Photo
Name
Tarald Taraldsen Seglem (1714 - 1765)

Skifte 07.05.1765: I skiftet oppgis skiftedato, 20.12.1748, for hennes første mann og hennes datter Guri Pedersdatter Enken Karen Rasmusdatter og arvinger er hans søsken: Elling, ...

Follow
Rasmus Jonsen Leidland (deceased)

Finner ham ikke i kirkeboka, men han er nevnt som sønn i ekstraskatten 1762/64

Follow
Jon Rasmussen Leidland (1715 - d.)

n. 17 år i 1734 n. 40 år i 1758 med kone Anna 50 og barn Anders 11 n. Enkemann 1764 med barn Anders og Rasmus. Det opplyses om at hustru Anne døde 26.11.1764 n. med hustru 17...

Follow
Maren Tollaksdatter Øglend (1710 - 1770)

1758: 48 år, altså født ca 1710. Og nevnt som gift med Jens, 45 år i 1758. Skifte 26.09.1770:

Follow
Jens Stålesen Øglend (1713 - 1781)

På Løyning i 1758 og Øglend i 1762

Follow
Anna Amalia Jonsdatter Puntervold (1747 - 1767)

Skifte 03.06.1767: Her står det at faren er Jon Puntervold og at svogeren heter Ole Skadberg. Ole Kristensen Skadberg var gift med ei Elen Jonsdatter så det er nok han.

Follow
Karen Larsdatter Indre Mydland (1712 - 1787)

Follow
Jon Pedersen Hegdal (1708 - 1796)

1758 er han og kona på Hegdal, mens i 1764 er de på Puntervold og den nygifte sønnen Lars med sin kone Åse er på Hegdal. Jon er også nevnt som Jon Puntervold...

Follow
Åse Tollaksdatter Hegdal (1733 - d.)

Follow
Lars Jonsen Hegdal (1740 - d.)

n. Militærrull 1765, innrullert 1762

Follow
Guri Jonsdatter Kydland (1749 - 1773)

Follow
Martha Guria Jonsdatter Grødem (1747 - d.)

Follow
Guri Jakobsdatter Kydland (1720 - 1799)

Follow
Jon Jonsen Kydland (c.1724 - 1803)

1758: 30 år. n. Militærrull 1765, 46 år, legdsmann 1801: John Johnsen, 82 år, enkemann, har ophold af garden Kydland. (Bor i samme hushold som datteren Ingeborg)

Follow
Torborg Pedersdatter Kydland (c.1742 - 1830)

Follow
Ingeborg Pedersdatter Skåra (1746 - d.)

Follow
Mikkel Mikkelsen Kydland (1753 - d.)

Follow
Berte Halvorsdatter Kydland (1716 - 1803)

Follow
Mikkel Rasmussen Kydland (1724 - 1782)

n. Militærrull 1765, Legdsmann, 44 år, ferdig tjent

Follow
Ingeborg Brynildsdatter Nodland (1743 - d.)

Follow
Lars Brynildsen Nodland (1747 - c.1774)

Skifte 12.10.1774: Enke Karen Nilsdatter Datter: Magdalena Larsdatter Verge broren Ole Brynildsen Nodland

Follow
Malene Helgesdatter Nodland (c.1713 - d.)

Siftet etter faren Helge Vellesen Varp 03.06.1737 nevnes Malene som g.m. Brynild Jonsen Nodland i Egersund

Follow
Brynild Jonsen Nodland i neset (1713 - 1783)

Follow
Ingeborg Torstensdatter Nodland (1749 - d.)

Follow
Rasmus Ellefsen Nodland (1734 - d.)

Skatteliste 1774/75 er han på Vestre Svanes Løser 15.11.1782 ut 10 spann i Svanes fra Maria Toresdatter Svanes som han da bruker og bor på. ( )

Follow
Marthe Olsdatter Nodland (1729 - d.)

Follow
Agata Toresdatter Nodland (c.1722 - 1791)

Follow
Sivert Eriksen Nodland (1713 - 1792)

n. 22 år i 1734 n. 50 år i 1758 med kone Agata 36 og barn Erik 16, Ester 4

Follow
Tollef Nilsen Puntervold (1732 - 1774)

Nevnt "utenlands" hos broren Nils Nodland på Nodland i 1762 Skifte 28.11.1774: Døde på reise fra Holland til Østindien Arvinger er søsken: Nils Nilsen Nodla...

