Photo
Name
Joost van der Waal (1822 - 1858)

Follow
Lukas Drijber (1832 - 1875)

1869-1875 : Burgemeester VRIES - Drenthe : Onder-directeur Maatschappij van Weldadigheid

Follow
Johannes Scholten (c.1817 - 1848)

Follow
Simon Cornelis Molenaar (c.1827 - 1847)

Follow
Willem Haakmeester (1843 - 1882)

Follow
Johannes Herskamp (deceased)

Follow
Martinus Haakmeester (1812 - 1881)

Follow
Martinus Haakmeester (1766 - 1852)

Follow
Pieter Samuel Crommelin (1765 - 1853)

1824-1842 : Regent WEESHUIS Leiden

Follow
Jan Cornelis van Konijnenburg (deceased)

1851 : Directeur Kolonie - Mij van Weldadigheid

Follow
Anna Annes Heeroma (1837 - 1912)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Noordwolde Godsdienst: Herv. Aankomst 01-feb 1847 Inschrijving in Wilhelminaoord als ambtenarendochter Vertrek 21-09-18...

Follow
Hermannus Gerhardus Ellerbroek (1833 - 1901)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Frederiksoord Godsdienst: herv. Aankomst 21-sep 1860 Inschrrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader - wonende Hoeve: ...

Follow
Geert Jacob Ellerbroek (1865 - 1924)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Frederiksoord Godsdienst: herv. Aankomst 21-sep 1894 Inschrrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader Is kolonistenzo...

Follow
Martinus Johannes van der Meij de Bie (1788 - d.)

Bevolkingsregister Mij van Weldadigheid: Plaats van herkomst: 's-Gravenhage Godsdienst: Kath. Aankomst 26-nov 1826 Inschrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader - wonende Hoeve: 32 (inv.n...

Follow
Martinus Johannes van der Meij de Bie (1823 - d.)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: 's-Gravenhage Godsdienst: Kath. Aankomst 26-nov 1826 Ingeschreven in Wilhelminaoord als ambtenarenzoon; vertrokken op 15-...

Follow
Johan Everhart Ranneft (1818 - d.)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Norg Godsdienst: Herv. Aankomst 30-10-1847 Inschrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader Vertrek 31-07-1855 Inges...

Follow
Adrianus Blaauboer (1822 - 1888)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid plaats van herkomst: Beemster godsdienst: herv. aangekomen op 08-02-1868 ingeschreven in Frederiksoord als ambtenarenvader vertrokken op 01-...

Follow
Cornelis Johannes Marius Jongkindt Coninck‏‎ (1834 - 1885)

Maatschappij van Weldadigheid godsdienst: Herv. aangekomen op 15-11-1859 ingeschreven in Frederiksoord als ambtenarenvader vertrokken op 01-01-1876. Ingeschreven als wonende op hoeve: 1 (in...

Follow
Imilius Josinus Willem Hendrik van Andringa de Kempenaar (1844 - d.)

1867 : Secretaris van de Directeur Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord

Follow
Gerhard Wilhelm van Lemel (1826 - 1859)

Onder-directeur Maatschappij van Weldadigheid 1856-1858 : Burgemeester PEIZE - Drenthe 1856-1859 : Burgemeester SMILDE - Drenthe

Follow
Coenraad Hulst (1797 - 1872)

Onderdirecteur Maatschappij van Weldadigheid

Follow
Jan Cornelis Noot (1850 - 1908)

1875 : Secretaris Maatschappij van Weldadigheid - Frederiksoord 1879-1892 : Burgemeester GIETEN - Drenthe 1892-1906 : Administrateur van de Nederlandsche Heidemaatschappij

Follow
Martinus Alblas (1768 - 1823)

Martinus Alblas, geboren op 16-08-1769; plaats van herkomst: Medemblik; godsdienst: herv.; aangekomen op 30-10-1818; ingeschreven in Frederiksoord als kolonistenvader; overleden op 10-11-1823. Bijzon...

