Photo
Name
Jørgen Kolbeinsen Hellvik/Søre Hetland (1632 - 1708)

Nevnes på Hellvik i farens skifte 03.05.1671 Skifte 18.01.1709: Her står det at Torger Jørgensen har vært utenlands i de 16 siste år og at Ole Jørgensen er...

Follow
Peder Håvardsen Gjermestad (1622 - 1669)

Follow
Knut Eriksen Østre Svanes (1638 - 1695)

n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1658 Nevnt 26 år i 1664 som husmann under Vestre Svanes

Follow
Erik Sigvardsen Østre Svanes (1604 - 1665)

60 år i 1664

Follow
Erik Eriksen Hadland (1608 - 1668)

Nevnt i manntallet av 1664 som 60 år gammel husmann Nevnt i en sak fra 21.09.1650 der han stevner Gunnar Olsen Løvik(6) for retten fordi han ikke vil fortsette å leie ham de 18 m...

Follow
Brynild Tostensen Østre Svanes (1605 - 1683)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre

Follow
Lars Helgesen Stapnes (1631 - 1692)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 31 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre. 21.03.1684: Tingboka, opplyses det på ting at den sak om �...

Follow
Lars Villumsen Årstad (1631 - 1695)

nevnt i fogderegnskap av 1652-1653 sammen med Asser Tollaksen Årstad: "Gav Laurits Willumsen 1 hud udi Årstad som han svoger Asser Tollaksen for hannom frastod, penger 10 daler":

Follow
Mathias Villumsen Veshovde (1624 - 1669)

Fogderegnskap 1654-1655: Mathias Villumsen Veshovde 1. bygsel av 1 hud gav penger 9 daler I følge fogdens manntall av 1664 var han da 40 år gammel. Bøter i 1666 fordi han ikke ...

Follow
Erik Mathiassen Melhus (1614 - 1677)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 48 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre 17.03.1673: Tingboka, stevner Erik Melhus Jørgen Melhus ang�...

Follow
Torger Osmundsen Skjelbred (1624 - d.)

Antagelig han som er til huse på Leidland, 80 år gammel i 1701

Follow
Børild Olsen Hovland (1634 - 1695)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 12 år eldre Bumerket hans er ikke ulikt Bjørn O Hovland

Follow
Håvard Olsen Hovland (1632 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 32 år gammel. I drengemanntallet av 1659 var han 30 år gammel

Follow
Håvard Kristensen Løyning (1626 - 1682)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 36 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre

Follow
Kristen Olsen Løyning (1601 - 1678)

Nevnt med kone, 1 sønn og 1 datter i 1645 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 5 år yngre 24.11.1684: Tingboka...

Follow
Torger Torkildsen Tengsareid (c.1623 - 1670)

Blir stevnet 16.06.1663 for retten for og beskyldt for å ha stjålet laks av sin far. Han møtte ikke og måtte bøte 0.5 rd i stevnefall.: Blir stevnet 27.11.1663 av H...

Follow
Asser Sigbjørnsen Årstad (1614 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel.

Follow
Reiar Sigbjørnsen Håland (c.1610 - 1684)

Det sies i fogderegnskapet av 1639-1640 at Reer Sigbjørnsen bytter til seg ij pund? smør i Håland fra Nils Karlsen Håland: 06.11.1679: Tingboka, forkynnes kjø...

Follow
Jørgen Olsen Skjelbred (1604 - 1676)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel. Er nevnt på Skjelbred fra 1631.

Follow
Peder Endresen Fotland (c.1650 - d.)

Manntallet av 1664 sier han er 14 år da.

Follow
Klemet Knutsen Rodvelt (c.1624 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 40 år gammel.

Follow
Reiar Eriksen Omdal (1620 - 1674)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 52 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 8 år yngre Skifte 23.07.1674: Her nevnes kona Helga Olsdatter og broren Nils Eri...

Follow
Peder Endresen Omdal (1652 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 12 år gammel.

Follow
Halvor Olsen Hadland (c.1614 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel Nevnt i mestermannsskatten 1668 på Hadland, odelsskatten 1670. Enken Siri er nevnt i odelsskatten 1671 og 1673, kobbers...

Follow
Sivert Eriksen Nodland i Neset (1624 - 1701)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 40 år gammel. 79 år i manntallet 1701, da har han gitt opp bruket til sin sønn. Han finnes ikke i sjømilitært manntall a...

