Projects » Emigrants from Åland Islands » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Bosatt i Vancouver, Canada. (hIl) Emigrerade 1927 tlll Canada. Gift och hade barn.

10/28/2015 10/28/2015

Mathias flyttade år 1809 till Stockholm och vidare till Ahlainen. Sjöman, kronolots

4/18/2015 10/20/2015

Flyttade från Kökar 1791. Levde i Vaxholm, Sverige

5/21/2013 10/20/2015

Magnus Georg Sjöstrand (1903 - 1965)

6/11/2014 10/20/2015

Karl Oskar Sommarlund (1868 - d.)

7/27/2013 10/5/2015

6/3/2014 10/5/2015

Emigrerade 1891 till Amerika.

8/9/2010 9/13/2015

Emigrerade 1898 till Amerika

8/9/2010 9/13/2015

Emigrerade 1903 till Amerika.

8/9/2010 9/13/2015

Anna Julina Holmström (1866 - 1892)

Emigrerade 1891 till Amerika Ogift

8/9/2010 9/13/2015

Anna Julina Nilsson (1859 - 1941)

Emigrerade 1901 med familjen till Amerika.

9/13/2015 9/13/2015

Gustav Ivar Fellman (1883 - d.)

1/3/2008 8/21/2015

8/9/2015 8/10/2015

Hon var frän 1897 piga på Björkör och emigrerade 1900 till Amerika.

7/31/2015 7/31/2015

Fredrik Samuel Johansson (1875 - 1907)

5/21/2014 7/31/2015

Karl Johan Johansson (1868 - 1924)

Han var från 1886 dräng i Bråttö och emigrerade 1887 till Amerika.

5/21/2014 7/31/2015

7/20/2015 7/20/2015

Elvi Augusta Söderlund (1906 - 1985)

7/20/2015 7/20/2015

Karl August Englund (1861 - d.)

5/3/2012 7/19/2015

Beda Augusta Edlund (1895 - 1935)

5/4/2013 7/17/2015

Johan Ossian Karlsson (1870 - d.)

Vistas i Amerika 1892. Kasserad som värnpliktig.1892. (föh) Han var från 1881 fosterson på Klovskär hos bonden Johan Erik Sjöberg och hans hustru (se familj ...

9/23/2012 5/25/2015

Johanna Mikalia Englund (1845 - 1908)

Hon var som änka skriven med barnen i Björsboda med noteringen "bor å Näversholma", men emigrerade 1886 med de två yngsta barnen till Amerika. Hon begravdes på...

9/23/2012 5/25/2015

Eric Gustaf Pettersson (1846 - 1918)

Han bodde från 1866 som dräng i Brändö och på 1870-talet som inhyses på Näversholma i Kallsö. Han emigrerade 1881 med familjen till Amerika och b...

12/22/2008 5/25/2015

Antog omking 1850 namnet Sjöström, hette tidigare Sjöberg. - Han bodde 1843- 47 rned familjen som måg på Klovskär och därefter som torpare på N&#...

10/16/2011 5/25/2015

emigrerade 1882 till Amerika.

7/4/2011 5/25/2015

Emigrerade 1882 med familjen till Amerika (där ska han ha kailat sig Johnson).

5/30/2011 5/20/2015

Karl Johan Jansson (1887 - 1955)

5/17/2015 5/17/2015

Julia Erika Eriksdotter (1876 - 1936)

5/15/2013 4/22/2015

Frans Ivar Hamberg (1893 - 1936)

Litet om Frans Ivar Hamberg i WA Han landsteg i Ellis Island den 23 mars 1914 efter att ha rest med ss Carmania från Liverpool och uppgav då att han skulle ansluta sig till sin aunt Elise...

2/15/2015 2/15/2015

2/15/2015 2/15/2015

2/15/2015 2/15/2015

Johannes Vilhelm Sundberg (1888 - 1972)

"John"

Emigrerade 1906 till Amerika och bodde i New York.

5/14/2012 2/8/2015

Elsa Elisabet Rosenblad (1898 - 2000)

1/17/2012 2/1/2015

Karl Werner Karlberg (1885 - d.)

Utflyttad till USA 1909 från Kökar. Död i USA.

1/2/2015 1/2/2015

Otto Georg Danielsson (1868 - 1900)

10/8/2009 12/17/2014

Tilda och John bosatte sig i Boston i januari 1888, 4 av deras 6 barn föddes där. De flyttade till New York i början av 1900-talet. Mathilda besökte föräldrahe...

1/29/2013 12/11/2014

Johan Arvid Johnson (1863 - 1926)

Sjöman vid vigseln. Timmerman, båtbyggare och fiskare i USA. Föräldrar: Jan Petter Westerlund och Anna Kajsa Eriksdotter. Johan var hemma från torpet Skarpslät...

1/29/2013 12/11/2014

Hilda Johanna Öhberg (1877 - d.)

12/10/2014 12/10/2014

Mattias Fridolf Öhberg (1872 - 1933)

Emigrerade 1892 tlll Amerika. Han var hemma en tid omkring 1901-02 med familjen på Aland.

12/10/2014 12/10/2014

Mats "Matte" Sjövall (1868 - 1946)

11/19/2014 11/19/2014

Anna Karolina Sjövall (1862 - 1921)

11/19/2014 11/19/2014

Flyttade 1878 till Sund sn och emigrerade 1888 till Amerika

11/19/2014 11/19/2014

Emigrerade 1888 till Amerika. Han återvände hem och nämns 1904 i n lantmäterihandling som bonde på Västergård tillsammans med faden (de ägde vars...

