Photo
Name
Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers (1849 - 1892)

Follow
Frederik Willem van Eeden (1829 - 1901)

Curriculum VITAE tijdvak : alg. secr.-penningm. Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid tijdvak : directie Museum voor Kunstnijverheid 1871-1901 : directie Koloniaal Museum - vo...

Follow