Projects » Lensmenn i Norge » Profiles
Photo
Name
Elling Hansen Myklebust (1627 - 1693)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 32 år gammel. Alder ved begravelse er 5 år eldre 17.11.1673: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Tengs 18.02.1669 på ...

Follow
Hans Ellingsen Midbrød, d.y. (1667 - 1732)

Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født My...

Follow
<private> Eie (Årstad) (c.1575 - c.1631)

Follow
Lars Hansson Hårr (1706 - 1782)

Lensmann i Valle fra 1742

Follow
Erik Tjerandsen Ogna (c.1665 - c.1733)

Konstituert lensmann i Valle skiprede fra 1732 22.11.1701: Tinglyses kjøpebrev fra Erik Ogna og Lars Nilsen Midbrød på 7 spann korn i Skadberg til Peder Torkildsen Myklebust. D...

Follow
Bersvend Toresen Hoaas (1560 - 1621)

Lensmann i Sunndal Kilde: Lensmann i Sunndal ca.1600 og utover.

Follow
Sverre Rødland (1919 - 1988)

Lensmann i Egersund fra 1980

Follow
Tosten Ivarsen Ogna (b. - c.1644)

Lensmann for Valle skipreide 1620-1643. Siste gang nevnt som lensmann 25.11.1643 i tingboka. Sønnen Tjerand overtok som Lensmann Nevnt fra 1603. Var 1610 utsending til hylling og seglet hans v...

Follow
Tjerand Tostensen Ogna (c.1596 - 1668)

Lensmann i Valle skipreide 1644-1658 etter faren n. 1645 som Lensmann med kone og 2 drenger n. 1648. Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske st&#x...

Follow
Asgaut Einarsen Øvre Hetland (b. - 1591)

Han var ifølge Helge Slettebø bosatt på Øvre Hetland, lensmann og hyldningsutsending i 1591.

Follow
Herman Pedersen (1882 - d.)

Lensmann i Lund ved folketellingen 1910: Flyttet til Sandnes i 1918 der han ble Lensmann. Kilde: "1918: Sandnes bykommune får egen lensmannsetat med Hermann Tengs-Pedersen som først...

Follow
Ole Rasmussen Apeness MP (1765 - 1859)

Eidsvollsmann. Var 3dje representant for Jarlsberg grevskap. Er min tipp-tipp-tipp oldefar Sitat fra Oberstløitnant Helge Sem Jacobsen bok ”En Slegtsbok - Gamle Slegter i Vestfold&#...

Follow
Ole Olsen Evenstad, Eidsvollsmann MP (1766 - 1833)

1801 census for Evenstad, Aamodt: ------------------------------- Eidsvollmann 1814. Kilde: Bygdebok for Stor-Elvdal (i Hedmark) bind II side 722. Ole Olsen Evenstad, Wikipedia Ole Olsen ...

Follow
Asgaut Olsen Regelstad, Eidsvollsmann MP (1761 - 1847)

Han skal ha vært gift på nytt etter borghild døde: gift 2 14 jul 1837 i Hesby kirke med Birthe Olsdtr( foreldre: Ole Nilson og Dorte Bjørnsdtr : Asgaut Olsen Regelstad ...

Follow
Jacob Hansen Bjørn (1741 - 1817)

Follow
Peder Ivarsen Ramsland (1665 - 1743)

Peder bodde en tid på Ramsland og var lensmann i Helleland fra 1697-1709. Bodde i 1733 på Refsland og brukte 18 mark. Frivillig skifte 14/6-1743. Han ektet Guri Knutsdatter Øygreid...

Follow
Tomas Tomasson Svalestad (1751 - 1796)

Han var lensmann i Hetland skipreide 1792-96. Tomas Tomasson kommer fra Lomeland.Sønn av Tomas Matison.

