Photo
Name
Josef Antscherl (1856 - 1929)

Follow
Helene / Loni Guttmann (1858 - 1930)

Birth:

Follow
Moritz Antscherl (1850 - 1935)

Follow
Josephine Böhm (deceased)

Follow
Gustav (Gerson) Reiniger (1866 - d.)

Follow
Leni Reiniger (1858 - d.)

Possibly named after her maternal grandmother Leonore Leni Zwak.

Follow
Berta Betti Antscherl (1864 - d.)

Follow
Rosa Rosalie Thierfeld (1861 - d.)

Had 5 children.

Follow
Wilhelm Reiniger (1856 - d.)

Follow
Kathi Reiniger (1853 - d.)

Follow
David Samuel Reiniger (1851 - c.1935)

Follow
Hanni Reiniger (deceased)

Follow
Leonore Leni Zwak (deceased)

Follow
Kaspar Zwak (deceased)

Follow
Jakob Antscherl (deceased)

Follow
David Wachtl (deceased)

Follow
Therese (Resie) Sušičky (1855 - d.)

Follow
Leopold Reiniger (1850 - 1914)

Marriage: Death and Burial:

Follow
Wolf Flandrak (1820 - d.)

Follow
Aron Flandrak (1818 - d.)

Follow
Helina Flandrak (1810 - d.)

Follow
Judith Flandrak (1811 - d.)

Follow
Hanni Feilbogen (1813 - d.)

Follow
Albert Abraham Flandrak (1816 - d.)

Follow
Jakob Flanderak (deceased)

Follow
Elisabeth Flanderak (deceased)

Follow
Joseph Flandrak (1812 - 1884)

Follow
Helene Morawitz (1849 - 1908)

Per death record, DOB could also be June 14, 1850.

Follow
Rachel Rosalie Kohnberger (1781 - 1861)

Follow
Vilmos Kohn (1857 - d.)

Follow
Rachel Koschierer (deceased)

Follow
Hermann Böhm (1847 - d.)

Follow
Babett Elsner (deceased)

Follow