Follow
Adrianus Johannes Singelenberg (1812 - 1872)

Follow
Anna Elisabeth Smit (deceased)

Follow
Jan C. Zn van Konijnenburg (1799 - 1875)

: Directeur Rijksgestichten Veenhuizen en Ommerschans, : Directeur van de Maatschappij van Weldadigheid FREDERIKSOORD - Drenthe Bevolkingsregister Mij van Weldadigheid Plaats van herkomst: 's...

Follow
Simon Marius Hugo van Gijn (1848 - 1937)

Mr Simon Marius Hugo van Gijn was een rijke, filantropische Dordtse houthandelaar, een vooraanstaand vrijmetselaar en liberaal politicus. Vrijzinnig-protestant die als bestuurder veel heeft betekend vo...

Follow
Martinus Gerardus Timmers Verhoeven, dr. (1801 - d.)

1856-1862 : Burgemeester DORDRECHT - Zuid-Holland : Lid Bestuur Maatschappij van Weldadigheid

Follow
Johanna Grollé (1808 - 1888)

Follow
Anthonie Grollé (1776 - 1829)

Follow
Maria Danens (1778 - d.)

Follow
Johannes (Jan) Grollé (1812 - 1877)

Follow
Cornelis Johannes Bos (1836 - d.)

Follow
Jan Booy (1841 - d.)

Follow
Marinus de Boer (1859 - d.)

Follow
Hendrik Blok (1842 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 374. 31 augustus 1896 - Hendrik Blok, zoon van Hendrik Blok en Maria Neuteboom, tuinman, laatste woonplaats Gouda, gehuwd, vier maal eerder veroordeeld van...

Follow
Johannes, graaf van den Bosch MP (1780 - 1844)

Sire! Een aanzienlijk getal onderdanen van Uwe Majesteit hebben zich vereenigd om een Maatschappij van Weldadigheid opterichten onder de bescherming van zijne Koningklijke Hoogheid Prins Frederik, met ...

Follow
Sikke Berends Drijber (c.1784 - 1862)

Adjunct-directeur Maatschappij van Weldadigheid uit Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid : Plaats van herkomst: Nijensleek Godsdienst: herv. Aankomst 01-08-1818 Inschrijving i...

Follow
Joan Melchior Kemper (1776 - 1824)

De eerste assessor van de commissie van weldadigheid

Follow
Stephanus Jacobus van Roijen (1764 - 1834)

1795-1819 : Burgemeester DIEVER - Drenthe 1811-1834 : Burgemeester VLEDDER - Drenthe Van Royen, zoon van luitenant Stephanus van Royen en Adriaantje Drabber, bewoonde het door jhr. Françoi...

Follow
Theodorus van Swindelen, prof. (1784 - 1853)

Hij was hoogleraar in de Natuurlijke Historie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, maar verwierf vooral faam als schoolopziener en ijveraar voor verbetering van het lager onderwijs. Vier gedenkstene...

Follow
Benjamin van den Bosch (c.1790 - c.1864)

Eerste directeur van de koloniën neemt in april 1821 ontslag

Follow
Johannes Marinus van Waas (1858 - d.)

Signalementskaart Mij van Weldadigheid nr. 5185. - 3 mei 1898 : Johannes Marinus van Waas, zoon van Didericus Christoffel van Waas en Agnes van Meurs, sigarenmaker, gescheiden, veroordeeld vanwege la...

Follow
Josephus van Waas (1840 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5186. 13 juli 1896 - Josephus van Waas, zoon van Theodorus van Waas en Johanna Laurier, baandersknecht, laatste woonplaats Schiedam, weduwnaar van Maria Ve...

Follow
Coenraad Flink (1846 - d.)

Signalementskaart Mij van Weldadigheid nr. 1316 - 24 augustus 1896 : Coenraad Flink, zoon van Wouter Flink en Cornelia Weyman, bakker, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, gediend als vrijwilliger...

Follow
Gerrit van Waas (1849 - d.)

Signalementskaart Mij van Weldadigheid nr. 5184 2 juli 1896 - Gerrit van Waas, zoon van Hendrik van Waas en Sara Zevenboom, schipper, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, drie mal eerder veroordee...

