Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kastelen in Nederland

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

huizen van stand, parken & hun historie

.

Kastelen in Nederland

en de stambomen van hun

bewoners ‧ gebruikers ‧ eigenaren

.

variaties op dit thema
• buitenplaats • hûs • kasteel • slot • herenhuis • grachtenpand • paleis • land-huis • monument • havezate • herenhuis • burcht • stinze • domicilie • x • aanvulling welkom!
we zijn geinteresseerd in
• bewoners • gebruikers • huurders • genieters • klanten (van de tuinopbrengst) • pachters • eigenaren • concierges • personeelsleden • tuinlieden • hoveniers • architecten • renovateurs • aanvulling welkom!
vriendelijk VERZOEK
in geni-profielen bij geboorte-doop-huwelijks-sterfte-e/o-begraaf-lokatie ook de naam van het desbetreffende emplacement in KAPITAAL te vermelden, zodat we later in de gelegenheid zijn behalve families ook hun verblijfs-logeer-plezier-&-rouw-lokaties beter te documenteren.
internet-documentatie - nog aanvullen/corrigeren !
Stg. Particuliere Historische Buitenplaatsen ‧ 1973-2011Ver. Particuliere Historische Buitenplaatsen sinds x • 2012KastelenErfgoed • en eventueel vermeld bij buitenplaats-naam in onderstaand -niet compleet- overzicht.
een mooi voorbeeld is

groningen

friesland

 • [ AMELANDS-huis] ‧ Leeuwarden-gem.Leeuwarden ‧
 • [ KEIMPEMA Stns] ‧ Leeuwarden-gem.Leeuwarden ‧
 • [ BOTNIA-huis] ‧ Franeker-gem.Franekeradeel ‧
 • [ CAMMINGA-huis] ‧ Franeker-gem.Franekeradeel ‧
 • [ LIAUCKEMA State] ‧ Sexbierum-gem.Franekeradeel ‧
 • [ CRACK State] ‧ Heerenveen-gem.Heerenveen ‧
 • [ DEKEMA state] ‧ Jelsum-gem.Leeuwarderadeel ‧ nu:museum ‧ open:in zomer ‧
 • [ EPEMA State] ‧ Ysbrechtum-gem.Sudwest Fryslan ‧ open:in zomer ‧
 • [ HEREMA Huis] ‧ Bolsward-gem.Sudwest Fryslan ‧
 • [ HEREMA-state] ‧ Joure-gem.Skarsterlan ‧
 • [ HARSTA State] ‧ Hogebeintum-gem.Ferwerderadiel ‧
 • [ HEMMEMA State] ‧ Berlikum-gem.Menameradiel ‧
 • [ HERINGA State] ‧ Marssum-gem.Menameradiel ‧ nu:museum ‧ open:hele jaar ‧
 • [ JONGEMA State] Rauwerd-gem.Boarnsterhim ‧
 • [ KLINZE] Oudkerk-gem.Tytsjerksteradiel ‧ nu:HoReCa ‧

drenthe

 • Assen : • ONSTA ‧ verdwenen ‧

gem. Coevorden

• Ten CLOOSTER ‧ verdwenen ‧ • COEVORDEN ‧ verbouwd ‧ toegankelijk ‧ • DIEN CLOESTER ‧ ‧

 • Coevorden-Oosterhesselen : • de KLENCKE ‧ ‧ niet toegankelijk ‧

gem. Emmen

• den ANGELSLO ‧

 • Hoogeveen : • BENTINCK-huis

gem. De Wolden

 • Ansen : • ANSSEN ‧
 • De Wijk : * Dunningen ‧ ‧ • Haeverhorst ‧ ‧ • Havehorst ‧ ‧ • Havickeshorst ‧ ‧
 • de HAVIX-horst ‧ 1371-1618-x-heden ‧ havezate & landgoed ‧ nu:hotel ‧ fam: Van den CLOOSTER ‧ x-MVIIe ‧ Van MUNSTER ‧ MVIIe-1658 ‧ De VOS van STEENWIJK ‧ 1658-1956 ‧ Van MOURIK ‧ 1956-1963 ‧ bejaardenhuis ‧ x ‧ jongeren-vakantie-oord ‧ x ‧ opvangcentrum Vietnamese asielzoekers ‧ x ‧ het Drentse Landschap ‧ 1982-x ‧ hotel ‧ x-NU ‧
 • Echten : • ECHTEN ‧ ‧
 • Ruinen : • NIJENHAVE ‧ ‧ • OLDENHAVE ‧ ‧ • RHEEBRUGGEN ‧ ‧ • RUINEN ‧ ‧

gem. Meppel

• Het SLOT ‧ ‧ • Vledderinge ‧ ‧ • Kinkhorst ‧ ‧ • het Groeneveld ‧ ‧

gem. Noordenveld

 • Roden : • Mensinge ‧ ‧
 • Westervelde : • Huis Westervelde ‧ ‧

gem. Tynaarlo

 • Eelde : • Schelfhorst ‧ ‧ • Water-burght ‧ ‧ • Lemferdinge ‧ ‧ • Luchten-burg ‧ ‧
 • Zuidlaren : • Laar-woud ‧ ‧

gem. Westerveld

 • Diever : • Schulte-huis ‧ ‧
 • Dwingeloo : • Batinge ‧ ‧ • Entinge ‧ ‧ • Olden-gaerde ‧ ‧
 • Havelte : • Oeveressingen ‧ ‧ • Overcinge ‧ ‧

overijssel

gelderland

Nieuw boek met uitputtende beschrijving van alle Kastelen in Gelderland 2013 Uitgeverij Matrijs geeft informatie over de bewoningsgeschiedenis van alle Gelderse kastelen.

Bewoners van: Kasteel Biljoen en Landgoed Beekhuizen bij Rheden 1530 - 1535 Karel van Gelre 1535 - 1661 van Roelof van Lennep tot en met Johanna van Lennep 1661 - 1692 Alexander van Spaen Hij kocht ook Nederhagen en Overhagen 1692 - 1745 Alexander Bernard van Spaen 1777 - 1827 Johan Frederik Willem van Spaen 1827 - 1848 Alexander Jacob van Spaen 1848 - 1871 Johan Frederik Willem Karel baron van Hardenbroek 1849 verhuurd aan Anna Paulowna de weduwe van koning Willem II 1872 - 1880 Johann Heinrich Wilhelm Lups 1930 - 2006 Johan Hendrik Willem Lups 2009 - nu Stichting Gelders Landschap en Kastelen

Bewoners van Kasteel Middachten in 1190 is sprake van ene Jacobus van Mitdac als getuige van Graaf Otto van Gelre bij de vernieuwing van stadsrechten van Zutphen wellicht de eerste bewoner van een versterkte hoeve

1299 - 1315 Everardus van Middachten 1606 - 1624 Goossen van Raesfelt en Ursula van Middachten 1624 - 1650 Reinier van Raesfelt 1655 - 1853 Ursula Philipotta van Raesfelt getrouwd met Godart van Reede van kasteel Amerongen en door vererving in vrouwelijke lijn 1853 - 1958 Carel Anton Ferdinand van Aldenburg Bentinck 1958 - 2013 Isabelle Adrienne gravin van Aldenburg Bentinck getrouwd met Aurel graf zu Ortenburg

utrecht

noord-holland

zuid-holland

zeeland

noord-brabant

limburg