Photo
Name
Johann Coccejus, Prof. Dr. theol. (1603 - 1669)

Cock, Johan 2 Coccejus ! Bremer, im Jahre 1620 zum Studium der Theologie an der Schola Publica immatrikuliert, Professor in Bremen, Franeker und Leiden. Jb.- Sohn des Ratssecretärs Timan, * 29...

Follow
Abraham Heidanus (1597 - 1678)

See Wikipedia...

Follow
Pierre du Moulin (c.1568 - c.1658)

Follow
Casparus Barlaeus MP (1584 - 1648)

Zie Wikipedia

Follow
Simon Egberti Episcopius (1583 - 1643)

Wikipedia Uit: www.dbnl.org 6 Dec. 1618 hield hij te Dordrecht zijn beroemde rede, waarin hij het verzet der remonstranten tegen het leerstuk der praedestinatie toelichtte en verdedigde en hun kerk...

Follow
hoogleraar Willem Coddeus (c.1575 - d.)

Follow
Rembertus Dodonaeus MP (1517 - 1585)

Voor meer informatie over Dodoens, lees hier

Follow
Franciscus Gomarus (François Gomaer) (1563 - 1641)

Follow
René Descartes, seigneur du Perron MP (1596 - 1650)

René Descartes, Philosopher René Descartes (French pronunciation: [ʁəne dekaʁt]; 31 March 1596 – 11 February 1650) (Latinized form: Renatus Cartesius; adject...

Follow
Petrejus Tiara MP (1514 - 1586)

Petrejus Tiara (Pieter Tjeerds) werd op 15 juli 1514 te Workum geboren. Hij was achtereenvolgens arts te Franeker, docent oude talen te Leuven, en in 1555 arts te Delft. In 1559 trad hij als eerste hoo...

Follow
Cornelis van Swanenburch (1574 - 1630)

Follow
Jan van Hout (1542 - 1609)

magistraat, letterkundige, stadssecretaris van Leiden, curator van de Universiteit van Leiden, dichter, geschiedschrijver. Een gelovig calvinist, maar een met libertijnse trekken. Een uitzonderlijk k...

Follow
Jacob Perizonius (1651 - 1715)

Jacob Perizonius 1651 - 1715

Follow
Johannes van Klenck (1620 - 1672)

Lees Wikipedia Read Wikipedia

Follow
Cornelis Schrevelius (1608 - 1661)

Schrevelius studeerde medicijnen en promoveerde tot doctor. In 1642 werd hij rector van de Latijnse School te Leiden.

Follow
Willebrord Snellius MP (1580 - 1626)

Willebrord Snellius was one of the most eminent scientists of the Dutch Golden Age. In de Pieterskerk in Leiden bevindt zich de grafsteen van Snellius en zijn vrouw. De tekst erop luidt: "Hier leggen...

Follow
Rudolf Snellius MP (1546 - 1613)

De familie Snel van Royen was welvarend. Rudolf Snellius studeerde in Duitsland aan verschillende universiteiten. Hij leerde er de klassieke talen Grieks, Latijn en Hebreeuws, maar ook wiskunde en logi...

Follow
Reinier de Graaf (1641 - 1673)

Reinier de Graaf was een Nederlands arts en anatoom. Hij was één van de pioniers van de wetenschap van de voortplantingsgeneeskunde, en is de ontdekker van de later naar hem genoemde 'Gra...

Follow
Franciscus de le Boë Sylvius MP (1614 - 1672)

Franciscus de la Boe Sylviu , was born in Hanau, now Germany, 15 March 1614 and died in Leiden 19 November 1672. He was a Dutch medical doctor, and professor at Leiden, as well as a scientist (chemist,...

Follow
Nicolaas Stalpaert van der Wiele (deceased)

Follow
Wolferdus Senguerdius (c.1644 - 1724)

Follow
Johan Simonsz van der Does (1567 - 1648)

Follow
Theodorus "Dirck" Schrevelius (c.1572 - 1649)

Theodorus Schrevelius (Haarlem, 25 juli 1572 - Leiden, 2 december 1649), een latinisering van de naam Dirk Schrevel, was een humanist, schrijver en dichter. Op 28 januari 1591 werd hij student aan de...

Follow
Jean Polyander van Kerckhoven (1568 - 1646)

Johan Polyander a Kerckhove werd uit een aanzienlijk Gents geslacht geboren. Hij ontving zijn opleiding aan de Universiteiten te Embden, Bremen, Heidelberg en Genève. In 1591 werd hij predikant ...

Follow
Johan van der Does, alias Janus Dousa - heer van Noordwijk MP (1545 - 1604)

Willem van Oranje had de stad Leiden gewaarschuwd, dat generaal Valdez die naar het Zuiden was getrokken, zou kunnen terugkeren. Het stadsbestuur gaf hier geen gehoor aan en sloeg geen extra levensmidd...

Follow
Daniel Heinsius (1580 - 1655)

See Wikipedia...

Follow
Pieter Pauw (1564 - 1617)

Pieter Pauw (1564-1617) studeerde van 1581 tot 1584 medicijnen te Leiden. Maar daar kon hij zijn hartstocht voor de anatomie niet kwijt. In Parijs, Rostock en Padua lukte dat wel en met een doctorstite...

Follow
Dirck Outgaertsz Cluyt MP (1546 - 1598)

Hij werd in 1546 in Haarlem geboren, en werd daar apotheker. In 1578 vestigde hij zich in Delft, waar hij een beroemde apotheek, ‘De Granaetappel’, had en een grote tuin met bomen, kruide...

Follow
Justus Lipsius MP (1547 - 1606)

See Wikipedia...

Follow
Christophe Plantin MP (c.1520 - 1589)

See Wikipedia...

Follow
Franciscus Raphelengius (1539 - 1597)

Frans van Ravelingen, latinized to Franciscus Raphelengius, (February 27, 1539 — July 20, 1597), was a Flemish-born Dutch scholar, printer and bookseller, based in Leiden. He held the chair in H...

Follow
Petrus van Musschenbroek, prof.dr. MP (1692 - 1761)

nl.wikipedia... ; Petrus (Pieter) van Musschenbroeck (Leiden, 14 maart 1692 – aldaar, 19 september 1761) was een Nederlandse medicus, wis- en natuurkundige, meteoroloog en astronoom. Hij was...

Follow
Adolphus Vorstius (1597 - 1663)

Follow
Gerardus Vossius (1577 - 1649)

See Wikipedia...

Follow
Frederik Ruysch (1638 - 1731)

Frederik Ruysch (March 28, 1638 – February 22, 1731) was a Dutch botanist and anatomist, remembered for his developments in anatomical preservation and the creation of dioramas or scenes incorpo...

Follow
Petrus Scriverius (1576 - 1660)

Follow
Carolus 'Clusius' de l'Escluse (1526 - 1609)

Carolus Clusius French name Charles de l’Escluse Origins of the name: The name De L’Ecluse is associated with the Dutch- and French-speaking agricultural workers and settlers in the...

Follow