Follow
Gunhild Nilsdatter Nodland (1750 - d.)

Follow
Ågot Klemetsdatter Nodland (1698 - d.)

Follow
Kirsten Olsdatter Nodland (1733 - 1781)

Follow
Nils Nilsen Nodland (1722 - c.1777)

Follow
Karen Torgersdatter Rodvelt (1729 - 1810)

Follow
Rasmus Anbjørnsen Rodvelt (Birkeland) (1682 - 1760)

n. Militærrull 1765, 40 år, tjent i 9 år

Follow
Berte Eivindsdatter Rodvelt (1731 - d.)

Follow
Mikkel Eriksen Rodvelt (1737 - d.)

n. Militærrull 1765

Follow
Peder Rasmussen Østebrød (1703 - 1768)

n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far n. 31 år i 1734 gift og bruker 8 spann i Østebrød n. 64 år i 1758 med kone Martha 70 og barn Peder 26 og Malene 25

Follow
Malene Pedersdatter Østebrød (1732 - 1811)

Follow
Kristen Rasmussen Østebrød (1735 - 1808)

Tjente Ole Skadberg i 1758

Follow
Askild Torgersen Holte (1643 - d.)

Hos broren på Østebrød i 1762

Follow
Ivar Torgersen Østebrød (1738 - d.)

Skifte 07.10.1795: Nevner barn med første kone Maren Jonsdatter: Tala Barn med siste kone, Sissel Gundersdatter: Torger 2 år

Follow
Tala Rasmusdatter Østebrød (c.1711 - 1776)

Skifte 23.06.1777 Enkemann Ivar Torgersen

Follow
Malene Isaksdatter Myklebust (1736 - d.)

På Myklebust i 1758 hos sin bror og hos sin søster på Østebrød i 1762

Follow
Berta Isaksdatter Østebrød (1715 - 1782)

Follow
Jakob Toresen Østebrød (1736 - 1802)

Follow
Tore Jakobsen Østebrød (1689 - 1767)

n. 11 år i 1701på Øygreid n. militærrull 1718, 31 år, bygslet jord 1714, n. 42 år i 1734 Kaller seg for Øygreid, gift og bruker 18 eller 16 spann i ...

Follow
Jørgen Tollaksen Myklebust (1753 - d.)

Follow
Berte Mikkelsdatter Myklebust (deceased)

Follow
Tollak Jørgensen Myklebust (c.1708 - d.)

Bodde både i 1758 og 1762-64 på Egersundsstranden.

Follow
Anders Hansen Stranden (1746 - d.)

Follow
Martha Anbjørnsdatter Løyning (deceased)

Follow
Hans Torsen Stranden (c.1719 - d.)

Follow
Jørgen Pedersen Kjelland (1720 - d.)

Follow
Helga Taraldsdatter Løyning (1701 - 1772)

Står oppført som Helvig i 1758

Follow
Helene Knutsdatter Løyning (1750 - d.)

Follow
Anders Knutsen Løyning (1747 - d.)

Follow
Knut Anbjørnsen Løyning (1724 - 1749)

Follow
Tala Hansdatter Løyning (1725 - 1788)

Follow
Tjerand Tjerandsen Løyning (1736 - 1788)

Ekteskapet med Malene var hans andre. i 1758 er han og Tala registrert under Egersund. Han er matros, utkomandert. Skifter med barna i live: 02.06.1784:

Follow
Inger Nilsdatter Løyning (1703 - d.)

Follow
Elen Sivertsdatter Løyning (deceased)

Follow
Peder Taraldsen Løyning (1735 - 1790)

Follow
Tarald Taraldsen Løyning (1728 - 1757)

Follow
Berthe Isaksdatter Løyning (1726 - 1764)

Follow
Tollak Olsen Løyning (1737 - d.)

60. Tollak Olson, son av Ola Nilsson og Mari Tollaksdotter, vart fødd i 1737 i Løyning, Eigersund, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 Mar 1737 i Egersund kyrkje, Eigersund, Rogaland,...

Follow
Karsten Taraldsen Leidland (1748 - d.)

