Photo
Name
Villum Gunnarsen Melhus (c.1590 - c.1664)

n. fra 1611 på Melhus Eide 1 pund smør i Lomeland i 1624, må være konens arv nevnt Tingmøte Hetland skipreide, 13-01-1613 Affsognnid Sigbiørnn Bottnne fo...

Follow
Reiar Sigbjørnsen Håland (c.1610 - 1684)

Det sies i fogderegnskapet av 1639-1640 at Reer Sigbjørnsen bytter til seg ij pund? smør i Håland fra Nils Karlsen Håland: 06.11.1679: Tingboka, forkynnes kjø...

Follow
Peder Gunnarsen Hellvik (1594 - d.)

Nevnt på Helvik i 1635: Med fullt navn i 1637: Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipreide, 27-09-1638". n. 1645 med kone og...

Follow
Anna Hoskuldsdatter Seglem (1591 - 1676)

Nevnt på seglem med 2 piger i 1645 Hun er nevnt i en odelssak i 1640 og kalles da den yngste søster blant barna til Hoskuld Seglem (som ikke hadde noen sønner) nevnt i tingboka...

Follow
Ivar Osmundsen Myklebust (1614 - 1666)

Nevnt 1645 med kone Nevnt 50 år i 1664 Nevnt 64 år ved begravelsen 7.3.1666 Fra tingbok 15.11.1637 Oelle Seiglemb Stoed for Retten, och Skieldet Iffuer Møglebustad for en...

Follow
Ole Tjerandsen Ogna (1641 - d.)

n. 18 år i 1659 hos sin gamle far (som har vært lensmann) på Ogna

Follow
Tjerand Tostensen Ogna (c.1596 - 1668)

Lensmann i Valle skipreide 1644-1658 etter faren n. 1645 som Lensmann med kone og 2 drenger n. 1648. Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske st&#x...

Follow
Jødel Torgersen Årstad (1606 - 1666)

Nevnt med kone og en pige i 1645 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år yngre I 1624 eide hans far 6,5 pund i &#...

Follow
Peder Johannessen Åse (deceased)

Follow
Torkild Svendsen Horve (c.1604 - 1676)

n. 1645 med kone på Horve n. 60 år i 1664 Stevner Stig Fotland 21.11.1639 for noe odelgods: Han må da være i familie med ham på ett ellet annet vis. Torkild-nav...

Follow
Peder Karlsen Hadland (c.1584 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 80 år gammel. Ved begravelsen i 1670 var han 90

Follow
Lars Nilsen Øksnebø (1597 - 1683)

Er det han som er nevnt på ting på Jåtten: ? Er nevnt på Øksnebø fra 1625, samtidig forsvinner Osmund Øksnebø som er nevnt siste gang 1624. ...

Follow
Pål Rasmussen Nevland (deceased)

n. 1645 med kone

Follow
Mikkel Rasmussen Nevland (1593 - 1669)

n. 1645 med kone og 1 pige n. 1659 med sin sønn n. 65 år i 1664 10.03.1665: Tingboka, Mikkel Nevland stevner Villum Østebrød for gjeld, Villum møter ikke:

Follow
Nils Taraldsen Helland (c.1590 - 1670)

Follow
Gunnar Osmundsen Lille Ege (1603 - 1667)

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn, Johannes, på Lille Ege n. 60 år i 1664 10.03.1665:Tingboka, Gunnar Hetland (Bjerkreim) stevnes for å ha stukket Gunnar Lille Ege...

Follow
Tollak Larsen Store Ege (1620 - 1669)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 56 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 15 år yngre Tollak Larsen flyttet til Store Ege etter at Erik Olsen var død og er...

Follow
Kristoffer Andersen Store Ege (1608 - 1689)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 46 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 10 år eldre Skifte: Her nevnes kona Magle Jødelsdatter og hans barn: Torger...

Follow
Tollak Salvesen Heigrestad (c.1600 - d.)

