Photo
Name
Eiler Rosenvinge Kaurin (1828 - 1896)

Student i 1847. Studerte førts medisin et par år, hvoretter han gikk over til teologien. Cand. teol. 7. juni 1853. Lærer ved skoler i Kristiania i to år. Personellkapellan h...

Follow
Ole Jenssen Falkenborg (c.1710 - d.)

Se bok: "Lenge før byen, Bodøs historie bind 1, fram til 1816" Eirin Holberg,Tapir akademisk forlag 2009, side 370.

Follow
Cornelius Flachenberg (c.1760 - d.)

Follow
Niels Thomassen Wisløff (1635 - 1705)

=Niels Thomassen Wisløff= , f. 1635, d. I Trondheim mars 1705. Hvorfor og når han kom til Norge vet en ikke med sikkerhet, men han må sannsynligvis være den første ...

Follow
Håkon Odding (1900 - 1984)

Johan Håkon Martin Eilertsen som han opprinnelig het, er den som har skrevet boka "Slektsrøtter i Gildeskål" som ble gitt ut på eget forlag i 1981. Han ble syk mens han hold...

Follow
Jens Arentzberg (1705 - 1762)

Brukar av Jensvoll 1731-1733. På skiftet etter moren heter det i 1731 at Jens er bosatt på Jensvoll. Vi vet ikke sikkert om futen på Bodøgård lot ham drive noen del a...

Follow
John Stenessen (c.1731 - d.)

Follow
Pouell Hellesenn (c.1600 - d.)

Kilder: Skattematrikkel 1647 for Gildeskål

Follow
Anders Benjamin Christian Eliassen (c.1826 - d.)

Anders Benjamin Christian (født i Rødøen - Finneset - Gildeskål 39 år - far Elias Jensen) viet 1865 i Alta kirke.

Follow
Hans Caspar Heide (c.1729 - d.)

Boplass Hernes i Bodø: 1801 folketellingen Bodø. Forhenværende fogd i Salten. Enkemann, gift 3 ganger.

Follow
Torbjørn Mentzoni (1913 - 1990)

Lensmann i Gildeskål.

Follow
Colbanus Nielsen (1606 - 1680)

Han var Lensmann i Sandvik, Gildeskål. Gift i 60 år med Anne Olsdatter.

Follow
Jacob Tostrup (1702 - 1771)

Skipper på Inndyr. Genealogi:

Follow
Jacob Susemehl (c.1690 - d.)

Follow
Knut Johansen Blix (c.1727 - d.)

Follow
Jørgen Jørgensen Blix (1762 - 1805)

Jørgen kom til Inndyr i 1789. Stedets historie er slik: I 1633 hadde lensherren i Nordlandene Frantz Kaas fått hånd om hele Inndyr og gjort gården til adelig setegård...

Follow
Magnus Wilhelm Olsen Sund (1879 - 1921)

Follow
Harald Torbjørn Sund (1876 - 1940)

Harald er omtalt blant annet på Store Norske Leksikon her

Follow
Haakon Ragnvald Olsen Sund (1873 - 1965)

Follow
Olaf Sund (1864 - 1941)

Follow
Anna Bergliot Jacobsen (1862 - d.)

Follow
Erling Andreas Jacobsen (1909 - d.)

Erling, som var fra Skjerstad, var bestyrer på Coop på Moldjord og dessuten ordfører i Beiarn fra 1968 til 1971. Profilen hans legges derfor til prosjekter hvor hans rolle som ordf...

Follow
Johan Christian Angel Christoffersen (1860 - 1944)

Follow
Jens Glatved (1792 - 1837)

Follow
Gustav Sophus Janke (1836 - 1905)

Ble prest i Beiarn i 1869 - 1877, ordfører i Beiarn 1871-1877 Døde trolig i Løten i 1905 der han var prest til i 1902

Follow
Ole Andreas Cyrenus Anderssen (1831 - 1913)

Dette er hentet fra der Elias Blix omtales: I 1853 begynte han (Elias Blix) på Seminaret i Tromsø, Her kom han inn i et nytt, interessant og fruktbringende miljø, hvor han gikk s...

