Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Les chansons, la musique, et la famille

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Duy Quang PHAM (c.1950 - 2012)
    chanteur, "Duy Quang PHAM is my great grandfather's wife's great nephew."

chacun a une ou 2 chansons préférées

http://www.wat.tv/video/lilas-reminiscences-dans-jardins-1g9qk_2i3zr_.html (t thi ly)

http://www.wat.tv/audio/a-2010-04-26-lavie-belle-guitare-2o50t_2i3zr_.html (dang mong thu)

http://www.wat.tv/audio/2009-06-nao-chung-minh-ra-20ud9_2i3zr_.html (do thi cu, dang mong khuong)

http://www.wat.tv/video/2009-08-quynhhanh-dqc-mov06426-1yntn_2i3zr_.html (dang quoc co)

  • **************************************************************************

31/03/2007 ông câu Ngân

Je l’appelle ainsi, car c’est un grand oncle par alliance et un musicien. Lors de son passage en France, il m’a apporté des photocopies de ses compositions, qui étaient peut être assez connues au Vietnam, à une certaine époque. Mais je ne les connaissais pas du tout, car j’étais trop petite, ou bien n’étais-je pas encore née ?

Il a apporté sa guitare hawaïenne, et a joué pour nous le morceau « Ngàn thu áo tím ».


Parmi ses propres compositions :

     "Chiến sĩ của lòng em", tu es le soldat de ma vie, composée en 1952…

"Người đưa thư đã đi qua ", le facteur est passé...


Après la date fatidique de 1975, il a pu rejoindre ses enfants aux Etats Unis.

Ông Cậu Ngân leur a dédié un morceau de musique, écrit en anglais, intitulé :

« I owe my life from you » . 

---------------------------------------------

compositeur TRINH VAN NGAN

Nhạc sĩ có tác phẩm đầu tay Đường Tơ Lưu Luyến, đã được ca sĩ Mộc Lan trình bày lần đầu tiên trên đài phát thanh Huế. Ông sanh năm 1918, học nhạc và chơi đàn từ năm 18 tuổi.

Sau Đường Tơ Lưu Luyến là Buồn Thu, Chiều Nhớ Nhung, Người Đưa Thư Đã Đi Qua, Tiếng Tơ Vàng...v..v. Đặc biệt nhạc phẩm "Chiến Sĩ Của Lòng Em" ra đời năm 1953 đã được hầu hết giới yêu nhạc thời bấy giờ ưa thích, nhất là các bạn trẻ. Có lẽ ông nổi tiếng nhờ nhạc phẩm này và nhạc phẩm này cũng đã được thường nhật vang vọng trên các làn sóng của đài phát thanh Huế, Sài Gòn, Hà Nội.

Thời điểm bấy giờ kỹ nghệ băng nhựa đang trong vòng phôi thai chưa được phát triển mạnh, tuy nhiên ba nhà phát hành nhạc lớn kiểu in trên giấy lúc đó là Tinh Hoa, Á Châu và An Phú đã liên tục xuất bản trên dưới hai mươi nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Văn Ngân.

Nhạc sĩ Trịnh Văn Ngân là một trong những nhạc sĩ thời tiền chiến lúc mà nền tân nhạc Việt Nam còn trong thời kỳ trẻ trung, ông viết không nhiều song những giòng nhạc của ông đã ghi lại nhiều dấu ấn trong giới mộ điệu và đây cũng là một đóng góp của ông cho sự trưởng thành nền tân nhạc Việt Nam của chúng ta.

Ông qua đời ngày 17/03/2011 tại San José California.

http://www.lungtung.com/nhacvang/pub/writers_d.asp?WriterID=310