Photo
Name
Eduard Pere (1884 - 1915)

Sündis 1884. aastal Eestimaa kubermangus. Ohvitseriks ülendati hiljemalt 1914. aasta sügisel. 1915. aasta jaanuaris teenis lipnik Pere 193. reservpolgus. Sõjategevusest v&...

Follow
Heinrich Michael Pallandi ← Paavian (1885 - 1943)

Viru Nigula kogudus, personaalraamat 1884-1898 Heinrich-Michael Paavijan (Paavijaan, aastast 1938 Hendrik Pallandi) Sündis 25.07.1885 ukj Virumaal Kunda-Malla vallas. 1903. aastal astus s&...

Follow
Heinrich Vahtramäe (1886 - 1941)

Sündis 30.10.1886 ukj Viljandimaal Olustvere vallas. Lõpetanud Moskva ülikooli õigusteaduskonna. 1913. aastal sooritas reservlipniku eksami. Võttis osa maailmas�...

Follow
Julius Uder (1872 - 1911)

Sündis 1872. aastal Võrumaal Urvastes. 1894. aastal lõpetas Kiievi junkrukooli. Vene-Jaapani sõjast võttis osa 25. Ida-Siberi suurtükiväebrigaadi koosse...

Follow
Jaak Tõrvand (1889 - 1915)

Sündis 29.04.1889 Pärnumaal Laatre vallas. Esimesest maailmasõjast võttis osa 26. Siberi kütipolgu koosseisus. 1915. aasta algul ülendati vahvuse eest lipnik...

Follow
Aleksander Tõld (1893 - 1916)

Sündis 1893. aastal Eestimaa kubermangus talupoja perekonnas. Lõpetanud Jamburgi linnakooli kolm klassi. Sõjalise hariduse omandas Oranienbaumi lipnike koolis, mille lõpetas...

Follow
Arkadi Teng (1892 - d.)

Sündis 1892. aastal. Peterburis. Lõpetanud sealsamas gümnaasiumi. 1913. aastal astus Teng sõjaväe Topograafia kooli. Maailmasõjast võttis osa 32. Kremen...

Follow
Karl Tamman (1892 - d.)

Sündis 1892. aastal Liivimaa kubermangus. 1915. aastal lõpetas Gattšina lipnike kooli. Teenis ohvitserina 221. Roslavski polgus. 1917. aastal ülendati staabikapteniks. (VRSA...

Follow
Aleksader Tamm (1885 - d.)

Sündis 30.08.1885 ukj Räpina vallas. Pärast Kaasani sõjakooli lõpetamist 1912. aastal määrati 20. Galiitsia polku, mille roodu- ja pataljonikomand...

Follow
Aleksander - Heinrich - Johann Silberg (1869 - 1926)

Sündis 30.04.1869 ukj Narvas põlise aukodaniku perekonnas. Lõpetanud Peterburi kommertskooli, astus Silberg vabatahtlikuna sõjaväeteenistusse Semjonovi kaardivä...

Follow
Friedrich Sikka (1886 - c.1945)

Sündis 20.05.1886 ukj Tartus. Lõpetanud Vilno junkrukooli 1905. aastal. Kogu Sikka teenistus möödus 91. Dvinski polgus, mille viimane komandör ta oli. Polkovnikuks &#...

Follow
Nikolai Rudson (1880 - d.)

Sündis 1890. aastal Peterburis (vanemad pärit Tallinnast). Lõpetanud 1909. aastal (?) sõjakooli. Enne maailmasõda teenis Poolas 8. Eestimaa polgus. Esimesest maailmas...

Follow
Jaak Rosenbaum (1871 - 1925)

Sündis 01.11.1871 ukj Viljandimaal Kõo vallas. Pärast Vilno junkrukooli lõpetamist 1901. aastal teenis 179. Ust-Dvinski polgus roodu- ja pataljonikomandörina ning pol...

Follow
Artur Reissar (1884 - d.)

Sündis 1884. aastal Tartumaal. Üldhariduse omandas Tartu linnakoolis, sõjalise Vilno junkrukoolis, mille lõpetas 1905. aastal. Teenis ohvitserina 96. Omski polgus, mille koo...