Follow
Antonius den Hertog (1846 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1817. 3 augustus 1896 - Antonius den Hertog, zoon van Johannes den Hertog en Wilhelmina Lourier, arbeider, zonder woonplaats, gediend als infanterist in he...

Follow
Adrianus Franciscus  Pijpenzeel (1841 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3817. 24 juni 1896 - Adrianus Franciscus Pijpenzeel, zoon van Adrianus Franciscus Pijpenzeel en Maria Elisabeth Blancke, pottenbakker, zonder woonplaats, o...

Follow
Andries  de Jong (1842 - 1897)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2171. 10 juli 1896 - Andries de Jong, zoon van Simon de Jong en Catharina Spee, touwslager, laatste woonplaats Gouda, gediend als vrijwilliger bij de zeema...

Follow
Benjamin Gijsbertus Kinwel (1841 - 1905)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2363. 8 mei 1896 - Benjamin Kinwel, zoon van Benjamin Kinwel en Cornelia de Jong,, schipper, laatste woonplaats Gouda, 1870-1871 milicien infanterie Arnhem...

Follow
Hendricus  Scholten (1844 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 4189. 14 februari 1899 - Hendricus Scholten, zoon van Franciscus Bernardus Scholten en Grietje de Jong, zonder beroep en woonplaats, weduwnaar, gediend als...

Follow
Johannes la Feber (1867 - 1945)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1297. 22 juni 1901 - Johannes la Feber, zoon van Cornelis la Feber en Elizabeth van Eck, tweemaal eerder veroordeeld als militair nl. in 1897 door de krijg...

Follow
Gerrit Cornelis  Hornes (1865 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3516. 29 oktober 1897 - Gerrit Cornelis Ornis (lees : Hornes), zoon van Gerrit Cornelis Hornes en Maria de Graaf, werkman, zonder woonplaats, ongehuwd, ged...

Follow
Coenrades Johannes van der GEEST (1859 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1385. 22 juli 1898 - Coenradus Johannes van der Geest, zoon van Klaas van de Geest em Maria Wilhelmina Pinkse, schoenmaker, laatste woonplaats Gouda, ongeh...

Follow
Jacobus Geene (1863 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1378. 18 september 1900 - Jacobus Geene, zoon van Gerrit Geene en Willemina Johanna Bonger, orgeldraaier, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, gediend a...

Follow
Johannes  Oostenrijk (1853 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3487. 24 augustus 1896 - Johannes Oostenrijk, zoon van Johannes Oostenrijk en Elizabeth Hageman, touwslager, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, negen maal...

Follow
Dirk  Meijer (1848 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3169. 14 december 1898 - Dirk Meijer, zoon van Stephanus Meijer en Johanna Petermans, touwslager, ongehuwd (weduwnaar), veroordeeld vanwege landloperij Utr...

Follow
Johannes Joseph  van der Paauw (1856 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3578. 12 maart 1900 - Johannes Joseph van der Pauw, zoon van Arie Pauw en Maria Johanna van Balen, smid, zonder woonplaats, weduwnaar, veroordeeld vanwege ...

Follow
Hendrik Grendel (1851 - 1930)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1516. 25 mei 1898 - Hendrik Grendel, zoon van Cornelis Grendel en Elzabeth Streevelaar, mandenmaker, laatste woonplaats Gouda, gehuwd met Aaltje van Willeg...

Follow
Johannes  Sonne (1858 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 4429. 15 mei 1896 - Johannes Sonne, zoon van Gerardus Mattheus Sonne en Wilhelmina van Keulen, schippersknecht, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, gediend...

Follow
Hendrik Nicolaas  Kooy (1853 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2570. 8 mei 1899 - Hendrik Nicolaas Kooij, zoon van Klaas Kooij en Geertruida Groeneijk, voerman, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, veroordeeld vanwege l...

