Projects » Maatschappij van Weldadigheid ‧ sinds 1818 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

9/25/2015 9/25/2015

Joost van der Waal (1822 - 1858)

5/30/2015 5/30/2015

Lukas Drijber (1832 - 1875)

1869-1875 : Burgemeester VRIES - Drenthe : Onder-directeur Maatschappij van Weldadigheid

8/12/2013 12/30/2014

Johannes Scholten (c.1817 - 1848)

8/27/2014 8/27/2014

Simon Cornelis Molenaar (c.1827 - 1847)

6/26/2014 6/26/2014

Willem Haakmeester (1843 - 1882)

7/26/2013 6/26/2014

Johannes Herskamp (deceased)

6/26/2014 6/26/2014

Martinus Haakmeester (1812 - 1881)

10/31/2010 6/26/2014

Martinus Haakmeester (1766 - 1852)

12/2/2011 6/26/2014

Pieter Samuel Crommelin (1765 - 1853)

1824-1842 : Regent WEESHUIS Leiden

2/10/2010 2/6/2014

Jan Cornelis van Konijnenburg (deceased)

"Konijnenberg ?"

1851 : Directeur Kolonie - Mij van Weldadigheid

8/14/2013 8/14/2013

Anna Annes Heeroma (1837 - 1912)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Noordwolde Godsdienst: Herv. Aankomst 01-feb 1847 Inschrijving in Wilhelminaoord als ambtenarendochter Vertrek 21-09-18...

8/19/2007 8/12/2013

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Frederiksoord Godsdienst: herv. Aankomst 21-sep 1860 Inschrrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader - wonende Hoeve: ...

8/19/2007 8/12/2013

Geert Jacob Ellerbroek (1865 - 1924)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Frederiksoord Godsdienst: herv. Aankomst 21-sep 1894 Inschrrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader Is kolonistenzo...

8/19/2007 8/12/2013

Bevolkingsregister Mij van Weldadigheid: Plaats van herkomst: 's-Gravenhage Godsdienst: Kath. Aankomst 26-nov 1826 Inschrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader - wonende Hoeve: 32 (inv.n...

8/4/2012 8/12/2013

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: 's-Gravenhage Godsdienst: Kath. Aankomst 26-nov 1826 Ingeschreven in Wilhelminaoord als ambtenarenzoon; vertrokken op 15-...

8/4/2012 8/12/2013

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Norg Godsdienst: Herv. Aankomst 30-10-1847 Inschrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader Vertrek 31-07-1855 Inges...

8/12/2013 8/12/2013

Adrianus Blaauboer (1822 - 1888)

"Blauboer"

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid plaats van herkomst: Beemster godsdienst: herv. aangekomen op 08-02-1868 ingeschreven in Frederiksoord als ambtenarenvader vertrokken op 01-...

2/11/2010 8/12/2013

Maatschappij van Weldadigheid godsdienst: Herv. aangekomen op 15-11-1859 ingeschreven in Frederiksoord als ambtenarenvader vertrokken op 01-01-1876. Ingeschreven als wonende op hoeve: 1 (in...

10/9/2012 8/12/2013

1867 : Secretaris van de Directeur Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord

8/12/2013 8/12/2013

Onder-directeur Maatschappij van Weldadigheid 1856-1858 : Burgemeester PEIZE - Drenthe 1856-1859 : Burgemeester SMILDE - Drenthe

8/9/2013 8/9/2013

Coenraad Hulst (1797 - 1872)

Onderdirecteur Maatschappij van Weldadigheid

8/9/2013 8/9/2013

Jan Cornelis Noot (1850 - 1908)

1875 : Secretaris Maatschappij van Weldadigheid - Frederiksoord 1879-1892 : Burgemeester GIETEN - Drenthe 1892-1906 : Administrateur van de Nederlandsche Heidemaatschappij

8/9/2013 8/9/2013

Martinus Alblas (1768 - 1823)

Martinus Alblas, geboren op 16-08-1769; plaats van herkomst: Medemblik; godsdienst: herv.; aangekomen op 30-10-1818; ingeschreven in Frederiksoord als kolonistenvader; overleden op 10-11-1823. Bijzon...