Follow
Oluf Torgersen Tengs (c.1540 - 1624)

Ifølge Haavar Grastveit brukte han et segl med initialene O.E. Altså het han Oluf Einarsson Tengs, og var sønn av Einar Tengs, som ble nevnt som skatteyter på Tengs i 1563, ...

Follow
Isak Olsen Tengs (1582 - 1628)

1618-1620: Lensmann i Egersund, Da han sluttet som lensmann fikk han et godt vitnemål på tinget. 1624-1626: Lensmann etter Nils Pedersen Skadberg. Etter Isak kom Tollak Endresen Å...

Follow
Asbjørn Karlsen Hove (1536 - 1617)

Reference: Book Lunds Historie bind 1 (gårdens og slektens liv) Lund 458,184. Lensmann (Sheriff) Asbjørn Carlsen Tjellesvik was born at Tiellesvik Br.1., Lund, Rogaland, Norway. He ...

Follow
Karl Asbjørnsen Hove (c.1575 - 1634)

Lunds historie bind1, s 458 Lensmann i Lund 1606-1634 Was lensmann between 1606 and 1634. Alternate death locations Hetland, Norway and Hove, Lund, Norway.

Follow
Atlak Omundsen Hove (1639 - c.1715)

Lensmann i Lund 1675-1705

Follow
Anders Omundson Hove (deceased)

Lensmann i Lund 1717-1749

Follow
Peder Larsson Nag (1560 - 1614)

Han var son til Lars Knutsen Nag og Ingeborg Paulsdatter og budde på Nag i Isse. Var lensmann

Follow
Ola Rasmusson Obrestad (1569 - d.)

g. og æ. i Nærbø, s. 149, nr. 5,1 g. og æ. i Nærbø, s. 160, nr. 7 Lensmann i Kvia skipreida mel. 1622 - 1634 (By Irene Røyneberg) Olluff var tru...

Follow
Salmund Ommundson Utsola (c.1535 - c.1605)

g. og æ. i Sola s. 450, nr. 1 1597 Domkapitlets protokoll s. 90 og 105. Salmund var lensmann i Sola skipreide og var med på kongehyllinga på Akershus i 1591. På 1500tale...

Follow
Andreas Peter Fyhn (1727 - 1791)

Oppført som første lensmann i Lyngen året 1766. Andreas ble 1766 lensmann i Lyngen, med bosted på Karnes. Det ble holdt skifte etter ham 1792 og 1794.

Follow
Torstein Colbjørnsøn Arneberg (c.1580 - 1672)

Lensmann og bonde Kilde Nermo

Follow
Johannes Osmundsson Stokka MP (c.1590 - 1658)

Utrskrift frå Vats Kyrkje 100 år av skriftsstyrar FR. Eidhammer utgjeve av Vats Sokneråd 1955side 50 står der Johannes Stokka er antagelig født i 1580- årene o...

Follow
Ingebrigt Olson Gausland (1802 - 1871)

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Lye, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1817), Fødte og døpte 1802, side 43. Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Nærbø i Hå, Ministerialbo...

Follow
Henrik Pederson Hebnes (1608 - 1669)

g. og æ. i Finnøy, bind I, s. 275, nr. 7 (By Irene Røyneberg)

Follow
Rasmus Eivindsen Ree (1604 - 1665)

g. og æ. i Time s. 47, nr. 43a g. og æ. i Time s. 48, nr. 44 (By Irene Røyneberg) (Han var son til Eivind Gjermundson Ree på Ree br 8 i Time. Rasmus var bonde og lensm...

Follow
Eivind Gjermundson Ree (1574 - 1655)

g. og æ. i Time s. 47, nr. 42a g. og æ. i Time s. 47, nr. 43 g. og æ. i Time, s. 247, nr. 46 (By Irene Røyneberg) Han var odelsbonde i 1635 og lensmann i 1624 - 1645. Ha...

