Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Familie/Family Ferreira

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

Ferreira family in South Africa

With aknowledgement to OC Ferreira author of Stamvader Ignatius Ferreira en sy nageslagte

 • Photo/Foto:

Standbeeld van Ferreira, die Graaf van Tenrugal, wat in 1876 deur die bekende Portugese beeldhouer, António Soares dos Reis (1847-1889), geskep is en in die Museu Nacional de Soares dos Reis in Oporto uitgestal word. Foto: Instituto Português do Património Cultural, Oporto.

Betekenis en gebruik van die familienaam Ferreira

Ferreira is die vroulike vorm van ferreiro, wat die Portugese woord vir "ystersmid" of "hoefsmid" is. Volgens Rosenthal beteken Ferreira "grys", maar die Portugese woord vir dié kleur is cinzentoY Ferreira is afgelei van die Latynse woord ferraria, wat "ysterrnyn" beteken. 16 Party navorsers meen dat die oorsprong van die familienaam na die pleknaam Ferrera, tans Herrera de Rupisverga, in Kastilië, teruggevoer kan word. Ferreira moet nie met die familienaam Pereira, wat "peerboom" beteken, verwar word nie. Portugese familie name wat na borne verwys, byvoorbeeld Pereira (peerboom),Oliveira (olyfboom) en Figueira (vyeboom), 19 is normaalweg Joods-Portugese vanne en hethulle oorsprong toe die Jode in Portugal aan die begin van die 16de eeu gedwing was om hulle tot die Christendom te bekeer en as Cristäos Novos (Nuwe Christene) nuwe familie name aangeneem het. Ferreira is ook die Portugese volksnaam vir 'n vissoort van die genus Pagelo, naamlik Pagelo mormyrus - ook bekend as besugo-dova, ferreiro e vesugo-trombeiro. Ferreira is 'n gewilde pleknaam in Portugal, Galicië en Brasilië. 22 Voorbeelde daarvan in Portugal is: Ferreira, naby Paredes de Coura; Pacos de Ferreira en Sanfins de Ferreira, naby Penafiel; Ferreira de Aves, naby Viseu; Ferreira do Zêzere, naby Tomar; Ferreira do Alentejo, in die distrik Beja; Ferreiras, naby Albufeira.

SV/PROG

Ignácio Ferreira, die stamvader van die meeste Ferreiras in Suid-Afrika, was 'n Portugees. Aangesien die familienaam Ferreira nog steeds algemeen in Portugal - maar ook in Brasilië - voorkom, is dit moontlik om die oorsprong van dié familie, die betekenis van die van, die gebruik van die familienaam as pleknaam en die voorkoms van die oorspronklike familiewapen na te gaan.

 • Oorsprong van die familie Ferreira

Volgens oorlewering is die stamvader van die familie Ferreira in Portugal dom Femando Álvares Ferreira. Hy het in Paços de Ferreira, 'n klein dorpie noordoos van Oporto, gewoon. Dié ou dorpie is veral bekend vanweë die Igreja do Mosteiro de Silo Pedro, 'n kerk in die Romaanse styl wat in die 12de eeu opgerig is. Femando was 'n edelman tydens die regeringtyd van koning Sancho I (1154-1212), van wie hy 'n groot landgoed ontvang het. Sy voorouers was waarskynlik Kastiliaans van oorsprong, aangesien daar 'n Vila de Ferreira, tans bekend as Vila Herrera de Rupisverga, in Kastilië bestaan het. Volgens genealogiese navorsing, is die vroegste persoon wat die familienaam Ferreira gedra het ene dom Álvaro Rodrigues Ferreira, wat in 1170 'n edelman van Mencilla de La Sierra in Leon geword het en waarskynlik die vader van Femando Álvares Ferreira was. Die huidige Ferreiras in Portugal stam uit laasgenoemde se talryke nasate. Die digter Manuel de Sousa da Silva het 'n vers aan die Ferreiras opgedra wat - vry in Afrikaans vertaal deur D.P.M. Botes - soos volg lees: By Vila Verde de Airiz digby die Ferreira-rivier was die eerste huis van hierdie familie bekend as die ware Ferreiras. (8) Tydens die diktatorskap van die Markies van Pombal (1699-1782) aan die begin van die tweede helfte van die 18de eeu is die mag en voorregte van Portugese adellikes aansienlik ingekort,(9) maar aangesien die Ferreiras ver van Lissabon gewoon, geen hoë regeringsposte beklee het en nie besonder hoog op die sosiale ranglys gestaan het nie, is hulle baie min hierdeur geraak.(10) Hoewel die familienaam Ferreira nog onder die adellikes van Portugal voorkom,word alle Ferreiras lank nie meer tot die adel gereken nie.