Follow
Peter Andreas Berg (1803 - 1864)

Cand theol 1831 Kappelan i Hamarøy 1831-32 Sokneprest i Øksnes 1837-1847 Sokneprest i Gildeskål 1847-1855 Første ordfører i Øksnes 1837 Ordfør...

Follow
Johan Rasch Jentoft (1747 - 1828)

1801 census for Rørstad Præstegaard, Folden: --------------------------- Johan Rasch Jentoft ble ordinert til prest 1771. Den 26. des. 1774 ble han antatt som misjonær ti...

Follow
Stephen Hansen Soop (1598 - 1675)

Stephan Hansen Sophius (Soop) Født omkring 1598, Bodø. Død 1675, Gildeskaal. Søn af Hans Olsen (Soop) og Kjersten (Kirsten). Student 1618, Sogneprest til Gildeskaa...

Follow
(No Name) (deceased)

Deponert 1651 fra Trondhjems skole, akademisk eksamen 1653 med gode vitnesbyrd -> collega ved samme. Ble etter "erholt veniam ætatis og administrandis sacra" utnevnt av lensherre Fredrik Urne 16...

Follow
prost Jørgen Blydt Mowinckel (1858 - 1942)

Prost i Beiarn 1887–1899

Follow
Wilhelm Anton Fegth (1810 - 1877)

Follow
Lars Hansen (1820 - 1894)

Lars Hansen, Ness Døpt 14 mai 1820 i Beiarn kirke, Moldjord Lars Hansen ble den første ordføreren i Beiarn etter at Beiarn ble skilt ut fra Gildeskål som egen kommune. H...

Follow
Willum Jacobsen Kremmer (c.1540 - 1634)

WILLUM JACOBSEN KREMMER Willum er funnet i lensregnskapene i Salten fra ca. 1609, og har borgerleie på Fleina/Sør-Arnøy i Gildeskål fra 1609-18. Han er benevnt Willum Krem...

Follow
Karl Parelius Leithe (1906 - 1987)

Karl Leithe var butikksbestyrer på Storjord Samvirkelag fra 1934-1957. Var ordfører i Beiarn kommune fra 1958-1967.

Follow
Ane Stephensdatter (c.1783 - d.)

Ane Stephensdatter Ane født ca 1783. Hun er ætling av Margrethe Benkestok født ca 1588 og Christen Aalborg født ca 1584. Se bok "Slægten Benkestok".

Follow
Ole Colbanussen (1669 - 1729)

Ole døde etter 1729 en gang - ca 1741. Var lensmann. Attling av Margrethe Benkestok.

Follow
Hans Petrus Pedersen Bruun (1731 - 1804)

HANS PETRUS PEDERSEN BRUUN - Sogneprest i Gildeskål. Hans Petrus Døde 1804 På Gildeskål Prestegård. Liktjeneste Gravlagt 5. Søndag Trinit. = 01. Juli 1804 Gi...

Follow
Michel Hvid, af Mjønes (1680 - 1757)

Michel Hvid, af Mjønes Michel Hvid var bosatt på Dønnes i Nesna, Helgeland i perioden 1710 til 1715 og på Stegen Gård, på Engeløy i Steigen i perioden...

Follow
(No Name) (deceased)

Prest i Gildeskål. "Da presten Mentsøn Darre døde 21.januar 1688 fikk Hans Bruun Embetet etter ham. Han reiste ned til Kjøbenhavn samme år for at ansøge om sog...

Follow
Lorentz Martinus Rasch Rehn (1843 - 1916)

Født/Døpt: Lorents Martin Johansen Rasch Kildeinformasjon: Nordland fylke, Beiarn, Klokkerbok nr. 846C02 (1841-1871), Fødte og døpte 1843, side 10. Permanent sidelenke: ...