8/4/2013 8/4/2013

8/4/2013 8/4/2013

Anna Elisabeth Smit (deceased)

8/4/2013 8/4/2013

Jan C. Zn van Konijnenburg (1799 - 1875)

"Konijnenberg"

: Directeur Rijksgestichten Veenhuizen en Ommerschans, : Directeur van de Maatschappij van Weldadigheid FREDERIKSOORD - Drenthe Bevolkingsregister Mij van Weldadigheid Plaats van herkomst: 's...

7/5/2013 7/5/2013

Mr Simon Marius Hugo van Gijn was een rijke, filantropische Dordtse houthandelaar, een vooraanstaand vrijmetselaar en liberaal politicus. Vrijzinnig-protestant die als bestuurder veel heeft betekend vo...

12/29/2011 7/1/2013

1856-1862 : Burgemeester DORDRECHT - Zuid-Holland : Lid Bestuur Maatschappij van Weldadigheid

6/30/2013 6/30/2013

Johanna Grollé (1808 - 1888)

7/15/2010 6/29/2013

Anthonie Grollé (1776 - 1829)

7/15/2010 6/29/2013

Maria Danens (1778 - d.)

7/15/2010 6/29/2013

Johannes (Jan) Grollé (1812 - 1877)

7/15/2010 6/29/2013

Cornelis Johannes Bos (1836 - d.)

9/11/2012 6/29/2013

Jan Booy (1841 - d.)

9/11/2012 6/29/2013

Marinus de Boer (1859 - d.)

9/11/2012 6/29/2013

Hendrik Blok (1842 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 374. 31 augustus 1896 - Hendrik Blok, zoon van Hendrik Blok en Maria Neuteboom, tuinman, laatste woonplaats Gouda, gehuwd, vier maal eerder veroordeeld van...

9/11/2012 6/29/2013

Sire! Een aanzienlijk getal onderdanen van Uwe Majesteit hebben zich vereenigd om een Maatschappij van Weldadigheid opterichten onder de bescherming van zijne Koningklijke Hoogheid Prins Frederik, met ...

8/12/2008 11/13/2012

Sikke Berends Drijber (c.1784 - 1862)

Adjunct-directeur Maatschappij van Weldadigheid uit Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid : Plaats van herkomst: Nijensleek Godsdienst: herv. Aankomst 01-08-1818 Inschrijving i...

10/27/2012 10/27/2012

Joan Melchior Kemper (1776 - 1824)

"De. de Bosch Kemper"

De eerste assessor van de commissie van weldadigheid

7/23/2012 10/26/2012

1795-1819 : Burgemeester DIEVER - Drenthe 1811-1834 : Burgemeester VLEDDER - Drenthe Van Royen, zoon van luitenant Stephanus van Royen en Adriaantje Drabber, bewoonde het door jhr. Françoi...

4/9/2012 10/26/2012

Hij was hoogleraar in de Natuurlijke Historie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, maar verwierf vooral faam als schoolopziener en ijveraar voor verbetering van het lager onderwijs. Vier gedenkstene...

10/26/2012 10/26/2012

Benjamin van den Bosch (c.1790 - c.1864)

Eerste directeur van de koloniën neemt in april 1821 ontslag

10/24/2012 10/26/2012

Signalementskaart Mij van Weldadigheid nr. 5185. - 3 mei 1898 : Johannes Marinus van Waas, zoon van Didericus Christoffel van Waas en Agnes van Meurs, sigarenmaker, gescheiden, veroordeeld vanwege la...

9/11/2012 9/11/2012

Josephus van Waas (1840 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5186. 13 juli 1896 - Josephus van Waas, zoon van Theodorus van Waas en Johanna Laurier, baandersknecht, laatste woonplaats Schiedam, weduwnaar van Maria Ve...

9/11/2012 9/11/2012

Coenraad Flink (1846 - d.)

Signalementskaart Mij van Weldadigheid nr. 1316 - 24 augustus 1896 : Coenraad Flink, zoon van Wouter Flink en Cornelia Weyman, bakker, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, gediend als vrijwilliger...

