Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Roland Laasmäe (1922 - 1975)
  Sünd ttp://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=TLA.1463.1.24:4?159,1093,2288,197,0 Saaga TLA.1463.1.24:4?159,1093,2288,197,0], Raimondi kaksikvend Saaga TLA.1463.1.36:247?190,982,1058,300,0 Roland L...
 • Johannes Carl Assmuth (1845 - 1916)
  Tallinna Jaani koguduse esimene köster ja kantor 1867-1913 / Küster und Kantor an St. Johanniskirche in Reval / Sacristan (sexton) and cantor of the St. John's Church in Tallinn . (Jaani=...
 • Uno Kook (1919 - 1995)
  Uno Kook, sündinud Tartus 04.02.1919 Eesti Vabariigi ohvitser ja Eesti vabatahtlike SS 20. Deviisi ülem Tuntud välis-Eesti orkestrijuht, helilooja ja dirigent, Toronto Eestlaste Se...
 • Aleksander Sarapuu (1941 - 2009)
  lõpetas Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Tegutses lauljana 1961 - 1971 Eesti Raadio segakooris ja 1971 - 2009 Eesti Rahvusmeeskooris, kus esines ka solistina.

"Kuni esimese maailmasõjani eesti meestelaulu kooride poolt ei viljeletud. Samal ajal aga omasid sakslased Tallinnas kaks meestelaululuseltsi /Revaler Männergesangverein ja Liedertafel/, kes tegutsesid juba aastaid varem vilunud dirigentide juhtimisel. Saksa meeskooride liikmete hulka kuulusid ka mõned eestlased, sest esti meeskoori Tallinnas ei leidunud. See asjaolu pani eesti seltskonnas liikuma mõtte asutada Tallinnas eesti meestelauluselts, jätkates sellega eesti ärkamisajal tagutsenud esimeste meeskooride kauneid traditsioone. Mõtte algatajaks olid mõned ärksamad eesti seltskonnategelased, kellede hulgas silmapaistvamat osa etendas Johannes Reintalu /Reinthal/. Temal õnnestus enese ümber koondada algul 16 laulumeest, kes moodustasid enestest nö asutatava seltsi rakukese. Kui seltsi valmis sai ja asutajate poolt kinnitati, esitati see valitsusvõimudele seltsi nimetusega "Tallinna Meestelaulu Selts". Põhikiri kinnitati 10. veebruaril 1916. aastal. Esimeseks koorijuhiks kutsuti tuntud helilooja Konstantin Türnpu, kes seni töötas Niguliste kiriku organistina ja saksa seltsi "Liedertafel" meeskoori juhina. Mina astusin meeskoori peale ülikooli lõpetamist, nimelt sügisel 1927. aastal. Laulsin kooris teise tenori rühmas. ... Olnud koori liige 15 aastat, tunnistati mind 1942. aastal koori eluaegseks liikmeks vastavalt põhikirja sätetele."

Katkend Augustin Allikase käsikirjalisest mälestusraamatust "Inimesed isakodust", 1954.a. /katkendi lisas V.Kallandi/
A.Allikas oli seltsi juhatuse liige, seltsi arhivaar. Pärast saksa okupatsiooni lõppu tegutses koor Jaan Tombi nim. keskkultuurimajas.