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn Mikkel

Follow
Ole Gunnarsen Heigrestad (1594 - d.)

n. 1645 med kone på Heigrestad n. 70 år på Heigrestad i 1664

Follow
Rasmus Tormodsen Heigrestad (c.1580 - c.1646)

Follow
Tollak Olsen Gjermestad (1607 - 1669)

Hadde i 1661 0.5 fårs odel i Store Ege. Det må bety at hans far eller mor var derfra. Eller at hans kone var derfra Nevnt i Koppskatten 1645:

Follow
Atlak Gunnarsen Hellvik (c.1604 - 1673)

n. 1645 med kone og 1 pige Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel. Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipr...

Follow
Peder Osmundsen Hellvik (deceased)

Follow
Peder Larsen Hellvik (1591 - 1665)

Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipreide, 27-09-1638". Kalles arving av "Njeld Kvalbein" i en sak fra "Tingmøte Voll skipreid...

Follow
Torkild Jakobsen Sletteid (1604 - 1692)

n. 1645 med kone n. 50 år i 1664 Torkild er n. i hekserettsaken mod Nils og Ingeborg Laupstad: Tingmøte Møte på Årstad i Eigersund skipreide, 23-06-1658 tho...

Follow
Jakob Bergsen Sletteid (c.1575 - 1658)

Nevnt på Øygreid i 1602 som husmann og fra 1611 på Sletteid Nevnt med kone, 2 drenger og 2 piger i 1645 (noe som skulle tyde på god råd) Med et slikt navn g...

Follow
Omund Torkildsen Øygreid (1605 - 1674)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 50 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 9 år eldre

Follow
Peder Olsen Svinland (1599 - 1676)

n. 1645 med kone n. som syk i 1659 sammen med sønnen Lars Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 70 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 3 år yngre. Skift...

Follow
Anna Ivarsdatter Svinland (deceased)

Follow
Erik Eriksen Eie (1613 - 1672)

1645: Nevnt med kone, datter og dreng 26.03.1672:Blir stevnet av Morten Sehuusen i Stavanger for manglende betaling av landskatt:

Follow
Brynild Tostensen Østre Svanes (1605 - 1683)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre

Follow
Hans Samsonsen Vestre Svanes (1603 - 1674)

n. med kone i 1645 n. med sønn 1659 n. 60 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år eldre

Follow
Mikkel Larsen Stapnes (1600 - 1690)

I lensregnskapet av 1614-1615 står det at Mikkel Larsen bygsler en part i Svanes som faren oppgav for ham: Mikkel står aldri i skattelistene under Svanes, noe som virker merkelig. Brore...

Follow
Helge Larsen Stapnes (1593 - 1680)

Nevnt på Stapnes som husmann fra 1630 n. med kone i 1645 n. med sønnen i 1659 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 61 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgi...

Follow
Peder Sigvaldsen Stapnes? (1607 - 1669)

Follow
Orm Gulliksen Grastveit (1604 - 1680)

Tingmøte Eigersund, 21-11-1644: "Neffndermend til Batholphj laugting (1. kolonne) Niels skare, Gunder ledland, (2. kolonne) Ormb Grastued , Rasmus Midbrød" Det er nevnt en dreng p...

Follow
Nils Gulliksen Slettebø (1607 - 1676)

n. 1645 på Hovland med kone og 1 datter n. 57 år i 1664 på Slettebø 1661-1663 står han oppført med følgende odel: Buarskog 3spann (faren eide ...

Follow
Tore Sigvaldsen Hovland (deceased)

Follow
Ole Mikkelsen Hovland (1594 - 1680)

Follow
Ole Eilifsen Hovland (c.1594 - 1686)

nevnt på Hovland fra 1628 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Rogaland Ættesogelag årshefte 1943 har en artikkel som heter : "En rets-sak fr...