9/11/2012 9/11/2012

Gerrit van Waas (1849 - d.)

Signalementskaart Mij van Weldadigheid nr. 5184 2 juli 1896 - Gerrit van Waas, zoon van Hendrik van Waas en Sara Zevenboom, schipper, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, drie mal eerder veroordee...

9/11/2012 9/11/2012

Antonius den Hertog (1846 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1817. 3 augustus 1896 - Antonius den Hertog, zoon van Johannes den Hertog en Wilhelmina Lourier, arbeider, zonder woonplaats, gediend als infanterist in he...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3817. 24 juni 1896 - Adrianus Franciscus Pijpenzeel, zoon van Adrianus Franciscus Pijpenzeel en Maria Elisabeth Blancke, pottenbakker, zonder woonplaats, o...

9/11/2012 9/11/2012

Andries  de Jong (1842 - 1897)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2171. 10 juli 1896 - Andries de Jong, zoon van Simon de Jong en Catharina Spee, touwslager, laatste woonplaats Gouda, gediend als vrijwilliger bij de zeema...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2363. 8 mei 1896 - Benjamin Kinwel, zoon van Benjamin Kinwel en Cornelia de Jong,, schipper, laatste woonplaats Gouda, 1870-1871 milicien infanterie Arnhem...

9/11/2012 9/11/2012

Hendricus  Scholten (1844 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 4189. 14 februari 1899 - Hendricus Scholten, zoon van Franciscus Bernardus Scholten en Grietje de Jong, zonder beroep en woonplaats, weduwnaar, gediend als...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes la Feber (1867 - 1945)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1297. 22 juni 1901 - Johannes la Feber, zoon van Cornelis la Feber en Elizabeth van Eck, tweemaal eerder veroordeeld als militair nl. in 1897 door de krijg...

9/11/2012 9/11/2012

Gerrit Cornelis  Hornes (1865 - d.)

"Ornis"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3516. 29 oktober 1897 - Gerrit Cornelis Ornis (lees : Hornes), zoon van Gerrit Cornelis Hornes en Maria de Graaf, werkman, zonder woonplaats, ongehuwd, ged...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1385. 22 juli 1898 - Coenradus Johannes van der Geest, zoon van Klaas van de Geest em Maria Wilhelmina Pinkse, schoenmaker, laatste woonplaats Gouda, ongeh...

9/11/2012 9/11/2012

Jacobus Geene (1863 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1378. 18 september 1900 - Jacobus Geene, zoon van Gerrit Geene en Willemina Johanna Bonger, orgeldraaier, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, gediend a...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes  Oostenrijk (1853 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3487. 24 augustus 1896 - Johannes Oostenrijk, zoon van Johannes Oostenrijk en Elizabeth Hageman, touwslager, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, negen maal...

9/11/2012 9/11/2012

Dirk  Meijer (1848 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3169. 14 december 1898 - Dirk Meijer, zoon van Stephanus Meijer en Johanna Petermans, touwslager, ongehuwd (weduwnaar), veroordeeld vanwege landloperij Utr...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3578. 12 maart 1900 - Johannes Joseph van der Pauw, zoon van Arie Pauw en Maria Johanna van Balen, smid, zonder woonplaats, weduwnaar, veroordeeld vanwege ...

9/11/2012 9/11/2012

Hendrik Grendel (1851 - 1930)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1516. 25 mei 1898 - Hendrik Grendel, zoon van Cornelis Grendel en Elzabeth Streevelaar, mandenmaker, laatste woonplaats Gouda, gehuwd met Aaltje van Willeg...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes  Sonne (1858 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 4429. 15 mei 1896 - Johannes Sonne, zoon van Gerardus Mattheus Sonne en Wilhelmina van Keulen, schippersknecht, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, gediend...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2570. 8 mei 1899 - Hendrik Nicolaas Kooij, zoon van Klaas Kooij en Geertruida Groeneijk, voerman, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, veroordeeld vanwege l...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes Jacobus van der Kind (1855 - d.)

