Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Elling Hansen Myklebust (1627 - 1693)
  I følge fogdens manntall av 1664 var han da 32 år gammel. Alder ved begravelse er 5 år eldre 17.11.1673: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Tengs 18.02.1669 på ...
 • Hans Ellingsen Midbrød, d.y. (1667 - 1732)
  Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født My...
 • Ole Endresen Eie (c.1575 - c.1631)
  Lensmann fra 21.01.1613 til 28.01.1618. Ole Tengs var før ham og Isak Tengs ble det etter ham Omtales som avdød i "Tingmøte Eigersund Fieringsting, 18-09-1652" og "Tingmøt...
 • Lars Hansson Hårr (1706 - 1782)
  Lensmann i Valle fra 1742
 • Erik Tjerandsen Ogna (c.1665 - c.1733)
  Konstituert lensmann i Valle skiprede fra 1732 22.11.1701: Tinglyses kjøpebrev fra Erik Ogna og Lars Nilsen Midbrød på 7 spann korn i Skadberg til Peder Torkildsen Myklebust. D...

Lensmann Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Lensmann kan referere til

Lensmann (politi) i dagens politi- og lensmannsetat. Lensmann (norsk middelalder) «bonde»-lensmann som virket fra ca 1270 - ca 1894. Lensmann (lensmottaker) i europeisk middelalder.

Lensherre som i norsk historie brukes om lensmann (lensmottaker) for å ikke forveksles med «bonde»-lensmannen. 

Lendmann var forvalter av krongods i Norge før syssel-inndeling ble innført som administrasjonsenhet i Norge i siste halvdel av 1100-tallet som varte fram til ca 1307. Len var i Norge en betegnelse på landområde som gradvis avløste sysselinndelingen fra 1300-tallet til 1660. Ble kalt amt fra 1662. Disse landområdene ble forvaltet av sysselmannsombud, som etterhvert ble kalt lensherre eller lensmann. Disse forvalterne rekrutterte underordnede hjelpemenn kalt "bondelensmann" på bygdene og fehirde i byene.

http://no.wikipedia.org/wiki/Lensmann_%28lensmottaker%29

Lensmann var den som mottok rettigheter fra en lensherre over et landområde, men samtidig påtok seg forpliktelser tilbake overfor lensherren som fortsatt var herre over landområdet[trenger referanse]. Disse rettighetene og forpliktelsne kalles len. Lensmann er synonymt med betegnelsen vasall som gjerne brukes i forbindelse med det europeiske føydalsamfunnet i middelalderen.

I norsk historievitenskap er det imidlertid vanlig å bruke betegnelsen lensherre om lensmottakeren, fordi betegnelsen lensmann gjerne brukes om de tradisjonelle lensmennene [trenger referanse] som kan spores tilbake til slutten av 1200-tallet. De var spredd over hele landet og hadde blant annet ordens- og innkrevingsopgaver og opptrådte på vegne av de offentlige myndighetene. De er nå ledere for politiet i lensmannsdistrikter

Norske lennsmannslekter av Olav Nordstoga utgitt 1994

Høgmellomalderen ca. 1050-1350

Lennsmannen kom inn i styringsskipnaden i gammalnorsk tid, i den tidsbolken som vert kalla høgmellomalderen. Det var ei nyskapningstid i samfunnsorganisasjon og kultur. Næringslivet var for det meste eit primitivt jordbruk, og størstedelen av folket var bønder. Bonden hadde høg status, men standen var inga einsarta masse. Alt i dei eldste lovene var det skilje mellom dei ymse lag av bøndene, og fremst var odelsbonden. Frå andre halvdelen av 1100-talet vart det lokale forvaltningsapparatet mykje utvida og betre organisert. Det kravde styrking av styringsverket, både sentralt og lokalt. Kronologisk starta det lokalt og syslemannsombodet er eit uttrykk for denne utbygginga. I løpet av 1200-tallet vart det utvikla ein offentleg strafferett uttrykt gjennom kongsmakta, og både ættehemn og privat justis måtte vike for offentleg rett. Statsvoksteren førde med seg sentralisering av makt, men lovene vitnar og om at styremaktene samstundes satsa på å integrere bøndene og bygdene i det nye statssamfunnet. Syslemannen hadde fleire gjeremål i den lokale forvaltning. Grovt kan vi dele dei i tri hovudområde: Dei finansielle, dei rettslege og dei militære oppgåvene. Syslemannen avløyste etter kvart årmannen og lennsmannen i lokalforvaltninga. Lendmennene finn vi nok ofte som sysselmenn på 1200-tallet, men årmennenen

blir borte i norsk høgmellomaldersoge.