Follow
Maren Karstensdatter Leidland (deceased)

Follow
Tarald Ivarsen Leidland (1726 - d.)

Follow
Anna Ånonsdatter Leidland (c.1704 - 1764)

Skifte 06.02.1765:

Follow
Anders Jonsen Leidland (1747 - d.)

Follow
Rasmus Jødelsen Leidland (1738 - 1811)

Nevnt 1762 bodde da med stemor Anna Ånensdatter og stefar Jon Ramsussen

Follow
Anna Torgersdatter Sleveland (1746 - d.)

Tjente hos Tante og Onkel på Leidland både i 1758 og 1762-64

Follow
Elisabeth Karlsdatter Leidland (1747 - 1828)

Follow
Håvard Karlsen Leidland (1750 - 1823)

Follow
Joren Sivertsdatter Leidland (1737 - 1800)

Det var frivillig skifte mellom Carl og og Joren 5/3-1786. Barna 2-3,5 og 7 nevnt. (Elisabeth,Håvard,Maren og Sivert.I Maren ble kalt uekte da hun var født før de giftet seg.

Follow
Karl Håvardsen Leidland (1717 - 1796)

Ektefellen Berit døde i 1753 og det var skifte etter henne 27/2-1754. Barn fra 2-4 nevnt ( Elisabeth,Håvard og Rasmus.) Karl var trolovet 28/2-1755 i Egersund med Ragnhild Tolleivsdatte...

Follow
Maren Hansdatter Leidland (1692 - 1765)

Skifte 03.06.1765: Kun sønnen Karl lever, datteren Marthe er død og etterlater seg sønn Nils Sivertsen og mann Sivert Nilsen -------------------- Skifte etter Maren 3/6-176...

Follow
Sivert Nilsen Leidland (c.1729 - 1771)

Skifte 28.02.1772: Her nevnes enke og første kone samt alle gjenlevende barn (Død ca. 1770- Konen Åsa giftet seg igjen 3/12-1772 med Håvard Carlsen Leidleand.)

Follow
Mathias Didriksen Hogstad (1744 - d.)

Follow
Didrik Andersen Lille Hogstad (c.1708 - 1784)

Husmann på Sestad i Egersund i 1762

Follow
Nils Henriksen Sestad (1737 - d.)

Follow
Valborg Henriksdatter Sestad (1739 - 1765)

Tjener på Skjelbred i 1758

Follow
Bodil Malene Jansdatter Egersund (1749 - d.)

Follow
Jan Tollaksen Åvendal/Sestad (1724 - 1791)

Follow
Elisabeth Tjerandsdatter Sestad (1727 - d.)

Follow
Tollef Sivertsen Sestad (1732 - d.)

I Ekstraskatten 1762 er en "Tollei" gift med "Lisbet" nevnt under Sæstad.

Follow
Elen Torgersdatter Omdal (1748 - d.)

Follow
Martha Torgersdatter Omdal (1745 - d.)

Follow
Henrik Torgersen Omdal (1751 - d.)

Follow
Torger Tollaksen Omdal (1722 - 1798)

n. Militærrull 1745, ført under Omdal n. Militærrull 1765, 48 år, eier og bruker gården Omdal Skifte 05.06.1798: Enke Ellen Rollefsdatter Barn med Berte Hen...

Follow
Karen Pedersdatter Omdal (1749 - d.)

Follow
Peder Pedersen Omdal (1746 - 1823)

Follow
Kirsten Torgersdatter Omdal (c.1720 - d.)

Follow
Peder Reiarsen Omdal (1713 - 1790)

n. Militærrull 1745 n. Militærrull 1765, 60 år, bygsler gård

Follow
Amalia Omundsdatter Leidland (1745 - d.)

Follow
Eli Omundsdatter Damsgård (1742 - d.)

Skifte 28.03.1786: Enkemann Torger Tjølsen. Barn: Kiel Torgersen 18 år Kathrina 19 år

Follow
Anne Katrine Mikkelsdatter Skåra (1715 - 1776)

Follow
Berte Omundsdatter Skåra (1739 - d.)

Follow
Gullik Kristensen Skåra (1739 - d.)

n. Militærrull 1765, 28 år, bygsler gård

Follow