Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Władcy Księstwa Zbaraskiego

Potoccy z linii łańcuckiej, po wymarciu zbaraskiej linii rodu, rościli sobie - jako najbliżsi krewni - pretensje do tytułu książęcego obiecanego przez cesarza Józefa II w 1784 r. Wincentemu Potockiemu, pod warunkiem założenia przez niego ordynacji. Potoccy z Łańcuta ustanowili ordynację w 1830 r. Pomimo wstępnej akceptacji cesarza Franciszka Józefa, do formalnego nadania tytułu nigdy nie doszło.