Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorie. Talvik og Alta i Finnmark, Norge.

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

(The text is written in Norwegian).

Dette prosjektet inneholder gårdshistorie for området Talvik sogn og Alta sogn i vest Finnmark, Norge. De forskjellige bondegårdene og boplassene med beboere og grunneiere er beskrevet. Nålevende personer er ikke tatt med i prosjektet.

Prosjektet er laget for å brukes i forbindelse med slektsgransking. Det er behov for å skille ut personer med like navn i samme område og som bodde på forskjellige gårder i samme tidsrom.

Kilder:

 • Ekstraskattemanntall 1762 Alta Talvik
 • Matrikkel 1878 (gårdsmatrikkel) for Alta og Talvik, fra pantebok Talvik sorenskriverembete.
 • Folketellinger for Alta og Talvik 1801 og 1865 og 1875 og 1900 og 1910
 • Kirkebøker for Alta og Talvik
 • Skifter for Alta Talvik

Innhold:

 • 1. De forskjellige gårdene (gårdsnummer)
 • 2. De forskjellige brukene (bruksnummer)
 • 3. Litteratur

1.0. De forskjellige gårdene (gårdsnummer):

Alta kommune

 • gnr 1 (gårdsnummer 1) Ytre Lokkarfjord
 • gnr 2 Indre Lokkarfjord
 • gnr 3 Koven
 • gnr 4 Tappeluft
 • gnr 5 Langfjordbotn
 • gnr 6 Bognelv
 • gnr 7 Melkelva
 • gnr 8 Kjerringdal
 • gnr 9 Eidsnes
 • gnr 10 Langnes
 • gnr 11 Talvik
 • gnr 12 Halsen
 • gnr 13 Melsvik
 • gnr 14 Kråknes
 • gnr 15 Kåfjord
 • gnr 16 Vassbotndalen
 • gnr 21 Gargia
 • gnr 24 Eiby
 • gnr 25 Kvenvik
 • gnr 26 Jemmeluft
 • gnr 27 Bossekop
 • gnr 28 Furulund
 • gnr 29 Komsa
 • gnr 30 Amtmannsnes
 • gnr 31 Elvebakken
 • gnr 32 Aronnes
 • gnr 33 Kronstad
 • gnr 34 Storelvdalen
 • gnr 36 Juotka
 • gnr 38 Tverrelvdalen
 • gnr 39 Transfarelv
 • gnr 40 Østre Rafsbotn
 • gnr 42 Vestre Rafsbotn
 • gnr 43 Russeluft
 • gnr 44 Altenes
 • gnr 45 Årøy
 • gnr 46 Leirbotn
 • gnr 47 Skillefjord
 • gnr 48 Storekorsnes
 • gnr 49 Korsfjord
 • gnr 50 Lerresfjord
 • gnr 51 Bekkarfjord
 • gnr 52 Bekkarfjordnes
 • gnr 53 Østre Hakkstabben
 • gnr 54 Vestre Hakkstabben
 • gnr 55 Kufjordbotn
 • gnr 56 Kufjord
 • gnr 57 Pollen
 • gnr 58 Kvalfjord
 • gnr 59 Davatluft
 • gnr 60 Simavik
 • I tillegg til disse gårsnavnene er det noen gårdsnavn som er på fjellene og opp i Altaelva. Disse giddet jeg ikke å ta med i denne oversikten.

2.0. De forskjellige brukene (bruksnummer)

På hvert gårdsnummer er det flere bruksnummer. Bruksnummeret viser til et bruksnavn (navn på en gård). Og det er her vi finner hvem som eide gården og hvem som bodde der.

