Projects » Kosanovići » Profiles
Photo
Name
Sava Kosanović MP (1894 - 1956)

[ ] [ ] KOSANOVIĆ, Sava (Plaški 1894 — Beograd 1956). Gimnaziju je završio u Rijeci a pravo u Budimpešti. Pripadao je Samostalnoj demokratskoj stranci i od 1926. bi...

Follow
Ivka (Jeanne) Vuković (1901 - d.)

Follow
Milka Bonino (deceased)

Follow
Marija Olga Kosanović (1910 - 1915)

Follow
Josip Kosanović (1907 - 1945)

Follow
Bogdan Kosanović (1915 - c.1943)

Follow
Justina Kostanjšek (deceased)

Follow
Jelka Kosanović (1914 - 1915)

Follow
Mihovil Kosanović (1908 - c.1943)

Follow
Barica Kosanović (1881 - 1945)

Follow
Bogomir Kosanović (1874 - 1956)

Follow
Rudolf Kosanović (c.1902 - 1979)

Follow