Follow
Johannes Jacobus van der Kind (1855 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2360. 13 december 1898 - Johannes Jacobus van der Kin, zoon van Nicolaas van der Kind (zie nr. 2359) en Magdalena Barbera Laarveld, behanger, ongehuwd, ver...

Follow
Johannes  Nieuwenhuizen (1842 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3383. 24 september 1897 - Johannes Nieuwenhuizen, zoon van Jacobus Nieuwenhuizen en Petronella Breda, schilder te Gouda, weduwnaar, twee maal eerder veroor...

Follow
Louis Christiaan  Rond (1847 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3972. 17 januari 1899 - Louis Christiaan Rond, zoon van Christiaan Louis Rond en Grietje Doesburg, koopman, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht. Bijzon...

Follow
Hendrik  Wiezer (1844 - 1917)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5348. 12 mei 1896 - Hendrik Wiezer - zoon van Johannes Wiezer en Geertruy de Jong, touwslager, zonder woonplaats, ongehuwd, twee maal eerder in rijkswerkin...

Follow
Arie Prinsenberg (1842 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3791. 16 oktober 1899 - Arie Prinsenberg, zoon van Simon Prinsenberg en Maria Willemina van de Wittenboer, touwslager, laatste woonplaats Gouda, weduwnaar ...

Follow
Nicolaas van der Kin (1828 - 1904)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2359. 9 juli 1896 - Nicolaas van der Kin, zoon van Gijsbertus van der Kin en Johanna Schiedon, touwslager, zonder woonplaats, weduwnaar, vijf maal eerder v...

Follow
Jan  Hogendoorn (1841 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1919. 9 september 1896 - Jan Hogendoorn, zoon van Cornelis Hogendoorn en Hendrika van Dijk, werkman, laatste woonplaats Amsterdam, weduwnaar van Christina ...

Follow
Gijsbertus  Molenaar (1835 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3231. 22 augustus 1896 - Gijsbertus Molenaar, zoon van Cornelis Molenaar en Maria Bik, touwslager, zonder woonplaats, gehuwd, gediend bij de infanterie van...

Follow
Gerrardus Neef (1839 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3338. 27 april 1896 - Gerrit Neef, zoon van Jan (= Hendrik of Henry) Neef en Wilhelmina Jansen, touwslager, zonder vaste woonplaats (daarvoor Gouda), gehuw...

Follow
Cornelis van Harten (1850 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1677. 19 juni 1896 - Cornelis van Harten, zoon van Cornelis van Harten en Neeltje Sanders, touwspinner, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, gediend als vri...

Follow
Jan  Stevens (1847 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 4543. 15 september 1896 - Jan Stevens, zoon van Dirk Stevens en Hendrika Blom, sjouwer, zonder woonplaats, ongehuwd, gediend in het korps Ned. Mariniers, t...

Follow
Hendrikus Rubertus  Koelman (1873 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2474. 7 september 1896 - Hendrikus Rubertus Koelman, zoon van Robertus Koelman en Johanna Lans, laatste woonplaats Rotterdam, geen beroep, ongehuwd, gedien...

Follow
Leonardus Gerardus van Vliet (1865 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5046. 13 oktober 1896 - Leonardus Gerardus van Vliet, zoon van Gijsbertus van Vliet en Catharina Johanna Lansmans, blekersknecht, laatste woonplaats 's-Gra...

Follow
Cornelis van Vlaardingen (1850 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5031. 15 juni 1900 - Cornelis van Vlaardingen, zoon van Leendert van Vlaardingen en Lena Schriek, werkman, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, eenmaal eerd...

Follow
Petrus Arnoldus  Kramer (1864 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2616. 27 juli 1896 - Petrus Arnoldus Kramer, zoon van Hubertus Kramer en Johanna Anthonetta Carolina Huyvenaar, zonder beroep en woonplaats, gediend in het...

Follow
Sebastiaan Adrianus van Gastel (1853 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1365. 15 november 1899 - Sebastiaan Adrianus van Gastel, zoon van Adrianus van Gastel en Anna Catharina Gorisssen, loopknecht, laatste woonplaats 's-Graven...