Follow
Emil - Nikolai Reinojaan (1890 - d.)

Sündis 1890. aastal. Pärit Audru kihelkonnast. 1910. aastal astus Mereväe korpusesse, mille juures sooritas mereväe ohvitseri eksami. 30.05.1914 ülendati alamleitnand...

Follow
Alfred Voldemar Reiman (1880 - 1916)

Sündis 1880. aastal Tartumaal Tähtvere vallas. Üldhariduse omandas Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis, sõjalise hariduse Vilno junkrukoolis, mille lõpetas 1906...

Follow
Peeter Raudsepp (1877 - 1931)

Sündis 08.04.1877 ukj aastal Tartumaal Sootaga vallas (Tartus?). Pärast Tartu linnakooli lõpetamist astus sõjaväeteenistusse 98. Jurjevi polku Dvinskis. Lõpeta...

Follow
Maximilian Rammul (1884 - d.)

Sündis 27.10.1884 ukj Saaremaal Lümanda vallas. Üldhariduse omandas Tallinnas Aleksandri gümnaasiumis. Maailmasõja puhkedes mobiliseeriti ning määrati 2...

Follow
Johan Pulk (b. - 1916)

Sündis Liivimaa kubermangus (Pärnumaal?). Lõpetanud Oranienbaumi lipnike kooli 1915. aastal. Võttis osa sõjategevusest Kaukaasia rindel 14. Kaukaasia kütipolgu...

Follow
Karl-Eduard Prees (1893 - 1969)

Sündis 04.01.1893 Harjumaal Sutlema vallas. Lõpetanud Tallinna Nikolai gümnaasiumi 6 klassi, mille järel astus vabatahtlikuna sõjaväeteenistusse 91. Dvinski po...

Follow
Peeter Piirako (1887 - 1914)

Sündis 1887. aasta Liivimaa kubermangus talupoja perekonnas. Kodune haridus. 1906. aastal astus sõjaväeteenistusse 106. Ufa polku. Pärast Vilno sõjakooli lõpet...

Follow
Gustav Piilberg (1876 - 1919)

Sündis 1876. aastal Võrumaal Kähri vallas talupoja perekonnas. Kodune haridus. 1897. aastal astus sõjaväeteenistusse 95. Krasnojarski polku. Pärast Vilno junkr...

Follow
Voldemar Pichelbaum (1890 - d.)

Sündis 13.08.1890 Kuressaares (?). Üldhariduse omandas Kuressaare gümnaasiumis. Pichelbaum lõpetas Vilno sõjakooli lipnike kursused 1915. aastal ning võttis os...

Follow
Aleksander Parv (1873 - 1949)

Sündis 20.03.1878 ukj Võrumaal Saaluse vallas (Saatses?). Üldhariduse omandas Võru linnakoolis. 1902. aastal lõpetas Parv Tšugujevi junkrukooli ning 1913. aast...

Follow
August Parsman (1887 - 1919)

Sündis 1887. aastal Viljandimaal. Kodune haridus. Astunud 1907. aastal Tšugujevi sõjakooli, viidi Parsman 1909. aastal üle Tiflisi sõjakooli, mille lõpetas 191...

Follow
Felix Käärik (1880 - 1916)

Langes I MS Riia all. Maetud Tartu Maarja kalmistule Sündis 1880. aastal Tartus. Sooritas 2. järgu vabatahtliku eksami 2. Moskva kadetikorpuse juures. 1915. aasta jaanuaris lõpet...

Follow
Jaan Nurk (1873 - 1939)

Sündis 22.03.1879 ukj Saaremaal Pärsamaa vallas. Üldhariduse omandas Kuressaare gümnaasiumis. 1898. aastal astus sõjaväeteenistusse 6. Tauria grenaderipolku. L...

Follow
Hugo Johannes Möldre / Mölder (1896 - 1983)

Korporatsiooni Fraternitas Estica vilistlane. Teises maailmasõjas võttis osa soomepoiste tegevusest, teostades Soomes, Munkkiniemis eestlastest sõduritele välja&...

