Photo
Name
Józef Wilusz (1827 - 1890)

Follow
Stefanija Furmonavičienė (deceased)

Follow
Juozas Protasevičius (deceased)

Follow
Ona Protasevičienė (deceased)

Follow
Elžbieta Protasevičienė (deceased)

Follow
Magdalena Karaškienė (deceased)

Follow
Nikodemas Protasevičius (b. - 1934)

Follow
Ona Navikauskienė (deceased)

Follow
Uršulė Navikauskienė (1901 - 1993)

Antrojo pasaulinio karo metais su šeima buvo paimta į priverstinius darbus (Vokietijoje). Ten dirbo valgykloje.

Follow
Leonas Navikauskas (1891 - 1971)

Follow
Alfonsas Furmonavičius (deceased)

Follow
Marija Furmonavičienė (1904 - 2000)

Follow
Vytautas Bronius Navikauskas (1932 - 1994)

Follow
Eugenija Uršulė Viliušienė (1938 - 2010)

Follow
Antanas Drazdys (1915 - 2009)

Follow
Eugenija Drazdys (1915 - 2012)

Follow
Bronius Protasevičius (1908 - 1936)

Follow
Vytautas Sakalauskas (1933 - 1976)

Follow
Uršulė Sakalauskienė-Vieraitienė (1858 - 1958)

Follow
Jonas Sakalauskas (deceased)

Follow
Juozas Sakalauskas (deceased)

Follow
Jonas Sakalauskas (deceased)

Follow
Petronėlė Sakalauskienė (deceased)

Follow
Algis Navikauskas (1925 - 2009)

Follow
Marijona Galinaitienė (c.1906 - d.)

Follow
Eugenija Galinaitienė (1912 - 1996)

Follow
Antanas Galinaitis (c.1904 - d.)

Follow
Vincas Galinaitis (1905 - 1982)

Follow
Veronika Galinaitienė (b. - 1944)

Follow
Petronėlė Galinaitis (1898 - 1972)

Follow
Mare (Marija) Galinaitis (1862 - 1930)

Follow
Juozas Galinaitis (1853 - 1926)

Follow
Ona Galinaitienė (1825 - 1891)

Follow
Tamoszius Galinaitis (1825 - 1886)

Follow
Nikodemas Galinaitis (1898 - 1968)

Follow
Marija Galinaitienė (1874 - 1961)

Follow
Ona Galinaitienė (Sviderskytė) (b. - 1899)

Follow
Tomas Galinaitis (1858 - 1924)

Follow