Gnr. 1 Ytre Lokkarfjord - bruksnummer 1 - gårdsnavn "Midtstrand". "Ytre Lockefiord" er første gang registrert tinglyst som grunneiendom år 1683. - I 1704 bodde Colben Pedersen født ca 1680, i Lokkarfjord. Han var underfogd i Vest Finnmark 1712. - I Ekstraskattemanntall 1762 Alta Talvik bodde Niels Henrichsen og hustru Kirsti Guttormsdatter i Locherfiord. I tillegg bodde Eli Olsdatter enke og hennes barn Anders Pedersen født ca 1743 og Marit Iversdatter født ca 1746 og Karen Iversdatter født ca 1749 i Locherfiord. Og Henrich Anotsen og hans hustru Eli Pedersdatter bodde også der 1762. - I folketelling 1801 Talvik Alta er det opplistet flere beboere i Lokkefiord. - I folketelling Talvik sogn 1865 bodde Nils Persen født ca 1795 og kone Elen Andersdatter født ca 1839 i Ytre Lokkarfjord matr nr 147-143. De hadde barna Johannes Nilsen født ca 1864 og Eva Johanna Nilsdatter født ca 1863.Dessuten bodde 4 tjenestefolk på denne gården i 1865. - I folketellingen Talvik sogn 1875 finner vi under matrnr 19.1 Midtsand de samme folkene pluss noen flere barn i Ytre Lokkarfjord. Marie Nilsdatter født ca 1868, Anders Nilsen født ca 1870, Inger Nilsdatter født ca 1872, Emalie Nilsdatter født ca 1875. - I gårdsmatrikkelen 1878 finner man under Ytre Lokkerfjord matrnr 19 løpenr 1 løpenummernavn Juvig eier Nils Pedersen. I samme område løpenr 2 Midtsand eier Nils Pedersen. Han eier også løpenr 3 Sandstrand og løpenr 4 Sandstrand. - I folketellingen Talvik sogn 1900 bodde Elen Andersdatter enke på gnr M 19 bnr L 2 Midtsand. Hun er født i Alta sogn ca 1840. I tillegg bodde sønnen Peder Nilsen født ca 1879 der. - I folketellingen 1910 Talvik herred bodde Elen Andersen enke født ca 1840 på Midtstrand gard matrnr 19 lnr 3 i Ytre Lokkerfjord. - Ut fra disse opplysningene og med hjelp av kirkebøker for Talvik og Alta er det laget slektstre som er på http://www.geni.com (Geni).

Gnr. 3 Koven bnr. 1 Innerkoven. - Tinglyst første gang Kaaven 1744. - I 1837 bodde Andres Johnsen her da deres sønn Benjamin ble født 1837 i Koven indre. Andreas var født 1791 i Brønnøy i Nordland og flyttet til Tvervik i Porsanger der han døde 1873. Andreas tok etternavnet Kåven etter denne plassen. - Også for disse personene er det laget slektstre.

Gnr. 9 Eidsnes bnr. 2 Stenbakken. - Tinglyst første gang 1783 matrnr 8 lnr 10 Jormok. - Bugten i Jorramok bebodd fra ca 1840 til ca 1870 av Søren Samuelsen født 1812 Grøtland i Salangen. Han var forpakter (leietaker) av denne eiendommen. - I folketelling Talvik 1875 er det ikke registrert beboelse på denne gården. Gårdsmatrikkelen for Talvik herrred viser at Thorvald Peder Johannesen Kjelmann født 1826 eide denne gården matrnr 121 lnr 2 og matrnr 134 lnr 2 Jorramok og han bodde i Talvik. - I folketelling Talvik 1900 bodde Johannes Samuelsen født ca 1849 på matrnr 8 lnr 10 Jovramok. - For alle disse personene er det laget slektstrær på Geni.

Gnr. 9 Eidsnes bnr. 16 Hareli. - Det er registrert antakelig den første beboeren på denne eiendommen ca 1736 Mathias Pedersen "Matiis Persen Unge" født 1702 i Kvalsund - død 1742 på Katvaknes (det er Hareli i dag). - For å finne nyere bosetning på denne eiendommen må man frem til ca 1925 da det ble tinglyst ny eier av denne eiendommen matrnr 48 Lnr 14: Martin Ludvig Aslaksen født 1900. Disse husene ble brent av tyske nasister i 1944, og nye hus ble bygget ca 1946. - Også for disse folkene er det laget slektstrær på Geni med hjelp av nevnte kilder.

