Photo
Name
Anna Andersdotter (1785 - 1867)

MMF-A Anna Andersdotter 'från Skröfva' HF 54 Jonas och Nils Arnessöner sålde sina egendomar, sarnmanlagt 5/96 i Skröfva till Anders Olsson och hans hustru Maria...

Follow
Olof Olsson Olofsson (1780 - 1855)

FMF-A Olof Olsson Hazze Larson o Sivard Herber anger födelse till 2 febr 1778, Enerhögen Laxarby/cg sep 09/10 Finner vare sig under 1778 el 1780 i annars fin bok / cg 2012 Olof Olsson...

Follow
Botila Asmundsdotter (1672 - 1742)

Då maken avled bodde änkan Botila Asmundsdotter (1672 - 1742) kvar på Skröfva med sina båda söner.

Follow
Bryngel Nilsson (1700 - 1772)

FFMMF-A Bryngel Nilsson SKRÖFVEN / HÖGLUND Namnet ändrades från Skröfva till Höglund år 1911. Vid 1700-talets mitt fanns det fem ägare i Skr&...

Follow
Asmund Nilsson (1705 - 1758)

Namnet ändrades från Skröfva till Höglund år 1911. Vid 1700-talets mitt fanns det fem ägare i Skröfva. Bröderna Bryngel och Asmund Nilssön...

Follow
Nils Andersson (1678 - 1722)

äv dödsdatum 1722 (Herber) Namn anges som Nils Unk i

Follow