LENSMENN I HAUG

Lensmann i Haug skipreide i 1603: Ånon Taraldsen Njå (c.1540 - c.1626)

http://www.geni.com/people/%C3%85non-Nj%C3%A5/6000000003492074109

Lensmann i Haug Skipreide 1606, 1610 til 1614: Rasmus Pederson (c.1553 - 1627)

http://www.geni.com/people/Rasmus-Nj%C3%A5/6000000003491954793

LENSMENN I KLEPP

Lensmann i Klepp 1610-1634: Gitle Tørresson Øksnevad (c.1565 - 1634)

http://www.geni.com/people/Gitle-%C3%98ksnevad/6000000003492049187

Tjerand Olsen Kleppe (1576 - 1665)

http://www.geni.com/people/Tjerand-Kleppe/6000000000136815420

Torger Carlson(1806 - 1860)

http://www.geni.com/people/Torger-Carlson-Kleppe/6000000003491948650

Carl Carlson(1830 - 1913)

http://www.geni.com/people/Carl-Carlson/6000000003491948758

LENSMENN I KVIA

Lensmann i Kvia skipreide i 1591: Erik Knutson Torland (b. - 1595)

http://www.geni.com/people/Erik-Knutson-N%C3%A6rland/6000000000496947634

Sven Ingvald Ingebretson (1878 - d.)

http://www.geni.com/people/Sven-Ingvald-Ingebretson/6000000003491982864

LENSMENN I TIME

Einar Rasmusson Re (1647 - 1720)

http://www.geni.com/people/Einar-Ree/6000000003492083084

Sven Ingebretsson Mossige (1780 - 1835)

http://www.geni.com/people/Svend-Ingebretson-Mossige/6000000003491947879

Ingebret Svensen Mossige (1812 - 1862)

http://www.geni.com/people/Ingebret-Mossige/6000000000900358048

Ommund Svendsen Mossige (1818 - 1873)

http://www.geni.com/people/Omund-Svenson-Mossige/6000000000900243266

Torkel Ommundsen Norheim (1845 - 1915)

http://www.geni.com/people/Torkel-Ommundson-Norheim/6000000003491958904

LENSMENN I EGERSUND

Lensmann i Egersund 1602-1613: Oluf på Tengs (ca 1540-1622)

http://www.geni.com/people/Oluf-Tengs/6000000000172092221?through=6000000000172045949

Lensmann i Egersund 1618-1620: Isak Olavsen Tengs (1582-1628)

http://www.geni.com/people/Isak-Tengs/6000000000172045949?through=6000000011768229943

Lensmann i Egersund 1620, 1622 og 1624: Jødel Skadberg (c.1570 - 1628)

http://www.geni.com/people/J%C3%B8del-Skadberg/6000000013024891484

Lensmann i Egersund fra 1627 til 1642: Tollak Endresen Årstad

http://www.geni.com/people/Tollak-%C3%85rstad/6000000012677925628

Lensmann i Egersund 1648: Atlak Isaksen Tengs (b. - c.1663)

http://www.geni.com/people/Atlak-Tengs/6000000000172092155

Lensmann i Egersund fra 1662-1683: Jakob Torgerson Tengs (1604 - 1683)

http://www.geni.com/people/Jakob-Tengs/6000000011768118585

Lensmann i Egersund i 1685: Jakob Jakobsen Tengs (1648 - 1699)

http://www.geni.com/people/Jakob-Tengs/6000000012437356511

Lensmann i Egersund fra 1696 til 1710: Ole Rasmussen Årstad (1665 - 1732)

http://www.geni.com/people/Ole-%C3%85rstad/6000000012719156551

Lensmann i Egersund (1711 - 1720): Peder Torkildsen Myklebust (1669 - 1740)

http://www.geni.com/people/Peder-Myklebust/6000000012681539529

Lensmann i Egersund i 1720: Tarald Rasmusson Seglem (1667 - 1732)