Follow
Helge Størkardsen Sestad (c.1600 - c.1650)

Første gang nevnt på Sestad 1633

Follow
Nils Olsen Sestad (deceased)

Follow
Berg Ulfsen Sestad (1603 - 1677)

nevnt på Sestad fra 1633 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år eldre I 1673 i tingboka Forkynner Njeld Net...

Follow
Tarald Karlsen Løyning (b. - c.1655)

1624: Nevnt på Løyning fra 1624, kanskje så giftet han seg med enken etter Gunder Løyning som er nevnt fremt il 1622 og Enken n. 1623? 1645: Nevnt på Løyning...

Follow
Kristen Olsen Løyning (1601 - 1678)

Nevnt med kone, 1 sønn og 1 datter i 1645 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 5 år yngre 24.11.1684: Tingboka...

Follow
Torkild Torgersen Tengsareid (1587 - 1668)

Torkild bodde på Fotland 1617-1618 og på Eie fra 1619-1626 før han til slutt bosatte seg på Tengsareid i 1628 i 1640 skulle Torkild møte i Stavanger for å sv...

Follow
Endre Mikkelsen Omdal (b. - c.1650)

Ved Egersund skipreideting 21.11.1639 Stevner Endre Omdal sine verbrødre Peder og Jon Olsønner Skadberg: Han er altså gift med en søster av disse to.

Follow
Halvor Klemetsen Rodvelt (1615 - 1685)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 11 år yngre Halvor er nevnt i tingboka på fjerdingsting ipå Hestad 2...

Follow
Randi Kolbeinsdatter Rodvelt (b. - c.1650)

Follow
Tollak Karlsen Grødem (1598 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 68 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år yngre

Follow
Peder Torkildsen Kydland (c.1575 - c.1662)

Nevnt på Kydland fra 1602 til 1661

Follow
Elling Pedersen Vind Birkeland (deceased)

Follow
Gunnar Pedersen Kydland (1603 - 1668)

n. med kone 1645 n. 1659 med sin sønn på Kydland n. 67 år i 1664 n. 65 år ved sin begravelse i 1668 Bodde først på Vind Birkeland som faren eide han ...

Follow
Elling Halvorsen Hegdal (1604 - 1685)

n. 1637-38 påNodland i heien n. på Hegdal fra 1639 n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn n. 53 år i 1664

Follow
Gjøa Halvorsdatter Hegdal (1587 - 1673)

Follow
Jødel Helgesen Vind Birkeland/Koldal (c.1590 - c.1650)

Kan han være sønn av Helge Midbrød 1563? Det er både en Ole og en Ånon på Midbrød 1602/03, se under. Dessuten går navnet Joren igjen på Mi...

Follow
Eilif Hansen Årstad (c.1575 - c.1658)

Nevnt 1606-1657

Follow
Asser Sigbjørnsen Årstad (1614 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel.

Follow
Asser Tollaksen Årstad (1614 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel. Deltar i en sak på tinget 9. Oktober 1658 om retten til ødegården Koldal under Årstad. På ...

Follow
Nils Eriksen Hafsøy (c.1600 - c.1650)

Første gang nevnt i 1620 i Hafsøy

Follow
Rasmus Taraldsen Midbrød (1607 - 1695)

Tingmøte Eigersund, 21-11-1644: "Neffndermend til Batholphj laugting (1. kolonne) Niels skare, Gunder ledland, (2. kolonne) Ormb Grastued, Rasmus Midbrød " I følge fogdens mannta...

Follow
Nils Taraldsen Midbrød (1619 - d.)

Follow
Ole Taraldsen Seglem (deceased)

Nevnt i Tingmøte Egersund, 22-09-1642 JÆREN_OG_DALANE 1641-1645 (nr. 17): "... och Oelle toraldsen paa hans Gamelfader Torald ystebrødtz Vegene frambkom..." Nevnt i koppskatten...

