Photo
Name
Puyi Aisin Gioro (1906 - 1967)

光緒三十四年 承繼大統 年號宣統 辛亥鼎革 遜位 民國二十&#...

Follow
Guangxu Emperor of Qing Dynasty (1871 - 1908)

Follow
Tongzhi Emperor of Qing Dynasty (1856 - 1875)

Follow
Xianfeng Emperor of Qing Dynasty (1831 - 1861)

Follow
Daoguang Emperor of Qing Dynasty (1782 - 1850)

Follow
Jiaqing Emperor of Qing Dynasty (1760 - 1820)

Follow
Qianlong Emperor of Qing Dynasty (1711 - 1799)

Qianlong was the 6th Qing Emperor of China. Reign: 8 October 1735 - 9 February 1796.

Follow
Yongzheng Emperor of Qing Dynasty (1678 - 1735)

was the 5th Qing Emperor of China. Reign: 27 Dec 1722 - 8 Oct 1735

Follow
Kangxi Emperor of Qing Dynasty (1654 - 1722)

Kangxi was the 4th Qing Emperor of China.

Follow
Shunzhi Emperor of Qing Dynasty (1638 - 1661)

Sunzhi was the 3rd Emperor of Qing Dynasty, then become the Qing Emperor of China.

Follow
Hong Taiji Aisin Gioro (1592 - 1643)

Hong Taiji was the Khan of the Later Jin Dynasty and then the1st Emperor of Qing Dynasty.

Follow
Nurhaci Aisin Gioro (1559 - 1626)

Follow