Photo
Name
Roszi SPITZ (1827 - d.)

Follow
Aron SPITZ (1825 - 1858)

Follow
Rosa Terez SPITZ (1795 - 1864)

Follow
Marcus/Mordechai haLevi SPITZ (1796 - 1853)

Follow
Leonora / Szare POLACSEK (1821 - d.)

Follow
Fulop / Philip Yom Tov POLACSEK (1819 - 1906)

Follow