Follow
Bjarne Jæger Nilsen (1909 - 1992)

Bjarne Jæger Nilsen var en krigshelt fra Gildeskål - under dokumenter og kilder i denne profilen, er det et dokument som beskriver hendelser han var med på under krigen. Bjarne e...

Follow
Sverre Gloppen (1887 - 1974)

Var handelsmann på Moldjord i Beiarn, som sin far var før ham. Ordfører i Beiarn i perioden 1942-1944.

Follow
Osvald Johan Tollåli (1919 - 1986)

Har blant annet vært ordfører i Beiarn samt journalist. Var sammenhengende ordfører i Beiarn kommune fra 1972- april 1983. Gravminner : Osvald Johan Tollåli . Bosted: Fu...

Follow
Håkon Gunleiv Innset (1903 - d.)

Follow
Julius Sverdrup Johansen Einan (1879 - 1972)

Follow
Halvdan Osbakk (1874 - d.)

Follow
Christian Angell Pedersen Storjord (1848 - 1914)

Christian Angell Pedersen Storjord er den eneste fra Beiarn som har vært stortingsrepresentant. Fødehuset til Christian står enda(2015) i TVERVIK

Follow
Magnus Johan Sundsfjord (1906 - 1989)

Oppslag for fødsel, konfirmasjon og giftemål i kirkebøkene: Se under fanen "Kilder" Sundsfjord på kartet: Magnus Johan Sundsfjord ble født torsdag den 31. Mai 190...

Follow
Astrup Jentoft Johansen (1893 - 1971)

Foreldrene kom opprinnelig fra Hopen i Bodin. Bosatt i Skjelvik som gårdbruker og fisker. Han har vært ordfører i Gildeskål og stortingsvalgt medlem i styret i Statens Fiska...

Follow
Daniel Johan Eilertsen (1889 - 1970)

Født på Asgotslett i 1889. Utdannet ved Nordlands Amtskole, Fauske og Tromsø lærerskole i 1912. Lærer ett år i Kvænangen før han i 1913 kom tilba...

Follow
Anders Ingebrigtsen Størseth (1845 - 1919)

A. Størseth var født i Hevne (Hemne i Sør-Trøndelag) i 1845 og døde i Beiarn 1919 . han hadde allerede vært lærer i bygden fra 1867, da han ble kirkesan...

Follow
Ole Sandberg, 1705, sr. (c.1705 - c.1780)

Lensmann i Gildeskål fra ca 1750 til ca 1780. Slekten Sandberg

Follow
Christoffer Zacharias Arntzen MP (1850 - 1927)

Folketelling 1900: Christoffer Arntzen var født i Kummeren i Gildeskål kommune i 1850. Kona Karoline Pedersdatter var født på Røsnes i samme kommune i 1860. De gift...

Follow
Ole Olsen Sandberg, 1751 (c.1751 - c.1815)

Lensmann i Gildeskål jfr. folketelling Gildeskål 1801. Lensmann i Gildeskål fra ca 1780 til ca 1815. (Slekten Sandbergs forbindelse med rambergslekten Berg).

Follow
Lauritz Bang (1849 - 1911)

Lauritz Bang ble født i Kvæfjord, Troms i 1849. Han var sønn av sogneprest Tellef Martin Bang. Han ble prest som sin far. Sogneprest i Beiarn, Nordland 1878-1887 så til sist...

Follow
Hans Edvard Henriksen Vadstrand (1859 - d.)

Sogneprest i Beiarn, Nordland fra 1900-1905.

Follow
Ericus Petri Noræus (Angermannus) (1618 - 1697)

Student i Uppsala 1645 15/2, blev hörare 1650 i Piteå skola och kallar sig 1653 scholae Pithensis praeceptor classius, d.v.s. kollega i tredje klassen. Tilan omtalar, huru han den 15 au...

Follow
Arne Olsen (1709 - 1781)

Follow
Eskill, erkebiskop (c.1370 - 1428)

Eskill erkebiskop i Nidaros, Trondheim fra 1404 til 1428. Eskill erkebiskop, snl.no Eskill erkebiskop, katolsk.no -Erkebiskoper i Nidaros: Vinald (fra 1387 til 1402) Eskill (fra 1404 til ...