Gnr. 9 Eidsnes bnr. 22 Rundbugt. - Denne eiendommen er registrert tinglyst første gang 1783 som matrnr 8 lnr 11 Jormok. - Tinglyst 1785 Rundbugt. - Den allerførste som er registrert å ha bodd i Rundbugt er Sivert født ca 1460. Han var far til Ole Sivertsen født ca 1490 i Rundbugt. Denne boplassens hustufter er kalt "Gammelheim" og er fortidsminne. - I 1720 ble de første husene bygget på det som i dag kalles "Aslak Amundsaheimen" av Niels Junthesen født 1684 i Alta og hans sønn Oluf Nielsen født 1708 i Alta. Oluf bosatte seg 1735 på denne gården og døde der. Aslak Amundsen født 1786 er en av hans etterkommere. - Tinglyst 1832 Joramark eier Aslak Amundsen født 1786 i Rundbugt og død 1851 i Rundbugt. På denne eiendommen er det i dag fortidsminner to tufter etter husene til Aslak Amundsen og de kalles "Aslak Amundsaheimen". - Tinglyst 1860 eier Carl Stuhr født 1827 Talvik som bodde i Talvik. - Hedley Emil Henriksen ble født 1866 i "Aslak Amundsa heimen". Foreldre Henrik Johannesen født 1838 i Tappeluft og Grethe Emilie Johannesdatter Kjelmann født 1837 i Bognelvdalen. De har leid boligen til Aslak Amundsen i 1865 og 1866. - Tinglyst 1880 eier Hans Martin Thomassen født 1853 Talvik og Lars Ingebret Thomassen født 1851 Talvik. Hans Martin Thomassen overtok hele gården og bosatte seg på gården og døde der 1939. - Tinglyst 1932 mnr 8 lnr 11 Rundbugt eier Nils Mortensen født 1867 i Bekkerfjordnes på Seiland og død i Talvik 1949. Han var gift med Anna Elisabeth Thomassen født 1858 Talvik som var søster til Hans Martin Thomassen. - Det er laget slektstrær for disse personene på Geni

Gnr. 10 Langnes bnr. 39 Saraset. - Denne gården er tinglyst som grunneiendom 1783 Sarasæt. - Det er registrert bosetting på denne gården fra ca 1700. - I 1837 bodde Anders Johnsen født 1798 på gården. - Guttorm Olsen født 1817 bodde og eide garden Saraset matrnr 193 i 1865 folketelling Talvik sogn. - Det er ikke registrert beboelse i Saraset ifølge folketellingen 1875. Da eide Thorvald Peder Johannesen Kjelmann født 1826 garden og han bodde på Søstrand i Talvik. - I 1900 folketellingen for Talvik sogn bodde Hans Theodor Thomassen født 1862 i Saraset. - Også for disse folkene er det laget slektstrær som er på Geni. - Nils Oskar Olsen født 1888 i Lyngen kjøpte og bosatte seg 1919 på eiendommen matrnr 47 lnr 8A Saraset. Han og hans barn tok etternavnet Hamnvik 1920.

Gnr. 14 Kråknes bnr. 15 Skavvig. - Navnet Skavvig kommer av skav som er det samme som rogn. Et treslag som vokser i dette området. - I 1823 bodde Christen Jacobsen født 1792 på garden Skavigen. Hans sønn Hans Heming Christensen ble født 1823 på denne garden. - I folketelling Talvik sogn 1865 bodde Thomas Christensen på denne gården. I 1878 gårdsmatrikkel for Talvik herred eide Thomas Christensen født ca 1833 denne gården som var matrnr 1 Stranden lnr 3 Skavig. - Det er laget slektstrær for disse folkene på Geni.

Gnr. 14 Kråknes bnr. 28 Flatstrand. - Krognes var øde i 1668. Krachness tinglyst første gang 1683. Kragenes tinglyst 1686 og 1684. Kragnæs tinglyst 1698 (fiskevær). Kraakenes tinglyst 1723. Kraagnæss tinglyst 1744. Krogness tinglyst 1778. - Ca 1620 bosatte Erich Christensen født ca 1595 på Sørøya seg på Kråknes. - I 1801 folketelling for Talvik sogn bodde Hans Petter Pedersen født 1757 på Kråknes. Han var født på Kråknes. - Det er laget slektstre på Geni for disse folkene.

Gnr. 27 Bossekop bnr. 760 og bnr 1180 og noen flere bruksnummer. - Tinglyst første gang 1668 Egeschall. Tinglyst 1683 Eggeschall Wehr. Navnet kan bety Eggerts hus. - Fra ca 1678 bodde Nils Guttormson Petchenga født ca 1640 her. - I dette området bodde Samuel Israelsson Rechardt fra 1704 til 1750. Han var født 1675 i Haparanda, Sverige. - Det er laget slektstre på Geni for disse folkene.

3.0. Litteratur:

 • 1. "Norske gaardnavne, 18. bind, Finmarkens amt", Oluf Rygh, 1924 Fabritius forlag.
 • 2. Grunnboken, tinglyste grunneiendommer i Norge. Kopi av tinglyste dokumenter kan kjøpes enkeltvis fra Statens Kartverk, Hønefoss