Follow
Johannes - Heinrich Mäe (1894 - 1944)

Sündis 1894. aastal Virumaal Simunas. I maailmasõja ajal teenis 1. reservsuurtükiväe divisjonis ja 2. Taga-Amuuri suurtükiväebrigaadis. Lipnikuks ülenda...

Follow
Mihhail Medel (1885 - d.)

Sündis 1885. aastal Eestimaa kubermangus. Üldhariduse omandas Liibavis, sõjalise Odessa sõjakoolis, mille lõpetas 1907. aastal. Pärast seda teenis 157. Imereet...

Follow
August - Friedrich Mastberg (1874 - 1915)

Sündis 1874. aastal Harjumaal Jõelähtme vallas. Lõpetanud Odessa junkrukooli 1891. aastal. Võttis osa Vene-Jaapani sõjast, kus sai Mukdeni lahingus raskelt haa...

Follow
Konstantin Martson (1878 - d.)

Sündis 1878. aastal Eestimaa kubermangus põlise aukodaniku perekonnas. Üldhariduse omandas Tallinna Aleksandri gümnaasiumis, sõjalise hariduse Peterburi jalavä...

Follow
Aleksander Luts (deceased)

Sündis Dvinskis. Üldhariduse omandas Žitomiri gümnaasiumis. 1913. aastal lõpetas Moskva Aleksei sõjakooli, mille järel teenis 23. ja 15. sapö�...

Follow
Johannes Lootsman (1891 - d.)

Sündis 1891. aastal Harjumaal Kasispea külas. Üldhariduse omandas Tallinna Peetri reaalkoolis. 1914. aasta augustis sooritas Lootsman sisseastumiseksamid Vilno sõjakooli, ku...

Follow
Eduard Lintrop (1887 - 1920)

Sündis 1887. aastal Peterburgi kubermangus Jamburgi kreisis. Üldhariduse omandas Tallinna Aleksandri gümnaasiumis. Astunud 1909. aastal sõjaväeteenistusse 90. Onega p...

Follow
Aleksander Lindenvald (1872 - d.)

Sündis 1872. aastal Eestimaa kubermangus. Üldhariduse omandas Peterburis. 1901. aastal sooritas Nikolai inseneriväe kooli juures ohvitseri eksami. Võttis Kvantungi armee koo...

Follow
Ernst Carl Johannes Limberg (1871 - 1932)

Sündis 23.02.1871 ukj Virumaal Kohala vallas. Üldhariduse omandas Tallinna Aleksandri gümnaasiumis ja sõjalise hariduse Peterburi jalaväe junkrukoolis, mille lõ...

Follow
Nikolai Kõigerist (deceased)

Pärit Laiuselt*. Koduse haridusega. Lõpetas Riia junkrukooli ja ülendati alamleitnandiks 1887. Kaadriohvitser. Alampolkovnik (1916). I maailmasõja ajal teenis 52. Siberi k&#...

Follow
Osvald Kuusik (1889 - d.)

Sündis 1889. aastal Tartumaal. Üldhariduse omandas Orlovi kadetikorpuses ja sõjalise hariduse Odessa sõjakoolis, mille lõpetas 1912. aastal. Esimesest maailmasõ...

Follow
Heirich Kukk (1888 - d.)

Sündis 1888. aastal Liivimaa kubermangus talupoja perekonnas. Lõpetanud Vilno sõjakooli 1908. aastal alamleitnandina. 7. Soome kütipolgu koosseisus võttis osa Esimese...

Follow
Peeter Korrol (1878 - d.)

Sündis 1878. aastal Pihkva kubermangus. Üldhariduse omandas Pihkva gümnaasiumis, sõjalise Peterburi jalaväe junkrukoolis. Enne I maailmasõda teenis Pihkvas 94....

Follow
August Aleksander Kilk (1881 - 1922)

Sündis 04.06.1881 ukj Tartumaal Tähtvere vallas metsavahi pojana. Pärast Tartu linnakooli lõpetamist kavatses Kilk astuda õpetajate instituuti. Kui selgus, et luterla...