Follow
Aslak Eilifsen Leidland (1603 - 1669)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngre I 1673 i tingboka Forkynner Njeld Netland på sine og sine s�...

Follow
Nils Nilsen Midbrød (1644 - 1691)

Nevnt 45 år i 1664 Skifte 30.09.1691: Her nevnes enken Joren Ormsdatter og barna Lars Jødel Nils Pål? Jakob Guri Farfar Nils Puntervold overvar skiftet.

Follow
Nils Svendsen Puntervold (c.1618 - c.1702)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 46 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 7 år eldre. i 1645 var han på Skåra sammen med broren Knut Svendsen ...

Follow
Erik Eriksen Tengsareid (c.1643 - 1729)

Erik står med odel i Lille Ege sammen med sin svoger (Ole Torkildsen, hvis bror, Torkild, var gift med kona til Erik før ham) frem til 1685 da står enken(?) i 1675 står ha...

Follow
Hans Eriksen Fotland (1590 - c.1665)

Nevnt første gang på Fotland 1617 Nevnt 1645 med kone og 2 sønner Nevnt 48 år i 1664 Nevnt som lagrettsmann 10.10.1664: Skatter frem til 1664. I 1665 skatter hans ...

Follow
Ole Torsen Kjervall (1603 - 1694)

Nevnt med kone i 1645 på Kjervall: Fet er nevnt to Ole i fogdens manntall 1664, den ene 60, den andre 40. 19.11.1687: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Egersund 08.11.1686 fra To...

Follow
Tollak Assersen Eie (1652 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 12 år gammel. n. militærrull 1669 med fullt navn (på Hafsøy) innrullert 1665

Follow
Jørgen Pedersen Melhus (1624 - 1692)

Bumerket hans er likt Gunnar Mathiassen Melhus, bare opp-ned I følge fogdens manntall av 1664 var han da 36 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år eldre 17.03....

Follow
Knut Tostensen Puntervold (c.1620 - 1686)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel. Ved begravelsen i 1686 er han nevnt 66 år gammel. 19.03.1675 Forkynnes det på tinget i Egersund et kjøpebr...

Follow
Kristen Ormsen Grastveit (1639 - 1669)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 30 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 5 år yngre

Follow
Helge Ormsen Grastveit (c.1635 - 1700)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 40 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 11 år yngre. Skifte 06.03.1700: i dette skiftet står det at Astrid er "salig", de...

Follow
Kristoffer Andersen Store Ege (1608 - 1689)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 46 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 10 år eldre Skifte: Her nevnes kona Magle Jødelsdatter og hans barn: Torger...

Follow
Njeld Eilifsen Netland (1623 - 1695)

Skifte 30.05.1695: Enken Marit og sønn Knut nevnes. Knuts avdøde kone Ingeborg Tollefsdatter og deres barn Njeld og Tore med verge deres morfader Tollef Heigrestad. Tingboka: 10.0...

Follow
Rasmus Eriksen Hadland (1624 - c.1670)

Nevnt som nemndsmann på Tingmøte Eigersund, 18-11-1653. Ikke nevnt på Hadland i 1645 I fogdens manntall for 1664 er han nevnt 40 år gammel, men i prostens manntall samme...

Follow
Sigbjørn Olsen Hadland (1645 - 1689)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 20 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre April 1678: Tingboka, Fogden stevner gamle Knut Svanes fordi han ikke s...

Follow
Ole Kristoffersen Eie (1646 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 18 år gammel.

Follow
Halvor Nilsen Hafsøy (1616 - 1693)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 40 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 8 år eldre 17.03.1673: Tingboka, Halvor Hafsøy stevnes av fogden for restsk...

Follow
Ole Pedersen Slettebø? (1628 - d.)

36 år i 1664

Follow
Tore Markussen Sestad (1634 - c.1671)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel. Han er ikke nevnt i farens skifte i 1690 så han er nok død før da. Han er også nevnt med odel i Ses...

Follow
Asser Samsonsen Vestre Svanes (1612 - 1668)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngre Tingmøte Møte på Årstad i Eigersund skiprei...

Follow
Ole Gunnarsen Heigrestad (1594 - d.)

n. 1645 med kone på Heigrestad n. 70 år på Heigrestad i 1664

Follow
Peder Assersen Svanes (1648 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 16 år gammel.

