Projects » Emigrants from Åland Islands » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

8/9/2015

Hon var frän 1897 piga på Björkör och emigrerade 1900 till Amerika.

7/31/2015

7/20/2015

Elvi Augusta Söderlund (1906 - 1985)

7/20/2015

Karl Johan Jansson (1887 - 1955)

5/17/2015

2/15/2015

2/15/2015

Frans Ivar Hamberg (1893 - 1936)

Litet om Frans Ivar Hamberg i WA Han landsteg i Ellis Island den 23 mars 1914 efter att ha rest med ss Carmania från Liverpool och uppgav då att han skulle ansluta sig till sin aunt Elise...

2/15/2015

Karl Werner Karlberg (1885 - d.)

Utflyttad till USA 1909 från Kökar. Död i USA.

1/2/2015

Hilda Johanna Öhberg (1877 - d.)

12/10/2014

Mattias Fridolf Öhberg (1872 - 1933)

Emigrerade 1892 tlll Amerika. Han var hemma en tid omkring 1901-02 med familjen på Aland.

12/10/2014

Anna Karolina Sjövall (1862 - 1921)

11/19/2014

Mats "Matte" Sjövall (1868 - 1946)

11/19/2014

Emigrerade 1892 till Amerika.

11/19/2014

Flyttade 1878 till Sund sn och emigrerade 1888 till Amerika

11/19/2014

Emigrerade 1888 till Amerika. Han återvände hem och nämns 1904 i n lantmäterihandling som bonde på Västergård tillsammans med faden (de ägde vars...

11/19/2014

Flyttar till Amerika till sönerna 1881

10/30/2014

10/9/2014

10/9/2014

7/25/2014

Fredrik Samuel Johansson (1875 - 1907)

5/21/2014

Karl Johan Johansson (1868 - 1924)

Han var från 1886 dräng i Bråttö och emigrerade 1887 till Amerika.

5/21/2014

5/20/2014

5/20/2014

Johan Reinhols Engström (1874 - 1946)

5/20/2014

5/8/2014

Erik Anton Sundström (1892 - d.)

3/6/2014

Johan August Hultgren (1864 - 1896)

3/2/2014

3/2/2014

Alma Juliana Backman (1879 - d.)

2/26/2014

Algot Nikolai Eriksson (1912 - 1993)

Emigrerade omkring 1938 till Amerika.

2/17/2014

Berndt Mikael Eriksson (1893 - 1976)

2/5/2014

Johannes Albin Öhman (1911 - 1955)

2/4/2014

Hjalmar Öhman (1910 - 2001)

2/4/2014

This is Maria Concordia Sjövall, born 1872 on Föglö. She emigrated in 1891, and ended up in Crookston, Polk, Minnesota because a relative was there. She was my mother's father's mo...

1/26/2014

11/12/2013

Erika Elanda Anderson (1874 - 1959)

Here last name was changed to Johansson, when she came to the U.S.A.

11/12/2013

Adolf Runar Forbom (1907 - 1987)

10/10/2013

Utflyttad till USA 1913 från Kökar

8/29/2013

5/25/2013

5/25/2013

Erik Albert Nordström (1886 - 1967)

flyttade till Amerika 1903, skadad i Första världskriget,

5/23/2013

Karl Adrian Öberg (1867 - 1954)

Karl Adrian returned home to Föglö when his father Johan Erik Sundahl Öhberg was sick and died in Dec 1891 and at that time he met Julia from Erkas in Horsholma. He moved back to...

5/21/2013

Julia Erika Eriksdotter (1876 - 1936)

5/15/2013

5/8/2013

5/7/2013

5/7/2013

5/7/2013

Karl Oskar Edlund (1890 - d.)

5/6/2013

5/6/2013

5/6/2013

5/6/2013

5/6/2013

Elin Ali Rosander (1891 - d.)

5/6/2013

Beda Amanda Rosander (1886 - d.)

5/6/2013

Anton Georg Karlberg (1903 - 1991)

5/5/2013

5/4/2013

5/4/2013

Alexander Blom (1849 - d.)

5/4/2013

Beda Augusta Edlund (1895 - 1935)

5/4/2013

Ida Matilda Ekman (1886 - 1907)

5/4/2013

5/4/2013

Aina Maria Blomqvist (1879 - d.)

5/4/2013

5/4/2013

5/4/2013

5/4/2013

5/4/2013

5/4/2013

Flyttade till Sverige och bosatt i Stockholm. Gift där.

5/2/2013

Emigrerade 1930 till Amerika. Han bodde med sin familj i Boston, enlig Hjördis Sundblom.

5/2/2013

Emigrerade 1909 till Amerika och bosatt i Boston. Gift två gånger, inga barn.

5/2/2013

5/2/2013

Vera Apollonia Eriksson (1888 - 1971)

Fyttar till Amerika 1904. Hon kallades Apollonia innan hon emigrerade, men Vera i Amerika emedan det var mycket lättare att uttala. Hon kom först till Astoria i oregon, som tjänari...

5/1/2013

Elin Exenia Sandanger (1884 - 1963)

Flyttar till Astoria i Oregon i Amerika 1906 till fastem Emelina. Livnärde sig där med sömnad. Besökte Sottunga med sonen Malcolm ar 1913 och antecknades då med efter...

5/1/2013

Axel Teodor Skarén (1866 - 1915)

Emigrerade 1887 till Amerika.

4/30/2013

4/29/2013

4/29/2013

4/29/2013

4/29/2013

4/29/2013

4/29/2013

4/29/2013

4/29/2013

4/28/2013

4/28/2013

Alden Mattsson (1921 - d.)

4/23/2013

Karl Johan Bloom (1883 - 1960)

Emirgrerade 1902 till Amerika.

4/21/2013

Johanna Maria Engblom (1881 - d.)

Emigrerade till Amerika.

4/21/2013

4/16/2013

4/14/2013

Margit Helin (1906 - 1990)

4/11/2013

Mattias Felix Engblom (1862 - d.)

4/10/2013

Karl Hjalmar Lajberg (1890 - 1939)

Emigrerade 1910 till Amerika. Gift med-Elsa, född ca 1885. Dotter: Hildur, född ca 1915.

4/10/2013

Emigrerade 1903 ti11 Amerika.

4/10/2013

Naema Kistina Lajberg (1884 - 1936)

Emigrerade 1907 till Amerika. Gift där.

4/10/2013

Aina Emilia Karlström (1880 - 1931)

Emigrerade 1899 till Amerika. Enligt tidningen Finska Amerikanaren (26 febr 1931) sörjdes hon av maken Eric G. Karlström samt döttrarna Ellen (gift Wiberg), Annna (gift Sundstr�...

4/10/2013

Anna Amonia Lajberg (1864 - d.)

Hon flyttade 1890 till Sverige och Stockholm, skriven i Finska församlingen, och 1897 vidare till Norge.

4/9/2013

Karl Ruben Engblom (1904 - d.)

4/9/2013

4/9/2013

John Hjalmar Engblom (1897 - d.)

4/9/2013