Follow
Georg Keermann (1858 - 1916)

Sündis 1858. aastal Eestimaa kubermangus. Kodune haridus. Lõpetanud Riia jalaväe junkrukooli 1878. aastal. Alamleitnandiks ülendati 1879. aastal. 20. sajandi algul teenis Ke...

Follow
Vladimir Janitz (1893 - 1980)

Sündis 09.11.1893 ukj Tallinnas. Üldhariduse omandas Peetri reaalkoolis, sõjalise hariduse Konstantini suurtükiväekoolis, mille lõpetas 1913. aastal. Esimesest...

Follow
Jaan Jaik (1897 - 1936)

Sündis 06.12.1897 ukj Sangaste vallas. Lõpetanud Tartu algkooli ning Läänerinde lipnikekooli Pihkvas 1. juulil 1916. Teenis ohvitserina 2. kütipolgus. 1917. aasta suv...

Follow
Mati Matthias - Axel - Egbert Karge (1893 - 1972)

Sündis 13.05.1893 ukj Tartus. Üldhariduse omandas Tallinna reaalkoolis. Esimesest maailmasõjast võttis osa 12. tragunipolgu koosseisus. Staabirittmeister 1917. aastal. Ven...

Follow
Fjodor Georg (1871 - d.)

Sündis 1871. aastal Eestimaa kubermangus titulaarnõuniku pojana. Üldhariduse omandas Tartu gümnaasiumis, sõjalise Vilno junkrukoolis, mille lõpetas 1893. aasta...

Follow
Karl Frickhoff (1890 - 1917)

Sündis 12.01.1890 ukj Virumaal Venevere vallas. Üldhariduse omandas Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis ja Tartu ülikoolis. Korp! Sakala liige. 1915. aastal Frickhoff mobilis...

Follow
Richard Frank (1888 - d.)

Sündis 1888. aastal Narva-Jõesuus. Frank oli ema poolt eestlane, isa oli sõjaväe kapellmeister, endine Austria-Ungari alam. Üldhariduse omandas Helsingis ja Tartus (s...

Follow
Villem Ernesaks (1894 - 1916)

Sündis 1894. aastal Harjumaal Peningi vallas. Lõpetanud linnakooli neli klassi ja 1. Peterhofi lipnike kooli 1915. aasta novembris. Teenis ohvitserina 68. Borodino polgus. Leitnant Ernesa...

Follow
Voldemar Ennukson (1885 - 1914)

Sündis 1885. aastal Tartumaal. Kodune haridus. 1906. aastal astus sõjaväeteenistusse 106. Orenburgi polku. Järgmisel aastal suunati Vilno sõjakooli, mille lõpe...

Follow
Erich Bachman (1882 - 1942)

Sündis 1882. aastal Pärnus. Üldhariduse omandas Pärnu gümnaasiumis. 1910. aastal lõpetas Tveri ratsaväekooli. Esimesest maailmasõjast võtt...

Follow
Sergei Asi - Ais (1892 - d.)

Sündis 1892. aastal Võrumaal Linnamäe vallas. Üldhariduse omandas Vitebski vaimulikus seminaris, sõjalise hariduse Ust-Ižora inseneriväe lipnike koolis....

Follow
Eduard Richard Villmann (1882 - 1942)

Tartu-Maarja linnakoguduse ja Pauluse koguduse ...; EAA.5357.1.93; 1875-1938 Staabikapten - polkovnik. Loe lisaks Eesti Ajalooarhiivi ja Mati Kröönströmi andmetel sai esimese e...

Follow
Richard* Adolf Kleis (1896 - 1982)

Richard Adolf Kleis (6. oktoober 1896 Tallinn – 18. juuni 1982 Tartu) oli eesti ajaloolane ja filoloog. Ohvitseride andmekogu Album Academicum,: 1916-1918 osales I MS-s

Follow
Erik Linnolt / Mihkelson MP

Farmington, Hartford, CT, USA

Raamatud: Autor Linnolt, Erik, 1920- Pealkiri Linnu tiivul : mõtteid & mälestusi / Erik Linnolt Ilmunud Tallinn : SE & JS, 2000 ([Tampere] : Tammer-paino) Kirjeldus 485, [3] lk. :...

