Photo
Name
Fradel Apfelbaum (1802 - 1870)

Follow
Leib Einhorn (deceased)

Follow
Beila Feigel Einhorn (1881 - d.)

Follow
Szyja Herszk Luntz (1877 - d.)

Follow
Wolf Lipszytz (deceased)

Follow
Rifka Lipszytz (1874 - d.)

Follow
Kalman Nechemiasz Luntz (1843 - d.)

Follow
Hinda Nacha Luntz (1851 - d.)

Follow
Abraham Apfelbaum (1849 - 1850)

Follow
Judka Apfelbaum (1846 - d.)

Follow
Breindel Apfelbaum (1844 - 1845)

Follow
Eliasz Apfelbaum (1842 - d.)

Follow
Symcha Apfelbaum (1843 - 1843)

Follow
N. N. Apfelbaum (1824 - 1824)

Follow
Hanny Gletner (1801 - d.)

Follow
Akiwa (deceased)

Follow
Abraham Moyzesz Glaser (1848 - d.)

Follow
Dawid Gesang (1817 - d.)

Follow
Guttel Gesang (1780 - d.)

Follow
Leah Friseur (1802 - 1880)

b. March 14, 1802 d. March 18, 1880 #119

Follow
Ewa Gemeiner (1928 - 1940)

Follow
Karolina Gemeiner (1923 - 1940)

Follow
Czewa Gemeiner (1864 - d.)

Follow
? Goldschneider (deceased)

Follow
Schyia Zelig Goldschneider (deceased)

Follow
Nathan Gemeiner (1829 - 1830)

Follow
Schondel Chane Geldwerth (c.1759 - d.)

Follow
Rifke Lieberls (c.1788 - 1844)

Follow
Mayer Lebzeltner Zeltner (1783 - d.)

Mr Mayer Lebzeltner (b. 1783) Mayer Lebzeltner (son of Berel Arieh Lebzeltner and Pessel Wolf) was born 1783 in Krakow Poland. He married Rozle Gelblicht, daughter of Abraham Gelblicht. Children of...

Follow
Rifka (deceased)

Follow
Markus (deceased)

Follow
Rayczay Geist (c.1777 - 1849)

Follow
Natalia Schafer (deceased)

Follow
Blanka Geduldig (1897 - d.)

Follow
Salomon Gangel (deceased)

Follow
Abraham Wolf Kampler (1817 - 1818)

Follow
Temire Blume Kampler/Kamsler (1811 - 1811)

Follow
Moses Hersch Kampler (1800 - 1833)

Follow
Hanna Hinda Furchgott (c.1806 - 1876)

Follow
Rochel Stern (Weinberg) (1849 - 1905)

Follow
Charlotte (Szyfra) Lauber (deceased)

Follow
Frometty Szwenk (1807 - 1884)

Follow
Aron Leichtag (c.1782 - 1824)

Follow
Ezekiel Haskel Leichtag (c.1775 - d.)

Follow
Dina Freiwald (1771 - 1848)

Follow
Sara Freitag (1802 - 1847)

Follow
Malka Scheindel Freiman (1808 - d.)

Follow
Abraham Freyman (deceased)

Follow
Judyt Freilich (1861 - d.)

Follow
Sara Schonfeld (1880 - 1941)

Follow
Dawid Freilich (1859 - d.)

Follow
Sara Weinreich (1879 - c.1948)

Follow
Rebeka Breit (1857 - d.)

Follow
Malka Freilich (1853 - d.)

Follow
Lejbel Freilich (1851 - 1851)

Follow
Nuchel Frei (1811 - 1811)

Follow
Chaie Pessel Rakowicer (1808 - 1886)

Follow
Feigel Frei (1806 - d.)

Follow
Scheindel Kastner (c.1799 - 1885)

Follow
Feigel Frei (1783 - d.)

Follow
Susman Frei (1780 - d.)

Follow
Hermann Langer (1853 - d.)

Follow
Berl Fogelfrey (deceased)

Follow
Cerel Fliker (1860 - d.)

b. May 8, 1860 Krakow, Poland

Follow
Chaim Salomon Fliker (c.1856 - 1869)

b. 1865-66 d. March 21, 1869 #125

Follow
Jentel Fliker (1826 - d.)

Follow
Raizel Flender (b. - 1846)

Follow
Doba Goldfard (1810 - d.)

Follow
daughter Hoczner (1831 - 1831)

b. 1831 #144 d. 1831 # 136

Follow
Jankiel (Jakob) Hotzner (1796 - 1847)

Follow
Henne Flender (deceased)

Follow
Lewek Glaser (1821 - d.)

Follow
Hendla Glaser (1821 - d.)

Follow
Izak Beer Neitel (1859 - d.)

Follow
Laja Neitel (1855 - d.)

Follow
Sara Rifka Wellner (1853 - d.)

Follow
Jakob Leibel Muller (1852 - d.)

Follow
Ruchel Muller (1851 - d.)

Follow
Baila Bluma Wellner (1848 - d.)

Follow
Izrael Wellner (c.1825 - c.1886)

Follow
Rebeka Ausprung (1844 - d.)

Follow
N. N. ? (deceased)

Follow
Hanna Wellner (1819 - d.)

Follow
?Herzig Ausprung (1816 - 1817)

Follow
Haja Ausprung (1855 - d.)

Follow
Malka Baila Ausprung (1853 - d.)

Follow
Izrael Ausprung (1851 - d.)

Follow
Moyzesz Ausprung (1850 - 1850)

Follow
Faiwel Ausprung (1848 - d.)

Follow
Ruchen Laja Ausprung (1829 - 1890)

Follow
Herzig Ausprung (1814 - 1888)

Follow
Baila Niederberger (1848 - 1849)

Follow
Salomon Hirsch /Herman Lewkowicz (1854 - 1940)

Follow
Malka Lewkowicz (1844 - d.)

Follow
Izaak Niederberger (1842 - d.)

Follow
Haintze Niederberger (1840 - d.)

Follow
Hirszel Dawid Niederberger (1809 - c.1889)

Follow
Eber Ebersohn (1804 - 1837)

Follow
Scheindel Ebersohn Niederberger (1813 - 1885)

Follow
Henne Ausprung (1811 - d.)

Follow