Projects » Makarski načelnici » Profiles
Photo
Name
Jakov Dudan, Dr MP (1819 - 1874)

Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog ...

Follow
Jure Jurišić (1891 - 1969)

Načelnik u dva mandata 1936-1938 i 1939-1941. Aktivan u organizaciji HSS-a, čije je jedno vrijeme bio i predsjednik u Makarskoj. Svrgnut sa mjesta načelnika 1938.god. jer nije izvj...

Follow
Silvestar (Silve) Matulović (1883 - 1927)

Načelnik od 1918 do 1923 god. Trgovac tekstilom. Za vrijeme njegovog načelnikovanja postavljen grbovnik na Kačićev spomenik 1922. god. Aktivan u stranci HSS. Bio posebno obl...

Follow
Volfgango (Vukoslav) Nonković (1822 - 1874)

Vukoslav (Volfgang) pl. Nonković bio je načelnik Makarske od 1869 do 1874 godine. Kao načelnik, s grupom narodnjaka, aktivan je u radu Makarsko-primorske čitaonice, kod uvo&...

Follow
Mate Klarić (1871 - 1938)

Posjednik i trgovac. načelnik općine Makarska u dva mandata: 1905-1910 i 1926-1929 godine. Pravaški politički opredjeljen u početku svog političkog djelovanja,...

Follow
Marcello (Lino) Barbieri (1894 - 1977)

Načelnik Makarske 1932-1936. Magistar farmacije. Posebno zaslužan za elktrifikaciju grada, uređenje i turizam. Vezan za organizaciju Crvenog križa već od 1914.god. Sa...

Follow
Ante Tonči Mastrović (1898 - 1945)

Makarski načelnik 1929-1930. Veletrgovac, trgovačku akademiju završio u Švicarskoj. Na listi je JNS, a poslije podržava Stojadinovićevu politiku. Ministar za t...

Follow
Ivo Marija Vuković (1831 - 1910)

Načelnik Makarske u dva mandata 1879-1884 i 1886-1887. Narodnjak. Za vrijeme njegovih mandata, oćina je uspila otkupiti Peškeru, sagraditi novi Obćinski dom, kupit kuć...

Follow
Ivo Marija Ševeljević (1833 - 1917)

Načelnik Makarske 1888-1895. Bio je veleposjednik, a po zanimanju krojač. Narodnjak. Jedan od glavnih zagovaratelja i zaslužnika u obilježavanju i postavljanju spomenika fra...

Follow
Ante Alačević (1841 - 1911)

Načelnik Makarske 1875-1879. Kao javni bilježnik prvi je u Dalmaciji uredovao na hrvatskom jeziku, a cara Franju Josipa I prilikom njegove posjete Makarskoj 1875 god. pozdravio na doma&#x...

Follow
Mihovil Marinović (1863 - d.)

Mihovil Marinović , drugi po redu makarski gradonačelnik nakon Prvog svjetskog rata. Michael Marinovic, the second mayor of Makarska, after the First World War.

Follow
Luka Nola (1885 - 1962)

Follow