Follow
Knut Nilsen Østre Svanes (1608 - 1694)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Knut bygslet Svanes etter faren rundt 1635-1636 da dette er nevnt i lensregnskapene fra denne perioden. Der står det at ...

Follow
Mikkel Larsen Stapnes (1600 - 1690)

I lensregnskapet av 1614-1615 står det at Mikkel Larsen bygsler en part i Svanes som faren oppgav for ham: Mikkel står aldri i skattelistene under Svanes, noe som virker merkelig. Brore...

Follow
Villum Taraldsen Østebrød (1602 - 1674)

Nevnt med sine brødre i en sak om Odland: og samme sak: Fra tingboka 6. og 7. oktober 1635 får i en odelssak om Odland i Bjerkreim får vi opplyst at Roald Seglem kommer frem p�...

Follow
Kristoffer Olsen Eie (1606 - 1675)

Det er nevnt en Kristoffer på Løyning i 1626 og da han forsvinner derfra dukker han opp på Eie fra 1628, dette må være Kristoffer Olsen som har vært på ...

Follow
Peder Olsen Skadberg (1597 - 1664)

Nevnt på Skadberg fra 1634 Ved Egersund skipreideting 21.11.1639 Stevner Endre Omdal sine verbrødre Peder og Jon Olsønner Skadberg: I en sak fra Egersund Fjerdingsting 02.03.16...

Follow
Tollak Larsen Store Ege (1620 - 1669)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 56 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 15 år yngre Tollak Larsen flyttet til Store Ege etter at Erik Olsen var død og er...

Follow
Isak Larsen Hellvik (1622 - 1697)

n. 42 år i 1664 19.03.1675 Forkynnes det på tinget i Egersund et kjøpebrev datert 26.04.1673 at Isak Øksnebø og Peder Tengesdal selger gods til Sivert (Pedersen) Ha...

Follow
Lars Nilsen Øksnebø (1597 - 1683)

Er det han som er nevnt på ting på Jåtten: ? Er nevnt på Øksnebø fra 1625, samtidig forsvinner Osmund Øksnebø som er nevnt siste gang 1624. ...

Follow
Rasmus Atlaksen Hellvik (1652 - 1680)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 12 år gammel. Er merkelig nok ikke nevnt i prestens manntall. Mulig han var gammel nok (12 år eller mer) når fogden gjorde sin opptell...

Follow
Atlak Gunnarsen Hellvik (c.1604 - 1673)

n. 1645 med kone og 1 pige Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel. Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipr...

Follow
Kristen Pedersen Østebrød (1639 - 1685)

21.03.1684: Tingboka. Kristen Østebrød stevner Nils (Andersen) Midbrød og hans sønn Peder Midbrød for de skal ha snakket om han slik at det gikk på hans gode n...

Follow
Svend Robertsen Åse/Seglem (1633 - 1675)

Nevnt på Seglem fra 1655 n. 31 år i 1664 på Seglem n. 1668 på Åse. 16.03.1667: Tingboka, forkynnes et brev datert Håland 12.10.1660 med Svend Robertsen...

Follow
Rasmus Toresen Myklebust (1639 - c.1700)

n. militærrull 1661 med fullt navn, kalles da Seglem, kanskje han tjenestegjorde der? n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1657 I følge fogdens manntall av 1664 var ha...

Follow
Tore Rasmussen Myklebust (1604 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Skifte etter Tore står 9. Desember 1669: Enke er Kari Eriksdatter og barna (alle myndige): Rasmus Ole Berte ...

Follow
Ivar Osmundsen Myklebust (1614 - 1666)

Nevnt 1645 med kone Nevnt 50 år i 1664 Nevnt 64 år ved begravelsen 7.3.1666 Fra tingbok 15.11.1637 Oelle Seiglemb Stoed for Retten, och Skieldet Iffuer Møglebustad for en...

Follow
Tjerand Tostensen Ogna (c.1596 - 1668)

Lensmann i Valle skipreide 1644-1658 etter faren n. 1645 som Lensmann med kone og 2 drenger n. 1648. Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske st&#x...