Follow
Hans Leis (1910 - d.)

PR Imavere 1865-1909 PR Pilistvere 1910-1940 Gotlandile jõudnud sõjapõgenik 2.10.1944 Ohvitseride andmekogu: sünd Imavere vald, Viljandimaa 08.11.1910 auaste noore...

Follow
Voldemar Pärlin (1904 - 1944)

Voldemar Pärlin (28. märts 1904 Peterburi – 12. september 1944 Rakvere) oli Eesti ja Soome sõjaväelane (kapten). Pärlin õppis Tartu õhtugü...

Follow
Artur Veborn (1905 - 1931)

Sünd: Eesti meistrivõistlused suusatamises: 1928 a. Eesti meister 5 ja10 km ja 25 km teine 1929 a. 30km teine 1931. a. Eesti meistrivõistluste eelõhtul Rakveres tutv...

Follow
Nikolai Villberg (1898 - 1942)

Ohvitseride admekogu

Follow
Karl Reichmann (1885 - 1920)

Ohvitseride admekogu

Follow
Leonhard Karl Kaasik (1895 - 1979)

Vikipeedia: Eesti kohtunik, VR kavaler, Eesti Üliõpilasseltsi vilistane, 2. jalaväepolgu rooduülemana Vabadussõjas, 1920–1924 oli ta Tartu 3. politseijaoskon...

Follow
Felix Niidre (Nimvitski) (1920 - 1941)

Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1938.a. ja Tondi Sõjakooli 1940.a. tegevohvitserina. Kui Eesti sõjaväest tehti Punaarmee territoriaalkorpus, mõistis tribuna...

Follow
Voldemar Sabalotni (1901 - 1941)

Kaitseliidu leitnant, arreteeriti 11.märtsil 1941 Teeistuskäik

Follow
August Kivitare (1891 - 1974)

August Kivitare (ukj. 7. juuni 1891 Ranna vald – 26. aprill 1974) oli eesti põllumees ja Vabadussõja veteran. KIVITARE, August, Juhan s. 1891 Tartumaa Pala v., eluk. sama, arr. 2...

Follow
Mihail Väli (1895 - 1942)

VÄLI, Mihhail, Ivan en. ka Mihkel, 24.08.1895 Saaremaa Loona v., ohvitser, arr. Rakvere, Viru 6, erin. 17.06.42 §58-13; surmaotsus; kinnip-k. Sverdlovski obl. Sevurallag, otsus täi...

Follow
Paul Listakind (1889 - d.)

LISTAKIND, Paul, Gustav, s. 03.07.1889 Võrumaa Võõpsu a-k, algkoolijuhataja, arr. 24.06.41 Petseri, Vaksali 13; Sverdlovski obl. Sosva, surn. eeluurimisel. Kaitseliit. Isamaali...

Follow
leitnant August Ferdinand Linno (1888 - 1941)

Tartu Peetri: EAA.3150.1.683; 1870-1937: EAA.3150.1.759; 1913-1940: Laulatus Tartu Peetri koguduse 2 pihtkond: 1913

Follow
Jüri Hõimsalu/Heimsal (1888 - 1942)

PR ; Eesti Sõjamuuseum-kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940. ; Tallinna Kaarli koguduse II pihtkonna II personaalraamat: :

Follow
Olev (Herbert-Olev) Kivioja (1904 - 1994)

Olev Kivioja (kuni 1935 Herbert Olev Grünberg; ukj. 3. oktoober 1904 – 31. juuli 1994 Winnipeg, Kanada) oli Eesti sõjaväelane (kapten). Ohvitseride andmekogu

Follow
Ervin Kivi (1908 - 1996)

Ervin Kivi (7. oktoober 1908 Otepää – 19. detsember 1996 Toronto) oli Eesti sõjaväelane (kapten). Ohvitseride andmekogu

Follow
August Kivi (1891 - 1974)

August Kivi (15. oktoober 1891 Lohusuu – 21. september 1974 Edmonton, Kanada) oli Eesti sõjaväelane (kolonelleitnant). Ohvitseride andmekogu ( õde: Aliide M�...

