Photo
Name
Maurits Cornelis van Hall (1836 - 1900)

1883-1896 : Lid Provinciale Staten Noord-Holland 1896-1900 : Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal Lid Hoofdbestuur Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Follow
Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers (1849 - 1892)

Follow
Frederik Willem van Eeden MP (1829 - 1901)

Curriculum VITAE tijdvak : alg. secr.-penningm. Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid tijdvak : directie Museum voor Kunstnijverheid 1871-1901 : directie Koloniaal Museum - vo...

Follow