Projects » Oosthuizen Familie » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

5/23/2014 6/16/2014

3/3/2010 6/16/2014

5/18/2014 6/16/2014

5/18/2014 6/16/2014

5/18/2014 6/16/2014

1/16/2009 5/4/2014

Andries Johannes Oosthuizen, b5c6d3e3 (c.1803 - c.1847)

"Andries Johannes"

Van die Vetrivier Bron: Die Geslagsregister van die familie PELSER, PELSTER, PELSZER, PELTSER, PELTZER en PELZER in Suid-Afrika sedert 1708 deur R. DE V. PIENAAR, Stellenbosch, 2004. Bl. 17. Added ...

3/29/2009 4/23/2013

Judi Marais-Meyer register -MRIN 251 en MRIN 252 Eie boedel MOOC8/56.13a en b ged. 28 Des 1805 Jacoba Cornelia laat haar 2de man Jacob van den Bank en 5 kinders agter. 1 dogtertjie (12 jaar) ui...

3/29/2009 4/3/2011

Judi Marais-Meyer registers -MRIN 249 Eie boedel MOOC8/55.42 ged 16 Aug 1804 Adriaan laat sy vrou Catharina Petronella Horn en 5 jong kinders agter. --------------------------------------------...

11/6/2008 4/3/2011

Dina Johanna Magdalena Oosthuizen, b7c10 (c.1771 - 1815)

"Dina Johanna Magdalena OLIVIER"

3/29/2009 4/3/2011

3/29/2009 4/3/2011

GISA's SAG CD Vol. 7: b7c8 Pieter Cornelis ≈ 15.3.1767 x 2.5.1787 Petronella Hermina KOCK ≈ 22.3.1767 d.v. Johan Hendrik Christoffel Kock en Petronella van Eeden xx Aug 1807 Gesina STRY...

3/29/2009 4/3/2011

MOOC8/23.3 (Full document attached) Johanna Jacomina Calits Marthinus Oosthuijsen 22 Jannuarij 1800 J: Ackerveld Inventaris van alle zodanige goederen, als er door wijlen den burger Marthinus O...

3/29/2009 4/3/2011

2/20/2011 4/3/2011

11/6/2008 4/3/2011

3/3/2010 4/3/2011

Judi Marais-Meyer register -MARNEWICK - MRIN231 Boedel van vader MOOC 8/24.27 ID: I101735115 Name: Ockert Oosthuijzen Given Name: Ockert Surname: Oosthuijzen Sex: M Birth: 9 Feb 1755 in Swellenda...

1/16/2009 4/3/2011

Johannes Jacobus Oosthuizen, b7c2 (1753 - d.)

"Oosthuyzen", "Oosthuijzen", "Oosthuysen", "c2?"

b7 Jacobus ≈ 22.11.1722, burger Swellendam x 10.4.1749 Dina Carolina BRITS ≈ Paarl 7.12.1732 d.v. Ockert Brits c2 Johannes Jacobus ≈ 7.1.1753, burger Swellendam x 30.4.1780 Johan...

3/29/2009 4/3/2011

Catharina Oosthuizen, b7c1 (c.1750 - c.1771)

"Catharina Crafford"

8/18/2008 4/3/2011

Judi Marais-Meyer register - MARNEWICK - MRIN 215 Eie boedel: MOOC8/50.96a en b. Ged:21 Sept 1792 Johanna Petronella Oosthuizen laat haar man, Rudolph Johannes Brits en 6 kinders agter.

10/7/2007 3/19/2011

Anna Elizabeth Oosthuizen MP (1824 - 1880)

"Marnewick"

10/7/2007 3/19/2011

Jacobus Oosthuizen, b5c9 (c.1758 - d.)

10/7/2007 3/19/2011

Johanna Oosthuizen, b5c8 (c.1755 - d.)

"b5c8"

10/7/2007 3/19/2011

Catharina Oosthuizen b5c7 (c.1750 - 1786)

"Catharina BEZUIDENHOUT"

10/7/2007 3/19/2011

Frederik Oosthuizen b5c6 (c.1746 - d.)

Marriage NGK Tulbagh 1771, den 6 Jan Is Getrouwt: Frederik Oosthuijsen van Cabo de Goede Hoop, jongman burger aan Swellendam met Anna Sophia Van der Merwe van Cabo voorm:, jonge dogter - Nederdui...

10/7/2007 3/19/2011

Gerrit Oosthuizen b5c4 (c.1741 - d.)

10/7/2007 3/19/2011

Judi Marais-Meyer register - MARNEWICK -MRIN 197 Eie boedel en inventaris MOOC8/16.11a, b, c, d -----------------------------------------------------------------------------------------------------...

10/6/2007 3/19/2011

10/7/2007 3/19/2011

Johannes Oosthuizen, b5c1 (c.1736 - d.)

"Johannes OOSTHUYZEN", "Jan"

10/7/2007 3/19/2011

Hendrik Oosthuizen b1c11 (c.1760 - d.)

6/9/2008 3/19/2011

Petrus Wilhelmus Oosthuizen (b1c10) is die tweeling broer van Anna Magdalena Wilhelmina Oosthuizen (b1c9). MOOC8/49.45a (See full document attached) Petrus Wilhelmus Oosthuyzen 20 April 1784 Ha...