Follow
August Kitsapea (1904 - 1966)

August Kitsapea (22. juuli 1904 Raikküla vald, Harjumaa – 10. veebruar 1966 Sydney) oli Eesti sõjaväelane (major). Ohvitseride andmekogu Ajalooarhiivimaterjalid ...

Follow
Harald Kirsipuu (1906 - 1942)

Harald Kirsipuu (ukj. 9. november 1906 Peterburi – 9. juuli 1942 Ussollag, Permi oblast, Venemaa) oli Eesti sõjaväelane (kapten). KIRSIPUU, Harald, Jaan, s. ukj. 09.11.06 Peter...

Follow
Hugo Ploomipuu (1892 - 1942)

, Hugo, Jaan ka Ploompuu, 02.04.1891 Võrumaa Mõniste v. EV kolonelleitnant, arr. Veriora v., erin. 04.03.42 §58-13; surmaotsus; kinnip-k. Sverdlovski obl. Sevurallag, otsus t...

Follow
Hugo Kulbok (1890 - 1942)

Hugo Kulbok VR II/3 (21. juuli 1890, Pringi vald, Viljandimaa, Liivimaa – (1/13?). aprill 1942, Sevurallag, Sverdlovski oblast NSV Liit) oli Eesti sõjaväelane (kolonelleitnant). ...

Follow
Joann (Juhan) Hiob (1897 - 1942)

HIOB, Joann, Andu s. 1897 Valgamaa Sangaste v., arr. 26.02.41 Valga, Turu 3, trib. 17.01.42 §58-13; surmaotsus; kinnip-k. Mordva ANSV Saransk, surn. 17.02.42. [pr] Ohvitseride andmekogu

Follow
Peeter Saan MP

Peeter Saan on dirigent, klarneti- ja saksofonimängija ning arranžeerija. Peeter Saan alustas muusikaõpinguid Võru Lastemuusikakoolis akordioni, hiljem klarneti ja saksofo...

Follow
Tavid Kiljako (1906 - 1991)

Tavid Kiljako (14/27. mai 1906 Lääniste, Ahja vald – 2. juuni 1991 Tallinn) oli Eesti sõjaväelane (kapten). Ohvitseride andmekogu Viimne rahupaik

Follow
Karl Friedrich Kildmaa ← Gildemann (1910 - 1964)

Karl Friedrich Kildmaa (17. august 1910 Härjadi küla, Undla vald, Virumaa – 11. jaanuar 1964 Tallinn) oli Eesti sõjaväelane (nooremleitnant). Karli sünd ja s...

Follow
Jaan Kibena (1904 - 1978)

Jaan Kibena (ukj. 12. mai 1904 Tallinn – 26. märts 1978 Võru) oli Eesti sõjaväelane (vanemleitnant). PR 1911 Tilsi: Ohvitseride andmekogu

Follow
Heino Kuivjõgi MP (1915 - 1987)

Heino Kuivjõgi (12. mai 1915 – 4. november 1987 Tallinn) oli Eesti sõjaväelane (nooremleitnant) ja purjetaja ning selle harrastuse innustaja kirjanikuna. Teenis Aegna saare ...

Follow
Johan Pool (1893 - 1952)

POOL, Johannes, Jakob, s. 09.04.1893 Valgamaa Kuigatsi v., eluk. sama. EV major, arr. 08.10.44, trib. 12.01.45 §58-1a, 10a.; Karaganda obl. Kamõšlag, surn. 15.08.52. --------------...

Follow
Julius Idavain (1918 - 2000)

Vaba Eestlane (Toronto : 1952-2001) nr.86 | 21. november 2000 | lk 9 : IDAVAIN, Julius, matruusi. 01.12.1918 Harjumaal Kõnnu vallas Hara külas. Meremees, elas Suurpea külas. Eest...

