Photo
Name
Charles Gabriël Cobet (1813 - 1889)

Follow
Willem Theodore Gevers Deynoot (1808 - 1879)

Follow
Robbert van Hasselt (1839 - 1908)

Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw - 1907 opleiding x-1856 : Gymnasium Zutphen 1856-1861 : Academie Delft, later T.H.~T.U.Delft - diploma : CIVIEL-TECHNIEK loopbaan 1861...

Follow
Tettje Clasina Jolles (deceased)

1893 : de eerste vrouwelijke leerling op het gymnasium in Assen

Follow
Pieter Godfried Maria van Meeuwen (1899 - 1982)

1960-1972 : Lid Hoge Raad van Adel ‧ 1924-1927 : Advocaat en Procureur 's-Hertogenbosch ‧ 1927-1930 : Substituut-griffier Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch ‧ 1930-1...

Follow
Willem Maurits de Brauw (1914 - 1943)

Leerling Gymnasium HAGANUM Studie Rechten in Leiden Lid Pro Patria Reserve 1ste Luitenant veldartillerie Alg. secr. Nat.Jongeren Verbond Secr. Directie Nederlandse Spaarkas Landelijke verze...

Follow
Ida Gardina Margaretha Gerhardt (1905 - d.)

Dichteres.

Follow
Petrus Josephus Joannes Sophie Maria van der Does de Willebois, Jhr. (1843 - 1937)

Follow
Guillaúme Henri Marie Delprat (1867 - 1951)

1920 : Directeur-secretaris van de Nederlandsche Bank

Follow
Jan Pieter Adolf van Limburg Stirum, graaf (1866 - 1902)

Follow
Frans Beelaerts van Blokland (1872 - 1956)

Curriculum VITAE Gezant in China Ambtenaar Ministerie ... Buitenlandse Zaken? 1923 : Formateur kabinetsformatie Minister Buitenlandse Zaken - Kabinet-de GEER I Minister Buitenlandse Zaken -...

Follow
Barend ter Haar, ds. (1831 - 1902)

nl.wikipedia... ; Barend ter Haar (Eemnes, 28 september 1831 – Nijmegen, 27 april 1902) was een Nederlandse predikant, dichter en letterkundige. Ter Haar bezocht in Amsterdam het gymnasium...

Follow
Louis Joseph Maria Beel (1902 - 1977)

Follow
Maurits Ernest Houck (1858 - 1939)

Follow