Follow
Bård Bårdsson (c.1300 - d.)

Follow
Salomon Eilert Klykken (c.1805 - c.1873)

Lensmann i Gildeskål 1844. Skoleholder eller lærer 1865 på Inndyr.

Follow
Hans Hansen (1817 - 1892)

1839: Tok eksamen med beste karakter ved Trondarnes Lærerseminar. 1841-1845: Organist og lærer i Bodø. Han ble da kjent med presten Steen Berner i Gildeskål som overtalte ha...

Follow
Malena Høstmark Larsdatter (1814 - c.1870)

Gift 1864 i Gildeskål kirke til Andreas Førde.

Follow
Johannes Hendrickson (1790 - 1858)

Follow
Haagen Olsen (1823 - 1899)

Haagen Olsen ble lensmann ca 1860. Han var fra Ranen og var lærerutdannet, f. i 1823. Han virket som lensmann til sin død i 1899, med bopel på Sund, hvor hankjøpte lensmanns...

Follow
Juliane Berentine Jacobsdatter (1868 - d.)

I 1892 emigrerte Juliane Berentine Jakobsdatter til Nord-Amerika

Follow
Martha Elisabeth "Lisa" Tideman /Tidemand (c.1767 - 1822)

The name TIDEMAND is not known in Norway further back than the last part of the 1600's, and is presumed to follow some one or other from Germany, possibly by a trader man called Christen Tidemand who d...

Follow
Knut Eifil Sandberg, "Knut Sandberg Blix" (1925 - c.2000)

Follow
Svend Hansen Blix (1640 - 1723)

Han ble gift med Birgitte Sophie Michelsdatter og fikk barna Ingeborg Sophia, Hans, Michel, Maren, Berit og Christen med han. Giftet seg etter hennes død med Magdalene Nielsdatter Høstm...

Follow
Hans Lauritzen Blix MP (1596 - 1666)

Hans Lauritsen Blix ble immatrikulert ved univesitetet i i København i 1617, sikkert etter å ha studert med faren på forhånd, for alt i 1619 ble han kapellan i heimbygda L...

Follow
Elen Nilla Pedersdatter Blix (1787 - 1853)

Follow
Jørgen Blix Larsen (1810 - d.)

Follow
Torolf Wulff Førde, 1910 (1910 - d.)

Landhandelsmann på Lekanger, Sandhornøy i Gildeskål.

Follow
Jens Jensen Mellom-Sandnes (1809 - 1867)

I 1865 Hadde 2 hester 11 stort kvæg 12 får 2 svin 3 bygg 6 poteter Jens Jensen og hans kone Johanna Jacobea Jacobsdatter kom til Gildeskål 12.10.1845 for å bosette s...

Follow
Olav Hagen (c.1910 - d.)

Ordfører i Bodø 1962-67 og 1972-75.

Follow
Kristiane Neeraas, Undset Svarstad (1917 - 1996)

Kristiane brukte å være om somrene på Inndyr i "Rødgården" / Angellgården som hun eide. 1949: Sigrid Undset dør 10. juni og sønnen Hans Benedict ...

Follow
Peder Ingerlaus Jensen Koch (1793 - 1859)

Sorenskriver i Salten 1850. Bosted på Støver i Bodø, Nordland, Norge.

Follow
Jens Pedersen Koch (c.1660 - 1697)

Handelsmann og væreier på Sula, Frøya, Sør Trøndelag, Norge. Utdrag fra Frøyaboka Sula Om Koch-slekten har høyesterettsadvokat Kjell Bugge, Trondh...

Follow
nn Koch / Jern, "revider profilen" (c.1730 - d.)

Follow
Mette Marie Koch, "Mette Marie Jern" (1762 - 1830)

Follow
Hans Michael Arnkiel, foged (1752 - 1807)

Fogd i Salten, Nordland, Norge 1791. Bopel på Løp, Bodø.