Follow
Villum Taraldsen Østebrød (1602 - 1674)

Nevnt med sine brødre i en sak om Odland: og samme sak: Fra tingboka 6. og 7. oktober 1635 får i en odelssak om Odland i Bjerkreim får vi opplyst at Roald Seglem kommer frem p�...

Follow
Rasmus Svendsen Skadberg (c.1600 - c.1646)

Egersund fjerdingsting 20.03.1633 kommer Rasmus frem og beretter at hans sønn, Svend, har funnet langt til havs et vrak som han med stor fare for eget liv har berget. Han søker bergingsl&...

Follow
Svend Rasmussen Skadberg (c.1622 - 1670)

Nevnt Tingmøte Eigersund Fieringsting, 21-09-1650 "Jøddel Ahrstad haffde wed skrifftlig Steff(ning) Paa hans Moder Marette Hoffschioldtzdatters Vegene ladett hidsteffne hendes Stiffs�...

Follow
Jødel Tollaksen Skadberg (1620 - 1668)

n. med kone i 1645 n. 1659 med sønnen Tollak n. 44 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 44 år gammel. Fra tingboka 13.03.1668 får vi vite...

Follow
Torkild Ivarsen Skadberg (1600 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år eldre Nevnt fra 1613 Det er ikke umulig at Berte Torkildsdatter som var gif...

Follow
Peder Nilsen Skadberg (1602 - 1670)

n. fra 1634 på Skadberg etter at hans stemor og stefar er borte. n. med kone i 1645 n. 60 år i 1664 n. på Skadberg i 1668 I følge fogdens manntall av 1664 var han ...

Follow
Hans Halvorsen Myklebust (c.1590 - c.1660)

Hans Myklebust var i 1648 edsvoren Lagrettingmann. Kilde Skattematrikkelen av 1647 Hans solgte 03.12.1636 1 pund laks i årlig landskyld i Tengs til Atlak Isaksen Tengs for 84 riksdaler:

Follow
Tore Rasmussen Myklebust (1604 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Skifte etter Tore står 9. Desember 1669: Enke er Kari Eriksdatter og barna (alle myndige): Rasmus Ole Berte ...

Follow
Jørgen Olsen Skjelbred (1604 - 1676)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel. Er nevnt på Skjelbred fra 1631.

Follow
Aslak Eilifsen Leidland (1603 - 1669)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngre I 1673 i tingboka Forkynner Njeld Netland på sine og sine s�...

Follow
Salomon Salvesen Leidland (b. - c.1660)

Nevnt på Leidland med kone , sønn og datter i 1645. Disse barna må være født før 1630 for å ha blitt nevnt i koppskatten. n. 1659 da Mathias Jø...

Follow
Tollak Nilsen Leidland (1601 - 1670)

Nevnt fra 1629 n. 1645 med kone 1 sønn og 1 datter I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 10 år eldre n. 1659 ...

Follow
Gunnar Asbjørnsen Leidland (1604 - 1668)

Tingmøte Eigersund, 21-11-1644: "Neffndermend til Batholphj laugting (1. kolonne) Niels skare, Gunder ledland , (2. kolonne) Ormb Grastued, Rasmus Midbrød" I følge fogdens mannta...

Follow
Robert Villumsen Åse (1606 - 1680)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre Skifte: Her nevnes hans sønns sønner Henrik og Robert sam...

Follow
Lars Knutsen Åse (deceased)

nevnt med fullt navn i sagefall fra 1603: Fullt navn i lensregnskap fra 1612:

Follow
Jakob Larsen Åse (1609 - 1683)

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn Lars n. 55 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 55 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til det samme ...

Follow
Knut Eriksen Nodland (deceased)

nevnt i fogderegnskap fra 1652-1653: "...Knut Eriksen en halv hud og ?? smør udi Nodland som hans fader Erik fradøde"

Follow
Erik Ormsen Nodland (b. - c.1652)

nevnt i fogderegnskap fra 1652-1653: "...Knut Eriksen en halv hud og ?? smør udi Nodland som hans fader Erik fradøde"

Follow
Erik Sivertsen Nodland i neset (1602 - 1672)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel Er nevnt i 1606 så alder ved begravelsen i kirkeboka i 1672 må være feil. Mest sannsynlig er han født r...