http://www.geni.com/people/Tarald-Seglem/6000000011767979240

Lensmann i Egersund 1721-1724: Gunnar Hansen Skjeldbred (1650 - 1732)

http://www.geni.com/people/Gunnar-Skjelbred/6000000012250334832

Lensmann i Egersund 1725-1743: Klaus Benjaminsen Friis (1686 - 1743)

http://www.geni.com/people/Klaus-Friis/6000000013024887845

Lensmann i Egersund 1743-1751: Simon Rasmussen Lindrup (b. - 1751)

http://www.geni.com/people/Simon-Lindrup/6000000013027078982

Lensmann i Egersund 1777-1794: Jakob Albretsen Stranden (1723 - 1794)

http://www.geni.com/people/Jakob-Stranden/6000000012911354609

Lensmann i Egersund 1801-1807: Tarald Bahr (1736 - 1807)

http://www.geni.com/people/Tarald-Bahr/6000000013027944407

Lensmann i Egersund fra 1807: Jakob Eilertsen (1745 - 1817)

http://www.geni.com/people/Jakob/6000000013028216898

Lensmann i Egersund 1819: Anders Andersen Jermann (1787 - 1852)

http://www.geni.com/people/Anders-Jermann/6000000013028908437

Lensmann i Egersund fra 1881 så politimester i Egersund fra 1890 til han døde i 1919.: Torstein Hetland (1850 - 1909)

http://www.geni.com/people/Torstein-Hetland/6000000013029275556

Olav Halvardsen Mjølsnes (1885 - 1955)

http://www.geni.com/people/Olav-Mj%C3%B8lsnes/6000000012973681073

Lensmann i Eigersund og Ogna fra 1910: Halvard Mjølsnes (1861 - 1942)

http://www.geni.com/people/Halvard-Mj%C3%B8lsnes/6000000012973947448

LENSMENN I BORRE

Lensmann i Borre: Christopher Knudsen

http://www.geni.com/people/Christopher-Knudsen/6000000013443762339

LENSMENN I SOKNDAL

Lensmann i Sokndal 1639 - 1647: Lars Larsen Bøe (c.1590 - c.1660)

http://www.geni.com/people/Lars-B%C3%B8e/6000000013541947151

Lensmann i Sokndal 1673 - 1674: Lars Nilsen Kjelland (1652 - 1723)

http://www.geni.com/people/Lars-Kjelland/6000000013028309009

Lensmann i Sokndal 1674 – 1685: Ole Knutsen Tothammer (1644 - 1727)
http://www.geni.com/people/Ole-Tothammer/6000000013541179250

LENSMENN I GAND

Samuel Pedersen Vatne (c.1590 - 1635)

http://www.geni.com/people/Samuel-Store-Vatne/6000000003253261775

LENSMENN I SOLA

Lensmann i Sola 1624-34: Lars Andersen Sømme (b. - 1649)

http://www.geni.com/people/Lars-S%C3%B8mme/6000000005608927581

Knud Rasmusson (1665 - 1727)

http://www.geni.com/people/Knud-Utsola/6000000003491944527

LENSMENN I HELLELAND

Askild Tostenson Hestad (1597 - 1667)

http://www.geni.com/people/Askild-Hestad/6000000000172087533

Hadvar Torjersen Årrestad (1798 - 1864)

http://www.geni.com/people/Hadvar-%C3%85rrestad/6000000013021059628

Tønnes Hadvardsen Årrestad (1822 - d.)

http://www.geni.com/people/T%C3%B8nnes-%C3%85rrestad/6000000013021881456

Halvor Tønnesen Årrestad (1865 - 1917)

http://www.geni.com/people/Halvor-%C3%85rrestad/6000000013021816674

LENSMENN I LUND

Lensmann i Lund 1634-48: Omund Karlsen Hove (1614 - 1648)

http://www.geni.com/people/Omund-Hove/6000000008161637181

Lensmann i Lund i 1653: Villas Pedersen Heskestad

http://www.geni.com/people/Villas-Heskestad/6000000012451545323

Lensmann i Lund i perioden 1662-1674: Leiel Bjørnsen Haukland

http://www.geni.com/people/Leiel-Haukland/6000000008161279916

Sigbjørn Reiarson Rødland (b. - c.1639)

http://www.geni.com/people/Sigbj%C3%B8rn-R%C3%B8dland/6000000000172045199

Lensmann i Lund 1762-1782: Tarald Bahr (1736 - 1807)

http://www.geni.com/people/Tarald-Bahr/6000000013027944407

Halvor Tolleivsen Årrestad (1861 - d.)

