Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Manntallet 1701 for Egersund prestegjeld

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Svend Knutsen Nodland (1631 - 1716)
  n. 36 år i 1664 n. 70 år i 1700 n. 70 år i 1701 n. 74 år i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Villum 37 og Knut bor på Melhus n. med hustru...
 • Sivert Eriksen Nodland i Neset (1624 - 1701)
  Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 40 år gammel. 79 år i manntallet 1701, da har han gitt opp bruket til sin sønn. Han finnes ikke i sjømilitært manntall a...
 • Torjus Nilsen Stranden (c.1616 - d.)
  85 år i 1701
 • Peter Hansen Bowitz (1682 - 1735)
 • Erik Eriksen Tengsareid (c.1643 - 1711)
  Erik står med odel i Lille Ege sammen med sin svoger (Ole Torkildsen, hvis bror var gift med kona til Erik før ham) frem til 1685 da står enken. Jeg kan ikke finne Eriks død...

Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i manntallet av 1701 for Egersund prestegjeld, herunder Egersund og Ogna sogn.

Manntallet for Egersund prestegjeld ble tatt opp 09.10.1701.

Manntallet 1701 er et militært mantall tatt opp i 1701. Målet med manntallet var å registrere tjenestedyktige menn for mulig krigstjeneste, og registrerte menn og gutter over 1 år. Manntallet omfatter ikke byene eller Finnmark.

Kilde: http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Manntallet_1701

Originalkilde: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38451/93/ Transkribert: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=1701stav&spraak=n&metanr=2276