Follow
Lars Eivindson Ree (1610 - c.1694)

Lensmann. N. 1667. Sikkert gift flere ganger (Han var son til Eivind Gjermundsen Ree og budde på Norheim br 1 i Time Han brukte 14 spann av Norheim i 1658. Han var lensmann i Haug skipreid...

Follow
Aslak Larsen Norheim (1659 - 1733)

Skifte 20-02-1730. Han var son til Lars Eivindson Ree og Ingrid Halvardsdtr Torland på bruk nr 1 gard nr 19 Norheim i Time. Han var lensmann i Haug 1694-1721. Mens faren var ført som bruk...

Follow
Nils Pedersen Skadberg (b. - 1628)

Nevnt i skattelister på Skadberg 1602-1633 Nils er nevnt som Lensmann 1620-1623 i tingbøkene og jordebøkene. Etter ham kom Isak Tengs som lensmann Lensregnskap 1628 (vedlegg)...

Follow
Aslak Pedersen Løyning (c.1540 - c.1606)

Nevnt som lensmann i 1606 Det er en Aslak nevnt på Sestad 1563 og han kan være samme som Aslak Løyning? Aslak Håland er nevnt 1591 (hvor seglet er tatt fra) og 1602. I...

Follow
Ole Svendsen Hetland (c.1600 - 1665)

Hetland Skipreide bok 2 s 313 Nevnt som Lensmann flere perioder mellom 1637 og 1645

Follow
Svend Torkildsen Nedre Hetland (c.1580 - 1636)

Hetland Skipreide bok 2 s 313 Sønn til Torkel Tollakson Nedre Hetland. Var han kanskje gift med en datter til Ola Hetland? Han var lensmann i 1602 og skattefri også i 1606. I 1604 hadde h...

Follow
Nils Gitleson Øksnevad (1605 - 1673)

g. og æ. i Klepp, s. 322, nr. 3e g. og æ. i Klepp, s. 174, nr. 18 Occupation Bonde Lensmann i Kvie (By Irene Røyneberg) ( Han budde på Orre br 2 i Klepp, var gif...

Follow
Laurits Lauritsson Kirkebø (c.1590 - c.1660)

Lensmann i Sokndal 1639 - 1647

Follow
Ole Knutsen Tothammer (1644 - 1727)

Lensmann i Sokndal 1674 – 1685

Follow
Christopher Knudsen (1836 - 1895)

Follow
Samuel Pedersen Store Vatne (c.1590 - 1635)

g. og æ. i Høyland, s. 209, nr. 2a g. og æ. i Høyland, s. 447, nr. 5 (By Irene Røyneberg) Lensmann i Gand. Bodde på Store Vatne, Sandnes i Rogaland. Be...

Follow
Knud Rasmusson Utsola (1665 - 1727)

Lensmann i sola skipreide. g. og æ. i Sola, s. 452, nr. 4,3 g. og æ. i Sola, s. 452, nr. 6 (By Irene Røyneberg) ( Han tok over farsgarden etter Nils, var gift med Guri Sven...

Follow
Hans Skiljansen Reime (1600 - 1665)

Han var lensmann etter Knud Gudmestad i 1642 til 1660. Gift med enkja etter Omund Reime, men ein veit ikkje namn på enkja. Det er uvisst kvar han var frå. Kanskje frå Slettab...

Follow
Askild Tostenson Hestad (c.1597 - 1667)

Askild var lensmann i Helleland

Follow
Omund Karlsen Hove (1614 - 1648)

Lensmann i Lund 1634-48 kilde Lund bygdebok Lensmann i Lund 1634 - 1648 Lensmann i Lund 1634 - 1648

Follow
Villas Pedersen Heskestad (deceased)

Villas var lensmann i Lund i 1653

Follow
Leiel Bjørnsen Haukland (1628 - c.1676)

Leiel var lensmann i Lund i perioden 1662-1674

Follow
Tore Olson Hetland (c.1620 - c.1666)

Tore var lensmann i Hetland skipreide fra 1659

Follow
Peder Mortenson Røysland (c.1590 - c.1665)

Peder var lensmann i Bjerkreim i perioden 1635-1658

Follow
Sigbjørn Reiarsen Rødland (b. - c.1639)

Sigbjørn var lensmann i Hetland Sipreide 1634-1637. Nevnt siste gang som lensmann 18.02.1637. 03.06.1737 drepte han sin forrige svoger Kristen aslaksen Øygrei i et gjestebud på &...

