Photo
Name
Jean Macaré (b. - c.1609)

Follow
Georges Fagel (c.1500 - d.)

In 1583 verhuisde de koopman Joris Fagel van Antwerpen naar Amsterdam, waar zijn nazaten al gauw tot de vooraanstaande regentenfamilies van de Republiek behoren. In de 19de eeuw werd de familie erkend ...

Follow
Charles de Tassis (b. - 1610)

Imperial postmaster in Antwerpen

Follow
Elisabeth van der Meulen (c.1520 - 1587)

Follow
Jan van der Meulen (1520 - c.1563)

Follow
Gillis van Eyckelberg, gezegd Hooftman (1521 - 1581)

Follow
Nicolaes Van der Borght (deceased)

Follow