11/19/2014 11/19/2014

Emigrerade 1892 till Amerika.

11/19/2014 11/19/2014

Flyttar till Amerika till sönerna 1881

10/30/2014 10/30/2014

10/9/2014 10/9/2014

10/9/2014 10/9/2014

Erik Gustav Karlström (1871 - 1937)

8/12/2008 8/11/2014

7/25/2014 7/25/2014

5/8/2014 7/23/2014

5/20/2014 5/20/2014

5/20/2014 5/20/2014

Johan Reinhols Engström (1874 - 1946)

5/20/2014 5/20/2014

Alma Juliana Backman (1879 - d.)

2/26/2014 5/8/2014

Anna Johansdotter (1796 - d.)

Johansdotter, Anna f 1796 Lumparland 11, 65/Lumparland Make: Lundberg, Johan f 1780 Lumparland 65, 488/Lumparland Föräldrar: Lumparland 11, Johan Mattsson & Anna Johansdtr Lum...

8/8/2012 4/24/2014

Ida Appelgren (Sundblom) (1870 - 1909)

Mariehamn-Befolkningsregisterarkivet-Aa-1-1871-1880-Bild-10-sid-6 Mariehamn-Befolkningsregisterarkivet-Aa-2-1881-1890-Bild-25-sid-22

8/17/2010 4/24/2014

5/25/2013 4/24/2014

5/25/2013 4/24/2014

Justus Valentin Bergman (1899 - 1987)

Emigrerade till Amerika. Gift. 5 söner.

8/18/2008 3/20/2014

Erik Anton Sundström (1892 - d.)

3/6/2014 3/6/2014

3/2/2014 3/2/2014

Johan August Hultgren (1864 - 1896)

3/2/2014 3/2/2014

Algot Nikolai Eriksson (1912 - 1993)

Emigrerade omkring 1938 till Amerika.

2/17/2014 2/17/2014

Berndt Mikael Eriksson (1893 - 1976)

2/5/2014 2/13/2014

Hjalmar Öhman (1910 - 2001)

2/4/2014 2/4/2014

Johannes Albin Öhman (1911 - 1955)

2/4/2014 2/4/2014

Utflyttad till USA 1913 från Kökar

8/29/2013 1/30/2014

This is Maria Concordia Sjövall, born 1872 on Föglö. She emigrated in 1891, and ended up in Crookston, Polk, Minnesota because a relative was there. She was my mother's father's mo...

1/26/2014 1/26/2014

11/30/2012 1/17/2014

Karl Johan Bloom (1883 - 1960)

Emirgrerade 1902 till Amerika.

4/21/2013 11/27/2013

11/12/2013 11/12/2013

Erika Elanda Anderson (1874 - 1959)

Here last name was changed to Johansson, when she came to the U.S.A.

11/12/2013 11/12/2013

Anton Georg Karlberg (1903 - 1991)

5/5/2013 11/7/2013

Adolf Runar Forbom (1907 - 1987)

10/10/2013 10/12/2013

Anna Erika Elfsberg (1878 - 1954)

Flyttade till Sverige1898.

10/9/2012 8/10/2013

He immigrated to the Philadelphia, PA USA in 1909.

11/25/2012 7/18/2013

Karl Adolf Nordström (1860 - 1906)

Arbetare. Inflyttad från Sottunga 1880 till Stockholm. Utflyttad 23.12.1880 från Stockholm. Inflyttad från Sottunga 1883 till Stockholm. Karl Adolf bodde i frälsningsarmens ...

9/30/2012 5/23/2013

Erik Albert Nordström (1886 - 1967)

flyttade till Amerika 1903, skadad i Första världskriget,

5/23/2013 5/23/2013

Karl Adrian Öberg (1867 - 1954)

Karl Adrian returned home to Föglö when his father Johan Erik Sundahl Öhberg was sick and died in Dec 1891 and at that time he met Julia from Erkas in Horsholma. He moved back to...

5/21/2013 5/21/2013

5/8/2013 5/8/2013

Gustaf Alfred Rosenqvist (1866 - 1930)

2/6/2013 5/8/2013

2/6/2013 5/8/2013

2/6/2013 5/8/2013

Ida Alina Petterson (1883 - d.)

1/12/2012 5/8/2013

1/12/2012 5/8/2013

Maria Sofia Mattson (1882 - d.)

1/12/2012 5/8/2013

Edla Josefina Larson (1881 - d.)

1/12/2012 5/8/2013

Edla Sofia Grönholm (1858 - 1932)

var drygt 13 år då modern dog 1871. Hon blir1874 piga på Westergård Nr.4 i Möckelö. 1876 är hon piga i Hindersböle och 1879 i Westansunda. Hon gi...

1/12/2012 5/8/2013

5/7/2013 5/7/2013

5/7/2013 5/7/2013

Amanda Julina Englund (1849 - d.)

8/1/2011 5/7/2013

9/23/2012 5/7/2013

Alden Mattsson (1921 - d.)

4/23/2013 5/7/2013

5/7/2013 5/7/2013

Alexander Blom (1849 - d.)

5/4/2013 5/6/2013

Karl Andreas Eriksson (1901 - d.)

"Charles", "Kalle"

4/8/2013 5/6/2013

John Isidor Eriksson (1904 - d.)

4/8/2013 5/6/2013

Felix Eriksson (1906 - 1979)

4/8/2013 5/6/2013

4/8/2013 5/6/2013

Tyra Matilda Eriksson (1909 - d.)

4/8/2013 5/6/2013