Follow
Tollef Tjerandsen Heigrestad (c.1630 - 1708)

n. Tingmøte Haugland skipreide, 21-11-1654 da en Malene Ellingsdatter sier at Tollef Tjerandsen Ogna er hennes "siste" mann. n. 40 år i 1664 (som nok er for høyt, siden han ikke ...

Follow
Gunnar Kristoffersen Haver (1635 - 1688)

n. 30 år i 1659 som tjener hos Lars Ogna, er "ferdig karl" n. 30 år i 1664 som "løsgjenger" i Haver Skifte 30.05.1688: Enke Tora Asbjørnsdatter og barn: Ole Asbj...

Follow
Mikkel Rasmussen Nevland (1593 - 1669)

n. 1645 med kone og 1 pige n. 1659 med sin sønn n. 65 år i 1664 10.03.1665: Tingboka, Mikkel Nevland stevner Villum Østebrød for gjeld, Villum møter ikke:

Follow
Ole Mikkelsen Løyning (1640 - 1705)

n. 15 år i 1659 hos sine foreldre på Nevland, Liten av vekst n. 26 år i 1664 n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert n. 46 år i 1700 n. 56 ...

Follow
Hoskuld Pedersen Hellvik (1636 - 1674)

n. 18 år i 1659 hos sin far på Hellvik, Liten av vekst n. 24 år i 1664 feilaktig oppført som "Asgaut" Skifte 01.04.1674, Enke Magle Rasmusdatter og sønn Peder.

Follow
Salve Tollaksen Buarskog (1630 - 1669)

n. 32 år i 1664 på Buarskog

Follow
Mikkel Tollaksen Heigrestad (1634 - d.)

n. 18 år i 1659 hos sin far på Heigrestad, Liten av vekst n. 30 år i 1664 10.07.1679: Tingboka, nevnes Herman Heigrestad da han stevner Ole (Mikkelsen) Vatnemot for Mikkel (Tol...

Follow
Gunnar Osmundsen Lille Ege (1603 - 1667)

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn, Johannes, på Lille Ege n. 60 år i 1664 10.03.1665:Tingboka, Gunnar Hetland (Bjerkreim) stevnes for å ha stukket Gunnar Lille Ege...

Follow
Johannes Gunnarsen Lille Ege, d.y. (1648 - 1717)

n. 14 år i 1659 hos sin far på Lille Ege, liten av vekst n. 16 år i 1664 n. 56 år i 1700 n. 62 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 ...

Follow
Bjørn Knutsen Puntervold (1634 - 1701)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel. Nevnt i drengemanntall 1659, 22 år gammel borgerdreng som bruker "stor jord" og er skaffer Er på Stranden nevnt...

Follow
Ole Assersen Åse (1639 - 1708)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel. I 1659 tjener han enken Anike Hafsøy, hun er enken etter Karl Hafsøy han er da 20 år gammel.

Follow
Tollak Nilsen Leidland (1601 - 1670)

Nevnt fra 1629 n. 1645 med kone 1 sønn og 1 datter I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 10 år eldre n. 1659 ...

Follow
Lars Tollaksen Leidland (1640 - 1672)

n. militærrull 1659 med fullt navn I følge fogdens manntall av 1664 var han da 26 år gammel. I drengemanntallet av 1659 er han 18 og tjener hos sin far, liten av vekst

Follow
Mathias Jørgensen Skjelbred (1644 - d.)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 20 år gammel. Tjener Salomon Leidland i 1659 da er han 18 år gammel:

Follow
Nils Svendsen Myklebust (1640 - 1680)

n. 24 år i 1664 på Myklebust Ble i 04.03.1673 stevnet for han hadde slått Nils Puntervold og Rasmus Seglem i et bryllup. Måtte bøte 1 daler: 17.11.1673: Tingboka,...

Follow
Svend Svendsen Helland (c.1627 - 1685)

n. 30 år i 1659 "Thiener Prestens medhielper, gamble Hans Møglebustad", "Er gandske for Derffuet vdj Sine Føder Och haffr 3 Brøder vdj Ko:Ma: thieniste thil foren" n. 37 &...

Follow
Sivert Jødelsen Sestad (1633 - 1693)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre 24.11.1685: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein 23.1...

Follow
Jon Jødelsen Leidland (1614 - 1681)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel. 1662: Bøter for leiermål: Tingboka: 10.03.1666 får vi opplyst at Mikkel Koldal er stevnet for å b...

