Projects » Makarski liječnici » Profiles
Photo
Name
Josip Lalić (1897 - 1982)

Istaknuti internist i infektolig.Medicinu završio u Pragu 1925. god. Djelovao u Šibeniku i Dubrovniku, a usavršavao se u Zagrebu, Beogradu, Pragu i Hamburgu. Istraživao ra&#...

Follow
Ivan Krstitelj Bettini MP (1816 - 1888)

BETTINI, Ivan Krstitelj, liječnik (Makarska, 11. X 1816 — Trst, 21. VII 1888). Srednju školu završio je vjerojatno u Zadru, medicinu studirao najprije u Beču, a...

Follow
Luigi Tonoli (c.1780 - d.)

Diplomirao medicinu u Padovi 1804.god. U Makarskoj djeluje kao liječnik i kirurg od 1807.god. Istakao se u suzbijanju kuge 1815.god., o čemu je i ostavio pisani zapis "Observationes in Pe...

Follow
Ivan Sisarić, Dr. (1887 - 1939)

Liječnik i pisac. Kao ljiečnik bio je jedan od prvih liječnika u Klinici za unutarnje bolesti u Zagrebu. [ ] Knjige: Knjiga sa sedam pečata (1937.) cca Hrvatski mit XX. st...

Follow
Marko Vrcan (1817 - 1875)

Follow
Andrija Fiamin (1891 - d.)

Liječnik u Makarskoj od 1951-1960. Dr. Andrija Fiamin rodio se 1892. godine u Veprincu, malom mjestu sjeverno od Opatije. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju ...

Follow
Frano Defrancheski (1858 - 1913)

Na dužnosti je" kotarskog višeg liječnika" od 1898 do smrti.

Follow
Mate Bartul Juraković (1864 - 1922)

Doktorirao u Beču 1890.godine. Za vrijeme studija bio politički i društveno aktivan i kao takav predsjednik Hrvatskog studentskog društva Zvonimir. Radio najprije u Trpnju, ...

Follow
Milivoj Duje Juraković (1899 - 1950)

Nakon završenog Medicinskog studija u Beču radi kao privatni liječnik. Krajem života šef je ambulante Zdravstvene stanice u Makarskoj.

Follow
Josip Riboli (c.1766 - 1841)

Za magistra kirurgije diplomirao na kirurškom kolegiju u Veneciji 1792. Djelovao najprije u Trogir, a onda od 1832 u Makarskoj. U Statusu Animarumu za njegovo zanimanje piše : " bassi chi...

Follow
Jakov Dudan, Dr MP (1819 - 1874)

Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog ...

Follow
Mate Dudan-Tasovčić, Dr (1780 - 1865)

Medicinu završio u Padovi 1808.godine. Najprije radio kao privatni liječnik u Splitu, a potom, došavši u Makarsku 1814.god. nastavio praksu. Napisao priručnik za st...

Follow
Mihovil Puović (1798 - 1856)

Doktorirao u Padovi 1830.godine raspravom o utjecaju zvijezda na ljude. Jedan od rijetkih liječnika koji se bavio astronomijom i astrologijom. U Makarskoj djelovao kao privatni liječnik. ...

Follow