Projects » Folket i Korsbyn » Profiles
Photo
Name
Guri Assmundsdotter (1685 - 1773)

s 528 Bodde hos sonen Olof i Korsbyn efter makens död

Follow
Ingri Svensdotter (1728 - 1802)

Follow
Olof Olofsson (1722 - 1791)

s 529 Korsbyn

Follow
Olof Olsson Olofsson (1776 - d.)

s 529 De tre bröderna Olof, Erik och Sven Olofssöner köpte 1795 ut systern och fick lagfart på hela 1/4 Korsbyn

Follow
Lisa Eriksdotter Ersdotter (1814 - d.)

Follow
Sven Eriksson Ersson (1807 - d.)

Follow
Märta Mertha Eriksdotter Ersdotter (deceased)

Follow
Caisa Cajsa Eriksdotter Ersdotter (1820 - d.)

Follow
Britta Svensdotter (1782 - d.)

s 618 g m Danjel Andersson, Låbyn, Silbodal KOLLA denna uppgift strider mot s 529 som utförligt beskriver ett annat skeende

Follow
Britta Nilsdotter (1766 - 1811)

Follow
Stina Bryngelsdotter (1760 - d.)

Follow
Olof Olsson Olofsson (1748 - 1818)

s 529 De tre bröderna Olof, Erik och Sven Olofssöner köpte 1795 ut systern och fick lagfart på hela 1/4 Korsbyn

Follow
Erik Olsson Olofsson (c.1750 - 1807)

s 529 De tre bröderna Olof, Erik och Sven Olofssöner köpte 1795 ut systern och fick lagfart på hela 1/4 Korsbyn Erik Olsson i Lidgingen s 529

Follow
Sven Olsson (1756 - 1837)

s 529 De tre bröderna Olof, Erik och Sven Olofssöner köpte 1795 ut systern och fick lagfart på hela 1/4 Korsbyn

Follow