Photo
Name
Regina Lindner (1854 - 1925)

Follow
Berthold Klappholz (1870 - 1933)

Follow
Bertha Behla Tausz (1876 - d.)

Follow
Josef Herz (c.1825 - 1911)

Follow
Isidor Körner (1851 - 1925)

Follow
Julie Wolf (1842 - 1910)

Follow
Adolf Wolf (1864 - 1918)

Follow
Julius Tintner (1865 - 1942)

Follow
Caroline Sachs (1819 - d.)

Follow
Ignatz Sachs (1809 - 1870)

Follow
Sidonie Schermer (1847 - d.)

Follow
Max Schermer (c.1835 - 1894)

Follow
Rosa Adler (1827 - 1908)

Follow
Gustav Adler (1855 - 1919)

Follow
Alfred Fluss (1854 - 1927)

Follow
Eduard Simcha Adler (1820 - 1891)

Follow
Emanuel Adler (deceased)

Familiant originally from Šenov (Schönau) now part of Nový Jičín (Neu-Titschein), Moravia, Czech. Residence: [ ěříž Kroměř...

Follow
Johanna (Chana Ana) Adler (1801 - d.)

Follow
Simon Adler (1825 - 1904)

Follow
Jacob Mautner (1838 - 1918)

Follow
Jonas Bergmann (1825 - 1903)

Follow