Follow
Anders Larsson Vikeså (1802 - 1855)

Anders var lensmann i Bjerkreim fra 1832 til han døde i 1855

Follow
Mikkel Larsson (c.1708 - 1772)

Lensmann i Bjerkreim 1748-1754

Follow
Morten Tolleivsen Svela (1732 - 1813)

Lensmann i Bjerkreim 1754-1797 1801 census for Svele Store, Helleland: (Morthen Tollofsen)

Follow
Lars Klausson Svela (c.1711 - c.1749)

Lensmann i Bjerkreim 1740-1748

Follow
Klaus Larsson Svela (c.1681 - 1740)

Follow
Villas Gardson Vikesdal (c.1575 - c.1629)

Villas Gardson, son of Gard Mortenson and Eldri Olsdotter, was born circa 1575 in Vikesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR and died circa 1625 in Vikesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR at age 50. Villas married ...

Follow
Torger Njeldsen Slettebø (c.1530 - c.1611)

Lensmann Torger Njeldsen Slettebø married Bodil (died ca 1611). He was Lensmann i Bjerkreim in 1591. He died before 1611 at Slettebø 8, Eigersund, Rogaland, Norway. Kilder: Lund 110...

Follow
Lars Oddson Store Svela (c.1570 - 1648)

Ein Lars er nemnd i 1603 saman med Lass (9), Ole (8) og Tollef (7). Det går ikkje fram av manntalet at alle budde på Svela st. Manntalet nemner og Bjørn (Pederson) på Svela ...

Follow
Ketil Gjedrem (1896 - 1982)

Lensmann i Bjerkreim fra 1923

Follow
Tollef Asbjørnson Gjedrem (1857 - 1950)

Tollef var ordfører i Bjerkreim kommune i perioden 1894-1897. Han var også stortingsmann i perioden 1906-1921. Lensmann i perioden 1896-1923 da sønnen Ketil overtok som lensmann.

Follow
Torstein Hetland (1850 - 1909)

Var lensmann i Egersund fra 1881 så politimester i Egersund fra 1890 til han døde i 1919.

Follow
Anders Andersen Jermann (1787 - 1852)

Var lensmann i Egersund midlertidig fra 1819 og fast fra 1821 etter at futen Hans Hartmann og skriver Schiøtz hadde blitt enige om det.

Follow
Jakob Eilertsen (1745 - 1817)

var lensmann i Egersund fra 1807

Follow
Lars Nilsen Kjelland (1652 - 1723)

Lars var lensmann i Sokndal 1673 - 1674

Follow
Tarald Bahr (1736 - 1807)

Lensmann i Lund 1762-1782 Lensmann i Egersund 1801-1807 Var Prokurator i Egersund fra 1783. Mellom 1783 og 1793 eide en Tarald Jakobsen Bahr i Stavanger: 422 Prostebakken 3 (dagens Berge Libris bok...

Follow
Simon Rasmussen Lindrup (b. - 1751)

Simon var lensmann i Egersund 1743-1751. Han skrev selv at han ble lensmann fordi ingen andre ville ta på seg vervet. Han kom til Egersund i 1735 og ble utpekt til dansk skolemester.

Follow
Klaus Benjaminsen Friis (1686 - 1743)

Klaus var lensmann i Egersund 1725-1743 15.07.1719: Tingboka, i forbindelse med innkreving av skatt for Egersundstrandens beboere går det frem at Klaus Benjaminsen kom til Egersundstranden p...