"Kin"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2360. 13 december 1898 - Johannes Jacobus van der Kin, zoon van Nicolaas van der Kind (zie nr. 2359) en Magdalena Barbera Laarveld, behanger, ongehuwd, ver...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3383. 24 september 1897 - Johannes Nieuwenhuizen, zoon van Jacobus Nieuwenhuizen en Petronella Breda, schilder te Gouda, weduwnaar, twee maal eerder veroor...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3972. 17 januari 1899 - Louis Christiaan Rond, zoon van Christiaan Louis Rond en Grietje Doesburg, koopman, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht. Bijzon...

9/11/2012 9/11/2012

Hendrik  Wiezer (1844 - 1917)

"Diezer"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5348. 12 mei 1896 - Hendrik Wiezer - zoon van Johannes Wiezer en Geertruy de Jong, touwslager, zonder woonplaats, ongehuwd, twee maal eerder in rijkswerkin...

9/11/2012 9/11/2012

Arie Prinsenberg (1842 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3791. 16 oktober 1899 - Arie Prinsenberg, zoon van Simon Prinsenberg en Maria Willemina van de Wittenboer, touwslager, laatste woonplaats Gouda, weduwnaar ...

9/11/2012 9/11/2012

Nicolaas van der Kin (1828 - 1904)

"Kind"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2359. 9 juli 1896 - Nicolaas van der Kin, zoon van Gijsbertus van der Kin en Johanna Schiedon, touwslager, zonder woonplaats, weduwnaar, vijf maal eerder v...

9/11/2012 9/11/2012

Jan  Hogendoorn (1841 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1919. 9 september 1896 - Jan Hogendoorn, zoon van Cornelis Hogendoorn en Hendrika van Dijk, werkman, laatste woonplaats Amsterdam, weduwnaar van Christina ...

9/11/2012 9/11/2012

Gijsbertus  Molenaar (1835 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3231. 22 augustus 1896 - Gijsbertus Molenaar, zoon van Cornelis Molenaar en Maria Bik, touwslager, zonder woonplaats, gehuwd, gediend bij de infanterie van...

9/11/2012 9/11/2012

Gerrardus Neef (1839 - d.)

"Gerrit"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3338. 27 april 1896 - Gerrit Neef, zoon van Jan (= Hendrik of Henry) Neef en Wilhelmina Jansen, touwslager, zonder vaste woonplaats (daarvoor Gouda), gehuw...

9/11/2012 9/11/2012

Cornelis van Harten (1850 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1677. 19 juni 1896 - Cornelis van Harten, zoon van Cornelis van Harten en Neeltje Sanders, touwspinner, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, gediend als vri...

9/11/2012 9/11/2012

Jan  Stevens (1847 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 4543. 15 september 1896 - Jan Stevens, zoon van Dirk Stevens en Hendrika Blom, sjouwer, zonder woonplaats, ongehuwd, gediend in het korps Ned. Mariniers, t...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2474. 7 september 1896 - Hendrikus Rubertus Koelman, zoon van Robertus Koelman en Johanna Lans, laatste woonplaats Rotterdam, geen beroep, ongehuwd, gedien...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5046. 13 oktober 1896 - Leonardus Gerardus van Vliet, zoon van Gijsbertus van Vliet en Catharina Johanna Lansmans, blekersknecht, laatste woonplaats 's-Gra...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5031. 15 juni 1900 - Cornelis van Vlaardingen, zoon van Leendert van Vlaardingen en Lena Schriek, werkman, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, eenmaal eerd...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2616. 27 juli 1896 - Petrus Arnoldus Kramer, zoon van Hubertus Kramer en Johanna Anthonetta Carolina Huyvenaar, zonder beroep en woonplaats, gediend in het...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1365. 15 november 1899 - Sebastiaan Adrianus van Gastel, zoon van Adrianus van Gastel en Anna Catharina Gorisssen, loopknecht, laatste woonplaats 's-Graven...

9/11/2012 9/11/2012

Pieter  Moleveld (1850 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3236. 8 juni 1896 - Pieter Moleveld, zoon van Pieter Moleveld en Sijtje Pouw, zonder beroep en woonplaats, ongehuwd, vier maal eerder veroordeeld vanwege b...

