Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Het Nederlands Verzet 1940-1945 - Dutch Resistance 1940-1945

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Sietje Tammens (1914 - 2014)
  Sietje Gravendaal-Tammens (Kloosterburen, 29 juli 1914 – Winsum, 27 september 2014)[1] was een voormalig Nederlands verzetsstrijdster. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was Tammens nog ...
 • Cornelis de Graaff (1914 - 1944)
  WieWasWie: de registratiedatum van zijn overlijden was pas 10 augustus 1947 Aartsvader van het verzet in Zeeland Kees de Graaff, een huisschilder uit Goes, is een van de aartsvaders van het Zeeuwse v...
 • Johannes Antonius Alphonsus Mekel (1891 - 1942)
  Johannes Antonius Alphonsus (Jan) Mekel (Bedum 22 december 1891 - Sachsenhausen 3 mei 1942) was een Nederlandse hoogleraar en een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mekel was h...
 • Willem Pieter Speelman (1919 - 1945)
  Willem Pieter Speelman (Sellingen, 20 januari 1919 - Halfweg, 17 februari 1945) was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en mede-oprichter van de illegale krant Trouw. Hij wer...
 • Leo Herman Frijda (1923 - 1943)
  Leo Herman Frijda (Amsterdam, 1 augustus 1923 - duinen bij Overveen, 1 oktober 1943) was een joods Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leo Frijda was het oudste kind van Herma...

Het Nederlands Verzet 1940-1945

Het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog weerstand boden aan de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945). Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en gewelddadig verzet en plaatselijk zeer succesvolle onderduik, die leidde tot een grote verzetsorganisatie, de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers).

English: Dutch Resistance during World War II is the collective name for all individuals and groups who offered resistance during World War II to the German occupation of the Netherlands (1940-1945) and the Japanese occupation of the Dutch East Indies (1942-1945) . The resistance was characterized in comparison with other countries occupied by relatively few armed and violent resistance and locally very successful in hiding , which led to a major resistance movement , the LO
Doel van dit project - Scope

Doel van dit project is om zo veel mogelijk verzetsmensen een Ereplaats te geven op Geni.com, en om Geni-gebruikers de kans te bieden weer nieuwe verwantschapslijnen te vinden naar deze zeer dappere mensen.

English: The aim of this project is to find as many recognised resistance people as possible, giving people an Honorary place on Geni.com, and to give Geni-users the chance to find new kinship lines to these very brave people .
Leden van het verzet

Hoeveel mensen precies actief waren in het verzet tegen de Duitsers is moeilijk te bepalen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat zo'n 45.000 mensen in het georganiseerde verzet zaten, waarvan aan het eind van de oorlog nog zo'n 35.000 in leven waren. Zij werden door honderdduizenden anderen gesteund en geholpen. Zo'n 20.000 mensen werden tijdens de oorlogsjaren wegens verzetsdaden door de Duitsers opgepakt; velen daarvan overleefden dat niet. ‧

bron: Historisch Nieuwsblad; tweede hoofdstuk, eerste alinea

English: How many people were just active in the resistance against the Germans is difficult to determine. It is generally assumed that 45,000 people were in the organized resistance, which at the end of the war were still 35,000 survived. They were supported by hundreds of thousands of others and helped. Around 20,000 people were arrested by the Germans during the war years for acts of resistance; many of them did not survive.
Verzetsmensen met een profiel op Geni

Huidig totaal 370

A

B

C
D

E

F

G

H

I
J

K

L

M

N

O

P

Q
R

S

T

U
V

W

Y
Z
Bronnen - Sources

Lijsten - Lists:

Informatief - Informative:

Per Provincie:

Per Plaats:

Gerelateerde Geni projecten - Related Geni projects

370