Follow
Halvor Tolleivsen Årrestad (1861 - d.)

Halvor var lensmann i Lund Han var også lærer i Varhaug 1881-90 og bodde ei tid på Hobberstad i Varhaug.

Follow
Halvor Tønnesen Årrestad (1865 - 1917)

Halvor var lensmann i Helleland

Follow
Hadvar Torjersen Årrestad (1798 - 1864)

Hadvar var lensmann i Helleland i mange år og det var han som bygde lensmannshust på Årrestad i 1839. Han var også sterkt religiøs

Follow
Tønnes Hadvarson Årrestad (1822 - d.)

Tønnes var lensmann

Follow
Olav Halvardsen Mjølsnes (1885 - 1955)

Lensmann i Sauda 1923-1931 Lensmann i Egersund og Ogna samt politimester i Egersund fra 1931 da han overtok etter sin far

Follow
Halvard Mjølsnes (1861 - 1942)

Halvard var ordfører i Egersund i perioden 1908 til 1. mars 1910. Var Lensmann i Eigersund og Ogna fra 1910 samt politimester i Egersund frem til 1931 da han nådde aldersgrensen for pol...

Follow
Osmund Gudmundsson Ile Stokka MP (1650 - 1737)

Osmund var lensmann i Vats 1703 - 1730. I 1685 "påbor" han 1 1/2 sm 1/2 pd k på Stokka og i 1696 eier og bor han på 11 sm 2 v k. Han bodde på Stokka og Tjeltveit i 1701 og s...

Follow
Jakob Albretsen Stranden (1723 - 1794)

Var lensmann i Egersund 1777-1794

Follow
Gunnar Hansen Skjelbred (1648 - 1732)

Var lensmann i Egersund 1721-1724. n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Skjelbred) n. med hustru og 1 fosterbarn og 6 tjenere i 1711 n. Ekstrask...

Follow
Tarald Rasmussen Seglem (1667 - 1732)

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720: Kirkeverge i Egersund 1713 (nevnt i tingboka 07.07.1713) 26.11.1692: Kjøper gods i Friestad av Jeremias (Gjermund) Mortensen Hovland i Helleland...

Follow
Peder Torkildsen Myklebust (c.1662 - 1740)

Var klokker og lensmann i Egersund (1711 - 1720). Nevnt som degn i hvert fall fra 1693 11.12.1719: Tingboka, kunngjør Peder Torkildsen Myklebust at han sier opp sitt lensmanns-embetet da han...

Follow
Ole Rasmussen Årstad (1665 - 1732)

Var lensmann i Egersund fra 1696 til 1710 16.11.1697: Tingboka, Asser Andersen Årstad tinglyser bygselsbrev datert Egersund 12.03.1696 på en kvarttønne laks i Årstad til...

Follow
Jakob Jakobsen Tengs (1648 - 1699)

Var lensmann i Egersund i 1685 etter sin far 13.03.1679: Stevnes Jakob Jakobsen Tengs for å ha besovet Kirsten Kristoffersdatter Store Ege, de er beslektet på begge sider i 3. ledd og...

Follow
Jakob Torgersen Tengs (1604 - 1683)

Jakob Tengs var i 1648 edsvoren Lagrettingmann. Kilde Skattematrikkelen av 1647 Han var lensmann i Egersund fra 1662 til 1683 da han døde. Tingboka 1674 på kongsgården i Stavan...

Follow
Tollak Endresen Årstad (b. - 1645)

Var lensmann i Egersund fra 1627 til 1645 Omtales som avdød i "Tingmøte Eigersund, 18-11-1652"

Follow
Atlak Isaksen Tengs (c.1610 - c.1663)

Ble i 1640 kalt til Stavanger rådstue for å forklare sin odel i Tengs: Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske stændermøde...