9/11/2012 9/11/2012

Cornelis  Jaarsveld (1835 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2094. 3 juni 1896 - Cornelis Jaarsveld, zoon van Nicolaas Jaarsveld en Cornelia van der Palm, wagenmaker, zonder woonplaats, laatst gewoond te Rotterdam, g...

9/11/2012 9/11/2012

Willem  Oudshoorn (1856 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3551. 2 mei 1896 - Willem van Oudshoorn, zoon van Cornelis van Oudshoorn en Maria van den Berg, touwslager, zonder woonplaats, weduwnaar, gediend bij het t...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes van Dorp (1851 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1061. 20 januari 1898 - Johannes van Dorp, zoon van Johannes van Dorp en Willemina van Riemsbergen, metselaar, ongehuwd, veroordeeld vanwege landloperij in...

9/11/2012 9/11/2012

Reinier van Dillen (1843 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1009. 16 mei 1896 - Reinier van Dillen, zoon van Hendrik van Dillen en Cornelia Lakerveld, kleermaker, weduwnaar, driemaal eerder veroordeeld vanwege bedel...

9/11/2012 9/11/2012

Cornelis Seton (1859 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 837. 19 mei 1896 - Cornelis Ceton, zoon van Dirk Ceton en Mina van Leeuwen, sjouwer, ongehuwd, eerder veroordeeld vanwege landloperij en bedelarij, nu vero...

9/11/2012 9/11/2012

Willem Blom (1872 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 384. 17 november 1894 - Willem Blom, zoon van Johannes Blom en Cornelia van Waas, arbeider, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, veroordeeld vanwege landlop...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes Blom (1866 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 381. 10 september 1896 - Johannes Blom, zoon van Johannes Blom en Cornelia van Waas, zonder beroep, zonder woonplaats, ongehuwd, gestraft door de krijgsraa...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes Blom (1844 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 0380. 4 augustus 1896 - Johannes Blom, zoon van Steven Blom en Wilhelmina Akrijn, zonder beroep, zonder woonplaats, ongehuwd, zes maal eerder veroordeeld v...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes de Keijzer (1788 - 1854)

kolonist te Ommerschans gem.Ommen (), Johannes de Keijzer †Rotterdam, stadsarmenhuis 29-5-1854 schoenmakersknecht () sjouwer,

6/9/2012 6/9/2012

Hermanna Albers (1768 - 1844)

†Ommerschans 17-12-1844 als koloniste. buiten beroep (1827) w. Rodelaangesticht te Hoorn (1827) arbeidster (1828) kolonist (1844) arbeidster te Ommen (1844) gbv (1867) †Ommerschans 17-12-...

7/26/2011 6/9/2012

ingedeelde te Frederiksoord (1880) soldaat te Kampen (1884) ingedeelde te Wilhelminaoord (1910) kolonistenarbeider (1910) landbouwer (1921) arbeider (1923) Frederiksoord 3-9-1880, zoon Cornelis Adria...

6/9/2012 6/9/2012

Frederiksoord, 3-9-1880, zoon Carel Philippus van Buuren *Rotterdam 21-05-1870, hervormd, aangekomen en ingeschreven in kolonie I bij kolonist Jacob Vermeeren te Frederiksoord als ingedeelde. Ingeschre...

6/9/2012 6/9/2012

Johan Antoon Uhl (1811 - 1884)

"Johan Antoon 1871: Landbouwer"

1/4/2008 6/8/2012

6/8/2012 6/8/2012

Antoon Reinhardt Uhl (deceased)

"Reinnart"

1820 feb-13 : aankomst in Frederiksoord vanuit Bergen op Zoom

6/8/2012 6/8/2012

Jan Uhl (1842 - d.)

6/8/2012 6/8/2012

1837 van Os (1807 - 1877)

7/7/2009 6/8/2012

1837 van den Lugt (1774 - 1848)

7/7/2009 6/8/2012

1850 van Os (1814 - 1881)

7/7/2009 6/8/2012

1837 van Os (1780 - d.)

7/7/2009 6/8/2012