Follow
Jødel Tollaksen Skadberg (1620 - 1668)

n. med kone i 1645 n. 1659 med sønnen Tollak n. 44 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 44 år gammel. Fra tingboka 13.03.1668 får vi vite...

Follow
Nils Gulliksen Slettebø (1607 - 1676)

n. 1645 på Hovland med kone og 1 datter n. 57 år i 1664 på Slettebø 1661-1663 står han oppført med følgende odel: Buarskog 3spann (faren eide ...

Follow
Nils Nilsen Fotland (1624 - 1691)

n. 40 år i 1664 05.04.1687: Tingboka, Fotlands oppsittere stevnes for manglende innbetaling av landskyld for 1685 og 1686. Oppsitterne er Nils Nilsen som bruker 2 tønner laks og skylder...

Follow
Gunnar Villumsen Melhus (1612 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 52 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til det samme Skifte: Enke Turid Gunnarsdatter og kun en datter ved skifte: Berete

Follow
Reiar Villumsen Veshovde (1614 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 48 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre 22.03.1669 forkynnes det på tingmøte i Egersund at J�...

Follow
Karl Taraldsen Løyning (1645 - 1695)

1659: Nevnt i Drengemanntall som 14 år gammel enkesønn. 1664: Hjemmeværende og ugift. Skifte 03.06.1695: Her nevnes enken (hun også død) og deres gjenlevende ba...

Follow
Berg Ulfsen Sestad (1603 - 1677)

nevnt på Sestad fra 1633 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år eldre I 1673 i tingboka Forkynner Njeld Net...

Follow
Ole Eilifsen Hovland (c.1594 - 1686)

nevnt på Hovland fra 1628 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Rogaland Ættesogelag årshefte 1943 har en artikkel som heter : "En rets-sak fr...

Follow
Kjetil Larsen Slettebø (1614 - 1664)

f. 1614 d. 1664: Ø. Åmodt nr. 7b, bodde på Slettebø, Egersund fra ca. 1645 Ga 1 skilling i tredje års tage av 1 spann smør i 1632. Det er nok han som kalles Kj...

Follow
Erik Nilsen Hafsøy (1641 - d.)

n. 18 år i 1659 som tjener hos sin farbror og "ikke synderlig tjenlig" n. i 1664 som tjener på Hafsøy (bare nevnt i prestens manntall, ikke fogden)

Follow
Lars Børildsen Veshovde (1641 - 1707)

n. 12 år i 1659 hos isn gamle syke far og "liten av vekst og ganske svak " n. 26 år i 1664 n. 60 år i 1700 n. 62 år i 1701 16.11.1695, Tingboka, som i en rettstvist ...

Follow
Ole Trondsen Hadland (1599 - 1670)

n. 1645 på Hadland med kone og 1 datter n. 1659 som gammel med sin sønn Trond n. 70 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ...

Follow
Jakob Larsen Åse (1609 - 1683)

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn Lars n. 55 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 55 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til det samme ...

Follow
Svend Hansen Hadland (1638 - 1701)

I drengemanntallet av 1659 er han 16 år gammel hos sin far og er syk I følge fogdens manntall av 1664 var han da 26 år gammel. I 1701 er han 80 år på Hadland og h...

Follow
Helge Larsen Stapnes (1593 - 1680)

Nevnt på Stapnes som husmann fra 1630 n. med kone i 1645 n. med sønnen i 1659 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 61 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgi...

Follow
Sivert Pedersen Stapnes? (1637 - d.)

n. 22 år 1659 hos sin far på Stapnes, "kan tjene om det blir behov" n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1661 n. 30 år i 1664 på Hafsøy

Follow
Rasmus Halvorsen Hegdal (1612 - 1678)

n. 51 år i 1664 Det ble holdt skifte etter Rasmus 20/01/1679: Enke Ågot Tollaksdatter og barn: Karl Halvor Mette Tingmøte Fjerdingsting på Årstad fo...

Follow
Halvor Ellingsen Hegdal (1642 - 1684)

n. 16 år i 1664 n. militærrull 1669 med fullt navn innrullert 1665

Follow
Elling Halvorsen Hegdal (1604 - 1685)

n. 1637-38 påNodland i heien n. på Hegdal fra 1639 n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn n. 53 år i 1664

Follow