Follow
Pieter  Moleveld (1850 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3236. 8 juni 1896 - Pieter Moleveld, zoon van Pieter Moleveld en Sijtje Pouw, zonder beroep en woonplaats, ongehuwd, vier maal eerder veroordeeld vanwege b...

Follow
Cornelis  Jaarsveld (1835 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2094. 3 juni 1896 - Cornelis Jaarsveld, zoon van Nicolaas Jaarsveld en Cornelia van der Palm, wagenmaker, zonder woonplaats, laatst gewoond te Rotterdam, g...

Follow
Willem  Oudshoorn (1856 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3551. 2 mei 1896 - Willem van Oudshoorn, zoon van Cornelis van Oudshoorn en Maria van den Berg, touwslager, zonder woonplaats, weduwnaar, gediend bij het t...

Follow
Johannes van Dorp (1851 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1061. 20 januari 1898 - Johannes van Dorp, zoon van Johannes van Dorp en Willemina van Riemsbergen, metselaar, ongehuwd, veroordeeld vanwege landloperij in...

Follow
Reinier van Dillen (1843 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1009. 16 mei 1896 - Reinier van Dillen, zoon van Hendrik van Dillen en Cornelia Lakerveld, kleermaker, weduwnaar, driemaal eerder veroordeeld vanwege bedel...

Follow
Cornelis Seton (1859 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 837. 19 mei 1896 - Cornelis Ceton, zoon van Dirk Ceton en Mina van Leeuwen, sjouwer, ongehuwd, eerder veroordeeld vanwege landloperij en bedelarij, nu vero...

Follow
Willem Blom (1872 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 384. 17 november 1894 - Willem Blom, zoon van Johannes Blom en Cornelia van Waas, arbeider, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, veroordeeld vanwege landlop...

Follow
Johannes Blom (1866 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 381. 10 september 1896 - Johannes Blom, zoon van Johannes Blom en Cornelia van Waas, zonder beroep, zonder woonplaats, ongehuwd, gestraft door de krijgsraa...

Follow
Johannes Blom (1844 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 0380. 4 augustus 1896 - Johannes Blom, zoon van Steven Blom en Wilhelmina Akrijn, zonder beroep, zonder woonplaats, ongehuwd, zes maal eerder veroordeeld v...

Follow
Johannes de Keijzer (1788 - 1854)

kolonist te Ommerschans gem.Ommen (), Johannes de Keijzer †Rotterdam, stadsarmenhuis 29-5-1854 schoenmakersknecht () sjouwer,

Follow
Hermanna Albers (1768 - 1844)

†Ommerschans 17-12-1844 als koloniste. buiten beroep (1827) w. Rodelaangesticht te Hoorn (1827) arbeidster (1828) kolonist (1844) arbeidster te Ommen (1844) gbv (1867) †Ommerschans 17-12-...

Follow
Cornelis Adrianus van Buuren (1868 - 1923)

ingedeelde te Frederiksoord (1880) soldaat te Kampen (1884) ingedeelde te Wilhelminaoord (1910) kolonistenarbeider (1910) landbouwer (1921) arbeider (1923) Frederiksoord 3-9-1880, zoon Cornelis Adria...

Follow
Carel Philippus van Buuren (1870 - d.)

Frederiksoord, 3-9-1880, zoon Carel Philippus van Buuren *Rotterdam 21-05-1870, hervormd, aangekomen en ingeschreven in kolonie I bij kolonist Jacob Vermeeren te Frederiksoord als ingedeelde. Ingeschre...

Follow
Johan Antoon Uhl (1811 - 1884)

Follow
Lodewijk Willem -kolonist- Uhl (deceased)

Follow
Antoon Reinhardt Uhl (deceased)

1820 feb-13 : aankomst in Frederiksoord vanuit Bergen op Zoom

Follow
Jan Uhl (1842 - d.)

Follow
1837 van Os (1807 - 1877)

Follow
1837 van den Lugt (1774 - 1848)

Follow
1850 van Os (1814 - 1881)

Follow
1837 van Os (1780 - d.)

Follow