Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

A branch of the Croatian Genealogy – Dalmatia project / Ovaj projekat je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija. Obitelji, prezimena, etimologija prezimena.

O mjestu:

Prvobitno mjesto Komin nalazilo se na brdima Kozjak i Galičak na samom ušću Neretve u more, ali prije otprilike 400 godina radi epidemije malarije, Kominjani su preselili 6 kilometara uzvodno, gdje su osnovali novi Komin i tamo ostali do danas. U spomen na nekadašnje naselje Komin, danas postoji Kominsko ušće.

Za godinu nastanka Komina smatra se 1684. godna.

Naime te godine Mlečani zauzimaju Kulu Norinsku, a oko 800 obitelji iseljava iz Hercegovine i naseljava područja Metkovića i Opuzena, a neke obitelji naseljavaju područja Galičaka, Kozjaka i Lisne - a to su danas posjedi Komina.

Prvotno je Komin bio u sastavu župe Opuzen, no 1748.godine odvojili su se i tada nastaje župa Komin-Rogotin koja je postojala sve do 1901.godine. Od tada Komin postaje zasebna župa. Crkva sv.Ante Padovanskog izgrađena je 1925.godine. Daljnja kronologija nastavka života kominjana na današnjem području se može prikazati na slijedeči način:

 • 1742. god. Luka Vladimirović nagovara naseljenike da presele na drugu stranu rijeke Neretve (desna obala), i tada nastaje današnji Komin.
 • 1748. god. Komin skupa sa Rogotinom postaje zasebna župa.
 • 1782. god. Kominjani su na mjestu današnje crkve napravili grobište koje je ujedno bilo i uporište protiv Turaka, koji su još uvijek često napadali iz susjedne Hercegovine. Na grobištu je bila sagrađena i crkva sv. Ante Padovanskog. Do 1848.god. služio je jedan župnik u Opuzenu i Kominu, a od te godine kominskom župom upravlja poseban dušobrižnik pod čijom je jurisdikcijom još i Rogotin sve do 1901. godine.
 • 1870.god. otvorena je četverorazredna osnovna škola u Kominu, koju su polazila samo muška djeca.
 • 10.01.1901.god. blagoslovljen je veliki križ na Galičaku uz veliku želju da se u budućnosti izgradi zavjetna kapela.
 • 1907.god. počela je izgradnja novog groblja koje je i danas na tome mjestu; iste godine blagoslovljena je nova kapela na groblju. Kapela je posvećena sv. Liberanu i sv. Roku. Na tome se groblju, iznad Komina danas nalaze prekrasni primjerci čempresa koji su opisani u skripti prof. Ivana Šugara: Farmaceutska botanika
 • 1908.god. počelo je rušenje stare crkve koja je bila mala, i na njenom mjestu je počela priprema terena za izgradnju nove, današnje crkve.
 • 28.3.1909.god. blagoslovljen je kamen-temeljac za izgradnju nove crkve.
 • 25.12.1910.god. služena prva misa u novoj neposvećenoj crkvi ( 25.12.2010. bit će stogodišnja obljetnica!!!! )
 • 13.3.1924.god. posvećena je nova kominska crkva.
 • 1928.god. u Kominu se osniva "Hrvatska seljačka glazba" i športski klub "Gusar".
 • 1938.god. kroz Komin prolazi željeznička pruga.
 • 1950.god. sagrađen je Dom kulture.
 • 1955.god. Komin je dobio električnu energiju.
 • 1962. god. veliki potres zahvatio je cijelo makarsko primorje, pa su i u Kominu stradale stare kuće.
 • 1965.god. Lijevom obalom rijeke Neretve prolazi Jadranska magistrala. Razvitak turizma i prolazak magistrale pridonijeli su velikom napretku Komina, čiji vrijedni i snalažljivi ljudi uz magistralu improviziraju prodajne štandove za svoje proizvode.
 • 1968.god. izvršena je melioracija donjeg toka Neretve. Tada su dobivene velike obradive površine na kojima su danas nasadi mandarina i drugog voća i povrća. No, nije se mogla predvidjeti veliko ekološko propadanje koje je tada uslijedilo. Isušivanjem jezera Modrič i Mlake uništena su prirodna staništa mnogih ptica močvarica:liske, patke, norke, i najveće prirodno mrjestilište u Europi.
 • 1998.god. osnovane su kominske mažoretkinje, prve u dolini Neretve.
 • 2001. Izgrađena je zavjetna kapela Sv. Križa. Nakon sto godina ispunjena želja starih Kominjana o gradnji zavjetne kapele na Galičaku u spomen na nastanak Komina na ušću na brdima Kozjak i Galičak.

Prvi zapisi o broju stanovnika koji potječu iz 1716. godine.

 • Godine 1716. Komin i Rogotina posjeduju 26 domaćinstava i broje 203 ljudi.
 • Godine 1844. Komin je imao 221 stanovnika.
 • 1991.godine bilo je 1546 stanovnika
 • Prema podatcima iz 2001. Komin broji 1303 stanovnika.Od toga je 524 mlađih od 30 godina, 456 je stanovnika u dobi između 30 i 60 godina, dok su 320 stanovnika starija od 60 godina.


Komin Families / Komin - obitelji

Komin Surnames / Komin - prezimena

Medak, Oršulić, Laura, Dugandžić

Etymology of Surnames from Komin / Etimologija prezimena iz Komina