Photo
Name
Herschel Latner (c.1799 - 1878)

Follow
NN Mundig (1801 - d.)

Follow
Chaje Metzendorf (1860 - d.)

Follow
Rosa Metzendorf (1862 - d.)

Follow
Joachim Metzendorf (1852 - d.)

Follow
Markus Metzendorf (1825 - d.)

Follow
Abraham Metzendorf (1850 - 1851)

Follow
Lieber Metzendorf (1853 - 1870)

Follow
Martin Atlas (1914 - 1997)

Follow
Taube Schulkind (1860 - d.)

Follow
Feigel Schulkind (1858 - 1860)

Follow
Nechemiasz Schulkind (1853 - 1854)

Follow
Natan Schulkind (1886 - d.)

Follow
Polly Shulkind (1915 - d.)

Follow
Shulkind (deceased)

Follow
Milly Minten (deceased)

Follow
Ryfka Regina Krampner (1868 - d.)

Follow
Rachela Josefa Rakower (1865 - 1941)

Shiri's source: --------------- Rakower Rachela Rachela Rakower nee Iner was born in Krakow in 1866 to Avraham and Zlata. She was a housewife. Prior to WWII she lived in Krakow, Poland. R...

Follow
Ester Kreisler (1870 - d.)

Follow
Mojzesz Kreisler (1868 - 1940)

Follow
Ernestyna Stamberger (1909 - d.)

Follow
Wilhelm Stamberger (1908 - 1939)

Follow
Adolf Stamberger (1903 - d.)

Follow
Frimet Stamberger (1901 - d.)

Follow
Salomon Stamberger (1867 - d.)

Follow
Mescha Stamberger (1865 - d.)

Follow
Jakob Kreisler (deceased)

Follow
Hendel Kreisler (deceased)

Follow
Anna Kunreich (1817 - 1878)

Banns 1835. # 59

Follow
Moyzesz Becalel Taschner (1809 - 1878)

Follow
Taube Metzendorf (1824 - d.)

Follow
Sora Kalischer (1820 - d.)

Follow
Rywka Lei Kalischer (1797 - d.)

Follow
Abraham Kalischer (1794 - 1829)

Follow
Malka Kalischer (1819 - 1819)

Follow
Elias Kalischer (1819 - 1888)

Follow
Hanna Kalischer (1822 - 1890)

Follow
Henryk Landau (1923 - d.)

Follow
Moritz Jakob Landau (1880 - d.)

Follow
Regina Kalischer (1886 - d.)

Follow
Edward Kalischer (1894 - d.)

Follow
Henryk Kalischer (1880 - d.)

Follow
Eleonora Kalischer (1876 - d.)

Follow
Lorcia Kalischer (1875 - 1879)

Follow
Breindel Kalischer (1856 - d.)

Follow
Adolph Samuel Kalischer (1847 - d.)

Follow
Jozef Kalischer (1848 - 1850)

Follow
Helena Kalischer (1879 - d.)

Follow
Ignacy Kalischer (1880 - 1943)

Follow
Stanislaw Kalischer (1881 - 1888)

Follow
Regina Kalischer (1884 - d.)

Follow
Wladyslaw Kalischer (1887 - d.)

Follow
Sara Jachet Kalischer (1856 - d.)

Follow
Jakob Kalischer (1852 - d.)

Follow
Regina Kohn (1856 - d.)

Follow
Szymon Kohn (1854 - d.)

Follow
Laura Zofia Kohn (1885 - d.)

Follow
Feigel Horowitz (1796 - d.)

--------------------

Follow
Elias Mundig (1817 - d.)

Follow
Sora Rebeka Mundig (1819 - d.)

Follow
Izaak Mundig (1821 - d.)

Follow
NN Mundig (1836 - d.)

Follow
Abraham Mundig (1834 - d.)

Follow
Schawe Mundig (1831 - d.)

Follow
Taube Mundig (1826 - d.)

Follow
Ester Mundig (1795 - 1854)

Follow
Schabse/Abraham (deceased)

Follow
Peritz Schewy (deceased)

Follow
Rude Wexel (1833 - 1834)

Follow
Joel Wexel (b. - 1834)

Follow
Moyzesz Grawer (c.1828 - d.)

Follow
Sara Grawer (1829 - d.)

Follow
Ester Meltzer (1809 - d.)

Follow
Hendel Meltzer (1807 - d.)

Follow
Leibel Wexel (1852 - d.)

Follow
Abraham Abe Mirisch (1858 - d.)

Follow
Harry S. Ashman/Ashmun (1879 - 1940)

Follow
Ruchel Rapaport (1906 - d.)

Follow
Rose Ashman/Ashmun (1885 - 1978)

Follow
Benjamin Haller (1880 - 1963)

Follow
Anne Haller (1929 - d.)

Follow
Robert Haller (1927 - d.)

Follow
Helene D. Haller (1903 - 1903)

Follow
Milton Haller (1903 - 1992)

Follow
Ray Haller (1878 - 1940)

Follow
Izak (Isadore) Haller (1876 - 1947)

Birth possibly 1877 # 17, location claimed as New York Death # 16058 Manhattan, New York, USA

Follow
Maurycy/Morris Haller (1848 - 1914)

Follow
Faigla (Fannie) Haller (1848 - 1931)

Follow
Jozef Wexel (1845 - d.)

Follow
Izrael Hebald (1848 - d.)

Follow
Haia Simcha Hebald (1844 - d.)

Follow
Moyzesz Wexel (1842 - d.)

Follow
Maria Clara Francheschi (deceased)

Follow
? Francheschi (deceased)

Follow
Aimee Francheschi (deceased)

Follow
Florian Wexel (1876 - 1967)

Follow
John Wexel (deceased)

Follow
Clara Wexel (deceased)

Follow
Jacob John Wexel (1839 - 1927)

Follow
Hanna Wexel (1839 - d.)

Follow