARSENI) MIKU (NIKITA) p KUKK, VR II/3, nooremallohvitser (1920). VR II/3, nr 1077/14.09.1920 „2. jalawäe polgu kapralile Arseni Kukk´ele hinnates...

Follow
Admiral Sir Walter Henry Cowan, 1st Baronet KCB, DSO & Bar, MVO MP (1871 - 1956)

Admiral Sir Walter Henry Cowan, 1st Baronet KCB, DSO & Bar, MVO (11 June 1871 – 14 February 1956), known as Tich Cowan, was a British Royal Navy admiral who saw service in both World War I and...

Follow
Admiral Sir Edwyn Sinclair Alexander-Sinclair, GCB, MVO MP (1865 - 1945)

Admiral Sir Edwyn Sinclair Alexander-Sinclair, GCB, MVO (1865 – 13 November 1945) was a British Royal Navy officer, notable for firing the first shots of the Battle of Jutland, and for leading...

Follow
Lauri Kettunen MP (1885 - 1963)

Matmispaigad - kultuurimäelstised: Kettunen, Lauri Einari VR I/2 ja III/2, Soome vabatahtlike organiseerija, 10.09.1885-26.02.1963, keeleteadlane, Eesti vabadussõjategelane. Samas mae...

Follow
Hilja* Armilda Kettunen MP (1888 - 1981)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Eesti Vabadussõjategelane Hilja Armida Kettunen Vabaduseristi kavaler I/3, sünd. Sevon 27.10.1888 - 22.12.1981

Follow
Herman Alexander "Santeri" Ivalo / Ingman (1866 - 1937)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Ivalo, Santeri VR I/1, Eesti Abistamise Peatoimkonna esimees, Ajakirjanik, kirjanik, vabadussõjategelane

Follow
Joosep Korts (1899 - 1974)

JOOSEP (ka JOSEP) TÕNISE p. KORTS, VR II/3, nooremseersant (1940). Sündis 30. (vkj. 18.) juunil 1899 Soosaare vallas talupidaja ja vallakäskjala peres. Abiellus 30. aprillil 1922...

Follow
General Sir Hubert de la Poer Gough, GCB, GCMG, KCVO MP (1870 - 1963)

General Sir Hubert de la Poer Gough, GCB, GCMG, KCVO (12 August 1870 – 18 March 1963), was a senior officer in the British Army, who commanded the British Fifth Army from 1916 to 1918 during t...

Follow
Iver de Hemmer Gudme (1893 - 1965)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Gudme, Iver de Hemmer VR I/2, kolonelleitnant, Taani vabatahtlike juht, Sõjaväelane, vabadussõjategelane

Follow
August Korts (1894 - 1948)

AUGUST JAANI p KORTS (sünd KOORTS), VR II/3, vanemallohvitser (1920). VR II/3, nr 682/21.02.1920 „5. jalaväe polgu 7. roodu kapral August Jaani p. Korts´ile hinnates wahwu...

Follow
Oskari Wilho Louhivuori (1884 - 1953)

Louhivuori, Oskari Wilho VR I/1, Eesti Abistamise Peatoimkonna esimees, Majandusteadlane, poliitik, vabadussõjategelane

Follow
Einar Paul Albert Muni Lundborg (1896 - 1931)

Einar Paul Albert Muni Lundborg VR II/3 (5. aprill 1896 Kolkata – 27. jaanuar 1931 Linköpingi lähedal) oli Rootsi sõjaväelane (kapten) ja lendur. Ta osales Soome Vaba...

Follow
Alexander Millerand (1859 - 1943)

Matmispaigad - kultuurimäelstised: Millerand, Alexander VR III/1, Prantsuse president

Follow
Mihkel Jalakas (1885 - 1919)

MIHKEL HANSU p JALAKAS (ka JALLAKAS), VR II/3, reamees (1918). Põltsamaa kihelkond ja Vabaduse Risti vennad lk. 142 (13) surm: Tema surmadaatumi ja -koha asjus on eksitavaid andmeid. Nii...

Follow
Toivo Martti Heino (1901 - 1975)

Matmispaigad - kultuurimälestised: Heino, Toivo Martin VR II/3, 07.07.1901-06.08.1975, ajakirjanik, Sündis Soomes Toivo Martti-na. 1928. a sai Eesti kodakondsuse. II MS ajal siirdus Soome...

Follow
Johann Schmidt (1885 - 1931)

Matmispaigad - kultuurimäelstised: Schmidt, Johann VR I/2, II/2 ja II/3, kolonelleitnant, 11.10.(vkj 29.09.)1885-02.02.1931, sõjaväelane Vikipeedia: Juhan Schmidt VR I/2; II/2; I...

Follow
August Koorits (1897 - 1947)

AUGUST HANSU p. KOORITS, VR II/3, nooremseersant (1940). VR II/3, nr 828/01.09.1920 „Sakala partisanide polgu nooremallohvitserile August Hansu p. Koorits´ile hinnates wahwust, mis [ta ...

Follow