Projects » Hoge Raad van Adel » Profiles
Photo
Name
David Joannes Pieter Hoeufft (1894 - 1977)

1924 : Registratie Officieren Landmacht Nederland - Stamboekregistraties 1813-1924

Follow
Matthias Adriaan Beelaerts van Blokland (1910 - 1990)

1956-1990 : Lid Hoge Raad van Adel : Lid Gemeenteraad 's-Gravenhage 1966-1975 : Ambassadeur in LUSAKA Ambassadeur in LILOGWE Ambassadeur in GABERONE

Follow
Carel Jan Emilius van Bylandt (1840 - 1902)

1900-1902 : Lid Hoge Raad van Adel

Follow
Frans Godart, baron van Lynden (1761 - 1845)

1818-1845 : Lid Hoge Raad van Adel

Follow
Theodorus Helenus Franciscus van Riemsdijk, jhr. (1848 - 1923)

1891-1923 : Lid Hoge Raad van Adel

Follow
Cornelis Ascanius van Sypesteyn, jhr. (1823 - 1892)

1842 : Bevordering tot Tweede Luitenant Artillerie ‧ 1846-1850 : Adjudant van de Gouverneur van WEST-INDIE ‧ 1851 : Bevordering tot Eerste Luitenant - detachering in West-Indie Ȃ...

Follow
Pieter Godfried Maria van Meeuwen (1899 - 1982)

1960-1972 : Lid Hoge Raad van Adel ‧ 1924-1927 : Advocaat en Procureur 's-Hertogenbosch ‧ 1927-1930 : Substituut-griffier Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch ‧ 1930-1...

Follow
Albrecht Nicolaas de Vos van Steenwijk (1912 - 1996)

1960-1996 : lid van de Hoge Raad van Adel

Follow
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk (1889 - 1972)

1935-1972 : lid van de Hoge Raad van Adel 1939-1947 : President van de Hoge Raad van Adel

Follow
Ferdinand François baron de Smeth (1887 - 1939)

1934-1939 : Lid van de Hoge Raad van Adel ‧ Kamerheer en hofmaarschalk van Koningin Wilhelmina ‧ 1915-1917 : Burgemeester FERWERADEEL - Friesland ‧ 1918-1920 : Burgemeester S...

Follow
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk, baron (1859 - 1947)

1907-1935 : Lid Hoge Raad van Adel

Follow
Alexander Frederik Oscar van Sasse van Ysselt (1852 - 1939)

Zie Wikipedia...

Follow
Gerald Carel van Asbeck (1856 - 1934)

Follow
Marinus Paulus Smissaert (1825 - 1900)

Follow
Marc Willem du Tour van Bellinchave (1835 - 1908)

1892-1906 : Lid Hoge Raad van Adel

Follow
Willem baron van Goltstein (1831 - 1901)

Follow
Albert Carel Snouckaert van Schauburg (1803 - 1878)

[ Portret van vijf kinderen van Albert Carel Snouckaert van Schauburg en Johanna Catharina Adelaïde Schuyt (Portrait of five children of Albert Carel Snouckaert van Schauburg en Johanna Catharin...

Follow
Rutger Jan graaf Schimmelpenninck (1821 - 1893)

Follow
Ludolf Anne Jan Wilt, baron Sloet van de Beele (1806 - 1890)

biografischwoordenboekgelderland.nl... ; rob-hubert.woelmuis.nl zie # XVIIg ... ; XVIIg Mr. Ludolph Anne Jan Wilt baron Sloet Tot Oldhuis heer van de Beele, geb. Voorst 28 maart 1806, advocaat te Zut...

Follow
Louis Napoleon van der Goes van Dirxland, baron (1806 - 1885)

Follow
Willem Jan d´Ablaing van Giessenburg, baron (1812 - 1892)

Follow
Willem Hendrik Jacob van Westreenen van Tiellandt (1783 - 1848)

1831-1848 : Hoge Raad van Adel

Follow
Rutger Metelerkamp (1772 - 1836)

Rutger and Catarina had no children. Rutger is Catarina first cousin.

Follow
Albert Carel Snouckaert van Schauburg, baron (1763 - 1841)

Follow
Cornelis Constantijn van Valkenburg (1910 - 1984)

Follow
Johan Frederik, baron van Haersolte van Zuthem (1880 - 1957)

wethouder van Zwolle, rechter-plaatsvervanger en dijkgraaf

Follow
Willem Adriaan Beelaerts van Blokland (1883 - 1935)

Follow
Frans Beelaerts van Blokland (1872 - 1956)

Curriculum VITAE Gezant in China Ambtenaar Ministerie ... Buitenlandse Zaken? 1923 : Formateur kabinetsformatie Minister Buitenlandse Zaken - Kabinet-de GEER I Minister Buitenlandse Zaken -...

Follow
Willem Iman Cornelius Rammelman Elsevier (1810 - 1885)

Follow
Daniel Baron Mackay (1900 - 1969)

Follow
Bonifacius Marinus de Jonge van Ellemeet (1881 - 1962)

Follow
Laurens de Witte van Citters (1781 - 1862)

Follow
Willem Anne van Spaen la Lecq (1750 - 1817)

1769-1786 : Burgemeester ELBURG - Gelderland - namens: Regeringsgezinden 1789-1795 : Burgemeester ELBURG - Gelderland - Zie Wikipedia... Zie Biografisch Woordenboek Gelderland...

Follow