http://www.geni.com/people/Halvor-%C3%85rrestad/6000000013021851585

LENSMENN I HETLAND

Lensmann i Hetland skipreide fra 1659: Tore Olson Hetland (c.1620 - c.1666)

http://www.geni.com/people/Tore-Hetland/6000000004828971758

LENSMENN I BJERKREIM

Lensmann i Bjerkreim 1553-1622: Oluf Njeldson Tengs (c.1530-c.1622)

http://www.geni.com/people/Tengs/6000000015162236366?through=6000000004140403567

Lensmann i Bjerkreim in 1591: Torger Njeldsen Slettebø (c.1530 - c.1611)

http://www.geni.com/people/Torger-Sletteb%C3%B8/6000000004201793856

Lensmann frå 1616-1619: Lars Oddson Svela (c.1570 - 1648)

http://www.geni.com/people/Lars-Oddson-Store-Svela/6000000000134328550

Lensmann i perioden 1658 - 1678: Lars(litle-Lars) Larson Svela (c.1608 - 1682)

http://www.geni.com/people/Lars-Svela/6000000006895708028

Lensmann 1678 - 1705: Lars Larsson Svela (c.1647 - c.1705)

http://www.geni.com/people/Lars-Svela/6000000004670855161


Villas Gardson Vikesdal (c.1580 - d.)

http://www.geni.com/people/Villas-Vikesdal/6000000003948073051

Klaus Larsson Svela (c.1681 - 1740)

http://www.geni.com/people/Klaus-Svela/6000000004671045750

Lensmann i Bjerkreim 1635-1658: Peder Mortenson Bjerkreim (c.1590 - 1665)

http://www.geni.com/people/Peder-R%C3%B8ysland/6000000006776187304

Lensmann i Bjerkreim 1740-1748: Lars Klausson Svela (c.1711 - c.1749)

http://www.geni.com/people/Lars-Svela/6000000004671719070

Lensmann i Bjerkreim 1748-1754: Mikkel Larsson (c.1708 - 1772)

http://www.geni.com/people/Mikkel-Larsson/6000000005609325802

Lensmann i Bjerkreim 1754-1797: Morten Tolleivsen Svela (1732 - 1813)

http://www.geni.com/people/Morten-Tolleivsen-Svela/6000000012778739449

Lensmann i Bjerkreim 1832-1855: Anders Larsson Vikeså (1802 - 1855)

http://www.geni.com/people/Anders-Vikes%C3%A5/6000000013123358698

Lensmann i perioden 1896-1923: Tollef Asbjørnson Gjedrem (1857 - 1950)

http://www.geni.com/people/Tollef-Gjedrem/6000000007888158426

Lensmann i Bjerkreim fra 1923: Ketil Gjedrem (1896 - 1982)

http://www.geni.com/people/Ketil-Gjedrem/6000000005607460340

LENSMENN I SAUDA

Lensmann i Sauda 1923-1931: Olav Halvardsen Mjølsnes (1885 - 1955)

http://www.geni.com/people/Olav-Mj%C3%B8lsnes/6000000012973681073

LENSMENN I VATS

Lensmann i Vats 1703 - 1730: Osmund Gudmundsson Ile Stokka (1650 - 1737)

http://www.geni.com/people/Osmund-Ile-Stokka/6000000003095237260

LENSMENN I OPPDAL

Bernt Albertsen Conders(1668 - 1730)

http://www.geni.com/people/Berent-Conders/6000000011131736976

LENSMENN I FET

Gabriel Antonio Faye(1832 - 1909)

http://www.geni.com/people/Gabriel-Antonio-Faye/6000000011348579936

LENSMENN I HAUGLAND

Lensmann i Haugland skibreide i 1591: Roald Tunheim

http://www.geni.com/people/Roald-Tunheim/6000000003491976149