Follow
Einar Rasmussen Ree (1647 - 1720)

g. og æ. i Time s. 48, nr. 44c g. og æ. i Time s. 48, nr. 46 (By Irene Røyneberg) ( Han er førd på farsgarden fra 1701 til etter 1720. Han var lensmann og gift ...

Follow
Lars Larson Svela (c.1608 - 1682)

Båe døydde ein gog etter februar måned 1682. Tingboka opplyser at ei Ingeborg Svela døde 1669. Skiftebrevet på odelsdoset til avdøde Ingeborg Svela (246) var d...

Follow
Lars Larsson Svela (c.1647 - c.1705)

Lars fungerte som lensmann for faren fræ 1675 og var lensmann 1678 - 1705. P. Valand (1973) spør om den Marete som døydde på Svela kanskje ikke var kona til Lars, eller om h...

Follow
Omund Svenson Mossige (1818 - 1873)

g. og æ. i Time, s. 316, nr. 24e g. og æ. i Time, s. 185, nr. 13 Prot. ref. Side Lp.nr. År Dato Sokn/Kyrkje Merknad 324 6 175 15 1832 23.09.1832 Lye prgj, Time Vacc. af David...

Follow
Berent Albertsen Conders (1668 - c.1729)

Information found in the periodical “ Bøgda Vår” page 29, 2001. Bernt Conders was a traveling salesman (Kramkaren) who eventually became an innkeeper and sherif(lensmann) in...

Follow
Erik Knutson Nærland (b. - 1595)

g. og æ. i Nærbø s. 313, nr. 7 Erik Torland var lensmann i Kvia skipreide i 1591. I 1591 er lensmann Erik Torland utsending til kong Cristian IV hylling i Oslo, saman med (broren...

Follow
Lars Andersen Sømme (b. - 1649)

Lensmann i Sola 1624-34. g. og æ. i Sola s. 501, nr. 1,1 g. og æ. i Sola s. 502, nr. 2 Var lensmann ikr. 10 år frå 1624. Lars (Lasse) tok over farsgarden i 1603, st�...

Follow
Gabriel Antonio Faye (1832 - 1909)

Follow
Gitle Tørresson Øksnevad (c.1565 - 1634)

g. og æ. i Klepp, s. 146, nr. 2a g. og æ. i Klepp, s. 322, nr. 3 Property Bruk nr. 1 Nedre-Øksnevad (By Irene Røyneberg) --------------------------------------------...

Follow
Tjerand Olson Sømme (c.1576 - c.1665)

g. og æ. i Sola s. 497, nr. 2,1 g. og æ. i Klepp s. 146, nr. 3 Tjærand var lensmann i Klepp, og var utsending til Prins Krisitian si hylling i Oslo i 1610. mel. 1617 - 1635 Lagre...

Follow
Rasmus Pedersen Njå (c.1553 - c.1627)

I 1627 er det arvetvist mellom arvingane til Rasmus. Einar Tunem, Elling Tunem, Ole Kalberg, Hans Frøland, Sjur i Holen stemner då Bergitte Njå, Per Frøland, Torkel Haugland...

Follow
Carl Torgerson Kleppe (1830 - 1910)

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Klepp, Ministerialbok nr. A 2 (1816-1833), Fødte og døpte 1830, side 68. Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Klepp i Klepp, Klokkerbok nr. B 7 (1908-1934...

Follow
Torger Karlson Kleppe (1806 - 1860)

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Time i Lye, Ministerialbok nr. A 3 /1 (1816-1826), Ekteviede 1826, side 397-398. g. og æ. i Time, s. 316, nr. 24a Lensmann i Klepp.

Follow
Sven Ingvald Ingebretson (1878 - d.)

g. og æ. i Nærbø, s. 324, nr. 75,1 g. og æ. i Nærbø, s. 323, nr. 68,4 g. og æ. i Nærbø, s. 326, nr. 83 Lensmann, kassastyrer i N&#...

Follow