Photo
Name
Isaac Gerard (1616 - 1694)

Follow
Michiel Gerard (c.1575 - 1649)

afkomstig uit Hondschooten in Vlaanderen.

Follow
Willem Govertsz van der Aar (c.1541 - 1617)

Follow
Bonaventura Elsevier (c.1582 - 1652)

Follow
Abraham Mathijs Lodewijk Elsevier (1592 - 1652)

Follow
Daniël van der Meulen (1554 - 1600)

Internationaal koopman en diplomaat. Vanwege de val van Antwerpen in 1585 moesten Van der Meulen en zijn compagnons het koopmansbedrijf reorganiseren en verplaatsen naar het Noord-Duitse Bremen. Daar...

Follow
Pieter de la Court (c.1593 - 1657)

Follow
Johan de la Court (1622 - d.)

Hij werd, samen met zijn broer Pieter en Franciscus van Enden , tot de vroegste Nederlandstalige verdedigers van de democratie gerekend.

Follow
Pieter de la Court (1620 - 1685)

Pieter de la Court was politicoloog, econoom en zakenman in het Leiden van de 17e eeuw, beter bekend als de Gouden Eeuw. Hij schreef zowel economische als politieke werken, waarin hij zijn eigen verkla...

Follow
Allard de la Court (1688 - 1755)

Van beroep grein- en lakenfabrikant en -koopman; hij verzamelde behalve schilderijen, tekeningen en prenten ook beeldhouwwerk, rariteiten, wapens etc., deels van zijn vader Pieter geërd---------...

Follow