Follow
Asser Samsonsen Vestre Svanes (1612 - 1668)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngre Tingmøte Møte på Årstad i Eigersund skiprei...

Follow
Knut Nilsen Østre Svanes (1608 - 1694)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Knut bygslet Svanes etter faren rundt 1635-1636 da dette er nevnt i lensregnskapene fra denne perioden. Der står det at ...

Follow
Erik Sigvardsen Østre Svanes (1604 - 1665)

60 år i 1664

Follow
Børild Svendsen Veshovde (1599 - 1664)

Nevnt son "ung", "ny" eller "lille" Børild på Veshovde fra 1628-1664 Nevnt i 1645 med kone og 1 datter I drengemanntallet av 1659 står det at hans sønn Lars er hos ham o...

Follow
Ole Trondsen Hadland (1599 - 1670)

n. 1645 på Hadland med kone og 1 datter n. 1659 som gammel med sin sønn Trond n. 70 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ...

Follow
Atlak Isaksen Tengs (c.1610 - c.1663)

Ble i 1640 kalt til Stavanger rådstue for å forklare sin odel i Tengs: Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske stændermøde...

Follow
Jakob Torgersen Tengs (1604 - 1683)

Jakob Tengs var i 1648 edsvoren Lagrettingmann. Kilde Skattematrikkelen av 1647 Han var lensmann i Egersund fra 1662 til 1683 da han døde. Tingboka 1674 på kongsgården i Stavan...

Follow
Asser Olsen Eie (1615 - 1690)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 48 år gammel. Ved begravelsen var han 1 år eldre Nevnes på Eie fra 1637. Da er han nok akkurat blitt myndig og har overtatt mor...

Follow
Kristoffer Olsen Eie (1606 - 1675)

Det er nevnt en Kristoffer på Løyning i 1626 og da han forsvinner derfra dukker han opp på Eie fra 1628, dette må være Kristoffer Olsen som har vært på ...

Follow
Villum Hansen Slettebø (deceased)

Follow
Kjetil Larsen Slettebø (1614 - 1664)

f. 1614 d. 1664: Ø. Åmodt nr. 7b, bodde på Slettebø, Egersund fra ca. 1645 Ga 1 skilling i tredje års tage av 1 spann smør i 1632. Det er nok han som kalles Kj...

Follow
Peder Hansen Slettebø (b. - c.1660)

Follow
Endre Rasmussen Fotland (c.1585 - 1651)

Endre er nevnt på Fotland fra 1617 og er også nevnt i koppskatten 1645. Mest sannsynlig var han født omkring 1585. i 1624 eide han på sine barns vegne: Fotland Laks ...

Follow
Hans Eriksen Fotland (1590 - c.1665)

Nevnt første gang på Fotland 1617 Nevnt 1645 med kone og 2 sønner Nevnt 48 år i 1664 Nevnt som lagrettsmann 10.10.1664: Skatter frem til 1664. I 1665 skatter hans ...

Follow
Stig Torgersen Fotland (c.1585 - c.1650)

Stig bodde fra 1610-1618 på Eie, før han flyttet til Fotland igjen Stig solgte sin part i Fotland på grunn av pengemangel til Severin Pedersen, Borgermester i Stavanger. Den pa...

Follow
Lasse Olsen Eie (b. - 1645)

n. på eie fra 1610 til (1642-1643) og 1645 Han må ha vært bror sønn til Ole Endressen. Han har en datter som heter det samme som sin mor og hans bumerke er relativt likt s...

Follow
Nils Kristensen Puntervold (c.1590 - 1668)

Han er ikke nevnt i sogneprestens manntall 1664 men i fogden sitt er han der.

Follow