Follow
Johan Ernst Berg, 1768, fogd i Nordland (1768 - 1828)

Innehadde Nordstjerneordenen. Innkalt til Eidsvoldssamlingen 1814, men nådde ikke frem. Var 2. representant for Nordland til Stortinget 1815-1816. 1. representant til Stortinget for Nordland...

Follow
Ove Jensen Bjelke, til Austråt (1552 - 1603)

Austrått, lokalhistoriewiki Jens Bjelke, yrjarheimbygdslag.no Lensherre i Nordland 1645.

Follow
Jochum Susemehl, 1675, "Susemil" (c.1675 - c.1764)

Fiskehandler 3 måneder om sommeren på Nord Arnøy i Gildeskål - Nordland fra ca 1720.

Follow
Carl Olsen, 1808 (c.1808 - 1872)

Handelsmann fiskekjøper på Nord Arnøy i Gildeskål, Nordland.

Follow
Peder Michael Olsen, Sør Arnøy (1839 - 1910)

Jekteskipper på Sør Arnøy i Gildeskål.

Follow
Frants Kaas, 1580, lensherre i Nordland (c.1580 - 1638)

Follow
Preben von Ahnen (1606 - 1675)

til Fossum og Holder Jernværk, Fosnæs, Skjelbred, Eid, Ulsfos, Stjedje og Koupanger i Norge, 1641—1645 Ritmester og Krigskommissær, 1646 Lensmand over Nordlandene, 1669 Am...

Follow
"Jæbel Moritzen", Francis de Hohenzollern - Haigerloch ("Angelaime / Adelaide") (c.1619 - d.)

Antatt: Andrew von Adelaine kom til Beiarn fra Frankrike (Elsass), giftet seg med enken Ingebjørg/ingeborg og kjøpte gården Voll. Han fornorsket navnet sitt til Anders (Andre'?...

Follow
Peter Amundsen, "Nordvik på Frostmoen" (1813 - d.)

Døpt 1813 i Bodin kirke. Faddere Johan Jonsen fra Fjeld og Ole/Ola Jacobsen fra Sandmo/ Sandmoen (født ca 1790). Ole Jakobsen (født ca 1790 Sandmo) gift med Andrea Larsdatter (f&...

Follow
Liv Hedinsdatter, 900 (c.900 - d.)

Profilbildet viser garden Lon på Island.

Follow
Steen Eilert Berner (1809 - 1866)

Ansettelse som Prest i Gildeskål. Notat nede på siden: I heftet Glimt fra Gildeskåls historie fortelles det om Steen Eilert Berner som var prest i Gildeskål fra 1835 - 184...

Follow
Rolf August Fagermo (1919 - 1992)

Ordfører i Gildeskål 1970 – 1971

Follow
John Michael Andreassen Wigdehl, "Michaloff Wigdehl" (1856 - 1921)

Artist painter. Kunstmaler. Fylkesleksikonet: Annet:

Follow
Arent Schrøder Norum (1790 - 1869)

Follow
Lydia Sophie Florentine Debora Lind (1826 - 1908)

1865 census for Saugbakken, Alten: ------------------------------- Vielse (gift) i Talvik kirke 1852.

Follow
Berethe Andersdatter Benkestok (c.1595 - 1660)

Krafts "Norges Beskrivelse" findes følgende om Meløen: "Meløe, en af de største af Præstegjeldets Øer, beliggende i Mundingen af Glomsfjorden. Øen, hvor...

Follow
Jørgen Christian Albricht Angell Blix (1825 - 1873)

Jørgen overtok farens virksomhet, men var farens rake motsetning; Jens Blix var hastig til sinns og hurtig til å fatte beslutninger og til å gjennomføre dem, mens Jør...

Follow
Elias Blix MP (1836 - 1902)

Elias Blix var en norsk teolog, politiker og salmedikter. Han var født på Våg i Gildeskål i Nordland og fullførte teologisk embetseksamen i Oslo i 1866. Han ble profe...

Follow