6/9/2008 3/19/2011

Anna Magdalena Wilhelmina Oosthuyzen, b1c9 MP (1757 - d.)

"Anna Magdalena BEZUIDENHOUT"

Anna Magdalena Wilhelmina Oosthuizen (b1c9) is die tweeling suster van Petrus Wilhelmus Oosthuizen (b1c10)

6/9/2008 3/19/2011

Nicolaas Jacobus Oosthuizen, b1c8 (c.1754 - d.)

"Oosthuyzen"

6/9/2008 3/19/2011

Marthinus Oosthuizen, b5c5 MP (c.1743 - 1792)

Needs looking at - this document suggests that Marthinus who married Hester Cecilia Olivier was the son of Jansz MOOC8/50.101a (Full Document attached) Marthinus Oosthuysen 21 September 1792 Rh...

10/7/2007 3/19/2011

Petronella Oosthuizen b1c6 (c.1750 - 1781)

"Vermaak"

6/9/2008 3/19/2011

Gerhardus (Gerrit) Oosthuizen b1c5 (1748 - 1825)

"Gerrit"

6/9/2008 3/19/2011

Johannes (Jan) Hendrik Oosthuizen, b1c4 (c.1746 - d.)

"Jan", "Johannes", "Oosthuysen"

6/9/2008 3/19/2011

Elsje Oosthuizen, b1c3 (1744 - 1788)

"Elsje OOSTHUYSEN", "Elsie SCHEEPERS"

MOOC8/50.40a (Full documents attached) Inventaris mitsg:s taxatie van alle sodanige goederen als ab intestato metter dood syn ontruymd ende nagelaten door Elsje Oosthuijzen ten voordeele van haaren o...

9/9/2007 3/19/2011

Johanna Magdalena Scheepers, a1b1c2 (c.1742 - d.)

"Johanna Magdalena SCHEEPERS", "OOSTHUIJZEN", "OOSTHUYZEN"

6/9/2008 3/19/2011

Sara Solomina Pienaar, b1c1 (c.1725 - 1822)

"Pienaar"

b5 (c1) Page 9 - Sara (vader Gerrit Oosthuizen) “Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2011 SAF CD v3” A1b1c1 Sara Oosthuizen » 6 23.12.1725, x Johannes Pienaar GR - C ...

11/6/2008 1/23/2011

Jacobus Oosthuizen, b7 (c.1722 - 1802)

b7 Jacobus ≈ 22.11.1722, burger Swellendam x 10.4.1749 Dina Carolina BRITS ≈ Paarl 7.12.1732 d.v. Ockert Brits c2 Johannes Jacobus ≈ 7.1.1753, burger Swellendam x 30.4.1780 Johan...

10/7/2007 1/23/2011

Petronella Botha, b6 (c.1717 - 1736)

10/7/2007 1/23/2011

Jan Hendrik Oosthuizen, a1b5 (1714 - 1762)

"Oosthuysen", "Oosthuijzen"

OOSTHUYZEN a1 Johannes Oosthuyzen of Oosthuysen van Weerl. 1691 burger Drakenstein, getroud: Johanna Maartens. van Grypskerk. b1 Gerhardus gedoop: 6 27 Apr 1703, getroud: Dorothea Maria Bekker, h...

10/6/2007 1/23/2011

Elsje Oosthuizen, b4 (c.1710 - c.1740)

"du Plessis", "Oosthuijsen", "Elsie"

Staat en inventaris mitsgd:s taxatie van alle soodanige goederen als ab intestato sijn naargelaten en met ’er dood ontruijmt door Elsje Oosthuijsen , huijsvrouw van den landbouwer Pieter du Plai...

10/7/2007 1/23/2011

10/7/2007 1/23/2011

Johanna van Emmenes, b2 (1705 - 1745)

"van Emmenis", "Gouws", "Anna van Emmenes", "Johanna Oosthuizen", "Anna"

Doop NGK Drakenstein 1705 _ _ [29de Novemb.] Anna. d' Vader Jan Oosthùijsen, d' Moeder Janns Marqnes. Huwelik met Pieter Gauch (b3) NGK Stellenbosch 1721 4e Meij Pieter Gouche van Cabo...

9/13/2007 1/23/2011

Gerhardus Oosthuizen, b1 MP (1703 - 1757)

"Gerrit", "Oosthuyse", "Oosthuysen"

The First Fifty Years Project "De facto* Before November 1724 Gerrit Oosthuysen and Dorothea Bekker were in a de facto relationship at de Caep de Goede Hoop." Reference - C.C. de Villiers & C. Pama, ...

9/9/2007 1/23/2011

Johannes Oosthuizen, SV/PROG MP (1660 - 1723)

"Jan Oosthuyse", "Jan Oosthuijsen", "Oosthuyzen"

Johannes Oosthuizen Alternative spelling - Oosthuysen and Oosthuisen • Birth date – c 1660 • Birthplace – Weert, Limburg, Netherlands • Date of Death ȁ...

9/9/2007 1/23/2011