Follow
Albert Tattar (1901 - 1989)

Albert Tattar (22. mai 1901 Valguta vald, Tartumaa – 21. detsember 1989 New York, USA) oli Eesti diplomaat ja ärimees. Albert Tattar oli Korp! Vironia liige ning asutas stipendiumifondi K...

Follow
Karl Kaur (1900 - 1972)

Karl Kaur (26. november 1900 Koorküla vald – 2. august 1972 Tallinn) oli eesti lastearst. Ohvitseride andmekogu Viimne rahupaik

Follow
Alfred Saarm (1915 - 1984)

Saarm, Alfred - E.Ü.S. Põhjala vilistlane, Sõjaministeeriumi [kolonelleitnant]

Follow
Rudolf Kenkmaa MP (1898 - 1975)

Ohvitseride andmekogu Rudolf Kenkmaa - eestlaneTallinna Linnaarhiivis Viimne rahupaik

Follow
Verner Hans Puurand MP (1904 - 1983)

Verner Hans Puurand (ukj. 27. september 1904 Narva – 12. juuni 1983 Brisbane, Austraalia) oli Eesti sõjaväelane (vanemleitnant, alates aastast 1974 mereväekapten) ja riigime...

Follow
Jakob Tillo MP (1887 - 1926)

Personaalraamat VI (Tähestik, Võisiku); EAA.1285.1.665; 1908-1940 surm 1926:

Follow
Nicolai Wildenau → Viralu (1887 - 1938)

Vabadusristi kavaler Nikolai VILDENAU (ka Viralu), üks Jõhvi Vabadussõja Mälestussamba püstitamise initsiaatoreid. elulugu Eesti avalikud tegelased Tartu 1932 VIL...

Follow
Mihkel Kattai (1893 - 1950)

Mihkel Kattai (12. juuli 1893 Põlva vald, Võrumaa – 5. oktoober 1950 Tallinn) oli Eesti sõjaväelane (kolonel). Teistel andmetel suri 5. oktoober 1950 Sevurallagi vang...

Follow
Sergius Riis (1883 - 1963)

Vabadussõjast osavõtnute elulood

Follow
Paul Karu (1902 - 1937)

Paul Karu (16. oktoober 1902 – 16. juuli 1937 Jägala) oli Eesti sõjaväelane (leitnant). Ohvitseride andmekogu

Follow
Elmar Johannes Karu MP (1903 - 1996)

Elmar Johannes Karu (5. III 1903 Helme – 25. VI 1996 Tartu), psühhiaater, Laur Karu ja Toomas Karu isa, meditsiinidoktor (1939); Helme mõisa aedniku poeg. Lõpetas 1924 Talli...

Follow
Valdur Kilk (1960 - 2014)

Kaitseliidu Sakala malevat on tabanud raske kaotus. 54-ndal eluaastal suri raske haiguse poolt murtuna Kaitseliidu Sakala maleva juhatuse liige, leitnant Valdur Kilk . In memoriam leitnant VALDUR K...

Follow
Alo (Aleksander) Karemaa (Kerreman) (1905 - 1970)

Alo Karemaa (kuni 1936. aastani Aleksander Kerreman, ukj. 13. oktoober 1905 Virumaa – 27. mai 1970 Lakewood, New Jersey) oli Eesti sõjaväelane (leitnant). Nime vahetus Ohvits...

Follow
Valentin Kanits (1902 - 1941)

Valentin Kanits (18. november 1902 Tõstamaa, Pärnumaa – 3. juuli 1941 Tallinn) oli Eesti sõjaväelane (kapten). Ohvitseride andmekogu Kanits*# Valentin 18110...

Follow
Vladimir Hämmel (1913 - 1944)

Täna 70 aastat tagasi toimus Jäppilä lahing kus teiste seas langes ka vänrikki Vladimir Hämmel / Hämalov (14.11.1913 - 10.6.1944) 1./ JR 200, ta surnukeha j&#x...

Follow
Joann / Juhan Peiker (1902 - 1956)

mjri. Joann Peiker / 18.1.1902 Pärnus - 10.3.1956 Montreal / - II/JR200 ülem Major Peiker ohvitseride andmekogu

Follow