 • Die bekendste tak van die familie Ferreira in Portugal is moontlik die Ferreiras wat

in 1751 die bekende Ferreira-portmaatskappy gestig het, waarvan die ou kelder vandag nog in Vila Nova de Gaia, naby Oporto, vir die veroudering van portwyn gebruik word. Manuel Ferreira het die maatskappy gestig, maar dit was eintlik deur die toedoen van sy kleinseuns, José Bemardo Ferreira en António Bemardo Ferreira, dat die firma werklik sy beslag gekry het. António Bemardo Ferreira het met.sy niggie, Antónia Adelaide Ferreira (1811-1896) getrou en daardeur is die familie-erfenis verder gekonsolideer, maar dit is eintlik Antónia wat as die grondlegger van die Ferreira-portwynryk, soos ons dit vandag ken, beskou kan word. António was 'n swakkeling en plesiersoeker en is op 'n jeugdige leeftyd oorlede. Antónia het, anders as die meeste Portugese weduwees van haar tyd, nie in diepe rou gegaan nie, maar met haar vader se hulp daarin geslaag om die familie se sakebelange in orde te kry. As buitengewoon energieke vrou met 'n sin vir besigheid het sy daarin geslaag om groot landgoedere in die Dourostreek vir die Ferreira-portmaatskappy te bekom, die wynbou in die Dourovallei te bevorder en die gebied ekonomies te ontwikkel Op haar inisiatief is paaie aangelê en hospitaie, skole en kerke opgerig. Haar goedhartigheid het haar onder haar tydgenote bemind gemaak, sodat hulle haar met toegeneentheid die bynaam Ferreirinha, "die klein Ferreira", gegee het. Met haar oorlyde is Antónia Ferreira as die rykste vrou in Portugal beskou, maar tog was sy altyd ingetoë van aard en opreg toegewy aan haar kinders, die welvaart van haar land en die welsyn van haar medemens. Selfs volgens vandag se standaarde was sy 'n merkwaardige vrou.

 • Die beroemdste Ferreira is waarskynlik die Portugese digter António Ferreira(1528-1569).
Hy was van adellike afkoms en het aan die Universiteit van Coimbra studeer, waar

hy 'n groep jong digters om hom versamei het. Hy was 'n ware patriot en kenner van sy land se geskiedenis wat volhard het om slegs in Portugees te dig toe dit mode was om verse in Spaans te skryf. Sy eerste digbundel is in 1557 gepubliseer en in dié bundel het hy sy voorliefde vir die klassieke met 'n waardering vir die eie gepaar. Sy versdrama Castro, wat oor die aangrypende verhaal van prins Pedro en dona Inês de Castro handel, word steeds deur die Portugese as-een van die hoogtepunte in hulle letterkunde beskou.

Bronne deur skrywer. 5. O.J.O. Ferreira, Ignatio Leopold Ferreira (ca. 1696-1772) - Portugese skipbreukeling wat die stamvader van 'n Afrikanerfarnilie geword het, Familia 27(4), 1990, pp. 86-95 . (6.) D. L. de L. e Tavora, Dicionário das Famflias Portuguesas, p. 170; J. Gil, As mais belas igrejas de Portugal I, pp. 78-79; J .A.F. de Almeida (ed.), Tesouros artisticos de Portugal, p. 428. 7. A.E.M. Zuquete (ed.), Armorial Lusitano: Genealogia e Heráldica, p. 214; Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira Xl, p. 157; Skriftelike mededeling: Paulo Bessa, Travessa do Noronha 21-1D, 1250 Lisboa, Portugal, 5-10-1996. 8. A.E.M . Zuquete (ed.), Armorial Lusitano, p. 214. 9. J. dos Passos, The Portugal story, p. 378.

How to Participate

If you have an ancestor who was a Ferreira by birth

 1. Get yourself added as a collaborator
 2. Navigate to your ancestor's profile
 3. Under the "More Actions" link choose "Add to Project"
 4. Select the Ferreira familie/Family in South Africa project

How to add a link is explained in the attached document - Adding links to Geni profiles to projects.

Optional:

 • Include in the "About Me" section of each person a brief biographical sketch of their lives. Also include their Settler party and ship name and arrival date if known
 • Include a photograph/painting of your ancestor if one exists.
 • Your ancestor's profiles should be marked as "public" and not "private".
 • All included profiles should include full identifying information including birth and death dates as well as birth and death locations. It would also be very helpful if the immediate family of your pioneer ancestor, (their parents, siblings and children) profiles were public profiles also.
 • Do not make public any profiles of living people.

NOTE: All FERREIRA"S included on this project will have their profiles editable by other geni.com collaborators of this project. The object of reproducing the list here is to see if these people can be located on Geni and perhaps develop trees from them. To take part in any project - you do need to first be a collaborator - so join the project. See the discussion Project Help: How to add Text to a Project - Starter Kit to get you going!